Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kalendář 2016 - Jde nám o Život!

Jan Pirk, Josef Váňa, Gabriela Vránová, Stanislav Zindulka, Antonín Panenka, Jiří Grygar, Kamila Moučková, Václav Větvička, Jiřina Šiklová nebo Dana Zátopková se sešli v kalendáři s názvem Jde nám o Život!, který nafotil Světoznámý fotograf Robert Vano.

Kalendář 2016 - Jde nám o Život!Robert VanoŽivot 90kalendář2015-44199,00 Kč

Bílé a černé

Bílé a černéJaroslav PoľZvoněníkniha2014-0164,00 Kč

Biblická teologie

Kniha německého autora sleduje, jak se postupně utvářely představy o Ježíši Kristu. Odpovídá na otázku, jak se s touto problematikou vyrovnávala teologie, církevní otcové a koncily, věcně rozebírá jednotlivé omyly a bludy, jak se navršily v průběhu staletí. Tím též odpovídá na otázku po vzniků herezí a rozkolů v církvi. Systematické pojetí knihy i rozsáhlý soupis literatury, která se k tomuto tématu váže, činí z ní nepostradatelnou příručku pro hlubší zájemce o křesťanství.

Biblická teologieChristologieFranz Joseph SchierseZvonkniha1992-0132,00 Kč

Blahoslavený Jan Sarkander

Mučednický životopis.

Blahoslavený Jan SarkanderBohumil Zlámal
Zvonkniha1990-0130,00 Kč

Boží přátelé

V tomto svazku homilií jsou uvedeny texty, které byly zveřejněny ještě za pozemského života mons. Escrivá de Balaguera, a zároveň jiné, které měly být publikovány později.

Boží přáteléJosemaría EscriváZvonkniha1998-53128,00 Kč

Boží slovo v liturgii

Nedílnou součástí mešní liturgie a denní modlitby církve tvoří pravidelné předčítání biblických textů. Tato praktická knížka, která usnadní vyhledávání příslušných úryvků z bible, je určena všem, kdo chtějí prožívat jednotlivé liturgické doby ve spojení s celou církví. Obsahuje kompletní přehled čtení nedělního lekcionáře (roční cyklus A, B, C), feriálního lekcionáře (pro všední dny v týdnu, pro dobu adventní, vánoční, postní, velikonoční a liturgické mezidobí), přehled čtení o slavnostech, svátcích a památkách s vlastními perikopami a přehled biblických textů lekcionáře pro denní modlitbu církve (jednoroční i dvouletý cyklus).

Boží slovo v liturgiiJan MatějkaZvonkniha1996-0175,00 Kč

Bůh je s námi

Výbor z homilií a duchovních úvah k jednotlivým obdobím církevního roku.

Bůh je s námiDuchovní promluvyKarl RahnerZvonkniha1997-0158,00 Kč

Být pro druhého

Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem.<BR>Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem.

Být pro druhéhoEmmanuel Lévinas
Zvonkniha1997-0162,00 Kč

Centesimus annus

Centesimus Annus je encyklika napsaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1991, ke stému výročí encykliky Rerum Novarum. Je to část větší skupiny spisů známých jako katolické sociální učení, jejichž původ lze vystopovat až k encyklice Rerum Novarum, která byla vydána papežem Lvem XIII. v roce 1891.

Centesimus annusK stému výročí encykliky Rerum novarum Jan Pavel II.Zvonkniha1991-0115,00 Kč

Církev jako společenství

Otázky o církvi se dnes do značné míry soustřeďují na to, jak je ji možno jinak a lépe realizovat. Když někdo zamýšlí vylepšit nějaký nástroj, musí nejprve vypátrat jeho konstrukci. Tím spíše chce-li uzdravit určitý organismus, musí zkoumat jeho vnitřní výstavbu. Nemá-li konání být zaslepené a vést k destruktivním výsledkům, musí si napřed položit otázku, čím tento organismus je. I v současné době musí vůle k jednání ve věcech církve být trpělivá a nejprve se ptát, čím církev je, odkud pochází a k čemu je určena. Tato útlá knížka se pokouší nabídnout něco jako základní příručku katolického učení o církvi.

Církev jako společenstvíJoseph Ratzinger
Zvonkniha1993-5278,00 Kč

Dopisy Markovi

Na myšlenku napsat tuto knihu přivedl autora jeho devatenáctiletý synovec Holanďan Marek. Ačkoli Marek vyrostl v poválečné prosperující společnosti, obklopen milujícími rodiči a dobrými přáteli, obdařen zvídavou myslí a značným nadáním, přesto ve své duši pociťuje určitou prázdnotu a nenaplněnou touhu. J. M. Nouwen mu nechce o Bohu přednášet, ale vychází ze svého osobního přesvědčení, že "Ježíš je srdcem jeho bytí", a z tohoto základu odvozuje pohled na svět. Dopisy jsou vlastně svědectvím jeho vlastního objevování Boha. Otevřenou a jednoduchou formou vyjadřují, co znamená žít duchovním životem v sekularizovaném světě.

Dopisy MarkoviCo pro tebe znamená duchovně žít?Henri Nouwen
Zvonkniha2018-0170,00 Kč

Evangelii Nuntiandi

Hlásání evangelia lidem celého světa.

Evangelii NuntiandiHlásání evangeliaPavel VI.
Zvonkniha1996-0130,00 Kč

Evangelium vitae

Encyklika zdůrazňující nedotknutelnost lidského života, který je velikým Božím darem. Člověk si ho proto má vážit, a ne s ním neoprávněně zhoubně manipulovat (interrupce, eutanázie aj.). Celá encyklika je jednou velikou obhajobou kultury života proti kultuře smrti.

Evangelium vitaeO životě, který je nedotknutelné dobro Jan Pavel II.Zvonkniha1994-5245,00 Kč

Familiaris consortio

Apoštolská adhortace Jana Pavla II ze dne 22. listopadu 1981.

Familiaris consortioO úkolech křesťanské rodiny v současném světě Zvonkniha1996-0133,00 Kč

Fides et ratio

Encyklika Jana Pavla II. o vztazích mezi vírou a rozumem z 14. září 1998.

Fides et ratioVíra a rozumJan Pavel II. Zvonkniha1998-5377,00 Kč

Charta pracovníků ve zdravotnictví - papežská rada pro pastoraci

Charta pracovníků ve zdravotnictví - papežská rada pro pastoraci Zvonkniha2015-1260,00 Kč

Christifideles laici

Jeden z nejdůležitějších církevních dokumentů o postavení laiků v církvi a ve světě.

Christifideles laiciO povolání a poslání laiků v církvi a ve světě Jan Pavel II.
Zvonkniha1996-0142,00 Kč

Jákobův zápas

Tato kniha chce opěvovat naději, která jediná je schopna čelit běsnění nejprudších bouří a tísni nejhlubších temnot: Bůh nás všechny očekává na dně nesmírné propasti, která se v nás tvoří tím, co nazýváme zklamáním a krutostmi života. Když nahlédneme, co je člověk a co je Bůh, vytušíme rovněž, že nemáme možnost jiné záchrany než se Bohu zcela odevzdat; tehdy se naše srdce rozhoří jako srdce učedníků, putujících do Emauz, neboť v největší úzkosti a beznaději začneme tušit úsvit nesmírné Radosti, která na konci časů způsobí proměnu světa.

Jákobův zápasMůžeme žít bez Boha? Můžeme žít s Bohem?Marie Dominique Molinié
Zvonkniha2014-0858,00 Kč

Jakub a radost

Pestré leporelo pro malé děti.

Jakub a radostZuzana Holasová
Zvonkniha2014-2449,00 Kč

Jen když jsi přišla

Sbírka povídek o zázracích, uvěřitelných i neuvěřitelných, které se stávají a mohou se stát právě dnes a tady. S humorem a pochopením pozoruje autorka obyvatele současné české vesnice a vypráví nám o nich svým barvitým jazykem tak, jak je vidí její veselé a láskyplné srdce.

Jen když jsi přišlaMiriam TůmováZvonkniha1993-5283,00 Kč

Ježíš se ho zeptal

Autor, bývalý spirituál kněžského semináře a vysokoškolský učitel, v této knize shrnuje svou zkušenost z duchovních cvičení. Čtenář tak v textu může nalézat odpovědi na otázky, které nám Ježíš klade v evangeliích.

Ježíš se ho zeptalJohannes Bours
Zvonkniha1994-5220,00 Kč

Jít s Kristem

Sebrané promluvy bl. Mons. Escrivy k nejdůležitějším svátkům církevního roku

Jít s KristemJosemaría Escrivá
Zvonkniha2018-0193,00 Kč

Josafat Kuncevič

Kniha o životě sv. Josafata. Lidstvo potřebuje příklad takových světců, na něž se mohou vztahovat slova sv. apoštola Pavla:"V Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!". Tak i nás dnes oslovuje svatý Josafat.

Josafat KuncevičTadeusz Zychiewicz
Zvonkniha1994-5259,00 Kč

Když začíná večer

Sbírka zamyšlení, příběhů a modliteb určená těm, kteří chtějí harmonicky a důstojně prožívat podzim života.

Když začíná večerMax RösslerZvonkniha1994-5245,00 Kč

Kodex kanonického práva

Vydání latinského textu s oficiálním českým překladem schváleným Biskupskou konferencí České republiky.

Kodex kanonického práva Zvonkniha1993-52300,00 Kč

Laborem exercens

Sociální encyklika z r. 1981 se věnuje jedné z nejobecnějších lidských otázek. Jan Pavel II. v ní ukazuje práci jako tvořivou lidskou činnost a kriticky si všímá všech momentů, které lidskou práci degradují na pouhou otrockou "robotu". Práce je proces, který má dopad nejen na rozvoj ekonomiky, ale v neposlední řadě má dopad i na samu podstatu lidského života. Nejde jen o práci samotnou, ale o všechny její aspekty a dopady, o všechno, co se nazývá prací důstojnou.

Laborem exercensO lidské práci Jan Pavel II.Zvonkniha1991-0116,00 Kč

Láska až do krajnosti

Velkopáteční rozjímání na Janovo evangelium z pera rakouského biskupa, jemuž jde především o naše osobní setkání s Kristem.

Láska až do krajnostiVelkopáteční rozjímáníReinhold StecherZvonkniha1996-0132,00 Kč

List židovskému příteli

V mnoha jazycích již vydaná kniha italského novináře zachycuje podle skutečnosti historii přátelství mezi dvěma vrstevníky - Karolem Wojtylou a jeho židovským spolužákem Jerzy Klugerem. Na živém příběhu jsou zde zdokumentovány kořeny postoje hlavy katolické církve k židovskému národu a jeho utrpení.

List židovskému příteliGian Franco SvidercoschiZvonkniha2014-1645,00 Kč

Mám vás velmi rád

Promluvy Jana Pavla II při návštěvě ČR v roce 1997. Doplněno množstvím barevných fotografií

Mám vás velmi rád Jan Pavel II.
Zvonkniha1997-0190,00 Kč

Mnoho hlasů - jedna víra

Dvacet sedm knih spojených v novozákonním kánonu tvoří základní písemný dokument a trvalé měřítko křesťanské víry. Co se dnešnímu čtenáři předkládá jako jedna kniha (Nový zákon), je však ve skutečnosti sbírka nejen literárně, nýbrž i teologicky velmi různorodých knih. V díle Mnoho hlasů – jedna víra líčí Felix Porsch hlavní rysy teologického a christologického vývoje Nového zákona a všímá si zvláštností jednotlivých stadií tradice i novozákonních knih. Významná část Porschovy práce je věnována podstatě a ústředním tématům pavlovské teologie a jejímu dalšímu vývoji v popavlovské době. Tento úvod do Nového zákona nechce nahrazovat známé vědecké teologie. Jeho cílem je umožnit také neodborníkům srozumitelný a vědecky zodpovědný přístup k bohatství novozákonních knih.

Mnoho hlasů - jedna víraFelix PorschZvonkniha1992-5366,00 Kč