Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Portréty

Pod záminkou povahopisných podobizen svých známých předkládá autor zralý pohled na věci života a smrti, na vztahy mezi lidmi a dotýká se nepopsatelného tajemství lidských osudů.

PortrétyPavel ŠvandaAtlantiskniha1994-52141,00 Kč

Poslední úsek cesty

V knize, která pojednává o problémech souvisejících se smrtí, se spojili psycholog a teolog proto, aby se pokusili najít vyvážený vztah k umírajícímu člověku. Publikace přináší řadu postřehů, rad a námětů z oblasti praktické a duchovní péče o umírající.

Poslední úsek cestyJaro KřivohlavýNávrat domůkniha1994-5273,00 Kč

Povolání k vydanosti

Kniha věnovaná tajemství povolání každého křesťana. Autor se zamýšlí nad tím jak tuto výzvu přijmout.

Povolání k vydanostiHans BuobKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52129,00 Kč

Praha - město kostelů

Fotografie Martin Stecker, Jaroslav Kubec, Karel Neubert. Plánky Karel Zpěvák.Přes sto unikátních barevných fotografií této ojedinělé knihy seznámí všechny zájemce a návštěvníky Prahy s nejhodnotnějšími a nejzajímavějšími kostely od nejstarších románských rotund až po ojedinělé chrámové stavby našeho století. Úvodní text nahlíží do historického a architektonického vývoje těchto památek.

Praha - město kostelůSlavomír RavikAcademiakniha1994-52280,00 Kč

Prameny a ruce

Karol Wojtyla je občanské jméno papeže Jana Pavla II. Jako papeže jej zná celý svět, méně je už znám jako básník a autor divadelních her. Tato kniha představuje jeho zralou básnickou tvorbu z let 1946 - 1978

Prameny a ruce Jan Pavel II.
Velehradkniha1994-5265,00 Kč

Prameny moudrosti

Mudroslovná literatura staré Mezopotámie.

Prameny moudrostiJiří ProseckýOikoymenhkniha1994-5298,00 Kč

Prázdniny na Smaragdovce

Dobrodružný román z prostředí junáckého tábora.

Prázdniny na SmaragdovceHubert JanovskýLeprezkniha1994-5275,00 Kč

Projekt moderny

Kniha českého autora, která vyšla nejprve německy, podává výklad a analýzu myšlenkových a sociálních základů moderní společnosti a civilizace. .

Projekt modernyBedřich W. LoewensteinOikoymenhkniha1994-52138,00 Kč

Proti proudu

Historický román o knězi a mučedníkovi Janu Sarkandrovi.

Proti prouduFrantišek Sal. KovářSalve Reginakniha1994-5276,00 Kč

Proti své vůli

Apokryfní novela na téma starozákonního příběhu o proroku Jonášovi.

Proti své vůliPříběh Jonáše syna AmíttajovaRoman Brandstaetter
Cestakniha1994-5248,00 Kč

Průvodce sektami a novými náboženstvími

Kniha podává základní informace o Bahaí, Hare Kršna, Svědcích Jehovových, Mormonech, Transcendentální meditaci, Církvi sjednocení a dalších nekřesťanských sektách spolu s křesťanským pohledem na jejich učení a praktiky.

Průvodce sektami a novými náboženstvímiRonald EnrothNávrat domůkniha1994-52106,00 Kč

Průvodce světovými názory

Kniha podává přehled sedmi nejrozšířenějších světových názorů: teismu, deismu, naturalismu, nihilismu, existencialismu, panteismu a New Age. Poskytuje množství informací o jednotlivých myšlenkových směrech a bez jakéhokoli nátlaku pomáhá formulovat vlastní životní filosofii.

Průvodce světovými názoryJames W. SireNávrat domůkniha1994-5299,00 Kč

První kroky v modlitbě

Pařížský kardinál vede prostě a spontánně na duchovní cestě každého, kdo se vydává za Kristem nebo se k němu vrací. Kromě praktických rad a povzbuzení najdeme v knize skrze uvedení do modlitby také „umění žít“ – protože člověk se modlí tak, jak věří a žije tak, jak se modlí.

První kroky v modlitběJean-Marie Lustiger
Cestakniha1994-5259,00 Kč

Přehledné dějiny literatury

Novákovy dějiny české literatury jsou jedním ze základních děl české vzdělanosti. Přesto je již 48 let čtenářům a studentům zcela nedostupné. Nakladatelství Atlantis se rozhodlo toto monumentální dílo vrátit zpátky do rukou veřejnosti v podobě fotoreprintu jejich IV. vydání z let 1936-1939, které je jejich nejširší podobou. Jde o knihu, která by neměla chybět v žádné knihovně a škole

Přehledné dějiny literaturyOd nejstarších dob až po naše dnyJan V. Novák
Arne Novák
Atlantiskniha1994-52725,00 Kč

Příběhy o Pánu Ježíši

Život Ježíše Krista je od pradávna znám jako "největší historie, jaká kdy byla napsána". Proto je tato kniha určena jak dětem, tak celým rodinám. Příběhy byly napsány s úmyslem, aby byly předčítány společně a nahlas, ačkoli barevné kresby budou přitažlivé i pro děti, které si budou chtít číst samy. Tyto příběhy už našly oblibu v rodinách, ve školách, při výuce náboženství a všude tam, kde děti rády poslouchají, když se jim něco zajímavého předčítá.

Příběhy o Pánu JežíšiTimothy Dudley SmithKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52128,00 Kč

Redemptoris Mater

Okružní list Svatého otce o Matce Vykupitele, Panně Marii, v životě putující církve.

Redemptoris MaterO blahoslavené Panně Marii v životě putující církve Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5238,00 Kč

Redemptoris Missio

Okružní list Svatého otce o Matce Vykupitele, Panně Marii, v životě putující církve.

Redemptoris MissioO stálé platnosti misijního poslání Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5230,00 Kč

Rozhovory s Mariánem Labudou

Sedm rozhovorů, které vznikaly v průběhu roku 1995, zachycují známého herce v pohybu, uprostřed života a každodenních zápasů.

Rozhovory s Mariánem LabudouDaniel RausNávrat domůkniha1994-5267,00 Kč

Růženec Fiat

Drobná publikace, která se snaží být inspirativním úvodem do modlitby růžence.

Růženec FiatVýkladLeo SuenensKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5259,00 Kč

Růženec s Janem Pavlem II

Růženec s Janem Pavlem IIMarie ChantalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5220,00 Kč

Růženec se sv. Klárou a sv. Františkem z Asis

Růženec se sv. Klárou a sv. Františkem z AsisMarie ChantalKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5220,00 Kč

Řecko mezi Makedonií a Římem

Výklad o méně známém období dějin antického Řecka. Těžištěm práce je historie od poloviny 4. do poloviny 2. století př. Kr. Zvláštní pozornost je věnována vztahům řeckých států k helénistickým monarchiím a posléze Římu. Sleduje úsilí na udržení nezávislosti na mocných sousedech.

Řecko mezi Makedonií a ŘímemPavel OlivaAcademiakniha1994-52195,00 Kč

Scala Paradisi - Stupně k ráji

Malé pojednání Scala paradisi (někdy též nazývané Scala claustralium) je dopis, který napsal před rokem 1150 mladý kartuzián a budoucí převor Velké Kartouzy jménem Guigo Gervaisovi, převoru kartouzy Mont-Dieu. Svědčí svým způsobem o přátelství mezi cisterciáky a kartuziány, neboť obsahuje některé myšlenky vypůjčené od svatého Bernarda. Toto rozsahem skromné dílo je dnes považováno za jeden z klenotů středověké duchovní literatury. Bratr Guido v listu popisuje svému příteli čtyři stupně duchovního života, které vedou k Bohu: čtení, rozjímání, modlitbu a kontemplaci, a jejich vzájemné vztahy.

Scala Paradisi - Stupně k ráji Bratr GuigoKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5279,00 Kč

Sermo de pace

Kázání M. Jana Husa, které zamýšlel přednést na kostnickém koncilu. Text prvního slavnostního kázání, které mu nikdy nebylo dáno proslovit, Řeč o míru, vychází z perikopy čtené zpravidla o svátku Šimona a Judy, který v roce 1414 připadl na poslední říjnovou neděli. Souběžný latinsko - český text.

Sermo de paceŘeč o míruJan HusČKAkniha1994-5259,00 Kč

Setkání

Autor v knize představuje život křesťanů, kteří se obětovali Bohu, všechny uvedené příběhy jsou pravdivé.

SetkáníMichel QuoistCivitaskniha1994-5269,00 Kč

Síla křesťanské naděje

Kniha jednoho z největších teologů 20. století věnovaná naději v křesťanství.
I. Předmět sporu a obžaloba.
II. Nový zákon.
III. Origenes a Augustin.
IV. Tomáš Akvinský.
V. Osobní charakter.
VI. Svědectví.
VII. Blondelovo dilema.
VIII. Věčnost pekla.
IX. Sebepohlcení zla.
X. Satan
XI. Spravedlnost a smilování.

Síla křesťanské nadějeHans Urs von BalthasarVelehradkniha1994-5278,00 Kč

Síla na cestu

V této své druhé knize rozhovorů u lůžka nemocných a umírajících (první - Dobré slovo u lůžka nemocných - vyšla v Karmelitánském nakladatelství r. 1994) autor, rakouský kněz s velkou zkušeností z pastorace v nemocnici, probírá přístupnou formou základní otázky víry i námitky proti víře. Páteř tvoří křesťanské Krédo. K němu jsou řazeny konkrétní příběhy ze života pacientů v dnešní době. Kniha je optimistická, ukazuje, co dodává člověku v nemoci a před smrtí duševní a duchovní sílu.

Síla na cestuGeorg StoffKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52152,00 Kč

Silní a slabí

Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Její pohled do nitra člověka může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme.

Silní a slabíPaul TournierNávrat domůkniha1994-52153,00 Kč

Skrytá tvář

Kniha je určena těm, kdo hledají spolehlivou orientaci v současném světě konzumní kultury.

Skrytá tvářPutování konzumní kulturouAntonio Mario BaggioNové městokniha1994-5265,00 Kč

Slovo života

Autorka píše již řadu let komentáře k úryvkům Písma, které vycházejí měsíčně v několika desítkách světových jazyků a nesou stejný název: Slovo života. Kniha předkládá studii toho, jak může působit Boží slovo v životě křesťana.

Slovo životaPůsobení Božího slova v našem životěChiara Lubichová
Nové městokniha1994-5255,00 Kč