Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Dopisy z pouště

Úvahy, které Carretto sepsal pro své přátele, jejichž vůdčí myšlenkou je láska Boha k člověku. Autor se zabývá otázkami kněžství, duchovního povolání, modlitby a utrpení.

Dopisy z pouštěCarlo Carretto
Cestakniha1993-5265,00 Kč

Doprovázení

DoprovázeníNa duchovní cestěKlemens SchauppKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5250,00 Kč

Duchovní zápas

Autor pomáhá čtenáři nalézt a okusit radost a vítězství v křesťanském životě. Publikace hovoří o hlavních oblastech křesťanova celoživotního zápasu: víra, modlitba, pokušení, zvěstování evangelia, vedení, studium Bible, obecenství, služba...
Kniha je ideálním průvodcem pro ty, kdo právě nalezli křesťanskou víru.

Duchovní zápasJohn WhiteNávrat domůkniha1993-5267,00 Kč

Duše moderního člověka

Výbor klade do rukou českého čtenáře reprezentativní texty jednoho z největších moderních znalců lidské duše. Oddíl I Problémy duše moderního člověka obsahuje texty: Základní problém současné psychologie; Protiklad Freud a Jung; Problém duše moderního člověka; O vzniku osobnosti; Nadaný; Manželství jako psychologický vztah; Životní obrat; Duše a smrt; Psychoterapie a světový názor; Ulysses — Monolog; Picasso; Po katastrofě; Doslov k „Rozpravám k současným dějinám“; Boj se stínem. Oddíl II přináší ukázky z knihy Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga.
Svazek uzavírá Ediční poznámka překladatele, Bibliografie a text O autorovi a jeho díle.

Duše moderního člověkaCarl Gustav JungAtlantiskniha1993-52339,00 Kč

Etika hospodářství I.

Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského řádu, který hledá cestu ke spravedlivému a humanistickému uspořádání.

Etika hospodářství I.Theologická perspektivaArthur RichOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Etika hospodářství II

Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského řádu, který hledá cestu ke spravedlivému a humanistickému uspořádání.

Etika hospodářství IIArthur RichOikoymenhkniha1993-52128,00 Kč

Evangelista Lukáš

Autor se snaží odpovědět na otázku, jak je to s dějepisným charakterem knih Nového zákona.

Evangelista LukášPrvní křesťanský dějepisecMartin HengelVyšehradkniha1993-5275,00 Kč

Filébos

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.

Filébos PlatónOikoymenhkniha1993-5260,00 Kč

Flush

Autorka vypráví příběh kokršpaněla Flushe, milovaného psa Elizabeth Browningové-Barrettové.

FlushPříběh lásky a přátelstvíVirginia WoolfováVyšehradkniha1993-5264,00 Kč

Chór v plavbě ryby Ichthys

Sbírka básní již několikrát vydaných samostatně nebo v jiných básnických sbírkách. Poprvé v této podobě vyšly básně r. 1980 v samizdatové podobě.

Chór v plavbě ryby IchthysPoezie 1976 - 1979Zdeněk RotreklSalve Reginakniha1993-5249,00 Kč

Chůze lesem

Nová odpověď na otázku svobody. Provokativní esej známého německého filosofa, beletristy a esejisty, blízkého svým myšlením M. Heideggerovi.

Chůze lesemErnst JüngerOikoymenhkniha1993-5268,00 Kč

Jak se máme modlit

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a otdpovídá na otázku jak se máme modlit.

Jak se máme modlitReinhard Abeln
Anton Kner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5229,00 Kč

Jak se máme modlit

Kniha, která se zabývá fenoménem modlitby a otdpovídá na otázku jak se máme modlit.

Jak se máme modlitReinhard Abeln
Anton Kner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5229,00 Kč

Jde to i jinak

Tato kniha se zrodila z přednášky, kterou autor přednesl na téma současnosti a budoucnosti církve.

Jde to i jinakCesty k novým vztahům v církviBernhard HäringVyšehradkniha1993-5244,00 Kč

Jen když jsi přišla

Sbírka povídek o zázracích, uvěřitelných i neuvěřitelných, které se stávají a mohou se stát právě dnes a tady. S humorem a pochopením pozoruje autorka obyvatele současné české vesnice a vypráví nám o nich svým barvitým jazykem tak, jak je vidí její veselé a láskyplné srdce.

Jen když jsi přišlaMiriam TůmováZvonkniha1993-5283,00 Kč

Jeruzalémská bible - svazek IV.

Dlouhodobý projekt jehož cílem je česká verze slavného francouzského překladu. Tato Bible je cenná nejen samotným textem, ale i bohatým a objevným poznámkovým aparátem.

Jeruzalémská bible - svazek IV.Jozue, Soudců, Růt Krystalkniha1993-5280,00 Kč

Ježíšovo srdce světu

Podstatná část ze spisů sestry M. Konsoláty Betronové (1903–1946), členky kapucínského řádu. Dostalo se jí zvláštního povolání: doplnit učení sv. Terezie o malé cestě lásky a dát jí konkrétní formu, praktickou, přístupnou všem duším, které cítí povolání k ní. Základem Ježíšových poučení sestře Konsolátě je: nezanedbat ani jeden úkon lásky a milosrdenství, ani jednu oběť v době mezi dvěma sv. přijímáními. Je to tedy skutečný program duchovního života, v němž jsou shrnuty povinnosti duše k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.

Ježíšovo srdce světuVavřinec SalesMCMkniha1993-5269,00 Kč

Jsi tam, Pane?

Průvodce Janovým evangeliem pro nováčky - Lekce pro studium ve skupince. Induktivní metoda, kterou autorka používá, ti neřekne, co Bible znamená, ani čemu bys měl věřit. Pomůže ti pochopit a poznat Bibli tím, že ti ukáže, jak se máš dívat a sám pro sebe objevovat, co říká tobě.

Jsi tam, Pane?Zajímám tě? Víš o mně?Kay ArthurováKMSkniha1993-5258,00 Kč

Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova

Výběr z obsahu:
Dominik Duka - Moudrost
Karel Groulík - Integrální konzervativismus
Jiří Fuchs - Omyly o pravdě
Stanislav Sousedík - Spor o pravý smysl scotovské nauky o posibiliích
Metoděj Habáň- O pohybu rozumového tvora k Bohu

Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slovasborník k 10. výročí úmrtí otce Metoděje Habáně OP Krystalkniha1993-5245,00 Kč

Katedrála sv. Víta v Praze

Katedrála sv. Víta je symbolem Prahy. Vzepjatá na ostrohu nad městem završuje jeho charakteristickou siluetu. Místo korunovace i posledního odpočinku českých králů. Ve svých historických proměnách odráží dějiny zemí Koruny české. Obrazová publikace Katedrála sv. Víta v Praze je určená milovníkům umění, historie, architektury a památek Pražského hradu. Čtenáře provádí proměnami památky v celém jejím stavebním i uměleckém vývoji. Nechybí ani podrobný průvodce a orientační plánek.

Katedrála sv. Víta v PrazeAnežka Merhautová
Academiakniha1993-52180,00 Kč

Každodenní problémy v mateřské škole

V centru pozornosti této knihy je hrající si dítě.
Autor popisuje na základě svých dlouholetých zkušeností všední den v mateřské škole od ranního pozdravu až po odpolední rozloučení. Seznamuje nás se souvislostmi mezi chováním dětí v mateřské škole, jejich rodinným prostředím a životem doma. Na zajímavých příkladech nám odkrývá základní princip didaktiky v mateřské škole - princip situačního učení.
Tato kniha chce učitelkám mateřských škol i rodičům přinést větší jistotu v praxi a více radosti z pedagogické práce.

Každodenní problémy v mateřské školePomoc pro učitelky a rodičeHans Herbert DeisslerPortálkniha1993-5273,00 Kč

Kážeme Krista I.

Kážeme Krista I.Výklad starocírkevních perikop pro zvěstování v církvi I - Od adventu po neděli trojiční
Kalichkniha1993-5260,00 Kč

Kde se to v nás bere?

Všude kolem nás je plno násilí, zla, krutosti, hříchu. Ať už člověk nazve jakkoli, je to fakt. Proč je to tak běžný jev? A proč se lidé cítí provinile? Je to opravdu naše vina? Co můžeme dělat s vinou a s temnotou v našem nitru? To jsou otázky, které si klade David Day, autor této publikace.

Kde se to v nás bere?David DayPortálkniha1993-5231,00 Kč

Kněz a mučedník Jan Sarkander

Sborník ku příležitosti svatořečení Jana Sarkandera.

Kněz a mučedník Jan SarkanderSborník k svatořečení MCMkniha1993-5260,00 Kč

Kodex kanonického práva

Vydání latinského textu s oficiálním českým překladem schváleným Biskupskou konferencí České republiky.

Kodex kanonického práva Zvonkniha1993-52300,00 Kč

Krajina milost

Uvedený výbor básní obsahuje převážně tvorbu z doby autorova věznění a nucené práce v brusírně křišťálu. V prvním vydání po více jak dvaceti letech září vzácný klenot, který svým jasem rozšiřuje v české poezii málem již zapomenutý horizont duchovní lyriky. Víchův zpěv vzbuzuje úžas, zahanbuje veškerou marnivost a pýchu, je čistý a nevinný "jak slovo dítěte". Jeho poezie se podobá plachému ptáčeti, které je štvané ze svého hnízda pádnými ranami do hřebů, štěkotem lovecké smečky, klením ženců... Poodletí do tiché krajiny a v ní ozvěnou můžeme zaslechnout tep zraňovaného srdce, padání rosy z polních květů a šum andělských křídel. Neomylně pak pocítíme básníkem objímané Slovo, které otevírá mříže a odvaluje kameny.

Krajina milostJiří VíchaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5299,00 Kč

Krajiny milosti

Antologie české duchovní poezie 20. století, která může překvapit šíří záběru. Uspořadatelé se snažili představit českou duchovní poezii v širším kontextu naší kultury. Výběr tak nabízí například tyto autory: Deml, Reynek, Seifert, Zahradníček, Holan, Renč, Rotrekl, Vícha, Diviš a mnoho dalších.

Krajiny milosti Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-52195,00 Kč

Král a světec

Příběh vztahu anglického krále Jindřicha II. a canterburského biskupa Tomáše Becketa.

Král a světecPříběh Tomáše BecketaConrad Ferdinand MeyerVyšehradkniha1993-5280,00 Kč

Kříž nad Těšínem

Další z publikací Josefa Koláčka věnovaná historii jezuitského řádu.

Kříž nad TěšínemJosef KoláčekSocietaskniha1993-5251,00 Kč

Láska a oběť

Text hledá odpověď na otázku, kde hledat tajemství radosti.

Láska a oběťTajemné spojenectví Karmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5269,00 Kč