Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti

Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanostiĽubomnír Martin Ondrášek
Ivan Moďoroši
Verbumkniha SK2016-04679,00 Kč

Patent zvaný toleranční

K 230. výročí vyhlášení Tolerančního patentu vychází druhé doplněné vydání knihy Patent zvaný toleranční od přední české odbornice na toto historické období. Nové vydání je rozšířeno o nové paralely a úvahy autorky, které nebyly v prvním vydání uvedeny. Kniha přináší ucelený pohled na významnou etapu českých dějin, která zásadně ovlivnila náboženskou situaci dodnes.

Patent zvaný tolerančníEva Melmuková
Verbumkniha2013-09299,00 Kč

Medzidobie

Kniha obsahuje výber z celoživotnej tvorby Janka Silana. Nie je len reedíciou známeho, ale rozširuje podobu Silanovej poézie najmä o básne z obdobia publikačného zákazu. Prináša tak nové postupy tvarovania, ktoré vychádzajú z tlaku tematických zmien (samota, strach, túžba po ľudskom teple, transcendovanie bolesti, humor ako prejav životného nadhľadu). Výber je podnetom na prehĺbenie reflexie o živote a diele Janka Silana.
Na priloženom CD sa nachádzajú audionahrávky vybraných básní.

MedzidobieVýber s publikovaných i nepublikovaných textov autoraJanko SilanVerbumkniha SK2013-06260,00 Kč

Setkání po dvou staletích

Vlastní děj "Setkání po dvou stoletích" se odehrává počátkem léta 1782 s jedinou výjimkou prvního příběhu ve funkci prologu, který má zpětnou vazbu do roku 1778. Zvolená forma vyprávění v 1. osobě plurálu má evokovat skutečné putování místními středisky původního velkolhoteckého tolerančního sboru.<BR>V poslední době pokročilo historické studium tohoto velkého a významného období v dějinách českého evangelictví k celistvějšímu pohledu na život jednotlivých evangelíků předtoleranční doby. Využívání všech dostupných historických pramenů, týkajících se třeba i zcela všedních záležitostí, v nichž naši předkové žili, umožnilo nové proniknutí do dávné skutečnosti.<BR>Proto se dnes můžeme vydat na cestu setkání po dvou stoletích. Můžeme si pohovořit s těmi, kteří nás sice již předešli cestou všelikého těla, ale jsou s námi spojeni v jednotě, přesahující náš pojem času. Jejich řeč se pokusíme částečně přeložit do současného jazyka. Jejich životní otázky a problémy, jejich hledání a nalézání, prohry i vítězství nepatří již jen minulosti.

Setkání po dvou staletíchEva Melmuková
Verbumkniha2010-52149,00 Kč

Starověká náboženství

První knižní vydání populární učebnice religionistiky. V minulosti již dvakrát vyšlo jako skripta Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (1978 a 1988). Kniha přináší ucelený obraz náboženství sousedů Izraele – náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu.

Starověká náboženstvíNáboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a KenaanuJan Heller
Verbumkniha2009-53350,00 Kč

Náboženství ve starověkém Egyptě

Při přípravě a uspořádání této knihy se autoři zaměřili na to, aby ukázali náboženství ze strany společenské elity, tak i z pohledu obyčejných lidí. David Silverman nastiňuje a analyzuje staroegyptské představy o božském a následně třídí a diskutuje specifícká božstva a bohy, jejich aspekty a místa v božské hierarchii. Leonard Lesko odkrývá staroegyptskou mytologii a nabízí své vlastní překlady klíčových částí. Předně se zaměřuje na kosmogonii a nabízí stručný souhrn kosmologického myšlení – chápání přírody, struktury a uspořádání vesmíru. John Baines se snaží odkrýt náboženské praktiky prostých lidí, v jejichž životě byla konfrontována realita obecně přítomného utrpení a neštěstí, v kontrastu k honosným obrazům života zachyceným v umění a literatuře.

Náboženství ve starověkém EgyptěBohové, mýty a náboženská praxeJohn Baines
Leonard H. Lesko
Verbumkniha2009-01320,00 Kč

Inkvizice a středověká společnost

Téma inkvizice zpracoval J.B. Given velmi nestranným způsobem. Na několika místech se dokonce zdá, jakoby autor stranil inkvizitorům. Je si však dobře vědom důsledků soudní procedury inquisitio a z ní vyplývajícího otevřeného prostoru pro fabrikaci nepravdivých obvinění a odsuzování nevinných. Sám konstatuje, že „s inkvizitory středověkého Languedocu jsme přímo na cestě, která vede k několika nejhanebnějším epizodám evropských dějin, včetně pronásledování Židů a muslimů ve Španělsku a velkého honu na čarodějnice šestnáctého a sedmnáctého století.“ Svědčí o autorově dobrém vkusu a citu pro míru, že v této souvislosti nezmiňuje další, novější analogie.

Inkvizice a středověká společnostMoc, kázeň a odpor v LanguedocuJames B. Given
Verbumkniha2008-01399,00 Kč