Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Žurnalistika

Praktická příručka pro začínající žurnalisty nebo studenty rnalistiky seznamuje se spektrem publicistických činností, od shromažďování informací, přes dovednost při zpracování článku nebo reportáže, po umístění produktu v médiích. Kniha je rozčleněna na krátké kapitoly, každé tvrzení je doplněno příklady z praxe, výklad doplňují otázky a úkoly pro studenty a seznam odborné literatury.

ŽurnalistikaPraktická příručka pro novinářeLynette Sheridan Burns
Portálkniha2010-08295,00 Kč

Žraloky

Prehľadný sprievodca po ríši žralokov predstavuje svet týchto obávaných a legendami opradených obyvateľov morí a oceánov v tých najrozmanitejších súvislostiach. Približuje ich historický vývin vrátane vyhynutých druhov, stavbu a osobitosti žraločieho tela i vynikajúce zmysly tohto morského tvora. Dozviete sa, ktoré žraloky sú pre ľudí nebezpečné a ktoré, naopak, dobrácke. Spoznáte najrozličnejšie prejavy správania žralokov v ich prirodzenom prostredí, dozviete sa čosi o ich výskume, ale aj o nebezpečenstve, ktoré týmto živočíchom hrozí. Pútavý text sprevádzajú vynikajúce fotografie žralokov tých najčudesnejších tvarov a v neopakovateľných situáciách.

ŽralokyMiranda MacQuittyováFortuna Printkniha SK2004-01112,00 Kč

Žolíkové karty Česko (54 karet)

Žolíkové karty Česko (54 karet)První díl Petr Mičánekkaretní hra2014-3659,00 Kč

Žolíkové karty Česko (54 karet)

Žolíkové karty Česko (54 karet)Druhý díl Petr Mičánekkaretní hra2014-3659,00 Kč

Žlutí lvi

Kniha Petra Nikla, jež vznikla ještě za dob jeho studií na Akademii výtvarných umění, a to v roce 1986, je vůbec jeho první autorskou knihou. Tehdy se Petrovi zdál velmi zvláštní sen o lvu. Zatímco jiní studenti se věnovali povinnému kreslení aktů a sádrovým odlitkům, Petr na starém consolu přes štůsek průklepáků zapsal, tajemnými linoryty opatřil a nakonec i sám svázal několik exemplářů své vůbec první knížky. Mystický příběh o lovcích číhajících v nočním lese na příchod lví smečky je jakýmsi iniciačním příběhem syna jednoho z lovců, který se odváží se lvem spojit.

Žlutí lviPetr NiklMeanderkniha2010-52288,00 Kč

Žízeň po království Božím

Pouštní otcové nám v této duchovní obnově nabízejí doušky osvěžení ze studnice moudrosti, kterou nalezli a o kterou pečovali na poušti. Jaký paradox! Na poušti najít osvěžení?! Ano, protože zde žízní nejen tělo, ale i duše! Osvěžení a úlevu nachází v Prameni všech pramenů, v Bohu.

Žízeň po království BožímDuchovní obnova s mystiky pouštěLinus MundyPaulínkykniha2016-17, 2005-52127,00 Kč

Živý, syn bdícího

Autor žil ve 12. století v Andalusii. Vykládá arabsko-islámský, v základě aristotelský, obraz světa s příměsí mystiky formou vyprávění o chlapci, který se sám na liduprázdném ostrově propracuje vlastní zkušeností a silou rozumu k plnému poznání. Dílo ovlivnilo evropskou literaturu a filosofii.
Do češtiny je přeložil I. Hrbek v roce 1957. Nynější nové vydání přidává Ibn Tufajlovu filosofickou předmluvu, dříve vynechanou, a dílo je doplněno úvodem a poznámkovým komentářem, zachycujícími nová zjištění, ohlasy a názory z minulého půlstoletí. Úpravy provedl Hrbkův žák, orientalista Luboš Kropáček.

Živý, syn bdícíhoPříběh filosofa samouka Risálat Hajj Ibn JaqzánAbú Bakr Ibn TufajlAcademiakniha2010-52235,00 Kč

Živý růženec s meditativními obrazy

Soubor kartiček k růženci (včetně růžence světla).

Živý růženec s meditativními obrazyStanislav Weigel
Kartuziánské nakladatelstvímerkantil2007-0158,00 Kč

Živý růženec

Kartičky k jednotlivým desátkům růžence, které lze použit samostatně (pro členy živého růžence), ale i jako komplet (pro osobní modlitbu celého růžence). Na přední straně kartičky je perokresba vyjadřující obsah tajemství, přesné znění a duchovní ovoce daného tajemství. Zadní strana obsahuje návod, co se má modlit, a dvě krátké modlitby, z nichž jedna se vztahuje k příslušnému tajemství a druhá je prosbou za ochranu pro Svatého otce. Kartičky jsou vytištěny na křídovém papíře, přední strana je laminovaná. Obal, ve kterém jsou kartičky uloženy, obsahuje návod, jak se modlit celý růženec, včetně textu závěrečné modlitby a tzv. fatimské vsuvky. Dále je připojen text z Enchiridionu odpustků (z r. 1999), který se týká právě modlitby růžence.

Živý růženec MCMkniha0001-0130,00 Kč

Živý růženec

Soubor kartiček k růženci (včetně růžence světla).

Živý růženecStanislav WeigelKartuziánské nakladatelstvímerkantil2007-0168,00 Kč

Živý růženec

Tištěný soubor jednotlivých desátků růžence, který umožní vytvářet ve společnenstvích modlitební řetězce.

Živý růženecLadislav PokornýKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5289,00 Kč

Živý růženec

Kartičky s tajemstvými modlitby růžence.

Živý růženec
Syptákkartičky2010-5298,00 Kč

Živý plamen lásky

Jestliže o celé nauce svatého Jana od Kříže jeden z jeho současníků právem prohlásil, že „tam, kde i ti nejskvělejší spisovatelé, jak se zdá, končí, náš ctihodný otec začíná“, pak to dvojnásob platí o této knize. Jde o dílo, ve kterém nám Mystický učitel prostřednictvím komentáře ke své stejnojmenné básni přibližuje vrchol života člověka s Bohem, zralé stadium duchovního manželství: lidská osoba je zde vtažena do vnitřního života božské Trojice mocným a jemným působením Ducha svatého. Poprvé je tento spis uveřejněn v češtině i s textovými variantami první redakce v poznámkách.

Živý plamen lásky Jan od Kříže
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01219,00 Kč

Živý odkaz modernismu

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou UK v pražském Karolinu dne 29.11.2002. Obsahuje texty 14 autorů v čestině, němčině a angličtině.

Živý odkaz modernismuZ. Kučera
J. Kořalka
Nakladatelství Luboš Marekkniha2003-01232,00 Kč

Živý obraz ukřižovaného

Výhní zápasů, obran a útoků v celém světě, zvláště pak v Evropě, prošel tento podivuhodný příběh. O něho se rozpoutal bezpříkladný boj všemi možnými prostředky skeptické vědy, podporován tím nejhrubším nactiutrháním a pomluvami. Přesto však tím vším nebyl zdolán. Neuškodily mu ani přímo šílené nápory rozpoutané mocnostmi zla. Jako skála uprostřed příboje vln malomocného vzteku a hrůzy stojí tu stále pevně – jakoby exponentem něčeho mocnějšího, vyššího co přesahuje hranice světa přirozeného. Je možno s určitostí říci, že tento vzrušující příběh oné prosté venkovské služky zasel nesmírně mnoho dobra do duší. Neskonalé tajemství smrti našeho Spasitele, jež nám připomíná celá bytost stigmatizované, pomohlo znovunalézt smysl katolické víry tolika duším, a proto není možné zapomenout na Konnersreuth…

Živý obraz ukřižovaného„Stigmatizované z Konnersreuthu“R. W. HynekMartin Železníkkniha2007-01175,00 Kč

Životy ve vypůjčeném čase

Kniha vzpomínek manželů Rodenových je téměř neuvěřitelným příběhem o síle lásky, vytrvalosti, důmyslnosti, věrnosti a vzájemné pomoci dvou mladých lidí, kterým se díky tomu podařilo uniknout krutému osudu, jaký byl určen všem osvětimským vězňům židovského původu. Oba paralelní texty, Evy a Rudy, popisují osudy autorů a jejich rodin od doby před válkou až po léta poválečná a jsou úžasným svědectvím o nezměrné vůli k přežití v těch nejnelidštějších podmínkách a jedním z nejpozoruhodnějších příspěvků k tématu, v literatuře poměrně bohatě zastoupenému. Rodenovi se vzali před šedesáti pěti lety v terezínském ghettu a dodnes spolu žijí plný a bohatý život v Kanadě, obklopeni početnou rodinou.

Životy ve vypůjčeném časeEva Rodenová
Rudolf Roden
Academiakniha2009-01, 2007-01225,00 Kč

Životy bratří

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

Životy bratříGerald FrachetKrystalkniha2004-01180,00 Kč

Životopis Terezie z Lisieux+Vstupuji do života+Vybírám si všechno

Komplet 3 knih Terezie z Lisieux

Životopis Terezie z Lisieux+Vstupuji do života+Vybírám si všechnokomplet 3 knih
Karmelitánské nakladatelstvíkomplet2020-31149,00 Kč

Životopis Terezie z Lisieux

Neznáte mě takovou, jaká jsem ve skutečnosti, napsala sestra Terezie od Dítěte Ježíše mladému seminaristovi několik měsíců předtím, než zemřela. Kompletní dílo této karmelitky, včetně textů dvou kanonizačních procesů, bylo uveřejněno až po osmdesáti letech. Na základě těchto dokumentů napsal Guy Gaucher životopis určený zástupům těch, kdo chtějí poznat skutečný život Terezie do všech podrobností. Odmítl něco si vymýšlet či komentovat, aby zůstal věrný té, který prohlásila: Mohu se živit jenom pravdou. <BR>Tento Životopis je úvodem k Dějinám duše. Krok za krokem sleduje životní cestu "malé poslední" Martinové, která přes všechny své handicapy se opovážila s troufalou odvahou věřit v milosrdnou lásku Otce, "v nejzákladnější skutečnost evangelia", jak řekl Jan Pavel II. v Lisieux.

Životopis Terezie z Lisieux2. vydáníGuy Gaucher
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-5369,00 Kč

Životopis Terezie z Lisieux

Neznáte mě takovou, jaká jsem ve skutečnosti, napsala sestra Terezie od Dítěte Ježíše mladému seminaristovi několik měsíců předtím, než zemřela. Kompletní dílo této karmelitky, včetně textů dvou kanonizačních procesů, bylo uveřejněno až po osmdesáti letech. Na základě těchto dokumentů napsal Guy Gaucher životopis určený zástupům těch, kdo chtějí poznat skutečný život Terezie do všech podrobností. Odmítl něco si vymýšlet či komentovat, aby zůstal věrný té, který prohlásila: Mohu se živit jenom pravdou.
Tento Životopis je úvodem k Dějinám duše. Krok za krokem sleduje životní cestu "malé poslední" Martinové, která přes všechny své handicapy se opovážila s troufalou odvahou věřit v milosrdnou lásku Otce, "v nejzákladnější skutečnost evangelia", jak řekl Jan Pavel II. v Lisieux.

Životopis Terezie z LisieuxGuy GaucherKarmelitánské nakladatelstvíkniha1997-01145,00 Kč

Životodarné umieranie

Životodarné umieranieK 750, výročiu smrti Kláry z AssisiHerbert Schneider
Serafínkniha SK2001-0198,00 Kč

Životnosti

V životě je to vlastně jako s těmi jogurty, co mají naši kluci rádi každý den ke svačině. "Mamíííí! A není prošlej? Bude dobrej? Jaký má datum? A je to ten aktivní?"
Každý máme jen omezený čas. Čas aktivnosti. Čas pro nás. A naše nejbližší. A hlavně pro toho, od kterého máme ten vzácný dar. Minimálně maximální dobu - životnosti.

ŽivotnostiMagdaléna StrejčkováKartuziánské nakladatelstvíkniha2009-01140,00 Kč

Životní styl a duchovní život

Autor analyzuje aktuální otázky k tématům víry a duchovního života. Na životní styl křesťana se oprávněně kladou nároky, které předkládaný text systematizuje.

Životní styl a duchovní životMichal AltrichterRefugiumkniha2015-26210,00 Kč

Životní prostředí a výchova

Kniha chce pomoci s výchovou dětí k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí, k ekologickému myšlení. Autor uvádí zásady výchovné práce v této oblasti a konkrétní návody pro práci s dětmi. Zabývá se nejčastějšími problémy, se kterými se děti mohou běžně setkat - zněčištěním vody, únikem energie a odpady.

Životní prostředí a výchovaJosef HedererPortálkniha1993-5239,00 Kč

Životní období

Úvahy známého teologa o významu, těžkostech a zvláštnostech jednotlivých období lidského života

Životní obdobíRomano GuardiniZvonkniha1997-0148,00 Kč

Životní cyklus rozšířený a dokončený

Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Erikson vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr a prodlužuje popis stadií na celý život. Každý věk se vyznačuje určitým vývojovým úkolem, který je třeba splnit, aby člověk získal potřebnou zkušenost a postoupil dále. Eriksonových „osm věků člověka“ rozšířila jeho žena Joan o deváté, závěrečné stadium. Kniha vychází v novém, přepracovaném vydání. Erik H. Erikson (1902–1994) byl německým a později americkým psychoanalytikem, zástupcem ego psychologie. Stal se slavným svou teorií lidského vývoje, tzv. epigenetickým principem a rozpracováním tématu identity. V češtině vyšly jeho knihy Dětství a společnost (2002), Životní cyklus rozšířený a dokončený (první vyd. 1999) a Mladý muž Luther (1996).

Životní cyklus rozšířený a dokončenýDevět věků člověkaErik H. EriksonPortálkniha2015-10269,00 Kč

Životní cíl: činit Boží vůli

Žít bez cíle znamená plýtvat silami a zmařit život. Bůh má pro každého člověka jedinečný plán. Jak tento plán rozeznáme? Jak do něj můžeme vstoupit? Jak prožít život, abychom na jeho konci mohli Bohu říci: "Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi uložil."

Životní cíl: činit Boží vůliDerek Prince
Postillakniha2009-0149,00 Kč

Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi

Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědiRobert Bergman
Robert Bergmankniha2013-11100,00 Kč

Životná múdrosť z Biblie

Jednotlivé časti Biblie vznikali v rozpätí osemsto rokov. Do tejto knižky sú na každý týždeň v roku vybrané štyri texty z rôznych častí Biblie. Stretávame sa v nich s rôznymi stránkami ľudského života. S radosťou, vďačnosťou, obdivom, nadšením, ale aj s bolesťou, utrpením a smrťou. Je v nich zachytená celá dynamika ľudského života a zároveň silná ľudská túžba po zmierení, spravodlivosti, pokoji a láske. Táto kniha chce upriamiť čitateľa na menej známe biblické state. Otvoriť prístup k takmer zabudnutej ŽIVOTNEJ MÚDROSTI. Aby jej prostredníctvom získal citeľný osobný úžitok každý, kto hľadá pravý zmysel svojho života, správnu orientáciu a trvalú istotu.

Životná múdrosť z Biblie Dobrá knihakniha SK0001-01137,00 Kč

Život, láska, řehole

Krátká zamyšlení nad povoláním ke kněžství, nad každodenními životními situacemi, i slovy Otčenáše - taková je nová knížka E. Hradecké. Na cestu po opravdu prožitém životě zve s hlubokou láskou i své čtenáře.

Život, láska, řeholeEdita Hradecká
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-0179,00 Kč