Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Teologie Agapé II.

Druhý díl učebních textů významného českého teologa.

Teologie Agapé II.Josef ZvěřinaVyšehradkniha1993-5298,00 Kč

Teorie elity a problém elity

'Příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie

Teorie elity a problém elityPříspěvek k dějinám a problematice politické sociologieMiroslav JodlVictoria publishingkniha1993-52126,00 Kč

Texty k studiu dějin středověké filosofie

Texty určené studentům filosofie: Augustin - O idejích, Pseudo-Dionisius Areopagita - O Božích jménech, Tomáš Akvinský - O království ke králi kyperskému, neznámý autor - O čtveru protikladů ( bilinga latinsko-česky ), Vilém Ockham - Vybrané texty z oboru logiky a metodologie.

Texty k studiu dějin středověké filosofieStanislav SousedíkKarolinumkniha1993-5242,00 Kč

Texty k studiu dějin středověké filosofie

V českém překladu texty Augustina, Dionýsia Pseudoareopagity, Tomáše Akvinského, Viléma Ockhama a spis O čtveru proktikladů neznámého autora přibližují čtenáři způsob, jakým představitelé středověké filozofie přistupovali nejen k logicko-ontologické problematice, ale i k otázkám etiky a teorie společnosti. Výbor je doplněn několika úvodními studiemi, stručným poznámkovým aparátem a studií o Vilému Ockhamovi.

Texty k studiu dějin středověké filosofieStanislav SousedíkKarolinumkniha1993-5252,00 Kč

Theologie - součást naší doby

Přední německý teolog, biskup v RottenburguSttugartu, se v několika studiích dotýká postavení i úkolů katolické teologie v moderním světě, zejména ve vztahu k církvi.

Theologie - součást naší dobyWalter KasperČKAkniha1993-5246,00 Kč

Titus Brandsma

Často slýcháme mluvit o "novinářské etice". Žel, tento pojem zůstává většinou jen ozdobným rčením, které si málokdo zúčastněný bere k srdci... P. Titus Brandsma, holandský karmelitán, spisovatel a novinář, umučený za II. sv. války v Dachau je zářivý příklad věrnosti k pravdě ve sdělovacích prostředcích za obzvlášť těžkých okolností. Nejen že se nenechal "koupit" v době, kdy pravda byla "ve psí" a kdy mnozí tak selhávali za mísu čočky, ale neváhal dát za svůj ideál, za lásku k pravdě a ke svobodě i svůj život. Kniha líčí jeho strhující zápas v postavení duchovního vůdce katolických novinářů v době okupace Holandska, jeho mučednickou smrt v koncentračním táboře a posléze jeho vítězství, když byl Janem Pavlem II. postaven na oltář jako partner "patrona našeho století" sv. Maxmiliána Kolbeho.

Titus BrandsmaUčitel lásky k lidem, mučedník svobodySantino Scapin
Bruno Secondin
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52129,00 Kč

Učení bez stresu

Kniha je souborem názorných a dostatečně obsáhlých návodů k tomu, „jak se naučit uvolňovat“, aby se pak bylo možno uvolněně učit. Uvedená cvičení lze provádět ve škole, v zájmových kroužcích a stejně tak i doma. Žáci, rodiče i učitelé z knihy pochopí, jak může být zcela prosté „učit se uvolněně“, a že právě relaxace je nezbytným předpokladem k tomu, aby práce žáka i učitele byla méně namáhavá a radostnější.

Učení bez stresuZáklady a cvičeníUrsula Rückerová-VoglerováPortálkniha1993-5269,00 Kč

Učení bez stresu

Kniha je souborem názorných a dostatečně obsáhlých návodů k tomu, „jak se naučit uvolňovat“, aby se pak bylo možno uvolněně učit. Uvedená cvičení lze provádět ve škole, v zájmových kroužcích a stejně tak i doma. Žáci, rodiče i učitelé z knihy pochopí, jak může být zcela prosté „učit se uvolněně“, a že právě relaxace je nezbytným předpokladem k tomu, aby práce žáka i učitele byla méně namáhavá a radostnější.

Učení bez stresuZáklady a cvičeníUrsula Rückerová-VoglerováPortálkniha1993-5269,00 Kč

Úvahy o Panně Marii

Úvahy o Panně MariiBýt takovým, jak Bůh mne chtěl mítJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5247,00 Kč

Úvahy o politické theologii

Průřez filosofickým a theologickým myšlením představitele jednoho z nejvlivnějších theologických směrů současnosti. Přibližuje aktuální problémy křesťanské spirituality ve světě na pomezí moderny a postmoderny.

Úvahy o politické theologiiJohann Baptist MetzOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Úvod do latinské kodikologie

Skripta věnovaná studentům a zájemcům o rukopisy a kodikologii.

Úvod do latinské kodikologieIvan HlaváčekKarolinumkniha1993-5249,00 Kč

Úvod do světa idejí

Filosofie a náboženství jsou staré jako lidstvo samo a jsou stále aktuální.
Jak a co můžeme poznat? - Teorie poznání.
Kdo jsem? - Otázka identity.
Existuje Bůh? - Filozofie náboženství.
Cesty k poznání - Racionalismus a empirismus.
Proč existujeme? -

Úvod do světa idejíNáboženství a filosofie v minulosti a současnostiWilliam Raeper
Linda Smithová
Vyšehradkniha1993-5284,00 Kč

V siedmom nebi

Druhé pokračovanie zbierky detských listov adresovaných Bohu s veľkou nádejou a dôverou - Deti píšu Bohu, ktoré sú odzbrojujúco múdre, naivné, podaktoré jednoduché a tiež úctivé. <BR>

V siedmom nebiJoseph Heller
Knižná dielňa Timotejkniha SK1993-5242,00 Kč

Veritatis splendor

Český překlad papežské encykliky věnované zásadním otázkám současného světa a morálnímu učení současné církve.

Veritatis splendorO základech morálního učení církve Jan Pavel II.Zvonkniha1993-5248,00 Kč

Verše z pozůstalosti

Básně z pozůstalosti, nyní poprvé knižně vydané, napsal Jan Dokulil (1910-1974) již ve čtyřicátých letech a nestačil je publikovat.

Verše z pozůstalostiJan DokulilSalve Reginakniha1993-5253,00 Kč

Volná hra

Autorky se během své pedagogické praxe dopracovaly k jinému chápání volné hry a seznamují nás na podkladě mnohých příkladů s metodikou výchovy, která podporuje tvůrčí sílu a sociální chování dítěte. Tato odvážná a osvobozující kniha může pomoci všem, kdo pracují s dětmi předškolního a raného školního věku.

Volná hraZkušenosti a námětyMaria Caiatiová
Světlana Delačová
Portálkniha1993-5273,00 Kč

Všechno je milost

Jsem ambiciózní blázen, nadšenec, mám jasné vědomí své křehkosti a slabosti. Chci změnit tvářnost Egypta a celého světa, odmítám přitom dávat si nějaké hranice pro své sny a touhy, protože si myslím, že Bůh může nechat rozkvést a uzrát na hnojišti mé osoby a mého života OBROVSKOU SKLIZEŇ LÁSKY. Tato slova stručně charakterizují autora a jeho životní krédo.

Všechno je milostHenri BouladKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5248,00 Kč

Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách

Příběh tohoto tajemného člověka, který nepatřil k vyvolenému národu a bydlel ve vzdálené zemi, koloval zřejmě ústně jako jedno z orientálních vyprávění už koncem roku 2000 př. Kr. a hebrejsky byl zpracován mnohem později. Jób, který byl a zůstával spravedlivý je zkoušen a o všechno připraven. Také Židé v babylónském vyhnanství ztratili všechno, a tak zakolísala jejich víra ve spravedlnost Boha, u kterého, jak se domnívali, mají privilegia. Když se snažili pochopit skrytý smysl utrpení, které postihuje ty, kdo jednají před Bohem správně, pravděpodobně četli a zpívali Jóbovy nářky. Může člověk žádat, aby mu Bůh skládal účet ze svého jednání? Básník odpovídá záporně, není třeba se ptát Boha na jeho důvody, ale věřit v jeho spravedlnost v jeho nepochopitelnou moudrost.

Vytrvali jste se mnou v mých zkouškáchÚvahy o JóboviCarlo Maria Martini
CDKkniha1993-5259,00 Kč

Vzpomínky malého uprchlíka

Knížka Vám dává možnost nahlédnout do denního, někdy trpkého, ale často i radostného exilového života v letech 1949 – 1955. Není to však pohled politicky zaměřené osobnosti nebo úspěšného jedince, ale pohled dítěte, malého Jeníčka a rodiny, se kterou prožíval kritické a osudově rozhodující příběhy. Pohled je dětský, ale má hloubku upřímně věřícího člověka, který je přesvědčen, že láska a cit mění svět.

Vzpomínky malého uprchlíkaJan BouzSonuskniha1993-52120,00 Kč

Základní formy pravidel společenské hry

Sociologická studie zaměřená proti romantickému přeceňování společenství

Základní formy pravidel společenské hryJosef PieperOikoymenhkniha1993-5262,00 Kč

Zůstávejte v pokoji

Meditativní text věnovaný sv. Františku a františkánské spiritualitě.

Zůstávejte v pokojiCamill BensiKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5269,00 Kč

Žít mší svatou

Úvahy o eucharistickém tajemství, které jsou určeny všem, kdo chtějí stále plněji prožívat mši svatou. Mieczyslaw Nowak rozebírá jednotlivé části mše svaté a všímá si jejich duchovního dopadu na účastníka bohoslužby. Předkládá čtenářům to, co sám prožil a co nabylo v jeho životě rozhodujícího významu ve vztahu k liturgii mše svaté a ke Kristu. Dotisk druhého vydání.

Žít mší svatouMieczyslaw NowakMCMkniha1993-5293,00 Kč

Žít zde

Soubor esejů: Žít zde.
Řád a chaos.
Škola posvátnosti zbavená.
Komunikující národ.
Smrt pod drogami.
Vyjít z jeskyně.
Rozprava o vzkříšení.
Křesťanský rozum.
Doslov.

Žít zdeEsejePierre EmmanuelAulakniha1993-5273,00 Kč

Život ctihodného Arnošta, prvního arcibiskupa kostela pražského

Životopis prvního pražského arcibiskupa z pera Viléma z Hasenburka v latinsko-českém vydání.

Život ctihodného Arnošta, prvního arcibiskupa kostela pražského ČKAkniha1993-5234,00 Kč

Život Jany z Arku

Odborně fundovaná autorka představuje světici na základě historických dokumentů. Čtenář je konfrontován s Janiným udivujícím, ba paradoxním posláním v dějinách Francie, jehož podstatou byla její kladná odpověď na každou Boží výzvu.

Život Jany z ArkuRégie PeroudováCestakniha1993-5238,00 Kč

Život Jany z Arku

Odborně fundovaná autorka představuje světici na základě historických dokumentů. Čtenář je konfrontován s Janiným udivujícím, ba paradoxním posláním v dějinách Francie, jehož podstatou byla její kladná odpověď na každou Boží výzvu.

Život Jany z ArkuRégie PeroudováCestakniha1993-5258,00 Kč

Život v plnosti

Tato kniha vychází z autorových přednášek na teologické fakultě a kurzů pro laické církevní pracovníky. Text ojedinělým způsobem spojuje vysokou odbornost s naprostou srozumitelností výkladu. Kniha může sloužit nejen jako učebnice, ale i pro přípravu bohoslužeb slova a práce malých společenství. Text je dělen do těchto oddílů:
Spiritualita - teologie spirituality
Základní podoba duchovního života
Dimenze duchovního života
Jedno povolání - mnohá povolání

Život v plnostiDějiny teologie a duchovního životaJosef WeismayerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52140,00 Kč

Životní prostředí a výchova

Kniha chce pomoci s výchovou dětí k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí, k ekologickému myšlení. Autor uvádí zásady výchovné práce v této oblasti a konkrétní návody pro práci s dětmi. Zabývá se nejčastějšími problémy, se kterými se děti mohou běžně setkat - zněčištěním vody, únikem energie a odpady.

Životní prostředí a výchovaJosef HedererPortálkniha1993-5239,00 Kč

Obrazy

Básnická sbírka Anastáze Opaska.

ObrazyAnastáz OpasekBenediktinské arciopatstvíkniha1993-4120,00 Kč

Anna od Ježíše - Sestra Marie

"Matka Anna je dokonalá následovnice naší blahoslavené Matky Terezie. Je její první dcerou." Tak se vyjádřil sv. Jan od Kříže, kterého s Annou pojilo hluboké přátelství a který pro ni a pro její dcery napsal svoji Duchovní píseň.

Anna od Ježíše - Sestra Marie Marie Anna od Ježíše
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53159,00 Kč