Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

CD - Legendy

Pro děti od 12 let a dospělé. Naši posluchači pomalu vyrůstají a tak chceme, nejen jim a jejich rodičům, přinášet náročnější díla. Jedním z nich jsou právě Legendy našeho mimořádného spisovatele Karla Schulze. Narodil se 6. května 1899 v Městci Králové a zemřel 27. února 1943 v Praze. Byl český romanopisec, divadelní kritik, parlamentní zpravodaj, básník a povídkář, jehož nejznámějším dílem je historický román Kámen a bolest z roku 1942, který ho však proslavil až po jeho smrti.
Knihu Legendy napsal až po své konverzi ke katolictví v roce 1926. Slovo legendy však vnímá v původním významu, tedy jako zprávu o životě světce. Fascinující a dechberoucí mučednictví prvních křesťanů Schulz popisuje košatým jazykem, formálně se blížícím až k básni v próze.

O svatém Jakubu
O svaté Prisce
O čtyřiceti mučednících sebastijských svatých
O svatém Antonínu

CD - LegendyKarel SchulzStudio VoxCD2012-26150,00 Kč

Dětským duším 2. Dr. Čeněk Tomíško

Skutečné příběhy, protkané katechismem a vroucími slovy autora, pomohou dětem v přípravě na svaté přijímání. Eucharistie, jeden z nějvětších Božích darů lidstvu, je dnes často opomíjena a urážena. Proto není rozjímání o Nejsvětější Svátosti není nikdy dost. Toto skvělé dílo dokáže znovu rozžehnout lásku, hlubokou úctu a touhu po životě s Kristem.V rodinném kruhu nebo během výuky katechismu, doma nebo cestách, tam všude nás může toto CD provázet. Nechte se prostoupit sugestivními slovy skvělého kazatele a vhodně využijte času, který nám Bůh dal.

Dětským duším 2. Dr. Čeněk TomíškoVelikonoční svaté přijímání, Touha po svatém přijímání, Duchovní svaté přijímání, Nehodné svaté přijímání, Eucharistie - záruka nebes
Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Dětským duším 3. Dr. Čeněk Tomíško

Skutečné příběhy, protkané katechismem a vroucími slovy autora, pomohou dětem v přípravě na svaté přijímání. Eucharistie, jeden z nějvětších Božích darů lidstvu, je dnes často opomíjena a urážena. Proto není rozjímání o Nejsvětější Svátosti není nikdy dost. Toto skvělé dílo dokáže znovu rozžehnout lásku, hlubokou úctu a touhu po životě s Kristem.V rodinném kruhu nebo během výuky katechismu, doma nebo cestách, tam všude nás může toto CD provázet. Nechte se prostoupit sugestivními slovy skvělého kazatele a vhodně využijte času, který nám Bůh dal.

Dětským duším 3. Dr. Čeněk TomíškoPůst I.
Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Dětským duším 4. Dr. Čeněk Tomíško

Skutečné příběhy, protkané katechismem a vroucími slovy autora, pomohou dětem v přípravě na svaté přijímání. Eucharistie, jeden z nějvětších Božích darů lidstvu, je dnes často opomíjena a urážena. Proto není rozjímání o Nejsvětější Svátosti není nikdy dost. Toto skvělé dílo dokáže znovu rozžehnout lásku, hlubokou úctu a touhu po životě s Kristem.V rodinném kruhu nebo během výuky katechismu, doma nebo cestách, tam všude nás může toto CD provázet. Nechte se prostoupit sugestivními slovy skvělého kazatele a vhodně využijte času, který nám Bůh dal.

Dětským duším 4. Dr. Čeněk TomíškoPůst II.
Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 1

Anna byla temperamentní dítě, které nemělo často daleko k trucování a hněvu. Zároveň však v ní, od počátku jejího dětství, rostla a prohlubovala se láska k Pánu Ježíši. Příkladné je právě rozhodnutí jít dál, než jen k obvyklému zkáznění. Snažila se sama zdokonalovat právě proto, aby se líbila Bohu. Tento svatý motiv pak korunovala trpělivým snášením vážné nemoci. Tento díl obsahuje pouze jeden příběh, který je ovšem podrobněnjší a vhodnější k první zkušenosti se Šťastnými dětmi, neboť dokáže ponenáhlu vtáhnout do děje.

Šťastné děti 1Anna de Guigné Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 2

V dětství se mnohdy člověk dokáže pro Boha nadchnout, ale v dospělosti horlivost zvlažní a vytratí se prvotní zápal. Tento díl je na rozdíl od prvního CD zaměřen více na příklady chlapců, mezi nimiž se nacházejí dnes již prohlášení světci. O to věrohodnější je proto každý z příběhů. V příběhu svatého Efréma vidíme přímou Boží výchovu skrze anděla. Ale i v ostatních příbězích je zřetelné vedení Boží i přes obyčejná znamení, která je však třeba umět správně číst a pak jednat. A to se dětem s otevřeným srdcem daří.

Šťastné děti 2Albert Loiseau, Athanasia de Olivary, Japonsko, sv. František Saleský, sv. Efrém Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 3

Opět více příběhů dívek a chlapců na jednom CD. Dozvíte se o zásadních životních okamžicích, které pak byly budoucím světcům mnohdy životním tématem. V příběhu Anny Kateřiny Emmerichové je nádherně vykreslen obraz hluboké zbožnosti prostého zemědělce - otce A. K. Emmerichové. Mučedníci japonští nám jsou příkladem nejen ve zbožnosti, ale také v neuvěřitelné odvaze projevené tváří v tvář smrti. Podivuhodně se zde projevuje japonský smysl pro čest, kterou vzdají Kristu svou mučednickou smrtí. Jak je nám třeba takových zářných příkladů! Jak důležité je je znát a předávat dětem. neboť právě takový silný příklad dokáže duši nasměrovat na celý život do Nebe.

Šťastné děti 3sv. Josef Kalasanský, sv. Ansgar, mučedníci Japonští, Ludvík Manoha, Anna Kateřina Emmerichová, Ema Mariani, bl. Jana Marie z Kříže Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 4

Podobně jako první CD této řady, je téměř veškerý prostor věnován jednomu životu, životu Helenky Organové. Poloviční sirotek, který je však svěřen do péče zbožným sestrám Notre Dame. Je zde věnována velká pozornost eucharistii, k níž tak vroucně Helenka tíhla a nacházela v ní hlavní zdroj síly.
Dva následující příběhy nás poučí o nevyzpytatelných Božích úradcích (František Ptáček) a o Božím humoru a všemohoucnosti (sv.Koletta).

Šťastné děti 4Helenka Organová, František Ptáček, sv. Koletta Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 5

Dílo dona Boska je známé a stále aktuální. Již v dětství se rozvíjely jeho ctnosti, ale také smysl pro humor a empatii, které jsou pro něj tak charakteristické. Vyprávěné příběhy nám ukáží nelehké dětství, které na jedné straně ovlivňovala laskavá matka a dobré příklady kněží, na druhé straně trpěl trpký vztah staršího bratra. Don Bosko se tak stává dětem blízký v trampotách, které jistě znají z vlastní zkušenosti, zároveň je jim dán příklad, jak je přijímat a řešit.

Šťastné děti 5sv. Jan Bosko, sv. Klement Maria Hofbauer Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 6

V tomto díle naleznete, mimo jiné, i příběh bl. Marie Crescencie Hössové, ve kterém se rozhoduje již v dospívání pro cestu k Bohu. Vyprávění o Mikuláši Zucchi a jeho poselství o Mariánské úctě, nás nakonec zavede až k dospívání mužů. Právě široké rozpětí tohoto dílu Šťastných dětí je cennou vlastností, kterou je předurčen k poslechu v celém rodinném kruhu.

Šťastné děti 6Maria Filipetto, Mikuláš Zucchi, Henio Zuchniewski, bl. Maria Crescencia Hössová, sv. František z Pauly, bl. Heřman Josef Studio VoxCD2012-08150,00 Kč

Šťastné děti 7

Již třetí příběh o dítěti z naší vlasti. Po Františku Ptáčkovi, Klementu Maria Hofbauerovi, nyní přinášíme i příběh dívky Jozinky Vošahlíkové. V dalších příbězích mimojiné také poznáváme, že někdy je nutné jít i proti přání rodičů, pokud jde o cestu k Bohu.

Šťastné děti 7sv. Emilie z Rodat, Jan Jakub Olier, sv. Benedikt Josef Labre, Marie Gonzaga, Jozinka Vošahlíková Studio VoxCD2012-08150,00 Kč