Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Hovor, Pane

Chcel by som sa s tebou rozprávať o Ježišovi, aby si vypočul jeho podnecujúcu výzvu, ktorú ti – ako v minulosti, tak aj teraz – adresuje...

Hovor, PaneMarcel Hertsens
Vydavateľstvo Misionárkniha SK2017-09149,00 Kč

Zásady kresťanského života, Ohnivé šípy

Tento 10. zväzok Alfonziany ponúka dve diela svätého Alfonza: Zásady kresťanského života a Ohnivé šípy. Sú to jedny z najkrajších a najhodnotnejších kníh svätého Alfonza. Zásady kresťanského života ukazujú, ako môžeme konkrétne žiť našu vieru a lásku k Bohu. O tejto knihe sa svätý Alfonz v jednom liste vyjadril: „Dúfam, že bude vítaná verejnosťou, pretože je dobrá pre všetky typy ľudí, lebo je plná užitočných vecí.“ Druhé dielko – Ohnivé šípy – poukazuje na dôkazy lásky, ktoré nám Ježiš Kristus dal v diele nášho vykúpenia, zvlášť svojím umučením a smrťou na kríži. Svätý Alfonz nás učí spoznávať Božiu lásku a s láskou na ňu veľkodušne a konkrétne odpovedať.

Zásady kresťanského života, Ohnivé šípyAlfonz Maria de LiguoriVydavateľstvo Misionárkniha SK2014-5286,00 Kč

Kňazstvo

Veľmi hodnotná kniha o kňazstve od známeho poľského jezuitu o. Józefa Augustyna. Venuje sa v nej týmto témam: kňazská identita, kňazská modlitba a služba, čistota kňazského srdca, seminár je prípravou na kňazstvo, exkňazi – spytovanie svedomia pre Cirkev a nakoniec vydáva aj svoje osobné svedectvo o prežívaní kňazstva. Ako napísal vladyka Milan Chautur v úvode knihy: “Táto publikácia je jedným z pokusov naznačiť línie života súčasného kňaza.”

KňazstvoSpiritualita a služba - súčasné výzvyJózef AugustynVydavateľstvo Misionárkniha SK2014-22130,00 Kč

Pane Ježišu, nauč ma modliť sa

Gréckokatolícka modlitebná kniha pre staršie deti a mládež. Kniha ponúka základné liturgické a osobné modlitby. Pri tropároch a kondákoch veľkých sviatkov sú aj ilustrácie ikon. V časti osobné modlitby sú rozdelené podľa tém: ranné a večerné modlitby, príležitostné modlitby, modlitby k Svätému Duchu, modlitby príhovoru, modlitby k Panne Márii, modlitby za zosnulých a iné. Sú to modlitby skôr rozjímavého charakteru. Ide o výber modlitieb rôznych svätcov a iných duchovných osobností kresťanského života. Je to veľmi dobrá pomôcka na ceste osobnej modlitby.

Pane Ježišu, nauč ma modliť saMetod LukačikVydavateľstvo Misionárkniha SK2014-22114,00 Kč

Pekný príbeh o Medžugorí pre deti a tých, čo sa im podobajú

Pekný príbeh o Medžugorí pre deti a tých, čo sa im podobajú sestra EmmanuelaVydavateľstvo Misionárkniha SK2014-2278,00 Kč

Uveriť Ježišovi

Premeditované evanjelium sv. Marka spôsobom lectio divina. Markovo evanjelium je prvou etapou formácie všetkých kresťanov. Je to cesta duchovného dozrievania v spoločenstve Božieho slova. Prax lectio divina, čiže modlitebné čítanie Svätého písma prináša bohaté duchovné ovocie. Je však potrebné sa tomuto spôsobu učiť a táto kniha je unikátnou pomôckou, nielen v teoretickom predstavení tejto metódy, ale aj v praktickom sprevádzaní čitateľa metódou lectio divina úryvkami evanjelia sv. Marka. Táto kniha nie je len pre tých, ktorí vedú duchovné cvičenia alebo ich účastníkov, ale je pre každého kto chce rásť vo viere a naozaj uveriť Ježišovi. Táto formácia bude pokračovať aj s ďalšími evanjelistami a nakoniec apoštolom Petrom a jeho listami.

Uveriť JežišoviDuchovné cvičenia so sv. MarkomKrzysztof WonsVydavateľstvo Misionárkniha SK2014-22239,00 Kč

Celá malosť

Táto malá knižka rozoberá hlbší kresťanský život predstavený v pojme „malosti“. Veľmi jedinečne predstavuje kresťanskú dokonalosť podľa vzoru Panny Márie. V jej úvode je niekoľko predslovov, ktoré chcú priblížiť v krátkosti toto dielko čitateľovi. Citujem azda z najvýstižnejšieho opisu samotného prekladateľa, muža svätého života, redemptoristu o. Jána Mastiliaka: „Táto knižka oboznamuje so zvláštnym spôsobom duchovného života v Panne Márii. Ide o zvláštnu milosť – stotožnenie s Máriiným životom, o duchovné mariánske detstvo.… Všetci sa však budú môcť v knihe povzbudiť k všeobecnému evanjeliovému detstvu, aké hlása vyvolená svätica našich čias – sv. Terézia od Ježiša.“ Žijeme v Mariánskej dobe, verím, že aj táto knižočka, so svojou zvláštnou históriou, pomôže objaviť hlbší život v Bohu skrze Presv. Bohorodičku, Pannu Máriu, jej tajomstvo malosti, do ktorého nás pozýva, je nevyčerpateľné.

Celá malosťŽivot "v nej"Mario de FiesoleVydavateľstvo Misionárkniha SK2013-4857,00 Kč

Moleben k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi

Druhé vydanie Molebenu k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi. Stichira: Chváliť nám treb slávnych mužov, – tak hovorí večná Múdrosť. – Aj my ťa chválime, blažený Metod, -lebo stal si sa vodcom ľudu vo svojom čase – a s hojnou múdrosťou si predkladal ľudu posvätnú náuku. – Ctiteľ a šíriteľ úcty k Matke Ustavičnej pomoci, – pros Krista, večné Slovo, – aby nás naplnil svojou múdrosťou.” (úryvok z Molebenu)

Moleben k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi Vydavateľstvo Misionárkniha SK2013-4817,00 Kč

O škrupuliach, Krátke zásady kresťanského života

V tomto najnovšom 8. zväzku edície Alfonziany nájdete až šesť malých kníh od sv. Alfonza: Pokoj pre škrupulózne osoby, O škrupuliach, Zásady k dobrému životu, Krátke zásady kresťanského života, Výber cností, v ktorých sa má cvičiť osoba túžiaca po dokonalosti a svätosti, Duchovné zásady pre človeka, ktorý miluje Ježiša Krista.
Náuka sv. Alfonza pomáha nielen v ťažkostiach svedomia, ale aj formuje a vedie kresťanský cit a život k dokonalosti.

O škrupuliach, Krátke zásady kresťanského životaAlfonz Maria de LiguoriVydavateľstvo Misionárkniha SK2013-4860,00 Kč

V náručí Matky

Ikona Matky ustavičnej pomoci sa nachádza skoro v každom chráme, častokrát aj v každej domácnosti. Zdá sa, že je to najrozšírenejšia ikona Presvätej Bohorodičky na svete. Úctu k nej osobitne šíria redemptoristi. Redemptorista o. Atanáz Mandzák zostavil túto sympatickú knižôčku, ktorá sa taktiež teší veľkej popularite, zvlášť na ľudových misiách. V úvode stručne predstavuje históriu tohto svätého obrazu a zvyšok knižky tvoria rôznorodé modlitby k Matke ustavičnej pomoci: akatist, deväťdňová pobožnosť a novéna ako aj krátke súkromné modlitby na rôzne úmysly. Takže táto knižka skôr ako na čítanie je knihou modlitebnou.

V náručí MatkyHistória ikony Matky ustavičnej pomoci, Pobožnosti, Modlitby Vydavateľstvo Misionárkniha SK2013-4847,00 Kč

Gréckokatolícky kalendár 2014

Ponúkame Vám nový gréckokatolícky stolový kalendár 2014. V tomto kalendári nájdete cirkevné, štátne sviatky, dni pôstu i voľnice, menoslov cirkevný i svetský. A keďže prežívame Rok podpory misionárskeho povolania redemptoristov, tak na jeho fotografiách nás sprevádzajú predovšetkým svätí, blahoslavení i žijúci redemptoristi – misionári a to čo redemptoristov charakterizuje.

Gréckokatolícky kalendár 2014 Vydavateľstvo Misionárkalendář2013-4657,00 Kč

Omaľovánka - Príbeh sv. Cyrila a Metoda

Pre najmenších pripravilo vydavateľstvo Misionár 24. stranovú omaľovánku s textom. Sú v nej predstavené najdôležitejšie životné udalosti našich slovanských vierozvescov sv. Cyrila a Metoda. Vydané pri príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Omaľovánka - Príbeh sv. Cyrila a Metoda Vydavateľstvo Misionárkniha SK2013-4626,00 Kč

Spytovanie svedomia pre staršie osoby

Edícia Bližšie ku Kristovi pokračuje ďalšou praktickou brožúrkou – Spytovanie pre staršie osoby. Sviatosť sv. spovede je úžasná sviatosť Božieho odpustenia, očistenia a uzdravenia, ale treba sa na to všetko aj dobre pripraviť. Dôkladné spytovanie svedomia patrí k dobrej príprave. Táto malá brožúrka tiež učí vnímať starobu pozitívne a vidieť aj úlohy spojené s dobrým starnutím.

Spytovanie svedomia pre staršie osobyMetod LukačikVydavateľstvo Misionárkniha SK2013-4626,00 Kč

Novéna k Duchu Svätému a Novéna k Božskému Srdcu

V jednej knihe sú dve novény od sv. Alfonza de Liguori. Na konci knihy sa ešte nachádzajú duchovné rady sv. Alfonza tzv. životné maximy kresťana. Alfonzové novény sa skladajú z krátkej meditácie a vrúcnych modlitieb. Ich centrálnou témou je láska, najdôležitejšia cnosť v kresťanskom živote. Táto tenká kniha poslúži predovšetkým ako modlitebná kniha. K poznaniu duchovnosti a osoby sv. Alfonza sú veľmi cenné aj dva historické úvody k daným novénam.

Novéna k Duchu Svätému a Novéna k Božskému SrdcuAlfonz Maria de LiguoriVydavateľstvo Misionárkniha SK2013-1257,00 Kč

Večierne

Večierne nedeľné, sviatočné i každodenné alebo inak povedané na celý rok, teda na každý deň s Oktoichom, so sviatkami a ich predsviatkami ako aj posviatkami, s Pôstnou i Kvetnou triódou. Okrem večierni je tu aj malé a veľké povečerie, ako ja večerné modlitby. Na konci sa nachádza aj Žaltár rozdelený na katizmy.
Veľkou výhodou tejto knihy je, že obsahuje aj liturgické čítania na večierne, spracované podľa Apoštolára, Evanjeliára a ostatné starozákonné texty Svätého písma sú podľa Spolkového vydania. Aj táto akoby druhá časť k Utierňam (viď nižšie) je štrukturovaná podobným moderným štýlom. Sú tu dané všetky slovenské texty, ktoré mali gréckokatolícki redemptoristi k svojej dispozícií.
Touto knihou pre súkromné používanie chce vydavateľstvo Misionár ponúknuť bohatstvo byzantských modlitieb v slovenčine.

VečierneKeď sme prišli k západu slnka Vydavateľstvo Misionárkniha SK2013-12650,00 Kč

Čo je láska?

Na jeden hlt.
Táto malá knižočka je jednoduchým voľným rozprávaním o láske a o skúsenostiach s prípravou snúbencov na manželstvo. Autor ľahkým, až zábavným spôsobom vedie čitateľa k zamysleniu nad správnym budovaním vzťahov.
Teším sa tomuto dielku a prajem mu úspech u čitateľov. Verím, že prispeje k peknému ovociu v životoch mladých ľudí.
o.Pavol Hudák

Čo je láska?Bližšie ku KristoviIvan MolčányiVydavateľstvo Misionárkniha SK2012-2226,00 Kč

Úcta k svätým a blahoslaveným

Z misijnej skúsenosti o. Atanáza CSsR povstala ďalšia brožúrka v edícii Bližšie ku Kristovi – Úcta k svätým a blahoslaveným na príklade mučeníka redemptoristu Dominika Metoda Trčku. Na začiatku knihy jednoducho a prakticky vysvetľuje časté otázky ľudí: Kto sú to svätci? Kto rozhoduje o tom, že kto svätý je a kto nie je? Aký je rozdiel medzi svätým a blahoslaveným? Akú úctu si zasluhujú sväté relikvie? Prečo máme putovať k hrobom mučeníkov a svätých? Ako prosiť svätcov o príhovor? Okrem toho na vyše 40 stranách sú početné a pekné svedectvá ľudí, ktorí zakúsili silu príhovoru blahoslaveného mučeníka Metoda, ktorého relikvie sa nachádzajú v chráme redemptoristov v Michalovciach.

Úcta k svätým a blahoslavenýmBližšie ku KristoviDaniel Atanáz MandzákVydavateľstvo Misionárkniha SK2012-2226,00 Kč

Krížová cesta

Brožúrka Krížová cesta obsahuje na jednej strane fotografie zastavení krížovej cesty z kostola v Plavnici a na druhej strane dve krátke, ale krásne zamyslenia jednej rehoľnej sestry a kňaza.
“Je mnoho krížov, ktorými je posiata naša zem. Je však len jeden, ktorý ako strom zarodil život. Kríž, na ktorom zomrel Kristus. On prešiel cestou, ktorou prechádza každý z nás. Každé zastavenie tejto cesty otvára jednu kapitolu nášho života. Prejdime túto cestu hľadiac do Kristovej tváre. V nej nachádzajme silu a nádej vziať svoj kríž a nasledovať ho.” (z úvodu Krížovej cesty)

Krížová cestaS. M. Dobromila
Peter Lazor
Vydavateľstvo Misionárkniha SK2010-5226,00 Kč

Medžugorie

Kniha prináša autentické svedectvá, rozhovory, krátky prehľad udalostí a posolstvá z Mežugoria z obdobia rokov 1994 až 1997.

MedžugorieNebo na dosah ruky sestra EmmanuelaVydavateľstvo Misionárkniha SK2010-52114,00 Kč

Aké je moje povolanie?

Každý mladý človek stojí pred úlohou správne si vybrať svoje životné povolanie. Mladosť je časom nesmierneho množstva možností a šancí. Zároveň však prináša aj dôležitú úlohu začať kráčať správnym smerom v živote. Nikto nesmie zanedbať voľbu svojho povolania. Povolanie nie je len otázkou, čo budem študovať, čo budem robiť, ale skôr ako prežiť svoj život. Táto kniha chce poslúžiť mladým ľuďom v objavovaní ich osobného povolania. Prináša nielen úvahy o povolaní a praktické rady k jeho rozpoznaniu, ale aj zaujímavé cvičenia, svedectvá a modlitby.

Aké je moje povolanie?Metod Lukáčik CSSRVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-53107,00 Kč

Gréckokatolícky kalendár 2011

Stolový kalendár na rok 2011

Gréckokatolícky kalendár 2011 Vydavateľstvo Misionárkalendář2009-5358,00 Kč

Misijná škola modlitby

Z podnetu našich misionárov Vydavateľstvo Misionár začína vydávať edíciu misijných brožúriek s názvom Bližšie ku Kristovi. Týmito brožúrkami Vám chceme priniesť domov vypočuté slovo na svätých misiách, či na obnove svätých misií. Všetko sa povedať v jednej kázni sa nedá… A niekedy je dobré si aj vypočuté slovo pripomenúť a zopakovať. Okrem toho sú tí, ktorí, sa nemohli zúčastniť práve týchto kázni, či vôbec svätých misií, a tak práve tieto praktické misijné brožúrky sa stanú pre Vás malou misiou, či duchovnou obnovou. V tejto edícii Bližšie ku Kristovi chceme jednoducho, stručne a vecne predstavovať rôzne aktuálne a dôležité témy z nášho kresťanského života ako je modlitba, spytovanie svedomia, svätá spoveď, téma odpustenia a láska k blížnemu… Začíname s brožúrkou o modlitbe. Nájdete v nej 4 misijné katechézy: roztržitosť pri modlitbe, počúvanie Boha, obsah a forma našej odpovede Bohu, modlitba požehnania.

Misijná škola modlitbyMilan ZalehaVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-5326,00 Kč

Spytovanie svedomia pre manželov

Ponúkame vám ďalšiu brožúrku z edície Bližšie ku Kristovi – Spytovanie svedomia. Svätá spoveď je jedným z najsilnejších a najkrajších momentov sv. Misií. Je nádherným stretnutím sa s nekonečne veľkým Božím milosrdenstvom, uzdravujúcim dotykom vzkrieseného Ježiša Krista a zdrojom nového života v Bohu. Jednak, aby sme ju mohli takto prežiť, potrebujeme sa na ňu aj dobre pripraviť. Táto brožúrka je praktickou pomocou v spytovaní si svedomia, spoznávania svojej osobnej situácie, ale aj reálnej situácie v svojej rodine. Je zvlášť venovaná manželom. Skrze konkrétne otázky pomáha manželom jasne si uvedomiť krásu a nároky ich kresťanského povolania v dnes.

Spytovanie svedomia pre manželovJozef JurčenkoVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-5326,00 Kč

Večiereň na nedele a sviatky

Večiereň je oficiálna večerná modlitba východnej cirkvi. Modlí sa ju celý Boží ľud spolu s kňazom v našich chrámoch. Ako prezrádza sám názov, kniha obsahuje večierne na všetky nedele a sviatky v roku, teda nachádza sa v nej oktoich, pôstna trióda, kvetná trióda, minea sviatkov a všeobecné služby svätým. Je nielen rozšírená o doteraz chýbajúce texty (ako napr. lítijné stichiri), ale je aj obohatená o nové preklady niektorých sviatkov a obsahuje aj večiereň (pracovnú verziu) našich blažených hieromučeníkov. Na záver knihy je ponúknutá aj prvá katizma. Kniha vyšla pre vnútornú potrebu michalovskej viceprovincie redemptoristov. Je dôležité spomenúť, že sa jedná o neoficiálnu, pracovnú verziu. Môže však dočasne poslúžiť všetkým, ktorí sa už teraz chcú modliť večierne s ľudom a nemajú iné texty.

Večiereň na nedele a sviatky Vydavateľstvo Misionárkniha SK2009-53286,00 Kč

Modlitba svätého ruženca

Zamyslenia nad tajomstvami svätého ruženca.

Modlitba svätého ružencaŠtefan IštvaníkVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-01109,00 Kč

Modlitba svätého ruženca

Ponúkame vám druhé rozšírené vydanie knihy modlitba svätého ruženca. Kniha je obohatená o nový úvod, kde je predstavená história vzniku tejto krásnej mariánskej modlitby. Ľudový misionár o. Štefan Ištvaník CSsR v tejto malej knihe predostiera veriacim jednoduché, ale krásne úvahy nad všetkými tajomstvami svätého ruženca. Každá časť ruženca – radostný, svetla, bolestný a slávnostný obsahuje osem zamyslení nad daným tajomstvom. Veríme, že táto kniha pomôže veriacim modliť sa modlitbu svätého ruženca rozjímavým spôsobom, lebo má takou byť. Teda nestačí iba recitovať jednotlivé „Zdravas Mária“ (či „Raduj sa, Bohorodička...“) alebo „Otčenáše“ a „Sláva Otcu“, ale treba rozjímať o udalosti, ktorú nám tajomstvo, ktoré sa práve modlíme, predstavuje. Centrom modlitby ruženca je Ježiš Kristus, rozjímame však o jeho tajomstvách pod vedením tej, ktorá mu najvernejšie slúžila, najviac ho milovala a najdokonalejšie ho nasledovala – pod vedením Panny Márie. Modlitba ruženca by nás teda mala viesť k záujmu o čoraz hlbšie a plnšie poznanie Ježiša Krista a celého Božieho plánu spásy. Mnohí svätí nás povzbudzujú k modlitbe sv. ruženca: „Ruženec je najmilší prejav úcty, aký môžeme preukázať Matke Božej.“ (Sv. Alfonz de Liguori) „Ak chcete, aby vo vašich rodinách panoval pokoj, modlite sa svätý ruženec. Áno, modlitba svätého ruženca prináša do rodiny pokoj.“ (sv. Pius X.)

Modlitba svätého ružencaŠtefan IštvaníkVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-01119,00 Kč

Utierne

Utiereň je ranná modlitba východnej cirkvi. Modlia sa ju nielen rehoľníci a kňazi, ale zvyknú sa ju modliť aj ľudia v našich chrámoch. Kniha obsahuje utierne na nedele a sviatky, ako aj na každý deň v roku. Niekoľko stostranová kniha je výsledkom mnohoročnej práce. Podieľali sa na nej viaceré generácie redemptoristov.
Kniha sa skladá z rôznych oficiálnych i neoficiálnych prekladov liturgických textov zo staroslovienčiny. Okrem iného je unikátna práve tým, že sa v nej nachádza asi najväčšie množstvo preloženého liturgického textu v slovenskom jazyku. Obsahuje oktoich, pôstnu a kvetnú triódu a všeobecnú mineu sviatkov a služby svätých. Veľa sviatkov má tiež svoje vlastné texty predsviatku, ako aj posviatkov. Je dôležité zdôrazniť, že táto kniha utierní je len pracovnou verziou. Má slúžiť výlučne na súkromné alebo interné používanie. Určite je však veľkým krokom vpred na ceste k oficiálnej verzii schválenej kompetentnou hierarchiou Cirkvi. Veríme, že dobre poslúži mnohým rehoľníkom, kňazom a horlivým laikom, aby sa mohli každodenne modliť utierne čerpajúc z veľkého a pestrého liturgického bohatstva východnej cirkvi, ku ktorej patrí aj naša gréckokatolícka cirkev na Slovensku.

UtierneNa celý rok (nedeľné, sviatočné i všedné) a bežné i kráľovské HODINKY Vydavateľstvo Misionárkniha SK2009-01780,00 Kč

Známy neznámy

V roku 2009 sme si pripomenuli 20 výročie smrti redemptoristu o. Jána Ivana Mastiliaka. Aj z tejto príležitosti povstal jeho prvý životopis. O. Ján Mastiliak mnohým utkvel v pamäti ako „Otec Ivan“ – pokorný, zbožný a veľmi vzdelaný gréckokatolícky rehoľný kňaz. Do ich sŕdc sa zapísal zlatými písmenami… Avšak mnohí o ňom nevedie povedať veľa. Preto aj táto publikácia, ktorá v hrubých rysoch načrtáva niektoré z dôležitejších oblastí jeho života, preto nesie názov Známy neznámy. Jej cieľom nie je byť chválospevom, zameraným na oslavu jedného človeka, ale poodhaliť skutočnosti, o ktorých on sám nemohol, alebo kvôli skromnosti ani nechcel rozprávať. Dôležitým prameňom pri poznávaní jeho života sú okrem publikovaných kníh, spomienok a písomných svedectiev aj archívne materiály a korešpondencia, osobná a úradná, ktorá sa, žiaľ, zachovala iba čiastočne. Všetky tieto pramene boli využité v publikácii, ktorá okrem životopisu „Otca Ivana“ prináša tiež výber z jeho osobnej i úradnej korešpondencie. Uverejnením korešpondencie o. Jána Ivana Mastiliaka chcel autor práce predovšetkým priblížiť spôsob jeho myslenia, argumentácie a rozvíjania myšlienok – chcel tiež poukázať na skutočnosti, ktoré nemohli byť rozvinuté v jeho životopise. Slovenský text

Známy neznámyživot a dielo redemtoristu Jána Ivana Mastiliaka ( 1911-1989)Daniel Atanáz MandzákVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-01286,00 Kč

Známy neznámy

V roku 2009 sme si pripomenuli 20 výročie smrti redemptoristu o. Jána Ivana Mastiliaka. Aj z tejto príležitosti povstal jeho prvý životopis. O. Ján Mastiliak mnohým utkvel v pamäti ako „Otec Ivan“ – pokorný, zbožný a veľmi vzdelaný gréckokatolícky rehoľný kňaz. Do ich sŕdc sa zapísal zlatými písmenami… Avšak mnohí o ňom nevedie povedať veľa. Preto aj táto publikácia, ktorá v hrubých rysoch načrtáva niektoré z dôležitejších oblastí jeho života, preto nesie názov Známy neznámy. Jej cieľom nie je byť chválospevom, zameraným na oslavu jedného človeka, ale poodhaliť skutočnosti, o ktorých on sám nemohol, alebo kvôli skromnosti ani nechcel rozprávať. Dôležitým prameňom pri poznávaní jeho života sú okrem publikovaných kníh, spomienok a písomných svedectiev aj archívne materiály a korešpondencia, osobná a úradná, ktorá sa, žiaľ, zachovala iba čiastočne. Všetky tieto pramene boli využité v publikácii, ktorá okrem životopisu „Otca Ivana“ prináša tiež výber z jeho osobnej i úradnej korešpondencie. Uverejnením korešpondencie o. Jána Ivana Mastiliaka chcel autor práce predovšetkým priblížiť spôsob jeho myslenia, argumentácie a rozvíjania myšlienok – chcel tiež poukázať na skutočnosti, ktoré nemohli byť rozvinuté v jeho životopise.
Je želaním mnohých ľudí, aby Cirkev zhodnotila život a dielo o. Jána Mastiliaka CSsR a ponúkla ho ako príklad, ktorý môžu kresťania bezpečne nasledovať. Čo je na jeho živote najviac oslovujúce? Nájdete v tejto jeho prvej životopisnej knihe.

Známy neznámyŽivot a dielo redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka (1911-1989)Atanáz Daniel MandzákVydavateľstvo Misionárkniha SK2009-01297,00 Kč

Blahoslavený Metod Dominik Trčka

Blahoslavený Metod Dominik Trčkaprvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (1945-1950)Atanáz Daniel MandzákVydavateľstvo Misionárkniha SK2005-52213,00 Kč