Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Nedělní roráty

Adventní zpěvník sestavený podle rorátníků z 2. poloviny 16. století. Vznikl v roce 2010 na objednávku kostela Nejsv. Salvátora v Praze, kde se z něho zpívá o všech adventních nedělích. Za předlohu Nedělních rorátů byl vzat výběr Dr. Františka Šmída pořízený v roce 1968 pro Sbor pražských literátů. Nové vydání bylo znovu konfrontováno s prameny a přizpůsobeno současné liturgii. Jedná se o praktickou edici, melodické znění zůstalo zachováno, kde byl staročeský text nesrozumitelný nebo se význam slov změnil, byly provedeny nezbytné textové úpravy.

Nedělní roráty
Psalteriumzpěvník2020-0730,00 Kč

O Rex Gloriae (CD)

Pražský katedrální sbor zahájil svou činnost roku 1999 příchodem Josefa Kšici na místo ředitele kůru katedrály sv. Víta. Těleso pravidelně vystupuje při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české (A. Dvořák, F. X. Brixi, P. Eben, L. Janáček, B. Martinů, J. D. Zelenka, Z Fibich) ale i světové duchovní hudby (J. S. Bach, A. Caldara, C. Franck, G. F. Händel, W. A. Mozart), z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. Sbor se účastnil mnoha festivalů (Canto gregoriano e polifonica sacra - Itálie, Musica Liturgica - Izrael, Pražské jaro, festival Michaela Praetoria - Německo).

O Rex Gloriae (CD)Pražský katedrální sborJosef Kšica
PsalteriumCD2020-07230,00 Kč

Staročeské roráty

Tato publikace je přetiskem (faksimile) prvního vydání zpěvníku Staročeské roráty, které vyšlo v roce 1921 jako součást Českého kancionálu. Historii rorátů popisuje Dobroslav Orel v Úvodním slovu (viz dále s. 3). Na tomto místě se zaměříme na zhodnocení edice a pozdější vývoj rorátů.

Staročeské rorátyDobroslav Orel
Psalteriumzpěvník2020-07160,00 Kč

Zpěvy s odpovědí lidu

Tzv. Český žaltář. Kniha obsahuje nápěvy responsoriálních žalmů v českém jazyce s příslušnými odpověďmi pro různé liturgické příležitosti. <BR>Žalmy (s texty v češtině) pro neděle, svátky a různé příležitosti, pro dobu adventní, postní, velikonoční, neděle v mezidobí, slavnosti a svátky, mše spojené s jinými obřady a mše za různé potřeby, zařazeno je též několik nejznámějších latinských zpěvů. <BR>Celkem 19 nových žalmových nápěvů a 77 odpovědí tvoří ucelený systém. <BR>Texty následují za sebou podle biblického pořadí a u každého je uvedena příslušná odpověď s označením liturgického použití. <BR>Zařazeny jsou žalmové nápěvy a nápěvy odpovědí, které vytvořili Bohuslav Korejs, Petr Eben a Karel Sklenička. Sbírku sestavil Bohuslav Korejs.

Zpěvy s odpovědí liduČeský žaltářBohuslav Korejs
Psalteriumzpěvník2014-51330,00 Kč