Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vyznání na hraně času a věčnosti

První díl pamětí česko-římského teologa, katolického kněze a pedagoga Karla Skalického vypravuje o době jeho dětství a dospívaní v jižních Čechách a v Praze a je zároveň strhujícím svědectvím mladého člověka, který se z touhy po kněžství odhodlal k dramatickému útěku z komunistického Československa do Rakouska a posléze do Itálie.

Vyznání na hraně času a věčnostiVšechny cesty vedou do ŘímaKarel Skalický
Trinitaskniha2020-21288,00 Kč

Vyznání na hraně času a věčnosti (2.vyd)

První díl pamětí česko-římského teologa, katolického kněze a pedagoga Karla Skalického vypravuje o době jeho dětství a dospívaní v jižních Čechách a v Praze a je zároveň strhujícím svědectvím mladého člověka, který se z touhy po kněžství odhodlal k dramatickému útěku z komunistického Československa do Rakouska a posléze do Itálie.

Vyznání na hraně času a věčnosti (2.vyd)Všechny cesty vedou do ŘímaKarel Skalický
Trinitaskniha2020-21288,00 Kč

Exil pod římským nebem

Kniha historika Ondřeje Blažka je vedle své odborné kvality strhujícím vyprávěním o českém, křesťansky orientovaném exilu v Itálii. Je první publikací na toto téma, která zevrubně mapuje osud kněžských i laických osobností, žijících po roku 1948 v Římě i jinde v Evropě. Přináší řadu dosud nepublikovaných dokumentů, svědectví, rozhovorů a fotografií, týkajících se Křesťanské akademie, centra Velehrad, kněžské koleje Nepomucenum a vztahu exulantů, institucí a Svatého stolce ke společnosti a církvi doma – v socialistickém Československu. Přesvědčivě také dokládá kladný přístup kněžského exilu, shromážděného kolem kardinála Josefa Berana, ke Druhému vatikánskému koncilu a jeho prohlášením.

Exil pod římským nebemOndřej Blažek
Trinitaskniha2019-40279,00 Kč

Revolvit lapidem

Kniha projevů, promluv, kázání, úvah a homilií významného česko-římského teologa Karla Skalického (nar. 1934) míří k těm čtenářům, pro které je v životě důležité hledání smyslu, pravdy, krásy a duchovního přesahu. Profesor Papežské Lateránské univerzity a někdejší sekretář kardinála Josefa Berana, jenž žil čtyřicet let v římském exilu, se tu představuje nikoliv jako akademický pracovník, nýbrž jako katolický kněz, který se vydal svým dílem sloužit potřebným.

Revolvit lapidemProjevy z let 1966 - 2019Karel Skalický
Trinitaskniha2019-20329,00 Kč

Církev v Evropě, Evropa v církvi

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si zachovává ráz napínavého vyprávění, obohaceného o jedinečné osobní svědectví autora, jenž žil převážnou část svého života v Římě, v centru církevního, teologického a politického dění.

Církev v Evropě, Evropa v církviTeologický vhled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluceKarel Skalický
Trinitaskniha2019-11398,00 Kč

Logika činu

Jedno z nejvýznamnějších děl moderní filosofie a v teologické reflexi snad vůbec nejvlivnější je L'Action (Akce, Konání) M. Blondela (1861-1949). Jeho základní inspirací však nebyly teoretické ideje, nýbrž osobní zkušenost náboženského života. Z tohoto hlediska je též sestaven tento malý výbor. Při pozorném čtení těchto duchovních textů odhalíme, že jde vlastně o filosofickou verzi ignaciánských exercicií a vposled o přetlumočení evangelijní výzvy k obrácení do řeči moderního člověka.

Logika činuMaurice Blondel
Trinitas2019-0189,00 Kč

Nemocné stromy, nemocné duše

Drobná publikace pro zájemce o ekologii a její duchovní rozměr.

Nemocné stromy, nemocné dušeQuido OFMCap. Kreppold
Trinitaskniha2018-0148,00 Kč

Ohně v Namugongu

Kniha není dobrodružným románem, ale zachycuje románovou formou skutečné události, které se staly v africké misii

Ohně v NamugonguPříběh afrických misionářů a mučedníkůA. E. Howell
Trinitaskniha2018-0198,00 Kč

Švec a dívka

Starobylý, romantický a láskyplný příběh slavného francouzského spisovatele (1868-1938). V naší době, která tak často zobrazuje nepokoj, neklid a rozvrat, působí tento vyrovnaný příběh se šťastným koncem jako dobrá oddechová četba.

Švec a dívkaJammes Francis
Trinitaskniha2018-0179,00 Kč

Omalovánky - Od adventu do vánoc

Omalovánky - Od adventu do vánocIva Nováková
Trinitasomalovánky2017-4821,00 Kč

Pražská legenda (5.vyd)

Epická skladba vychází z historické události a odráží konkrétní působení Panny Marie v dějinách českého národa a v osobním životě nezávislého jedince. Stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918 je neblahou skutečností, která poznamenala počátky svobodné republiky.

Pražská legenda (5.vyd)Václav Renč
Trinitaskniha2017-4889,00 Kč

Ve své lásce nás předem určil

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že Božím záměrem je zjevit své milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a svou spravedlnost na nepoměrně větší mase po právu zavržených hříšníků. Nabyl přesvědčení, že spása je naprosto nezasloužený dar a následně popřel význam lidské svobody. Jeho výklad v člověku vzbuzoval spíše úzkost než naději, o které hovoří Písmo. Vladimír Boublík se odvážil postavit Augustinově autoritě a předložil docela odlišné řešení, opírající se o moderní exegezi pavlovských listů. Předurčení definoval jako neodvolatelné Boží rozhodnutí, jehož obsahem je účast celého lidstva na Božím životě v Kristu. Přítomná práce ukazuje, že Boublíkova teologie vychází nikoliv jen z akademického, ale především z bytostného hledání odpovědi na otázku lidského osudu, poznamenaného hříchem, utrpením a smrtí. Rýsuje se již na stránkách duchovního deníku, který si autor vedl v době svých studií. Celá jeho tvorba prozrazuje záměr oslovit současného člověka a vést ho ke Kristu, který stojí ve středu autorova uvažování. Tato práce je pokusem na česko-římského teologa navázat. Představuje jeho pojetí předurčení a v některých bodech ho dále rozvíjí. Především vnáší světlo do dříve nevyjasněného problému Kristova prvenství v předurčení.

Ve své lásce nás předem určilKateřina Brichcínová
Trinitaskniha2017-22479,00 Kč

Jedno nevyhnutelné

Studie pojednávající o důkazu Boha v díle francouzského filozofa Maurice Blondela. Jeho přístup k této problematice je konfrontován s Kantovou zásadní kritikou důkazu Boží existence.

Jedno nevyhnutelnéJúlius Pavelčík
Trinitaskniha2016-5269,00 Kč

Popelka nazaretská

Popelka nazaretská, která nezapře ducha českého baroka, je nejznámějším dílem Václava Renče. Skladba vznikla v komunistickém kriminále. Básník ji po svém návratu z vězení (1951 – 1962) nijak neupravoval. Za autorova života vyšla pouze jednou – a to v roce 1969.

Popelka nazaretskáVáclav Renč
Trinitaskniha2016-45179,00 Kč

Teolog Vladimír Boublík

Teolog Vladimír Boublík
Trinitaskniha2016-3069,00 Kč

P.F. - pozdravení přátelům

Veršované novoroční pozdravy a přání Mons. Veselého od r. 1969.

P.F. - pozdravení přátelůmJosef VeselýTrinitaskniha2016-2289,00 Kč

Šimon v říši filozofů

Autorka přístupnou a čtivou formou seznamuje čtenáře se všemi filozofickými směry antického Řecka, doplněné Blaisem Pascalem. Knížka je určena dětem okolo 12 let, začínajícím studentům, může posloužit i učitelům nebo rodičům při rozvíjení zájmů dětí o filozofii. Barevné ilustrace: Jiří Běhounek.

Šimon v říši filozofůIrena BukowskáTrinitaskniha2015-25149,00 Kč

Uvěřili jsme v lásku

V této útlé knížce se nám Karel Říha představuje jako kazatel a teolog. Setkáváme se tu s poetičností pro něho charakteristickou, výrazovým jemnocitem, až básnickou citlivostí pro slovo, myšlenku, obraz, při pozorování a vyjadřování jak hnutí a stavů vlastní duše, tak také skutečností kolem sebe. Brilantní filosofická mysl zde ukazuje svou druhou tvář.

Uvěřili jsme v láskuPromluvy vánoční a velikonočníKarel ŘíhaTrinitaskniha2015-17189,00 Kč

Koledy ve Staré Říši

Koledy ve Staré Říši Trinitaskniha2014-4959,00 Kč

Dialektika mysli a činu

Metafyzika není mrtvá… je tu ta Říhova. Jeho myšlení, roztroušené v mnoha článcích a soustředěné v jeho knize Identita a relevance, představuje tak důsledný průlom do metafyzických vrstev lidského myšlení, že jemu podobný, s nímž bych mohl zároveň i souznít, jsem dosud nenašel. Přístup k jádru jeho myslitelského sdělení ovšem není jen tak nasnadě. Je podáno jazykem, jehož slovník se skládá nejen z výraziva klasické metafyziky, ale též transcendentální filosofie, fenomenologie, filosofie akce a dialogického personalismu. Bylo by však neodpustitelnou liknavostí, kdybychom se proto nechali touto obtíží odradit od snahy proniknout k jeho jádru a dát se jím oplodnit. Karel Skalický

Dialektika mysli a činuFilosof Karel Říha, SJ - devadesát Trinitaskniha2014-39299,00 Kč

Maria z Nazareta

Maria z NazaretaPlnost člověka a jádro církve - sborník přednášek Trinitaskniha2013-18198,00 Kč

O modrovousovi

Tajuplný a strašidelný příběh, jako vystřižený ze starých kalendářů, poeticky vyprávěný básníkem Klementem Bochořákem. Příběh o francouzském baronu, který pronásledoval a zabíjel dívky a děti, ale také své manželky, připomene čtenářům kdysi velmi oblíbenou látku a zároveň naivní kouzlo povídání z dávných časů.

O modrovousoviKlement BochořákTrinitaskniha2013-0159,00 Kč

Cestou za Kristem

2. vydání. Sborníček křížových cest pro dospělé, který může posloužit ke společné i soukromé modlitbě v kostele, doma i v přírodě. Nabízí pestré možnosti aktualizovaného spoluprožívání posledních chvil Kristových s konkrétním zaměřením, zahrnujícím problémy osobní i dění světové.

Cestou za KristemKřížové cesty pro dospěléVěnceslava FišerováTrinitaskniha2012-0969,00 Kč

Mladí jdou s Kristem

2. vydání. Sborníček křížových cest pro děti a mládež, který může posloužit k soukromé i společné modlitbě v kostele, ve společenství, doma i v přírodě.

Mladí jdou s KristemKřížové cesty pro děti a mládežVěnceslava FišerováTrinitaskniha2012-09, 2011-5262,00 Kč

Dopisy z Kábulu

"Dopis je velmi živý literární druh. Reaguje na skutečné a konkrétní události. Hledá odpovědi na otázky. Subjektivně hodnotí události běžné i nevšední. Svědčí o vztahu k adresátovi." Soubor dopisů, které odeslal autor svým blízkým z vojenské mise v Afghánistánu v druhé polovině roku 2008.svým blízkým

Dopisy z KábuluPetr ŠabakaTrinitaskniha2010-52159,00 Kč

Po stopách neznámého Boha

Filozofická studie o náboženském a duchovním zaměření člověka a jeho víře v jsoucnost Boha.<BR>Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepodává sice nezvratný důkaz Boží jsoucnosti, ale připravuje půdu pro vědecky lépe podloženou odpověď, že jediné, poslední, neotřesitelné zakotvení veškerého smyslu je Mysl Boží.

Po stopách neznámého BohaKarel Skalický
Trinitaskniha2010-52249,00 Kč

Ve spleti větví čtu tvá ramena

Výbor milostných veršů Václava Renče. Básníkův pohled na ženu má mnoho úhlů, od křehkého zamlčení nad dívčí krásou po zralý dík za celoživotní cit. Vždy je však naplněn obdivem a krystalickou čistotou myšlenek i slov. Podstatnou část knížky tvoří Renčova poezie manželské lásky, v české literatuře jinak nepříliš zastoupená.

Ve spleti větví čtu tvá ramenaVáclav RenčTrinitaskniha2010-52179,00 Kč

Najdi správnou cestu (omalovánky)

Najdi správnou cestu (omalovánky)Iva NovákováTrinitasomalovánky2010-5012,00 Kč

Opravdový kamarád v dobrém i ve zlém (omalovánky)

Opravdový kamarád v dobrém i ve zlém (omalovánky)Doplňovačky, zábavné úkoly, omalovánkyIva NovákováTrinitasomalovánky2010-5016,00 Kč

Hledání středu

Kniha Hledání středu obsahuje texty, které psal Karel Říha (1923) v průběhu celého života, od roku 1943 až do současnosti, aby si vyjasnil a uchoval některé podstatné zkušenosti, k nimž patří průzračné okamžiky jasu i časy úzkosti a tápání.
Soubor je komponován do tří odlišně ztvárněných celků: úvodní oddíl, nazvaný První setkání, shrnuje krátké lyrické prózy a črty krajin, druhý oddíl Hledání středu několik zamyšlení či meditací a závěrečný oddíl Osud a volba obsahuje dokumentárně pojaté ohlédnutí za událostmi, které byly rozhodující pro autorovu životní volbu a filosofické směřování. Knihu dotvářejí vitraje a obrazy Ludvíka Kolka.

Hledání středuPrózy, meditace, ohlédnutíKarel ŘíhaTrinitaskniha2009-53169,00 Kč