Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Svätá Rita - dych odpustenia

Manželka, matka, vdova, augustiniánska mníška. Sila jednej veľkej ženy, výnimočnosť veľkej svätice. Svätá nemožných vecí: tak je všeobecne známa, milovaná a uctievaná Rita z Cascie.

Okolo jej postavy sa postupom času rozvinula bohatá ľudová tradícia. Najskôr dievča, potom manželka, matka, vdova a nakoniec rehoľníčka. Počas svojho života žila evanjeliový zákon odpúšťania a tak až dodnes ukazuje jedinú cestu pre budovanie pokoja v rodine, v spoločnosti, vo svete.

S úmyslom zostať vernými historickosti faktov, avšak bez vylúčenia niečoho, čo nám podáva tradícia, autori napísali tento nový životopis.

V úvodnej kapitole sa krátko načrtáva história Cascie a jej spoločensko - politické prostredie.

Druhá kapitola je venovaná miestnej komunite augustiniánov, pretože svätosť Rity nemožno dobre pochopiť bez vplyvu augustinánskej charizmy.
V ďalších kapitolách je podaný a zároveň reflektovaný jej konkrétny život, po ktorom je uvedený aj jej prvotný krátky životopis s najznámejšími mimoriadnymi udalosťami (tzv. kvietky, v taliančine fioretti).
V závere je ešte vyjadrené a objasnené jej hlavné posolstvo odpustenia, zmierenia a pokoja, ktoré je stále tak veľmi aktuálne a potrebné.

Kniha obsahuje 16 strán farebných fotografií z Cascie.

Svätá Rita - dych odpusteniaŽivotopis, história, fakty, legendyRemo Piccolomini
Natalino Monopoli
Zachej.sk2015-260,00 Kč

Katechizmus zasväteného života

Katechizmus zasväteného života je praktická príručka nielen pre veriaceho laika, ale i pre každého katechétu, kňaza či zasvätenú osobu. Potrebujeme sa navzájom v Cirkvi a potrebujeme aj poznávať pestrosť života v Cirkvi, aby sme viac ocenili a milovali rozdielnosť v jednote, veď tvoríme jedno Telo. Mať pri sebe príručku, ktorá nám jednoducho, ale výstižne ozrejmí základy, na ktorých stojí život zasvätených, je takmer nutné.

Publikácia má charakter syntézy a krátkych odpovedí na spôsob katechizmu a je rozdelená do týchto šiestich celkov:

Základné princípy
Sľuby
Formácia
Duchovný život
Spoločný život
Apoštolát zasvätených
Katechizmus zasväteného života je užitočný aj pre formačné domy a mladých, ktorí rozlišujú svoje povolanie.

Katechizmus zasväteného životaGilberto FrigoZachej.sk2015-250,00 Kč