Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

Preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka bol prvýkrát publikovaný v r. 1936, pričom jeho prvá časť bola vydaná v roku 1910. Pre veľký záujem bola Biblia v Roháčkovom preklade opakovane vydávaná, a to aj v súčasnosti. Osobitosťou Roháčkovho prekladu bola snaha doslovne preložiť text originálu, a to aj za cenu používania nespisovných novotvarov a cudzích prvkov z príbuzných jazykov. Navyše Roháček prekladal Bibliu v období, keď sa používali staré, dnes už zmenené pravidlá slovenského pravopisu. Tým sa stáva pôvodný text, najmä pre mladšiu generáciu, ťažšie zrozumiteľným.
Motívom na spracovanie jazykového sprievodcu bolo uľahčiť pochopenie Roháčkovho prekladu v dnešnom jazykovom prostredí. Práca je zameraná na novozmluvnú časť Biblie. Jej obsahom je analýza textu z hľadiska súčasnej spisovnej slovenčiny za účelom vyšpecifikovania pravopisných odchýlok, nespisovných slov, neobvyklých výrazov a z jazykového hľadiska nenáležitých slovesných spojení použitých v preklade, pričom sa uvádza aj ich spisovný náprotivok alebo synonymum, prípadne výklad. Posudzovanie teologických východísk, slovosledu, názvov osôb, zemepisných názvov a používania interpunkčných znamienok, zvratného zámena "sa" a slova "a" na začiatku vety nie je predmetom tejto práce.
Pri spracovávaní "Jazykového sprievodcu Roháčkovým prekladom Novej zmluvy" sme vychádzali z druhého revidovaného vydania "Novej zmluvy", ktoré je súčasťou Svätej Biblie vydanej v roku 1969. Pri hľadaní spisovného náprotivku, vhodného synonyma, resp. výkladu sa zohľadňoval grécky text Novej zmluvy. Z jazykovednej literatúry sa použili aktuálne pravidlá slovenského pravopisu a slovníky slovenského jazyka; pri analýze cudzích jazykových prvkov z príbuzných jazykov (bohemizmy a rusizmy) sa použil slovník spisovného jazyka českého, česko-slovenský slovník a rusko-slovenský slovník.

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvyPavel Hanes
Július Betko
Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Svätá Biblia (2015) - Roháček, vrecková,

Svätú Bibliu preložil z pôvodných jazykov prof. Jozef Roháček. Text je podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Okrem biblických textov, ktoré profesor Roháček preložil z pôvodných jazykov (Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, Nový zákon z gréčtiny), sa tu nachádza 10 tematických máp a prehľad mesiacov, váh, mier a mincí používaných v biblických časoch.
Pre uchovanie Biblie slúži praktický PU obal v béžovej farbe so zipsom.

Svätá Biblia (2015) - Roháček, vrecková, Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia - ekumenická bez DT, m.v.

Druhé opravené vydanie ekumenickej Biblie bez deuterokánonických kníh v mäkkej väzbe, imitácia kože, vreckový rozmer. Na konci knihy je príloha s biblickými mapami, tabuľkou biblických mier, váh a peňazí, informácie o hebrejskom kalendári a časových mierach na delenie dňa.

Biblia - ekumenická bez DT, m.v. Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia - ekumenická s DT, m.v.

Druhé opravené vydanie ekumenickej Biblie s deuterokánonickými knihami v mäkkej väzbe, imitácia kože, vreckový rozmer. Na konci knihy je príloha s biblickými mapami, tabuľkou biblických mier, váh a peňazí, informácie o hebrejskom kalendári a časových mierach na delenie dňa.

Biblia - ekumenická s DT, m.v. Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia - ekumenická s DT, t.v.

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Biblie s deuterokánonickými knihami v pevnej väzbe. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený v dvoch stĺpcoch. Farebné mapy sú na tvrdom lesklom papieri.

Biblia - ekumenická s DT, t.v. Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia s ikonami

Príbehy z Biblie s grafickou úpravou pre veriacich cirkví východnej kresťanskej tradície.

Biblia s ikonami obsahuje výber biblických textov slovenského ekumenického prekladu spolu s ilustráciami Marthy Kapetanakou-Xynopoulou.
Ilustrácie Marthy Kapetanakau-Xynopoulou majú ikonický charakter zobrazovania biblických príbehov a odrážajú tradíciu a spiritualitu východných kresťanských cirkví. Tieto ilustrácie nás vedú od príbehu stvorenia, cez osudy patriarchov, kráľov a prorokov izraelského národa, až k príbehu spásy, ktorý je aktuálny a živý dnes, a naveky.

Biblia s ikonami Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblický atlas

Viac ako 30 originálnych, počítačom generovaných máp, ktoré zobrazujú biblický príbeh židovského národa, od povolania Abraháma, po začiatky kresťanskej cirkvi. Súčasťou atlasu je tiež zemepisný slovník miest spomenutých v Biblii.

Biblický atlasTim DowleySlovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Svätá Biblia - Roháček, rodinná

Svätú Bibliu preložil z pôvodných jazykov prof. Jozef Roháček. Text je podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Titul obsahuje 1455 strán s farebnými biblickými mapami v prílohe. Ide o rodinný formát. Obal je tmavomodrý so zlatou razbou.

Svätá Biblia - Roháček, rodinná Slovenská biblická spoločnosť2015-200,00 Kč

Biblia - ekumenická pre mladých s DT

Ekumenická Biblia s deuterokánonickými knihami, bez farebných príloh.

Biblia - ekumenická pre mladých s DT Slovenská biblická spoločnosťkniha SK2015-12351,00 Kč

Biblia ekumenická bez DT - vrecková

Ekumenická Biblia bez deuterokánonických kníh, v mäkkej darčekovej väzbe s imitáciou kože. Obsahuje prílohu s farebnými mapami.

Biblia ekumenická bez DT - vrecková Slovenská biblická spoločnosťkniha SK2010-52388,00 Kč

Biblia ekumenická pre deti a pathfinderov bez DT - vrecková

Ekumenická Biblia bez deuterokánonických kníh, určená pre deti a pathfinderov. Obsahuje 64 strán farebných príloh, kde môžu nájsť zaujímavé informácie napríklad o svetových náboženstvách, časovom slede biblických dejín. Ďalej tam môžu nájsť Hebrejský kalendár, informácie o tom ako správne čítať Bibliu, slovníček biblických pojmov a iné.

Biblia ekumenická pre deti a pathfinderov bez DT - vrecková Slovenská biblická spoločnosťkniha SK2010-52335,00 Kč

Biblia ekumenická pre mladých bez DT - vrecková

Ekumenická Biblia bez deuterokánonických kníh s výmenným obalom.

Biblia ekumenická pre mladých bez DT - vrecková Slovenská biblická spoločnosťkniha SK2010-52335,00 Kč

Biblia ekumenická pre mladých s DT - vrecková

Ekumenická Biblia s deuterokánonickými knihami s výmenným obalom.

Biblia ekumenická pre mladých s DT - vrecková Slovenská biblická spoločnosťkniha SK2010-52335,00 Kč

Biblia ekumenická s DT - vrecková

Ekumenická Biblia s deuterokánonickými knihami, v mäkkej darčekovej väzbe s imitáciou kože. Obsahuje prílohu s farebnými mapami.

Biblia ekumenická s DT - vrecková Slovenská biblická spoločnosťkniha SK2010-52388,00 Kč

Nový zákon

Nový zákon podľa typického vydania Novej Vulgáty. Kniha je buď v červenej alebo modrej farbe.

Nový zákon Slovenská biblická spoločnosťkniha SK1999-52328,00 Kč