Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Těžká léta před šťastnou dobou V.

Těžká léta před šťastnou dobou V.Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězíFrantišek Mráček
Veritékniha2018-46290,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou IV.

Těžká léta před šťastnou dobou IV.Mé neposkvrněné srdce nakonec zvítězíFrantišek Mráček
Veritékniha2018-03280,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou I.

V 90. létech se zdálo, že svět je na rozcestí. V prvé polovině desetiletí ještě převládala euforie z pádu komunizmu a v druhé polovině bylo zřejmé, že vývoj spěje nezadržitelně ke spotřební ekonomice.<BR>Zejména v zemích východního bloku – dříve s komunistickou ideologií – jsme začali prožívat stále větší honbu za osobním uspokojením. Tento trend ničil víru zákeřněji než komunistická ideologie. I v samotných církvích se hnaly kupředu liberální směry. Nicméně některá proroctví dávala naději ve zvrat vývoje, dokonce se, vlivem chybného překladu ze zjevení pro otce Gobbiho, očekávalo, že koncem tisíciletí zvítězí Neposkvrněné Srdce Panny Marie, což by oživilo ryzí křesťanství.<BR>Na základě dlouhodobých studií pravých a nepravých zjevení jsme v 90. letech ve VÉRITÉ začali prosazovat názor, že k tomuto pozitivnímu zvratu dojít sice může, ale až koncem pontifikátu papeže, který přijde jako druhý po Janu Pavlu II. (dnes již můžeme říci: na konci pontifikátu papeže, který přijde po Benediktu XVI.). Tyto předpovědi jsme uveřejnili ve Zprávách z Medžugorje a ve čtyřech číslech Reginy v roce 1999. Ukázalo se, že Církev byla podle proroctví nástupem papeže Benedikta XVI. skutečně zpevněna.<BR>Protože se v příštích letech očekávají velké zvraty a přírodní pohromy, připravili jsme na základě nastávajícího vývoje proroctví a předpovědí novou publikaci.

Těžká léta před šťastnou dobou I.Unikátní proroctví a vize pro současnou dobuFrantišek Mráček
Veritékniha2018-03260,00 Kč

Ježíšovy cesty X.

V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopotámie, Uru a Egypta. Pak se vrací do Palestiny. V poslední době, asi osm měsíců svého života, často Ježíš hovoří o Otčenáši, Blahoslavenstvích a o manželství. Všechna rozpadající se manželství dává do souladu a vysvětluje, že je třeba brát manželství jako oběť a pokání.

Ježíšovy cesty X.František Mráček
Veritékniha2017-04225,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou III.

Těžká léta před šťastnou dobou III.Já jsem cesta, pravda a životFrantišek MráčekVeritékniha2016-35275,00 Kč

Ježíšovy cesty IX.

Napětí mezi Ježíšem a farizeji se stupňuje na nejvyšší míru a je zřejmé, že jejich závist a nenávist jim zatemňuje rozum a vede je ke snaze Ježíše zabít. Jsou zaslepeni a plni egoismu, že nepřipouští jakékoli jiné chápaní a praktikování víry. Ježíš při svém vyučování ukazuje, že farizejové a zákoníci si ve svých výkladech upravují Desatero podle svých egoistických potřeb a vrací je do původního smyslu. Často se zaměřuje na výklad Blahoslavenství a výklad Otčenáše.

Ježíšovy cesty IX.František Mráček
Veritékniha2015-50225,00 Kč

Svědectví z genocidy ve Rwandě (DVD)

Immaculée IlibagizaNa festivalu mládeže v Medžugorji v roce 2015 podala svědectví Immaculée Ilibagiza o tom, jak přežila genocidu ve Rwandě a jak ji Bůh vychovával a učil. Pochopila, že s modlitbou růžence a Korunkou k Božímu milosrdenství je možno přežít i beznadějné situace.

Svědectví z genocidy ve Rwandě (DVD)Festival mládeže Medžugorje 5. srpna 2015Immaculée IlibagizaVeritéDVD2015-38200,00 Kč

Očistec III.

Je jisté, že očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která byla dříve označována jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti.

Očistec III.František MráčekVeritékniha2015-30140,00 Kč

Regina 07-08/2015

Regina 07-08/2015Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2015-2927,00 Kč

Regina 06/2015

Regina 06/2015Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2015-2627,00 Kč

Andělé I. (dotisk)

Podle základních biblických informací Bůh stvořil velmi inteligentní bytosti - Anděly. Ti byli vystaveni zkoušce, část z nich se rozhodla pro spolupráci s Bohem a druhá část se vlivem pýchy postavila proti Bohu. Dále Bůh stvořil lidi. Dobří i padlí Andělé ovlivňují člověka. Ovšem padlí Andělé,kteří chtějí zničit Boží dílo, mohou člověka jen pokoušet, aby jednal proti Božímu řádu. Andělé pomáhali lidem již v době Starého zákona (Mojžíš , Abrahám a tři andělé, Gedeon, Daniel, ….) i v době Nového zákona (Panna Maria a archanděl Gabriel, sv. Josef, pastýři v Betlémě, Ježíš v Getsemanské zahradě, Magdalena u hrobu, Petr v žaláři, …). I v současné době má denní kontakt s anděly Lorna Byrneová.
Bůh stvořil anděly, aby nám pomáhali v různých situacích našeho života. Anděl strážný, který je s každým člověkem stále, může pro naši pomoc přivolat například anděla specializovaného na zdraví, studium, nebo pro vědeckou a uměleckou činnost a též pro důležitá životní rozhodnutí..

Andělé I. (dotisk)František MráčekVeritékniha2015-21140,00 Kč

Eucharistické zázraky III.

Tato kniha a její předchozí díly vyplňuje mezeru v naší katolické eucharistické literatuře, která se dnes může opřít o spolehlivé doklady. Většina katolíků donedávna ani netušila, kolikrát během dějin církve už bylo eucharistické proměňování zázračně potvrzeno, a to nejen v dávných dobách bez možnosti dnešního vědeckého ověření, ale takřka za našich dnů a to i s možností tuto proměnu vědecky ověřit.

Eucharistické zázraky III.František MráčekVeritékniha2015-21165,00 Kč

Regina 05/2015

Regina 05/2015Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2015-2127,00 Kč

Regina 04/2015

Regina 04/2015Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2015-1727,00 Kč

Regina 03/2015

Regina 03/2015Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2015-0927,00 Kč

Ježíšovy cesty VIII.

Tato publikace je z období 3. roku Ježíšova veřejného působení. Je využito vizí bl. K. Emmerichové, které jsou mnohdy přesnější a spolehlivější než běžné biblické informace. Předložené texty ověřujeme ve Svaté zemi 22 roků. Tyto informace z Ježíšova života jsou zejména v dnešní době velmi důležité, neboť Ježíš živým způsobem upřesňuje a vysvětluje Desatero a proroky a své učení dotvrzuje zázraky. Kniha je povzbuzením pro lidi, kteří hledají pravdu a relativní šťastný život pozemský i věčný.

Ježíšovy cesty VIII.František MráčekVeritékniha2014-48125,00 Kč

Regina 10/2014

Regina 10/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-4627,00 Kč

Regina 9/2014

Regina 9/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-3927,00 Kč

Regina 8/2014

Regina 8/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-3627,00 Kč

Regina 7/2014

Regina 7/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-2727,00 Kč

Andělé III.

V této velmi zajímavé knize je uvedeno mnoho povzbudivých kontaktů andělů i se současnými lidmi. Též my můžeme mít celoživotní kontakty s těmito zapomenutými bytostmi, které nám Bůh dal k užitku. Ale musíme se pro tento kontakt otevřít tím, že je o jejich pomoc požádáme a budeme se snažit naplňovat vůli Boží, tak jak to dělala Panna Maria, sv. otec Pio a mnoho dalších svatých. Zkusme to! Budeme mile překvapeni, jak nám tyto bytosti v nynější těžké době pomáhají.

Andělé III.František MráčekVeritékniha2014-23140,00 Kč

Regina 6/2014

Regina 6/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-2227,00 Kč

Regina 5/2014

Regina 5/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-1927,00 Kč

Ježíš na Kypru II.

Ježíš na Kypru II.František MráčekVeritékniha2014-1670,00 Kč

Regina 4/2014

Regina 4/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-1427,00 Kč

Regina 3/2014

Regina 3/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-0827,00 Kč

Regina 2/2014

Regina 2/2014Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2014-0627,00 Kč

Andělé II.

Naučme se k našemu prospěchu komunikovat s Anděly. Často potřebujeme mimořádnou Boží pomoc, popřípadě jsme na pochybách, jak se v určitých situacích správně rozhodnout. Nebo chceme jen emocionálně jednat, mnohdy chybně? A právě Andělé nám mohou dát impuls ke správnému jednání, nebo převést naší myšlenku jinému člověku a tím nám pomoci. Andělé nám i doposud měli snahu pomáhat, i když jsme je o to nežádali. Ale nyní může být jejich pomoc daleko větší. A Bůh si to tak přeje. Ale jejich pomoc je závislá též na naší snaze respektovat Boží řád. Čím více se budeme snažit být v souladu s Božím řádem, tím jim umožníme, aby nám mohli více pomáhat. Budeme tak růst k dokonalejšímu a radostnějšímu životu a větší věčné blaženosti.

Andělé II.František MráčekVeritékniha2013-48140,00 Kč

Těžká léta před šťastnou dobou II.

Bylo by dobré si uvědomit, že jsme vstoupili do poslední fáze boje dobra se zlem. Tento boj bude uzavřen Kristovým vítězstvím přibližně do r. 2025. I když do konce této doby mnoho křesťanů podle bible a proroctví ztratí kontakt s Kristem, protože se připoutají k líbivým ideologiím, které nevyžadují obrácení v Kristově duchu, přece jen mnozí se duchovně probudí při události Varování předpověděné v roce 1961 v Garabandalu. Pak nastane poslední krátké a nejtěžší období, kdy bude zakázáno veřejně sloužit mši svatou a Kristus bude antikristem prohlášen za podvodníka. Ale po náhlém zhroucení zla nastane dlouhé a nesmírně šťastné období – „království Boží na zemi“ (Zj 20,1-10). Nicméně Bůh nám dává v této těžké době mimořádnou posilu, zejména skrze mariánská zjevení, abychom tuto dobu prožili s Boží ochranou. Nyní půjde o to, zda království Boží na zemi bude s námi nebo bez nás. – Tato kniha by nás měla povzbudit k vytrvalosti v dobrém do šťastného konce.

Těžká léta před šťastnou dobou II.V boji dobra se zlem zvítězí KristusFrantišek Mráček
Veritékniha2013-48180,00 Kč

Regina 10/2013

Regina 10/2013Časopis pro duchovní oživení prostřednictvím mariánských zjevení a Eucharistie Veritéperiodikum2013-4427,00 Kč