Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Otevřená společnost a její nepřátelé II

Druhý díl obsahuje kritiku Hegela a Marxe.

Otevřená společnost a její nepřátelé IIKarl R. PopperOikoymenhkniha1993-52178,00 Kč

Páter Pio - ikona ukřižovaného

Kniha věnovaná Páteru Piovi, jedné z nejznámějších stigmatizovaných osobností.

Páter Pio - ikona ukřižovanéhoDon Nello CastelloCestakniha1993-5268,00 Kč

Píseň o perle

Gnóze byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Kniha o podstatě, učení a dějinném působení tohoto hnutí, které od starověku vnášelo do křesťanství myšlenky blízké velkým východním náboženstvím.

Píseň o perleTajné knihy starověkých gnostikůPetr PokornýVyšehradkniha1993-52248,00 Kč

Píseň o perle

Gnóze byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Kniha o podstatě, učení a dějinném působení tohoto hnutí, které od starověku vnášelo do křesťanství myšlenky blízké velkým východním náboženstvím.

Píseň o perleTajné knihy starověkých gnostikůPetr PokornýVyšehradkniha1993-52248,00 Kč

Poezie

Poezie Jan od KřížeKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5237,00 Kč

Porušené telo

Všetkým, ktorí chcú nasledovať Ježiša na ceste k vnútornej jednote.

Porušené teloJean VanierChariskniha SK1993-5255,00 Kč

Povídej mi o lásce

Úvahy o lásce, v nichž se autor pokouší odhalit její krásu, velikost i nároky. Texty jsou přioděny příběhem: Jeden mladý člověk pravidelně navštěvuje mudrce, který jej provází při jeho objevování lásky.

Povídej mi o lásceMichel QuoistPortálkniha1993-52209,00 Kč

Pozvání do politologie

Kniha se zabývá tématem politologie.

Pozvání do politologieVladimír Čermák
Petr Fiala
Vyšehradkniha1993-5227,00 Kč

Práskni dveřmi

Román Američana Johna D. MacDonalda Práskni dveřmi je v tvorbě tohoto autora výjimečný. Nezapře sice rukopis americké „tvrdé“ školy, jejímž je MacDonald představitelem, zde jde však o moderní společenský román.
Vypráví příběh dvou přátel z vietnamské války, novináře Mika Rodensky a Troye Jamisona, kteří spolu v minulosti leccos zažili. Nyní jsou už oba ve středním věku.
Mike Rodenska přijíždí na Floridu navštívit úspěšného podnikatele Jamisona, aby se zde vzpamatoval ze smrti své ženy. V blahobytném, naoko šťastném, lenivém prostředí se však začínají odkrývat draata, jejichž zvládnutí jako by leželo mimo lidské možnosti.
A tak je MacDonaldův svižný čtivý román s prvky thrilleru především citlivým nahlédnutím do lidských pohnutek, ale nese v sobě i naději, že přes všechna selhání a trápení má život vždy co dobrého nabídnout.

Práskni dveřmiJohn D. MacDonaldVyšehradkniha1993-5268,00 Kč

Prodlévání před Bohem

Prodlévání před BohemS Terezií z Avily, s Janem od Kříže a s Edith SteinWaltraud HerbstrithKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5239,00 Kč

Prodlévání před Bohem

Prodlévání před BohemS Terezií z Avily, s Janem od Kříže a s Edith SteinWaltraud HerbstrithKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5239,00 Kč

Překročit násilí

Autorka líčí své dětství a vzrušující život v Keni, ptá se na smysl zla a utrpení.

Překročit násilíHofmeyr Agnes Leakey
Cestakniha1993-5210,00 Kč

Překročit násilí

Autorka líčí své dětství a vzrušující život v Keni, ptá se na smysl zla a utrpení.

Překročit násilíHofmeyr Agnes LeakeyCestakniha1993-5232,00 Kč

Příběhy psané životem

Zkušenost je nejlepší škola, ale přichází většinou pozdě. Hledajícímu čtenáři přibližuje autor pomocí krátkých skutečných i literárních příběhů základní lidské pravdy.

Příběhy psané životemPierre LefevrePortálkniha1993-5299,00 Kč

Případ Andrej Sacharov

Dokument o zápasu atomového fyzika Andreje Sacharova se sovětskou totalitní mocí. Knihu doprovázejí fotografie, dobové doklady a osobní vzpomínky autora.

Případ Andrej SacharovFrantišek JanouchAtlantiskniha1993-5262,00 Kč

Rokování o roku

Zamyšlení nad obdobími křesťanského roku.

Rokování o rokuRadim PaloušČKAkniha1993-5235,00 Kč

Růženec se sv. Janem od Kříže

Růženec se sv. Janem od KřížeMarie ChantalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5220,00 Kč

Růženec se sv. Janem od Kříže

Růženec se sv. Janem od KřížeMarie ChantalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5220,00 Kč

Slova na kříži

Meditace nad výroky Pána Ježíše na kříži a jejich vztah ke svátostem.

Slova na křížiAdrienne von SpeyrKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5235,00 Kč

Slovník židovsko-křesťanského dialogu

Vymezení pojmů pro diskusi Židů a křesťanů o úkolech, které stojí před judaismem a křesťanstvím tváří v tvář sekularismu moderního světa. Každý pojem je vyložen jedním křesťanským a jedním židovským autorem.

Slovník židovsko-křesťanského dialoguL. Klenicki
G. Wigoder
Oikoymenhkniha1993-5289,00 Kč

Smrt - konečná stanice

Tato publikace je jedním ze série tematických sešitů, které by měly sloužit jako pomůcky pro vyučování občanské výchovy a pro náboženské vzdělávání. Každý sešit začíná na osobní rovině a dále probírá společenské, morální a náboženské aspekty tématu. Publikace je určena dospívající mládeži.
Výběr z obsahu:
Stárnutí
Eutanázie
Co se stane po smrti
Reinkarnace

Smrt - konečná staniceLinda SmithováPortálkniha1993-5231,00 Kč

Současná spiritualita

Pater Cuskelly, významný profesor teologie, sestavil praktickou sumu duchovního života: syntézu teologie a psychologie, která předkládá ucelené a harmonické pojetí duchovního života. Jeho celkovým záměrem je podat teologicky fundované a snadno srozumitelné vyjádření určitých zákonitostí života duše tak, aby bylo přístupné i nepříliš spekulativně založeným čtenářům. Zdůrazněním "osobního charakteru" milosti a "imanence" nadpřirozena autor ukazuje, že nadpřirozeno je dynamický osobní vztah ke třem božským osobám, který se uskutečňuje v Kristu a skrze Krista. Opravdový rozvoj osobnosti spočívá v přetváření lidských tužeb, potřeb a náklonností následováním Krista pod vlivem Ducha svatého. Toto osobní setkání s Kristem je navzdory těm největším překážkám, hříchu a duševním nevyrovnanostem, pramenem svatosti, sebeovládání, modlitby i apoštolátu.

Současná spiritualitaDuchovní život z hlediska moderní psychologieE. J. CuskellyKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52199,00 Kč

Spiritualita Karmelu

Autor nás provází dějinami řádu od vzniku a prvních dochovaných zmínek o poustevnících na hoře Karmel. Zmiňuje neustálou přítomnost Panny Marie v karmelitánské spiritualitě, vliv Eliáše, tohoto velkého starozákonního proroka a mystika, který tak horlivě hledal Boha, a vyznává se z obdivu ke dvěma vrcholům středověké mystiky, Terezii z Avily a Janovi od Kříže. Na příkladu těchto dvou světců odhaluje tajemství spirituality Karmelu, v níž lze žít osobitý a jedinečný život před Boží tváří i v současné době.

Spiritualita KarmeluUlrich DobhanKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5289,00 Kč

Stvoření světa

Dětské prostorové leporelo.

Stvoření světaJaromír Kazda
Luděk Maňásek
Granitkniha1993-5249,00 Kč

Syn brusiče nožů

Poutavě napsaný životopis světce dnešní doby Juliána Eymarda, zakladatele eucharistiánů a služebnic Nejsvětější svátosti. V době, kdy víra ochabla a láska se zvrátila v sebelásku nás světec přivádí zpět ke středu a zdroji vší síly a milosti.

Syn brusiče nožůWilhelm HünermannCestakniha1993-5249,00 Kč

Synagoga a církve kdysi a dnes

Knížka je pokusem podat netradičním způsobem stručný a současně důkladný úvod do dějin náboženských pospolitostí, které působí v českých zemích, židovské i křesťanských. V pěti kapitolách sleduje dějiny před naší érou, v dalších dvaceti kapitolách sleduje dějiny dvaceti století naší éry. Vysvětluje vznik Bible a Talmudu, starých kánonů a současných kodexů, zaměřuje se na právní dějiny. Srozumitelný a poutavý styl knížky odpovídá originálnímu způsobu výkladu, jenž si autor osvojil při styku se začínajícími vysokoškoláky i s veřejností a dříve i při výuce na středních a základních školách.
První část popisuje události od r. 2000 př. Kr. do r. 500 po Kr.

Synagoga a církve kdysi a dnesKapitoly z právních dějinJiří Rajmund TreteraJan Kriglkniha1993-5290,00 Kč

Školní biblický atlas (kat.č. 4864)

Barevné přehledné mapy, na kterých lze sledovat Abrahamovu velkou cestu z Uru do Kenaanu, cestu Židů z egyptského otroctví do zaslíbené země, odvlečení Židů do asyrského a babylonského zajetí a jejich návrat do vlasti, rozsah Římské říše a půdorys Jeruzaléma v době Ježíšově, šíření křesťanství, Pavlovy misijní cesty. Vhodná pomůcka pro hodiny dějepisu, zeměpisu a náboženství.

Školní biblický atlas (kat.č. 4864)Tim DowleyCBSkniha1993-5229,00 Kč

Školní průvodce Biblí (kat. č. 4865)

Barevný ilustrovaný úvod do četby Bible vhodný pro rodinu, školu, sbor a nedělní školu. Vysvětluje např. proč má Bible dvě části, jak žili lidé v Ježíšově době, jak vypadal chrám, co jsou svitky od Mrtvého moře, kdo je kdo v Bibli. Názornými ilustracemi i fotografiemi ze současné doby seznamuje také s životem izraelského zemědělce, krajinou, bydlením, řemesly atd.

Školní průvodce Biblí (kat. č. 4865)Tim DowleyCBSkniha1993-5229,00 Kč

Tajemství radosti

Kniha vychází z encykliky Pavla VI. "Gaudete in Domino". Ukazuje na rozdíl mezi prchavými světskými potěšeními a požitky a trvalou duchovní radostí křesťana spojeného s Kristem. Radostí z toho, že nás má Bůh rád, že i my smíme milovat, radostí z čistého svědomí. radostí i z účasti na Kristově vykupitelském utrpení. Je to "vysoká škola" duchovního života, duch sv. Terezie z Lisieux, jakého nalezneme i v knize "Duchovní cvičení" s touto světicí od P. Liagra.

Tajemství radostiMarie LaetitiaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5289,00 Kč

Tam, kde zomrel Peter

Slovenská verze barevně ilustrovaného průvodce Vatikánem.

Tam, kde zomrel PeterJozef HalkoDakakniha1993-52199,00 Kč