Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Velké tajemství církve

Napětí v církvi souvisí jistě v nemalé míře s krizí pojetí církve. Všeobecně se ztratilo - zčásti i angažovaným členům církve - trvale nepokroucené chápání toho, čím církev je, odkud pochází, z čeho žije. Sentire cum ecclesia, cítění a myšlení s církví, ustoupilo přísné, téměř permanentní kritice, která neznamená vždy correctio fraterna, bratrské napomínání, přiměřené evangeliu. Narážejí na sebe různé "obrazy církve". Přitom je v oblibě odvolávat se na 2. vatikánský koncil. Právem, protože kdo chce kompetentně mluvit o církvi, nemůže pominout sebepojetí, které církev sama předložila při posledním koncilu. Je však dostatečně známo, co koncil skutečně řekl? Nebo se často jen z nedostatečné znalosti koncilních textů tak často přísahá na "ducha koncilu"? Co však "duch koncilu" skutečně je, můžeme pochopit jen ze závazných dokumentů tohoto církevního shromáždění.

Velké tajemství církveMeditace k Lumen gentiumErwin KellerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52199,00 Kč

Vyškrábáno do tmy

Básně české autorky Barbory Šrámkové.

Vyškrábáno do tmyBarbora ŠrámkováSursumkniha1994-5225,00 Kč

Vyznání katolíka

Kniha úvah známého amerického konzervativního teologa a politologa, v které nenapodobitelným stylem, hlásícím se k chestertonovské tradici, vyznává svou lásku k nauce sv. Tomáše Akvinského a uvádí do složitého světa vztahů v církvi po druhém vatikánském koncilu.

Vyznání katolíkaMichael Novak
CDKkniha1994-5299,00 Kč

Vzdálený zvonu hlas

Vnitřní hlas, srovnatelný se vzdáleným zvukem zvonu, tiché a neodolatelné pozvání je zkušeností známou snad všem lidem.

Vzdálený zvonu hlasZačátky duchovního životaKarel ŘíhaMCMkniha1994-5249,00 Kč

Za církev sloužící a chudou

Autor, dominikánský teolog, napsal tuto knihu na začátku II. vatikánského koncilu. A právě ona ho uvedla ve známost a získala mu vážnost zejména papeže Pavla VI., který ho jmenoval poradcem na koncilu. Nauka otce Congara, v jádře obsažená v této knize, silně ovlivnila ducha a učení koncilu. Ne nadarmo jej už devadesátiletého jmenoval Jan Pavel II. kardinálem.

Za církev sloužící a chudouYves J. CongarKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52149,00 Kč

Základy teologie

Tresmontantovy základy teologie jsou určeny zejména mladým lidem, kteří si osvojili základy moderní matematiky, moderní fyziky, chemie a biologie. Těm, kteří jsou navyklí racionálně uvažovat a mají pocit, že by se tohoto návyku nemuseli vzdát ani v duchovní oblasti.
Teologie je věda, jež vychází ze zkušenosti a je založena na určitých skutečnostech:
skutečnosti stvoření, kterou inteligence poznává na základě toho, co dnes víme o dějinách vesmíru a přírody;
skutečnosti zjevení, kterou inteligence poznává na základě toho, co víme o dějinách hebrejského národa;
skutečnosti vtělení, kterou inteligence poznává na základě toho, co víme o galilejském učiteli Ješuovi z Nazareta;
skutečnosti církve, novém lidstvu, jež se nachází v režimu formace a transformace.
Vědy studující vesmír a přírodu se týkají minulosti a současnosti vesmíru. Teologie je věda, která se týká budoucnosti stvoření. Je to věda, jež je nutná k tomu, aby člověk dokázal pochopit konečný účel stvoření a aby mohl aktivně a inteligentně spolupracovat na dosud nedokončeném tvůrčím díle.

Základy teologieClaude TresmontantBarristerkniha1994-52125,00 Kč

Zkušenosti. Eseje

Soubor esejů napsaných a uveřejňovaných v letech 1971-1993 jak v samizdatu, tak v literárních časopisech či rozhlase.

Zkušenosti. EsejePavel ŠvandaAtlantiskniha1994-5289,00 Kč

Zkušenosti. Eseje

Soubor esejů napsaných a uveřejňovaných v letech 1971-1993 jak v samizdatu, tak v literárních časopisech či rozhlase.

Zkušenosti. EsejePavel ŠvandaAtlantiskniha1994-52161,00 Kč

Znamení u cest

Soubor studií publikovaný poprve v roce 1947.

Znamení u cestKritické studieAlbert VyskočilMCMkniha1994-5275,00 Kč

Zralé klasy se naklánějí

Statistické údaje dokazují, že lidský věk se prodlužuje. Pro stárnoucího člověka vznikají nové problémy, přestože je hmotně zajištěn. Dílo známého německého teologa P. A. L. Ballinga chce ukázat, že i stáří má své kouzlo, je jen třeba ho správně přijímat. Toto téma se dotýká všech, nejen seniorů - vždyť kdo je mladý věčně.

Zralé klasy se naklánějíAdalbert Ludwig BallingKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5299,00 Kč

Žádný člověk není ostrov

Svědomí, askeze, upřímnost, ticho, samota... autorova hluboká reflexe pilířů duchovního života ukazuje jejich nezbytnost, ale také úskalí sebestřednosti. Duchovní život získává smysl až ve spojení s životy druhých, v integraci do Božího plánu spásy světa.

Žádný člověk není ostrovThomas MertonKrystalkniha1994-5272,00 Kč

Židovská modlitba

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství.

Židovská modlitbaC. Di SanteOikoymenhkniha1994-52148,00 Kč

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista

Text z počátku 19. století ve kterém autorka popisuje událostí od poslední večeře až po Ježíšovo vzkříšení.

Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše KristaDíl II.Anna Kateřina EmmerichováArca JiMfakniha1994-52128,00 Kč

Život sv. biskupa a mučedníka Josafata Kunceviče

Životopis svatého Josafata Kunceviče

Život sv. biskupa a mučedníka Josafata KuncevičeO. Evžen Kozanevič OSBMMCMkniha1994-5232,00 Kč

Život upřen do Středu

Život upřen do StředuBásně z let 1968-1990Anastáz OpasekBenediktinské arciopatstvíkniha1994-5280,00 Kč

Živý růženec

Tištěný soubor jednotlivých desátků růžence, který umožní vytvářet ve společnenstvích modlitební řetězce.

Živý růženecLadislav PokornýKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5289,00 Kč

Biblické vyučování vedené Duchem Svatým

Brožura nejen pro začínající učitele.

Biblické vyučování vedené Duchem SvatýmElaine TaylorSamuelbrožurka1994-148,00 Kč

Rodiče, děti a Boží Slovo

Brožura určená rodičům, kteří si uvědomují zodpovědnost za své děti.

Rodiče, děti a Boží SlovoElaine TaylorSamuelbrožurka1994-1410,00 Kč

„Šéfe, znáte Želiv…?“

P. Pavel Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v TNP (tábory nucených prací). Vyprávění je živou a pravdivou výpovědí o tom, co všechno přineslo pronásledování duchovních a jejich spolupracovníků po únoru 1948 a jaký byl jejich život za mřížemi. Nejsilnějším, stále přítomným motivem díla je upřímně žitá víra v Krista, jež přemáhá každou těžkost života a uchovává člověku nezcizitelnou důstojnost dítěte Božího. Druhé vydání.

„Šéfe, znáte Želiv…?“Pavel ZíbalMCMkniha1993-5289,00 Kč

„Šéfe, znáte Želiv…?“

P. Pavel Zíbal vzpomíná na léta prožitá ve vězení a v TNP (tábory nucených prací). Vyprávění je živou a pravdivou výpovědí o tom, co všechno přineslo pronásledování duchovních a jejich spolupracovníků po únoru 1948 a jaký byl jejich život za mřížemi. Nejsilnějším, stále přítomným motivem díla je upřímně žitá víra v Krista, jež přemáhá každou těžkost života a uchovává člověku nezcizitelnou důstojnost dítěte Božího. Druhé vydání.

„Šéfe, znáte Želiv…?“Pavel Zíbal
MCMkniha1993-52129,00 Kč

Absurdanda

Ojedinělý projev zájmu o poetiku absurdity v české literatuře. V krátkých prózách autor rozehrává černý humor, sarkasmus a nadsázku, aby pojmenoval syrovou realitu světa. V důrazu na jazyk a jeho možnosti, na řezavou hru slov jsou Vokolkovy prózy u nás bez obdoby. Vyšlo jako 1. svazek Spisů Vladimíra Vokolka. Doslov Jan Vladislav.

AbsurdandaVladimír VokolekAtlantiskniha1993-52222,00 Kč

Apoštolský poutník

Autor popisuje strhujícím způsobem pouť papeže Pavla VI. do Svaté Země i jeho setkání s patriarchou Athenagorem a využívá přitom svou schopnost dramatizace, aniž by utrpěla historická pravda.

Apoštolský poutníkFrantišek HobizalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5279,00 Kč

Bible svatá (kat. č. 1208)

Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Dnes již klasický Český překlad českých bratří z 16. století, který trvale ovlivnil Český jazyk. Nová sazba kralického překladu z roku 1994. Dobře čitelné písmo, vhodné i pro čtenáře se zhoršeným zrakem.

Bible svatá (kat. č. 1208)Písmo svaté Starého a Nového zákona
CBSkniha1993-52420,00 Kč

Být sám sebou

Můžeme našim dětem pomoci s komplexy méněcennosti? Co můžeme udělat pro to, aby z nich vyrostly zdravé osobnosti?
Dnešní svět uznává pouze dvě měřítka, podle nichž hodnotí člověka: krásu a inteligenci. Není snadné učit naše děti, že mají hodnotu takové, jaké jsou. Dr. Dobson předkládá dvanáct způsobů vytváření zdravého sebevědomí v dítěti.

Být sám sebouJames DobsonNávrat domůkniha1993-5294,00 Kč

Cesta ke světlu

Autor zve k pozorování vesmíru a přírody i dění kolem nás. Ukazuje, že je vlastně snadné najít Boha. Dává dětem a mladým lidem odpověď na jejich „Proč?“, které se proplétá celým životem. Pomůže jim pochopit smysl života v radosti i v utrpení.

Cesta ke světluFerdinand NeubauerMCMkniha1993-5255,00 Kč

Církev jako společenství

Otázky o církvi se dnes do značné míry soustřeďují na to, jak je ji možno jinak a lépe realizovat. Když někdo zamýšlí vylepšit nějaký nástroj, musí nejprve vypátrat jeho konstrukci. Tím spíše chce-li uzdravit určitý organismus, musí zkoumat jeho vnitřní výstavbu. Nemá-li konání být zaslepené a vést k destruktivním výsledkům, musí si napřed položit otázku, čím tento organismus je. I v současné době musí vůle k jednání ve věcech církve být trpělivá a nejprve se ptát, čím církev je, odkud pochází a k čemu je určena. Tato útlá knížka se pokouší nabídnout něco jako základní příručku katolického učení o církvi.

Církev jako společenstvíJoseph Ratzinger
Zvonkniha1993-5278,00 Kč

Co dává Velehrad Evropě

Úvahy věnované odkazu cyrilometodějské tradice.

Co dává Velehrad EvropěJiří Maria VeselýMCMkniha1993-5248,00 Kč

Člověče mám tě rád

Člověče mám tě rádAdalbert Ludwig BallingKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5235,00 Kč

Dějiny a eschatologie

Významná práce protestantského theologa, žáka M. Heideggera, který vedle K. Bartha rozhodujícím způsobem ovlivnil theologii ve 20. století.

Dějiny a eschatologieRudolf BultmannOikoymenhkniha1993-5288,00 Kč

Dějiny světového humoru

V knize se seznámíte s humorem jevištním, literárním, písňovým i filmovým, dostanete se od antického starověku až do dvacátého století. Autor nenudí profesorskými výklady, ale vypráví o největších tvůrcích a jejich dílech s osobním zaujetím, s kolegiálním uznáním i kritickým odstupem, uvede vás do vybrané společnosti světových humoristů jako do kruhu blízkých přátel.
Kniha je nejen odbornou encyklopedií, ale nejméně z dobré poloviny i živou zábavnou a chytrou četbou.

Dějiny světového humoruErvín HrychMarsyaskniha1993-52129,00 Kč