Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Beletrie 1

Svazek soustřeďuje v úplnosti samostatnou prozaickou a dramatickou tvorbu J. Čapka (1887–1945) do roku 1930: povídkové knihy Lelio a Pro delfína, časopisecky publikované práce Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914 a Chlapec, divadelní hru Země mnoha jmen a torzo dramatu Gassirova loutna, filmová libreta Lakomec a Moc pověry a konečně i prózu Stín kapradiny. V chronologickém uspořádání představuje Čapkovu cestu k vlastnímu epickému výrazu prostoupenému reflexí metafyzických témat, jejich tíhy a naléhavosti, i náznakovou přítomností autorova „druhého“ literárního domova, tj. činnosti kriticko-esejistické, tříbící Čapkův rozvažující styl a smysl pro lapidární postižení nadčasového prvku aktuálního (uměleckého) dění.
Poprvé je tu tedy příležitost ukázat celek Čapkovy „volné“ literární tvorby, počínaje emancipací od prací psaných společně s bratrem Karlem. Prózy vznikající před první světovou válkou a v jejím průběhu tematizují konfrontaci nezajištěné, troskotající existence s proměnlivou povahou moderního časoprostoru. Střetnutí s avantgardní estetikou soudobých uměleckých proudů (kubismus, expresionismus, futurismus) rozevřelo v Čapkových raných prózách vějíř „figurativních“ možností: zachycují mnohotematičnost nové skutečnosti a její rozevřenou, ubíhající perspektivu v poukazu k všudypřítomné motivické řadě značící sebereflexi Čapkova tvůrčího úsilí. Jeho ústřední snahou bylo dospět prostřednictvím tvarových proměn k názoru nové zkušenosti, ke zkušenosti nového výrazu, k zážitku narativního a popisného slova-obrazu zachycujícího událost imaginativního vidění i s ní spojenou tíživou myšlenku. Dramatické útvary z 20. let zachycují Čapkovy pokusy o alegoricko-utopickou hru. Reagovaly – často i ironickou persifláží – na revoluční téma levých avantgard počátku 20. let, zpochybňovaly spásnost kolektivistického sociálního experimentu a apelovaly na individuální odpovědnost. Svazek uzavírá próza Stín kapradiny, sjednocující mnohé z autorových dosavadních tematických okruhů a tvárných postupů v myticko-baladickém podání údělu člověka.

Beletrie 1Živý plamen, Tři prózy, Podzim 1914, Lelio, Lakomec, Moc pověry, Gassirova loutna, Země mnoha jmen, Pro delfína, Stín kapradinyJosef ČapekTriádakniha2012-07317,00 Kč

Svetlá pre biednych (nové vydanie)

Svetlo! Tak veľmi dnes potrebujeme svetlo. Aby sme nepodľahli zlu, nenávisti, strachu a obavám. Aby sme sa mohli s nádejou pozerať do najbližších hodín a dní. Potrebujeme mať svetlo v sebe, aby sme nepodľahli tme. Kresťan má k dispozícii viacero zdrojov svetla. Svetlo rozumu. Svetlo Svätého písma. Svetlo Cirkvi. Tieto všetky majú svoj pôvod v najväčšom svetle, v Ježišovi Kristovi. Z neho vychádza aj svetlo tejto knihy. Sú to životopisy ľudí, ktorí žili v Božom svetle a dokázali ho vyžarovať na svet okolo seba. Stali sa svetlom pre nás, ktorí sa často ocitáme v tme. Čítajme o veľkých dielach, ktoré Boh v týchto ľuďoch uskutočnil, a zároveň sa pozerajme na svoj život. Aj v ňom totiž nájdeme Božie skutky, ktoré nás povedú k jeho oslave a premenia nás na svetlo pre našich súčasníkov.

Svetlá pre biednych (nové vydanie)Životopisy svätých a blahoslavených redemptoristovBoleslaw SlotaRedemptoristi2015-10112,00 Kč

Bohemia Sancta

Sborník věnovaný velkým osobnostem českých duchovních dějin.
Slovanští apoštolové svatí Konstantin-Cyril a Metoděj.
Svatý Gorazd a svatý Kliment.
Svatá Lidmila.
Svatí Kosmas a Damián.
Otázka svatoivanská.
Svatý Václav.
Svatý Vít.
Ctihodná Mlada-Marie.
Svatý Vojtěch.
Svatý Radim.
Pět svatých bratří.
Svatý Prokop.
Poustevník Vintíř.
Blahoslavený Hroznata.
Blahoslavená Zdislava.
Svatá Hedvika.
Blahoslavená Anežka Česká.
Markéta-Dagmar.
Arnošt z Pardubic.
Jan Milíč z Kroměříže.
Svatý Zikmund.
Jan z Jenštejna.
Svatý Jan Nepomucký.
Mučedníci doby husitské v Čechách.
Františkánští mučedníci z roku 1611.
Blahoslavený Jan Sarkander.
Svatý Norbert.
Albrecht (Vojtěch) Chanovský.
Středoevropský misionář.
Bohuslav Balbín.
Apoštol Varšavy a Vídně.
Svatý Jan Nepomucký Neumann.
František Xaver Paleček.
Antonín Cyril Stojan.
Antonín Podlaha.

Bohemia Sanctaživotopisy českých světců a přátel Božích ČKCHkniha1992-2369,00 Kč

Skromná hrivna

Rímskokatolícky kňaz Andrej Radlinský sa do slovenských dejín devätnásteho storočia zapísal predovšetkým ako redaktor, vydavateľ a náboženský spisovateľ. Bol zakladateľom Spolku svätého Vojtecha a spoluzakladateľom Matice slovenskej.
V životopisnom románe o Andrejovi Radlinskom s názvom Skromná hrivna Jozef Repko zachytáva nielen dramatické udalosti zo života tohto národného dejateľa, o ktoré nebola núdza, ale predstavuje aj historické pozadie doby, v ktorej žil a pôsobil. Autor pútavou formou vyrozprával príbeh muža, ktorý celý svoj život zasvätil práci pre národ.

Skromná hrivnaŽivotopisný román o Andrejovi RadlinskomJozef RepkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK2013-15172,00 Kč

Srdce pralesa

Ak vám v žilách koluje krv s troškou túžby po dobrodružstve či napínavých situáciách, nechajte sa uniesť stránkami tejto životopisnej knihy do Ekvádoru. Príbehy sestry saleziánky Márie Troncattiovej sú plné prekvapení a ručím za to, že jej od prvého po posledné písmeno v knihe budete držať palce.

Srdce pralesaŽivotopisná črta Márie Troncattiovej FMAMaria Domenica GrassianoDon Boscokniha SK2004-01, 0001-01153,00 Kč

Opožděné vzpomínky

Autorka Opožděných vzpomínek se narodila v roce 1930 do asimilované židovské rodiny. Poklidný rodinný život, finanční zajištění a jako kulisa Praha, „nejkrásnější město na světě“, se zdají být zárukou příštích předvídatelných desetiletí. Koncem třicátých let však dostávají politické události rychlý spád: první měsíce nacistické okupace znamenají pro Židy rostoucí diskriminaci, ztrátu majetku, ponižování a nejistotu. Následuje deportace do Terezína a posléze do Osvětimi. „Jedenáct mi bylo v Praze, dvanáct v Terezíně, třináct v Osvětimi, čtrnáct na pochodu smrti,“ shrnuje autorka svůj život lapidárně jednou větou. Podaří se jí přežít a v nepředstavitelně obtížných podmínkách tráví poslední měsíce války, nemocná, hladová, ničená hrůzou ze smrti.
Osvobození Evelinu zastihuje ve Východním Prusku, odkud je evakuována vojenským vlakem Rudé armády do SSSR. Ujme se jí vojenský lékař, který ji adoptuje. Nečeká ji však láskyplná rodina, nýbrž život vedle nefunkčního manželského páru, kterému má „vlastní“ dcera dodat punc kýžené normální rodiny. Následují čtyři desetiletí života v Sovětském svazu, s novou identitou a starými vzpomínkami, které nikdo nechce slyšet. Se svým traumatem zůstává sama, musí se s ním vyrovnat, protože nic jiného nezbývá a budoucnost mnoho neslibuje. Jako rámec vyprávění tu slouží válkou zničený a posléze znovu budovaný Leningrad. Židovství je třeba utajovat, protože ve stalinském režimu je cejchem. Denní život určuje ideologie, bída vydávaná komunistickým režimem za blahobyt a všudypřítomný strach. Prožívá však velké soukromé štěstí s manželem a dětmi.
O třech tvářích 20. století ve třech politických režimech vypráví autorka poutavě a věcně, kultivovaným jazykem, s obdivuhodnou vyrovnaností, s vědomím skutečných životních hodnot. Nikde nepodléhá sebelítosti, snaží se pochopit, omluvit, prominout. Vypráví ne proto, aby s někým zúčtovala, ale proto, aby jednou její děti a vnuci - a možná i my - věděli.

Autorem obálky je syn E. Merové Viktor Naimark. Narodil se v roce 1963 v Leningradě, dnešním Sankt Petěrburgu, kde na Rjepinově umělecké akademii vystudoval obor architektura a umělecké malířství. Vystavuje od poloviny osmdesátých let formou skupinových a od roku 1998 samostatných výstav. S jeho obrazy se mohli seznámit návštěvníci výstavních síní mj. v Rakousku, Francii a Itálii a též v řadě německých měst.

Opožděné vzpomínkyŽivotopis, který se nevešel na jednu stránkuEvelina MerováBarristerkniha2009-01195,00 Kč

Opožděné vzpomínky - 2. vydání

Autorka Opožděných vzpomínek se narodila v roce 1930 do asimilované židovské rodiny. Poklidný rodinný život, finanční zajištění a jako kulisa Praha, „nejkrásnější město na světě“, se zdají být zárukou příštích předvídatelných desetiletí. Koncem třicátých let však dostávají politické události rychlý spád: první měsíce nacistické okupace znamenají pro Židy rostoucí diskriminaci, ztrátu majetku, ponižování a nejistotu. Následuje deportace do Terezína a posléze do Osvětimi. „Jedenáct mi bylo v Praze, dvanáct v Terezíně, třináct v Osvětimi, čtrnáct na pochodu smrti,“ shrnuje autorka svůj život lapidárně jednou větou. Podaří se jí přežít a v nepředstavitelně obtížných podmínkách tráví poslední měsíce války, nemocná, hladová, ničená hrůzou ze smrti.
Osvobození Evelinu zastihuje ve Východním Prusku, odkud je evakuována vojenským vlakem Rudé armády do SSSR. Ujme se jí vojenský lékař, který ji adoptuje. Nečeká ji však láskyplná rodina, nýbrž život vedle nefunkčního manželského páru, kterému má „vlastní“ dcera dodat punc kýžené normální rodiny. Následují čtyři desetiletí života v Sovětském svazu, s novou identitou a starými vzpomínkami, které nikdo nechce slyšet. Se svým traumatem zůstává sama, musí se s ním vyrovnat, protože nic jiného nezbývá a budoucnost mnoho neslibuje. Jako rámec vyprávění tu slouží válkou zničený a posléze znovu budovaný Leningrad. Židovství je třeba utajovat, protože ve stalinském režimu je cejchem. Denní život určuje ideologie, bída vydávaná komunistickým režimem za blahobyt a všudypřítomný strach. Prožívá však velké soukromé štěstí s manželem a dětmi.
O třech tvářích 20. století ve třech politických režimech vypráví autorka poutavě a věcně, kultivovaným jazykem, s obdivuhodnou vyrovnaností, s vědomím skutečných životních hodnot. Nikde nepodléhá sebelítosti, snaží se pochopit, omluvit, prominout. Vypráví ne proto, aby s někým zúčtovala, ale proto, aby jednou její děti a vnuci - a možná i my - věděli.

Opožděné vzpomínky - 2. vydáníŽivotopis, který se nevešel na jednu stránkuEvelina MerováBarristerkniha2010-52145,00 Kč

Svätá Rita - dych odpustenia

Manželka, matka, vdova, augustiniánska mníška. Sila jednej veľkej ženy, výnimočnosť veľkej svätice. Svätá nemožných vecí: tak je všeobecne známa, milovaná a uctievaná Rita z Cascie.

Okolo jej postavy sa postupom času rozvinula bohatá ľudová tradícia. Najskôr dievča, potom manželka, matka, vdova a nakoniec rehoľníčka. Počas svojho života žila evanjeliový zákon odpúšťania a tak až dodnes ukazuje jedinú cestu pre budovanie pokoja v rodine, v spoločnosti, vo svete.

S úmyslom zostať vernými historickosti faktov, avšak bez vylúčenia niečoho, čo nám podáva tradícia, autori napísali tento nový životopis.

V úvodnej kapitole sa krátko načrtáva história Cascie a jej spoločensko - politické prostredie.

Druhá kapitola je venovaná miestnej komunite augustiniánov, pretože svätosť Rity nemožno dobre pochopiť bez vplyvu augustinánskej charizmy.
V ďalších kapitolách je podaný a zároveň reflektovaný jej konkrétny život, po ktorom je uvedený aj jej prvotný krátky životopis s najznámejšími mimoriadnymi udalosťami (tzv. kvietky, v taliančine fioretti).
V závere je ešte vyjadrené a objasnené jej hlavné posolstvo odpustenia, zmierenia a pokoja, ktoré je stále tak veľmi aktuálne a potrebné.

Kniha obsahuje 16 strán farebných fotografií z Cascie.

Svätá Rita - dych odpusteniaŽivotopis, história, fakty, legendyRemo Piccolomini
Natalino Monopoli
Zachej.sk2015-260,00 Kč

Fenomén C.S. Lewis (7107)

Clive Staples Lewis je dodnes populární zejména díky svým sedmidílným Letopisům Narnie. Toto dílo potkal podobný osud jako trilogii Pán prstenů Lewisova přítele a kolegy J. R. R. Tolkiena – stalo se doslova kultovní záležitostí a část byla také zfilmována. Kromě Letopisů Narnie napsal Lewis mnoho dalších, neméně úspěšných knih. Je známý také jako autor odborných studií z oblasti středověké literatury i jako popularizátor křesťanské víry. Colin Duriez popisuje Lewisův život prostřednictvím několika pevných přátelství, jež navázal nejen v kruhu slavných Inklingů a která nepochybně ovlivnila jeho intelekt a dílo. Byli to právě Lewisovi dobří přátelé Hugo Dyson a J. R. R. Tolkien, kteří hráli významnou roli na jeho cestě k znovunalezení křesťanské víry. Jeho vztahem a později manželstvím s americkou spisovatelkou Joy Davidmanovou se inspiroval film Krajina stínů. Dozvíme se také, proč se téměř šedesátiletý Lewis vůbec rozhodl oženit se, proč se před tím jako mladík přistěhoval k dvakrát starší Janii Mooreové a jaký měl vztah s bratrem Warniem, jenž celý život zápasil se závislostí na alkoholu.

Fenomén C.S. Lewis (7107)Životopis zkušeného letopisceColin Duries
CBSkniha2016-28192,00 Kč

Fenomén C.S. Lewis (7107)

Clive Staples Lewis je dodnes populární zejména díky svým sedmidílným Letopisům Narnie. Toto dílo potkal podobný osud jako trilogii Pán prstenů Lewisova přítele a kolegy J. R. R. Tolkiena – stalo se doslova kultovní záležitostí a část byla také zfilmována. Kromě Letopisů Narnie napsal Lewis mnoho dalších, neméně úspěšných knih. Je známý také jako autor odborných studií z oblasti středověké literatury i jako popularizátor křesťanské víry. Colin Duriez popisuje Lewisův život prostřednictvím několika pevných přátelství, jež navázal nejen v kruhu slavných Inklingů a která nepochybně ovlivnila jeho intelekt a dílo. Byli to právě Lewisovi dobří přátelé Hugo Dyson a J. R. R. Tolkien, kteří hráli významnou roli na jeho cestě k znovunalezení křesťanské víry. Jeho vztahem a později manželstvím s americkou spisovatelkou Joy Davidmanovou se inspiroval film Krajina stínů. Dozvíme se také, proč se téměř šedesátiletý Lewis vůbec rozhodl oženit se, proč se před tím jako mladík přistěhoval k dvakrát starší Janii Mooreové a jaký měl vztah s bratrem Warniem, jenž celý život zápasil se závislostí na alkoholu.

Fenomén C.S. Lewis (7107)Životopis zkušeného letopisceColin DuriesCBSkniha2016-28268,00 Kč

Oheň a nádej

Pierre Goursat (1914 – 1991) ako devätnásťročný prežil osobné stretnutie s Bohom a od toho momentu v sebe vnímal povolanie zasvätiť svoj život Bohu a byť adorátorom Eucharistie uprostred sveta.
Žil v Paríži obyčajným životom mnohých ľudí, s ktorými sa stretával, s ktorými pracoval, s ktorými sa priatelil a ktorým túžil ukazovať cestu k Bohu. V časoch, keď ľudia zabúdali na Boha a kostoly sa nielen vo Francúzsku vyprázdňovali, on zostal verný a v tichosti adoroval Ježiša prítomného v Eucharistii.
A Boh ho postupne pripravoval na dielo, ku ktorému ho pozval: aby ľuďom uprostred tohto sveta svedčil o jeho blízkosti a pomáhal im znova nájsť cestu k nemu.

Oheň a nádejŽivotopis zakladateľa Komunity Emanuel Pierra GoursataBernard Peyrous
Hervé-Marie Catta
Dobrá kniha2015-180,00 Kč

Boží tulačka (2. přepracované vydání)

Život svaté Terezie z Avily, jak o něm pojednává tato kniha, má barvitost a živost rytířského románu. A přece není v tomto díle nic, co by neodpovídalo přísné historické pravdě, nepřičítá se zde svaté Terezii ani slovo, které by byla skutečně nepronesla. Tato dvojí vlastnost – pružné, živé a příjemné vyprávění doložené na každé stránce nejspolehlivějšími dějinnými daty – to vše dodává tomuto životopisu neobyčejnou hodnotu. Napsat mimořádný životopis jedné z největších mystiček všech dob nebylo jednoduché. Marcelle Auclairová se toho zhostila nade všechno očekávání.

Boží tulačka (2. přepracované vydání)Životopis Terezie z AvilyMarcelle Auclairová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-10399,00 Kč

Sestra Faustína

Obviňovali ju z hystérie a halucinácií. Dlho nikto neveril, že toto jednoduché nevzdelané dievča si Ježiš vybral za „sekretárku Božieho milosrdenstva“. Keď prežívala temnotu, cítila, že Boh ju opustil, že ostala úplne sama. V mystických víziách videla peklo aj svoju kanonizáciu. Cirkev dlho nedokázala oceniť váhu jej posolstva. Úcta k Božiemu milosrdenstvu sa však rozšírila do celého sveta – tak ako to chcel Ježiš.

Výsledkom zanietenia novinárky a historičky je jediný životopis tohto typu najväčšej poľskej svätice. Autorka odhaľuje neznáme fakty zo života sestry Faustíny a odkrýva tajomstvá rozvoja úcty k Božiemu milosrdenstvu.

Sestra FaustínaŽivotopis svätejEwa K. CzaczkowskáPallottikniha SK2014-51380,00 Kč

Dávám všechno

Poctivé hledání Boží vůle zavede mladou šlechtičnu, majitelku moravského panství v Kunštátu, až do chudinských čtvrtí v Argentině. Kniha přináší poutavé vyprávění o její životní cestě plné zvratů, o touze žít pro Krista a pro chudé, která ji vede k zřeknutí se majetku, ale hlavně vlastních představ o životě.

Dávám všechnoŽivotopis sestry Marie Anežky komtesy Františky Coudenhove-HonrichsElena SebíňováSyptákkniha2013-37199,00 Kč

Život mezi Jungem a Freudem

Počátky psychoanalýzy jsou těsně spjaty s postavami Sigmunda Freuda a Carla G. Junga – a také Sabiny Spielreinové. Milostný poměr mezi mladým, ženatým Jungem a jeho pacientkou rusko-židovského původu vedl k vážným trhlinám ve vztahu s jeho učitelem Freudem. Sabina se stane tvořivým principem Jungovy psychoanalytické teorie a zároveň jeho nejlepší žákyní. Životopis jedné ze zakladatelek dětské psychoanalýzy a vůdčí představitelky ruské psychoanalytické školy je fascinujícím úvodem do studia historie moderní psychologie. O tom, že je postava Sabiny Spielreinové stále živá, svědčí také nový film o jejím životě kanadského režiséra Davida Cronenberga Nebezpečná metoda (2011). Kniha zaujme nejen čtenáře se zájmem o psychologii, ale také čtenáře Carla. G. Junga a Sigmunda Freuda a zároveň všechny ty, kdo milují judaistickou literaturu a dějiny moderního židovstva.
Sabine Richebächer pracuje jako klinická psycholožka a psychoterapeutka v Curychu.

Život mezi Jungem a FreudemŽivotopis Sabiny SpielreinovéSabine RichebächerPortálkniha2010-52449,00 Kč

Ježíš

Poutavý, přehledný, brilantní! Takový je nový životopis Ježíše z pera uznávaného britského spisovatele Paula Johnsona, mimo jiné autora populárních Dějin křesťanství a Dějin židovství. Známý historik a autor bestsellerů, sám aktivní věřící, vložil do tématu nejen svoji obrovskou erudici a spisovatelské zkušenosti, ale i své celoživotní nadšení pro toto téma. Brilantně se pohybuje v celkovém historickém rámci Ježíšovy doby a nabízí čtenářům stručný, ale přitom barvitý příběh člověka, který podnítil jedno z velkých světových náboženství a jehož učení nás provází životem dodnes. Kniha je skvěle napsaná, oproštěná od zbytečného odborného teologizování, a není proto divu, že se o ní od počátku mluví jako o novém Ježíšově životopise pro 21. století.<BR><BR>Obsah<BR><BR>Úvod: Člověk a Bůh<BR>1. Narození, dětství, mládí<BR>2. Křest, pokušení a apoštolové<BR>3. Nebezpečnost zázraků<BR>4. Co Ježíš učil a proč<BR>5. Poezie, podobenství, otázky a mlčení<BR>6. Setkání: Muži, ženy, děti, staří lidé<BR>7. Ježíšových nových deset přikázání<BR>8. Soud nad Ježíšem a ukřižování <BR>9. Vzkříšení a zrození křesťanství

JežíšŽivotopis pro 21. stoletíPaul Johnson
Barristerkniha2017-36, 2009-53229,00 Kč

Svědek naděje

Oficiální, nejrozsáhlejší a vlastně jediný autorizovaný životopis je zároveň hlubokou sondou do zákulisí vatikánské politiky a do postojů katolické církve na přelomu tisíciletí.

Svědek nadějeŽivotopis papeže Jana Pavla IIGeorge WeigelPráhkniha1999-52880,00 Kč

Mystické město Boží I. - Početí

První ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. První svazek s názvem Početí představuje svatá tajemství uskutečněná Bohem v Panně Marii od okamžiku jejího početí až po zasnoubení sv. Josefovi. Kniha první tohoto svazku pojednává o božském předurčení Krista a jeho Matky jako nejvyššího ideálu celého stvoření; o stvoření a vzpouře andělů; o stvoření lidí; o rodokmenech spravedlivých mužů; o konečných důsledcích početí a zrození Královny nebe a o jejím životě až do jejích tří let. Dále je zde výklad 12. kapitoly knihy Zjevení. Kniha druhá pojednává o obětování Panny Marie v chrámě; o milostech, které obdržela z Boží ruky; o vysoké dokonalosti, se kterou dodržovala chrámová pravidla; o nebeské vznešenosti jejích hrdinských ctností a vizí; o zasnoubení se sv. Josefem. Následuje výklad 31. kapitoly knihy Šalomounových Přísloví.

Mystické město Boží I. - PočetíŽivotopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy
MCMkniha2019-13538,00 Kč

Mystické město Boží II - Vtělení

Druhý svazek čtyřsvazkového díla popisuje události od seznámení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po návrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta. Ústředním tématem jsou vánoční události. Je zde popsáno zvěstování Panně Marii, početí Krista, návštěva Alžběty, úvahy Josefa při pohledu na těhotnou snoubenku, cesta Josefa a Marie do Betléma, zrození Krista, návštěva tří králů, Josefův sen, útěk do Egypta, působení a život Svaté rodiny v Egyptě. Tento svazek obsahuje také úžasnou studii ďábelského pokoušení, kterému byla Marie vystavena a kterému jsme každodenně vystavení i my.

Mystické město Boží II - VtěleníŽivotopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy
MCMkniha2016-45498,00 Kč

Mystické město Boží III - Probodení

Třetí ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. Třetí svazek s názvem Probodení představuje svatá tajemství ze života Panny Marie od návratu z Egypta až do Ježíšova nanebevstoupení.

Mystické město Boží III - ProbodeníŽivotopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy MCMkniha2015-16498,00 Kč

Mystické město Boží IV - Korunování

Poslední ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602-1665), představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. Čtvrtý svazek s názvem Korunování pojednává o životě Panny Marie v období od seslání Ducha Svatého až do nanebevzetí a korunování Boží Matky v nebi

Mystické město Boží IV - KorunováníŽivotopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy
MCMkniha2016-16378,00 Kč

Mystické město Boží IV. (2vyd) - Korunování

Poslední ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. Čtvrtý svazek s názvem Korunování pojednává o životě Panny Marie v období od seslání Ducha Svatého až do nanebevzetí a korunování Boží Matky v nebi. Hlavním tématem je život prvotní církve, její růst, působení apoštolů, pronásledování církve, obrácení apoštola Pavla, evangelizační úsilí, mučednická smrt svatého Jakuba, působení Panny Marie v Efezu, Mariin souboj s démony, smrt Panny Marie, její nanebevzetí a korunování. Skutečnost, že byla Panna Maria vzata do nebe s tělem i duší, je zde popsána zhruba 300 let před tím, než tento fakt uznala jako dogma katolická církev.

Mystické město Boží IV. (2vyd) - KorunováníŽivotopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy
MCMkniha2020-32378,00 Kč

Fenomén J.R.R. Tolkien (7108)

Bohatá fantazie J. R. R. Tolkiena upoutala pozornost milionů čtenářů dávno před tím, než byla do kin po celém světě uvedena úspěšná filmová podoba Pána prstenů. Kdo byl ten muž, který si vysnil dokonalý jazykový systém a do detailů propracovaný svět Středozemě?Tolkien se v osobním životě musel dlouhá léta potýkat s mnoha těžkostmi: byl sirotek, byl chudý, kvůli svému poručníkovi se tři roky nesměl stýkat se svou budoucí ženou, prošel hrůzami první světové války. Tento vynikající akademik se ve volném čase přes padesát let věnoval vymýšlení jazyků, dějin, národů a místopisu Středozemě. Pro svůj svět vytvořil mytologii, kterou čerpal ze své hluboké znalosti raných severoevropských kultur.

Fenomén J.R.R. Tolkien (7108)Životopis Pána příběhůColin Duries
CBSkniha2015-50192,00 Kč

Nebe nad močály

Nebe nad močályŽivotopis Marie Goretti
MCMkniha2008-0159,00 Kč

Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?

Pignatellimu vděčí světové Tovaryšstvo za obnovu společného života. Podrobný životopis klíčové osobnosti řádu (pro mezi­dobí od zrušení Tovaryšstva po jeho znovuobnovení) předkládá rozsáhlé historické souvislosti, s paletou politických a společenských událostí.
Tak jako bylo důležité uchovat v řádu návaznost od zrušení 1773 po jeho plné obnovení 1814, tak byla pro autora, českého provinciála Leopolda Škarka SJ (1874–1968) vedoucí ideou (při sepisování historického dokumentu a hagiografie v jednom) snaha o duchovní a společenskou posilu v obtížných dobách komunistického útlaku. Analogie s periodami světových dějin Tovaryšstva a národních jsou totiž inspirativní i dnes.

Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?Životopis Josefa Pignatelliho SJLeopold ŠkarekRefugiumkniha2009-53275,00 Kč

Uzavírám vás do svého srdce

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Centrem pro studium demokracie a kultury vydali v předvečer příletu papeže Benedikta XVI. do České republiky publikaci Stanislavy Vodičkové "Uzavírám vás do svého srdce - životopis Josefa kardinála Berana". Kniha, která vychází v roce 40. výročí úmrtí Josefa kardinála Berana v Římě, bude také jedním z darů, který obdrží Benedikt XVI. v rámci své návštěvy České republiky. Bude mu předána prostřednictvím pražské nunciatury.<BR>Kniha se věnuje osudu Josefa kardinála Berana (1888-1969) v kontextu moderních dějin 20. století. Přibližuje ho jako člověka pevně ukotveného v křesťanských hodnotách, který vzdoroval dvěma totalitním režimům - v době nacistické okupace se stal vězněm v koncentračním táboře Dachau a v době komunistického režimu prošel postupně "domácím vězením", čtrnáctiletou internací pod dohledem StB a nakonec vyhoštěním z vlasti bez možnosti návratu. Beranovy životní etapy jsou v knize doplněny množstvím dobových fotografií a archiválií, z nichž většina nebyla dosud publikována. Součástí monografie je také nosič CD s autentickou nahrávkou jeho vzpomínek.

Uzavírám vás do svého srdceŽivotopis Josefa kardinála BeranaStanislava Vodičková
CDKkniha2009-01498,00 Kč

Nula

Tato kniha je historií nuly. Nula se zrodila ve starověku a posléze se jí podařilo vybojovat si místo na slunci na Východě, s prosazením na Západě to však měla mnohem obtížnější. Možná proto se naší civilizaci dodnes mstí a neustále působí nové a nové potíže od havárií řídících systémů až po fundamentální problémy v moderní fyzice. Stejně je však naše kniha i historií lidí, kteří po staletí s nulou bojovali a nakonec jí v nerovném boji podlehli učenců a mystiků, vědců a kněží, všech těch, kdo se nule snažili porozumět a ovládnout ji. Je to příběh marných, někdy i násilných pokusů západního světa ochránit se před vlivem východních myšlenek. A je to také historie paradoxů, které s sebou přináší nevinně vypadající číslo, paradoxů, které mátly i nejchytřejší mozky minulého století a hrozily narušit vlastní základy vědeckého myšlení. Nula nakonec vždy zvítězila nad těmi, kdo se jí stavěli na odpor. Lidé ji nikdy nedokázali přinutit, aby se přizpůsobila jejich filozofiím, to ona utvářela naše názory na vesmír i na samotného Boha.

NulaŽivotopis jedné nebezpečné myšlenkyCharles SeifeDokořánkniha2010-52, 2004-53298,00 Kč

Ike - Osud hrdiny

Životopis Dwighta D. Eisenhowera, vrchního velitele spojeneckých vojsk za 2. světové války a pozdějšího prezidenta USA, přibližuje velkou osobnost amerických i světových dějin 20. století. "Ike" se v roce 1942 dostává do centra válečného dění a na jeho rozhodnutích závisí výsledek nejosudovějšího vojenského střetu v dějinách lidstva. Autor sleduje i kontroverznější stránky Eisenhowerovy osobnosti a nevyhýbá se ani Ikeově vztahu s Kay Summersbyovou, jeho asistentkou a řidičkou ve Velké Británii. Na Ikeově příkladu kniha ukazuje význam charakterových kvalit velitele i politika, jakými jsou poctivost, odvaha a osobní slušnost, jež nelze nahradit ani technickou a vojenskou převahou a které mohou v klíčových okamžicích dějin rozhodnout o vítězství či o katastrofě. Autor dokáže epický příběh mimořádného lidského osudu postihnout poutavým stylem, který je místy kořeněn anglickým humorem, a do rukou se nám tak dostane ukázka angloamerického receptu na to, jak čtenáře seznamovat s moderní historií.
Z angličtiny přeložil Ondřej Svatoň.

Ike - Osud hrdinyŽivotopis EisenhoweraMichael KordaVolvox Globatorkniha2009-01599,00 Kč

Don Bosco mi ukazoval cestu

Inspirován vlastním životopisem Dona Boska (česky Můj život pro mladé) sepsal italský spisovatel Guido Quarzo „vlastní“ životopis prvního nástupce zakladatele salesiánů. Nejde zcela o fikci, autor vychází z životopisných pamětí hlavního salesiánského kronikáře G. B. Lemoyna, z historických studí a ze salesiánských archivů. Michal Rua byl mezi prvními chlapci, kteří se stali nejbližšími spolupracovníky Dona Boska, asistenty mladých a jeho nepostradatelnými pomocníky. Mnozí z nich zasvětili svůj život salesiánské kongregaci a don Rua se stal po smrti zakladatele hlavním představeným salesiánů. Kniha je inspirujícím úvodem do historie salesiánského díla, ale zároveň splněním dluhu, který hagiografická literatura dosud měla vůči osobnosti dona Ruy.
Guido Quarzo je italský spisovatel. Napsal více než třicet knih především pro mládež.

Don Bosco mi ukazoval cestuŽivotopis blahoslaveného Dona RuyGuido QuarzoPortálkniha2010-52149,00 Kč

Svatý Jiří

Patron východní i západní církve, skautů, četných spiritualit a rytířských řádů, hluboce spojený s naší vlastí, jako i s národy Anglie, Gruzie, Kanady, Řecka, Ruska… je představen v sérii životopisů a legend. Po překladech textů z latiny, němčiny a italštiny následují zobrazení ikon i děl výtvarných klasických autorů.

Svatý JiříŽivotopis a legendy
Refugiumkniha2020-19110,00 Kč