Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Tíha oběti (DVD)

"Dnešní člověk trpí v mnohém víc než člověk století minulého. Záměrná lež a lstvivé matení pojmů, potoky lidské krve - to nepatří ani do dob temna či inkvizice. To jsou vynálezy našeho století." Kardinál Štěpán Trochta (1905-1974) prožil v nacistických koncentračních táborech tři roky, v komunistických věznicích sedm roků a tři měsíce a pod policejním dohledem (internaci osm roků a devět měsíců.

Tíha oběti (DVD)Dokumentární film o životě a těžké době kardinála Štěpána Trochty (1905-1974)
Zdeněk ZvonekDVD2018-07249,00 Kč

Dopisy Markovi

Na myšlenku napsat tuto knihu přivedl autora jeho devatenáctiletý synovec Holanďan Marek. Ačkoli Marek vyrostl v poválečné prosperující společnosti, obklopen milujícími rodiči a dobrými přáteli, obdařen zvídavou myslí a značným nadáním, přesto ve své duši pociťuje určitou prázdnotu a nenaplněnou touhu. J. M. Nouwen mu nechce o Bohu přednášet, ale vychází ze svého osobního přesvědčení, že "Ježíš je srdcem jeho bytí", a z tohoto základu odvozuje pohled na svět. Dopisy jsou vlastně svědectvím jeho vlastního objevování Boha. Otevřenou a jednoduchou formou vyjadřují, co znamená žít duchovním životem v sekularizovaném světě.

Dopisy MarkoviCo pro tebe znamená duchovně žít?Henri Nouwen
Zvonkniha2018-0170,00 Kč

Jít s Kristem

Sebrané promluvy bl. Mons. Escrivy k nejdůležitějším svátkům církevního roku

Jít s KristemJosemaría Escrivá
Zvonkniha2018-0193,00 Kč

Přehled českých církevních dějin 1

Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a sleduje v něm i dějiny nekatolických církví.<BR>Náboženskocírkevní poměry v českých zemích od příchodu křesťanství do sklonku doby románské.<BR>Rozmach církve v českých zemích ve století 13. a 14.<BR>Hus a husitství.

Přehled českých církevních dějin 1Jaroslav Kadlec
Zvonkniha2015-3128,00 Kč

Přehled českých církevních dějin 2

Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a sleduje v něm i dějiny nekatolických církví.<BR>Reformace.<BR>Protireformace a plody katolické kultury barokní.<BR>Josefinismus.<BR>Liberalismus, nacionalismus a socialismus.

Přehled českých církevních dějin 2Jaroslav Kadlec
Zvonkniha2015-3128,00 Kč

Možnosti transcendence

Filozofická meditace o nejzákladnějších otázkách existence a etiky, o duchovním životě a transcendenci

Možnosti transcendenceJolana PolákováZvonkniha2015-1449,00 Kč

Víra a kultura

Víra a kulturaPokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu StudieTomáš HalíkZvonkniha2015-1465,00 Kč

Charta pracovníků ve zdravotnictví - papežská rada pro pastoraci

Charta pracovníků ve zdravotnictví - papežská rada pro pastoraci Zvonkniha2015-1260,00 Kč

On mne vede

On mne vedeWalter J. CiszekZvonkniha2015-1157,00 Kč

Za naději a smysl

K. Skalický je katolickým knězem. Tematické zaměření jeho Za naději a smysl naznačí anotace/podtitul na přebalu: „…krize evropského vědomí/náboženský profil Evropy/cesty judaismu a křesťanství/filozofie českých dějin/teologie naděje…“ Kniha se skládá z pěti statí, respektive pronesených přednášek (Pokus o krátký nástin náboženského profilu Evropy, Křesťanství a evropská civilizace, Krize evropského vědomí a její kořeny, Moltmannova teologie naděje, Prolegomena k budoucí filozofii českých dějin) a tří rozhovorů (Ve studentských letech o svobodě rozhodování, Po letech exilu o vlastním životě, Doma o uskutečňování koncilu). Kniha je uvedena kratší předmluvou O. Mádra a je doplněna o autorovu biografii i o bibliografický přehled. Až za bibliografií je jako dodatek kratší text Opus magnum: Fundamentální teologie. K. Skalický se ptá, co představuje křesťanství v evropské kultuře, čím bylo a jaké by být mělo. Zkoumá vývoj křesťanství i v kontextu Východu. Hovoří o úkolech současného křesťanstva, mimo jiné o nutnosti jeho sjednocení. Pojednává i o jednotlivých tradicích českého národního vědomí (cyrilometodějská, svatováclavská, husitsko-bratrská, svatojánská, obrozensko-masarykovská).

Za naději a smyslKarel SkalickýZvonkniha2014-2555,00 Kč

Jakub a radost

Pestré leporelo pro malé děti.

Jakub a radostZuzana Holasová
Zvonkniha2014-2449,00 Kč

Svatý Jan Nepomucký

Historická monografie věnovaná oslavě hrdinného života mlčenlivého světce Jana a jeho boji proti násilí páchanému na církvi světskou mocí. Poutavé čtení přináší mnoho zajímavých informací.

Svatý Jan NepomuckýJaroslav V. PolcZvonkniha2014-20122,00 Kč

Podoben větru

Výbor z poezie. Uspořádala Květoslava Neradová.

Podoben větruVáclav RenčZvonkniha2014-1945,00 Kč

List židovskému příteli

V mnoha jazycích již vydaná kniha italského novináře zachycuje podle skutečnosti historii přátelství mezi dvěma vrstevníky - Karolem Wojtylou a jeho židovským spolužákem Jerzy Klugerem. Na živém příběhu jsou zde zdokumentovány kořeny postoje hlavy katolické církve k židovskému národu a jeho utrpení.

List židovskému příteliGian Franco SvidercoschiZvonkniha2014-1645,00 Kč

Jákobův zápas

Tato kniha chce opěvovat naději, která jediná je schopna čelit běsnění nejprudších bouří a tísni nejhlubších temnot: Bůh nás všechny očekává na dně nesmírné propasti, která se v nás tvoří tím, co nazýváme zklamáním a krutostmi života. Když nahlédneme, co je člověk a co je Bůh, vytušíme rovněž, že nemáme možnost jiné záchrany než se Bohu zcela odevzdat; tehdy se naše srdce rozhoří jako srdce učedníků, putujících do Emauz, neboť v největší úzkosti a beznaději začneme tušit úsvit nesmírné Radosti, která na konci časů způsobí proměnu světa.

Jákobův zápasMůžeme žít bez Boha? Můžeme žít s Bohem?Marie Dominique Molinié
Zvonkniha2014-0858,00 Kč

Bílé a černé

Bílé a černéJaroslav PoľZvoněníkniha2014-0164,00 Kč

Přání - kondoleční různé druhy

Přání - kondoleční různé druhy Zvonpřání s obálkou2014-018,00 Kč

Přání - primiční různé druhy

Přání - primiční různé druhy Zvonpřání s obálkou2014-018,00 Kč

Přání - svatební různé druhy

Přání - svatební různé druhy Zvonpřání s obálkou2014-018,00 Kč

Boží přátelé

V tomto svazku homilií jsou uvedeny texty, které byly zveřejněny ještě za pozemského života mons. Escrivá de Balaguera, a zároveň jiné, které měly být publikovány později.

Boží přáteléJosemaría EscriváZvonkniha1998-53128,00 Kč

Fides et ratio

Encyklika Jana Pavla II. o vztazích mezi vírou a rozumem z 14. září 1998.

Fides et ratioVíra a rozumJan Pavel II. Zvonkniha1998-5377,00 Kč

Za pět hodin uvidím Ježíše

"Za pět hodin uvidím Ježíše." Těmito slovy končí deník Jacquesa Fesche, který byl odsouzen k trestu smrti a sťat gilotinou v roce 1957 ve věku 27 let.
Dva měsíce před výkonem rozsudku začíná ve vězeňské cele psát Deník, věnovaný své dceři Véronique, která měla v té době šest let. Ví, k čemu je odsouzen. Zapisuje každodenní život člověka, který den za dnem očekává svůj neodvratně blížící se poslední východ slunce, ale také své setkání s Bohem tváří v tvář. Bezprostřední blízkost vlastní smrti dává Jacquesovým slovům strhující pravdivost.
Uběhla léta a ti, jimž diskrétnost ukládala doposud mlčet, hovoří ochotněji...

Páté doplněné a přehledně uspořádané francouzské vydání, z něhož byl pořízen český překlad, dává slovo těm novým svědkům, kteří jsou více či méně zaintersováni na této bolestné a tragické události. Jejich svědectví, hluboce respektující tajemství srdcí a rodin, dokreslují Jacquesovu osobnost a jeho ohromující konverzi (obrácení).
Je to kniha, která se dotkne mnoha mladých... i starších.

Za pět hodin uvidím Ježíšedeník z vězeníJacques FeschZvonkniha1998-01156,00 Kč

Bůh je s námi

Výbor z homilií a duchovních úvah k jednotlivým obdobím církevního roku.

Bůh je s námiDuchovní promluvyKarl RahnerZvonkniha1997-0158,00 Kč

Být pro druhého

Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem.<BR>Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem.

Být pro druhéhoEmmanuel Lévinas
Zvonkniha1997-0162,00 Kč

Mám vás velmi rád

Promluvy Jana Pavla II při návštěvě ČR v roce 1997. Doplněno množstvím barevných fotografií

Mám vás velmi rád Jan Pavel II.
Zvonkniha1997-0190,00 Kč

Mapy české a moravské církevní provincie

Mapy české a moravské církevní provincieZdeněk Boháčkniha1997-0195,00 Kč

Náš největší dar

Kniha se zabývá smrtí z křesťanského úhlu pohledu. Vychází ze skutečnosti, že nevyhnutelnost smrti přináší velkou nejistotu, obavy a strach. Autor vede čtenáře přes jeho strach směrem k Bohu, který je zárukou, že ani těžká nemoc, ani velká ztráta, dokonce ani sama smrt není schopná připravit člověka o svobodu. Kniha může přinést užitek lidem, kteří pečují o těžce nemocné nebo doprovázejí umírající.

Náš největší darÚvahy o smrti a o službě umírajícímHenri NouwenZvonkniha1997-0164,00 Kč

Rodí se nová naděje

Autor s mnohaletými zkušenostmi se životem v komunitě vypráví o cestách vedoucích k takovému společenství, kde lze život prožívat jako svátek.

Rodí se nová nadějeČím je a má být komunitaJean Vanier
Zvonkniha1997-01149,00 Kč

Sekty a nová náboženská hnutí

Dokument věnovaný sektám a novým náboženským směrům, který tento fenomén představuje v teologických a pastoračních souvislostech.

Sekty a nová náboženská hnutíDokumenty katolické církve (1986 - 1994) Zvonkniha1997-0172,00 Kč

Svatý Vojtěch

Bohatě ilustrovaný sborník příspěvků předních odborníků shrnuje současný stav bádání o sv. Vojtěchovi.
Úvodní slovo prezidenta republiky - Václav Havel.
Předmluva pražského arcibiskupa - Miloslav kardinál Vlk.
Svatý Vojtěch a slavníkovská Libice - Jiří Sláma.
Svatovojtěšská úcta v českých zemích - Jaroslav Kadlec.
Svatovojtěšská patrocinia v českých zemích - Zdeněk Boháč.
Legenda o zázračné bilokaci sv. Vojtěcha - Václav Ryneš.
Hus a svatý Vojtěch - Anežka Vidmanová.
Renesanční a barokní ikonografie sv. Vojtěcha - Jan Royt.
Středověké pečeti se sv. Vojtěchem ve střední Evropě - Dana Stehlíková.
Oltářní tumba v kapli sv. Vojtěcha, nález ostatků sv. Vojtěcha roku 1880 a jejich další osudy - Marie Kostílková.
Porovnání pozůstatků připisovaných sv. Vojtěchovi z Prahy a sv. Adalbertovi z Cách - Emanuel Vlček.
Svatovojtěšské oslavy v roce 1947 - Jaroslav V. Polc.

Svatý VojtěchSborník k mileniu Zvonkniha1997-0199,00 Kč