Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Klíč k Blízkému východu

Jeden národ drží klíč k osudu lidstva Přestože drama odvíjející se na Blízkém východě se může našim životům zdát vzdálené, má větší důsledky, než si uvědomujeme. Uprostřed této vřavy stojí jeden maličký národ, který je katalyzátorem dění v celém světě a ovlivňuje nás všechny. V tomto průvodci nás mezinárodně uznávaný učitel Derek Prince srozumitelným způsobem vede do „zákulisí“, hlouběji než sahají novinové titulky, k tomu, co o Izraeli říká Bible. Sleduje jeho dlouhou udivující historii, nabízí nahlédnutí do rostoucího napětí v regionu a odhaluje ničivého nepřítele, který na tuto zemi, rozdrásanou válkou, nepřestává dotírat. Klíč k Blízkému východu fascinující způsobem zjevuje Boží plán pro všechny národy a to, jak může vypadat naše budoucnost. Hloubka autorova pochopení Písma a jeho výklad pro nás bude výzvou a povzbuzením. Ale především nám umožní setkat se tváří v tvář s Bohem, který nezapomíná, ale s láskou střeží sliby, které svému lidu dal.

Klíč k Blízkému východuObjevování budoucnosti Izraele v biblických proroctvíchDerek Prince
Postillakniha2020-34249,00 Kč

Krajina na pomezí

Život je plný období těžkých změn, kterým bychom se raději vyhnuli. Naše reakce na tuto „krajinu na pomezí“ určuje, zda naše cesta pouští bude mít zničující vliv na naši duši, nebo povede k hlubokému a trvalému růstu. V knize Krajina na pomezí používá Jeff Manion příběh o putování Izraelců Sinajskou pouští jako metaforu pro životní období těžkých změn, v nichž bychom se raději nikdy neocitli.

Krajina na pomezíHledání Boha v dobách těžkých změnJeff Manion
Postillakniha2019-44249,00 Kč

Setkání v Jeruzalémě

Peníze, společenské postavení, zajímavé povolání, přátele, krásné šaty… a nabídku k sňatku. Jaké to byly zvláštní okolnosti, které Lydii vedly k tomu, že se všeho zřekla a vydala se sama a bez peněz do cizí země, kde bude každodenně zakoušet nebezpečí? Tato kniha zachycuje poutavý, pravdivý příběh ženy, která se odvážila vzít Bibli doslova. Její příběh je příběhem odvahy a velkého nebezpečí, hladu a žízně, pouličních šarvátek a obležení… a zároveň pozoruhodným příběhem lásky mezi křesťany, židy a Araby.

Setkání v JeruzaléměDerek Prince
Postillakniha2019-24395,00 Kč

Důvěřovat Boží milosti

Kniha, která původně vyšla pod názvem „Milost poddání se“, přináší několik jednoduchých kroků, jak ve svých životech uvolnit Boží milost. Bůh hojně oplácí, když se mu poddáváme. Pouze tehdy když se poddáme, nacházíme život. Zemřít sám sobě je jedinou cestou k opravdové svobodě a požehnání. V jednotlivých kapitolách Derek Prince představuje různé aspekty toho, co znamená poddat se: Snášet slabosti druhých Netrvat na svých právech Nelpět na své službě a úspěchu za každou cenu Vzdát se věcí, u kterých nás o to Bůh žádá Objev, jak se líbit Bohu ve všem, co děláš. Objev, jak být zralý ve víře, a přijmi dědictví Božího dítěte.

Důvěřovat Boží milostiJednoduché kroky, které uvolní Boží milost ve tvém životěDerek Prince
Postillakniha2019-0985,00 Kč

Boží slovo uzdravuje

Spisovatel a biblický učitel Derek Prince vypráví o úžasné zkušenosti zázračného uzdravení, které prožil on sám i další lidé, a vysvětluje, jak na základě pravdy Božího slova přijmout Boží moc k uzdravení. Skrze tuto úchvatnou knihu budete moci - * rozpoznat příčny nemocí a neduhů, - odstranit duchovní překážky, které brání uzdravení, - dozvědět se, proč se uzdravení někdy děje, a někdy ne, - zbavit se neodpuštění a hořkosti, - zažít uzdravující moc Božího slova Budˇte mezi teˇmi, kterˇí prˇijmou uzdravení!

Boží slovo uzdravujeDerek Prince
Postillakniha2019-05299,00 Kč

Autorita a moc Božího slova

Autorita a moc Božího slova Jak Bible, tak Ježíš Kristus jsou označováni jako Boží slovo. Bible je Boží psané slovo, Ježíš je Boží osobní slovo. Náš vztah s prvním určuje náš vztah s druhým. Když se zamyslíme nad slovem autorita, rozpoznáme, že kořen tohoto slova je autor. Pouze autor se může zaručit za autoritu svého textu. Stejně tak se i my musíme ptát Autora, Ducha Svatého, jestliže chceme poznat: * Ježíšův postoj ke Starému zákonu * Jak Ježíš autorizoval Písmo * Několik způsobů, jak Ježíšův život naplnil Písmo * Boží slovo jako dvojsečný meč * Devět působení Božího slova

Autorita a moc Božího slovaDerek Prince
Postillakniha2018-2449,00 Kč

Sklizeň před námi

Posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.“ (Jakub 5:8) Tématem této brožury je jedna z nejnaléhavějších výzev, aby dělníci vyšli na sklizeň posledních dnů. Derek se ptá: „A co ty? Co pro tebe znamená život? Pro co žiješ? Jaké místo má Ježíš Kristus ve tvém životě? Ptáš se, jak může být efektivní poté, co do mého života byl vylit Duch Svatý? Odpověď: tím, že se spojíš s Božím záměrem.“ Derek Prince říká, že sklizeň je přímo přede dveřmi a Bůh bude potřebovat stovky dělníků, kteří hodí srp Jeho Slova a budou sklízet. Přišel čas sklízet, protože žeň země uzrála.

Sklizeň před námiVstupte do života naprosté oddanostiDerek Prince
Postillakniha2018-2449,00 Kč

Základy křesťanského života

Tato kniha vám dá všechno, co můžete potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem naplněného života. Během padesáti let biblického vyučování a studia originálních řeckých a hebrejských textů Derek Prince jasně a srozumitelně vysvětluje základy křesťanské víry. Spasení, víra, křest, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých, věčný soud.

Základy křesťanského životaDerek Prince
Postillakniha2018-12395,00 Kč

Žít jako sůl a světlo

Mnoho zemí čelí možná největším krizím za celou svou historii. Jak tragické by bylo, kdyby křesťané nedokázali mít jakýkoli pozitivní účinek na potřeby národa, ve kterém žijí! Osudem Božího lidu je však vítězství. Buď součástí Jeho plánu a změň svůj život, životy jiných lidí a život své země. Ježíš Kristus se nikdy nesetkal se situací, v níž by řekl: „Je mi líto. Tady už se nedá nic dělat.“ Místo toho učil, že křesťané jsou sůl země a světlo světa. Svět zoufale potřebuje změnu a my jsme lidé, kteří tuto změnu musí způsobit. Máme prostředky k tomu, abychom změnili běh událostí v našich městech a národech podle Boží vůle – prostředky měnící životy i běh dějin.

Žít jako sůl a světloBoží povolání proměnit svět kolem násDerek Prince
Postillakniha2018-12295,00 Kč

Denně s Ježíšem

Atraktivní, moderní, plnobarevná publikace s ilustrativními fotkami. Je jedna z nejlepších svého druhu. Jasným způsobem představuje základní pavdy a principy, které jsou pro nově obrácené křesťany důležité. Vede na cestě víry, pomáhá zakotvit v základech křesťanství a upevňuje člověka ve Slově a v Duchu. Čtení pro nové křesťany na každý den. 53 základních oddílů k zamyšlení.

Denně s JežíšemPrvní kroky a cestě křesťanské vírySelwyn Hughes
Postillakniha2018-01, 2010-5279,00 Kč

Moc spravedlnosti

Kenneth Copeland je spoluzakladatel a prezident Kenneth Copeland Ministries ve Forth Worth v Texasu. Je autorem mnoha knih.<BR>Už 40 let slouží Kenneth jako kazatel evangelia a učitel Božího Slova. Je i nadaným hudebníkem. Do češtiny je přeložená kniha Moc spravedlnosti a také kniha Vírou k vítězství.

Moc spravedlnostiKenneth Copeland
Postillakniha2018-01, 2007-0198,00 Kč

Jak dobrý je dostatečně dobrý?

Jistěže existuje více cest, jak se dostat do nebe... Nejprodávanější autor Andy Stanley se zabývá tímto tématem, kterému věří i mnoho křesťanů. Ale víra, že všichní dobří lidé jdou do nebe, s sebou nese mnoho problémů, tvrdí Stanley. Dobrota se tedy neodměňuje? Není křesťanství spravedlivé? Možná, že není, říká autor. Čtenáři se dozvědí, proč Ježíš učil, že dobrota není ani požadavek pro vstup do nebe - a proč je křesťanství daleko za hranicí spravedlnosti. Andy Stanley vybízí věřící i skeptiky, aby si uvědomili Boží ohromnou milost a slitování.

Jak dobrý je dostatečně dobrý?Vzhledem k tomu, že nikdo není dokonalý .....Andy Stanley
Postillakniha2017-1695,00 Kč

Veden Duchem

Dříve, než se pro něco rozhodneme, je třeba položit si otázku: Co tomu řká Duch svatý? Autor nás v této knize chce naučit, jak nás Bůh vede prostřednictvím svého slova, pokoje nebo jeho nedostatku, nadpřirozených setkání, vnitřního svědectví, vidění nebo výkladu jazyků.

Veden DuchemJak Bůh vede a zaopatřujeBilly Joe Daugherty
Postillakniha2016-5259,00 Kč

Tulákem pro Krista

Skoro polovinu života strávila Corrie ten Boom cestováním po celé zeměkouli, spala v tisíci různých postelí, všechny své věci měla jen po kufrech, a to všechno proto, aby naplnila své poslání: říci lidem po celém světě, že Ježíš Kristus je živý. Svými zkušenostmi z koncentračního tábora, kde zahynuli všichni ostatní členové její rodiny, byla předurčena, aby nesla zvěst o odpuštění. O odpuštění, k němuž člověk sám nemá sílu.

Tulákem pro KristaCorrie ten Boomová
Postillakniha2016-52, 2010-52179,00 Kč

Smím být něžná

Další knížka fejetonů od uznávané autorky, které lze užívat místo prášků na spaní. Uklidní, potěší a pozvedne srdce každé ženy, zejména té na mateřské dovolené.

Smím být něžnáHana PinknerováPostillakniha2016-22, 2004-53169,00 Kč

Romantická láska

Jak používat hlavu v záležitostech srdce / Romantická láska je mocná emoce, která vás může vyvést z míry natolik, že uděláte impulzivní rozhodnutí, jež vás může později vést do hlubokého zklamání. Proto Dr. James Dobson nabízí tuto citlivou a zároveň praktickou příručku, která vám ukáže, jak máte svoji hlavu používat v záležitostech srdce. Jednoduchým a přímým způsobem v ní Dr. Dobson objasňuje běžná neporozumění pojmu romantické lásky a odpovídá na nesnadné otázky, které se lásky týkají.

Romantická láskaJak používat hlavu v záležitostech srdceJames Dobson
Postillakniha2016-1142,00 Kč

Povolání dobývat

Půst otevírá dveře k hlubšímu, intimějšímu a silnějšímu vztahu s Bohem. Pastor Jentezen Franklin vede sbor Free Chapel v Gainsville, Georgia s nedělní návštěvnosti přes 10.000 lidí. V této knize vysvětluje druhy půstu a jak si zvolit ten pravý. Jak souvisí půst s modlitbou. Jaké jsou nezbytné složky úspěšného půstu. Co můžeš očekávat fyzicky, duševně a duchovně. To vše doprovází mnoha příběhy a svědectvími lidí, kteří spolu s ním každoročně vstupují do 21 denního půstu. Získej i ty moc z Biblického půstu a změň svůj život!

Povolání dobývatDerek PrincePostillakniha2016-09189,00 Kč

Půst

Půst otevírá dveře k hlubšímu, intimějšímu a silnějšímu vztahu s Bohem. Pastor Jentezen Franklin vede sbor Free Chapel v Gainsville, Georgia s nedělní návštěvnosti přes 10.000 lidí. V této knize vysvětluje druhy půstu a jak si zvolit ten pravý. Jak souvisí půst s modlitbou. Jaké jsou nezbytné složky úspěšného půstu. Co můžeš očekávat fyzicky, duševně a duchovně. To vše doprovází mnoha příběhy a svědectvími lidí, kteří spolu s ním každoročně vstupují do 21 denního půstu. Získej i ty moc z Biblického půstu a změň svůj život!

PůstOtevírá dveře k hlubšímu, intimnějšímu a silnějšímu vztahu s BohemJentezen FranklinPostillakniha2016-09259,00 Kč

Bohu na tobě záleží

Žijeme v době, kdy je velmi jednoduché minout naše poslání. Moc často se porovnáváme se standarty naší doby, občas i bez vlastního vědomí. Kdybychom mohli vůbec pochopit, jak moc pro Boha znamenáme, mohli bychom se dívat na svět kolem nás - a věčnost samotnou - z úplně nového pohledu.

Bohu na tobě záležíObjevování tvé skutečné hodnoty a identity v Božích očíchDerek PrincePostillakniha2015-23159,00 Kč

Dobré ráno, Duchu svatý

Nové české vydání známé knihy o osobním vztahu s Duchem svatým. Osobní autorovo svědectví o tom, jak to prožil i čemu porozuměl. Pro čtenáře je i po letech toto svědectví inspirativní a pro mnohé i znepokojující.

Dobré ráno, Duchu svatýBenny Hinn
Postillakniha2015-19189,00 Kč

Poznej svého nepřítele

Kenneth Copeland je spoluzakladatel a prezident Kenneth Copeland Ministries ve Forth Worth v Texasu. Je autorem mnoha knih.<BR>Už 40 let slouží Kenneth jako kazatel evangelia a učitel Božího Slova. Je i nadaným hudebníkem. Do češtiny je přeložená kniha Moc spravedlnosti a také kniha Vírou k vítězství.

Poznej svého nepříteleOdhal pravou příčinu svých problémůKenneth Copeland
Postillakniha2015-12, 2007-0198,00 Kč

Základy křesťanského života

Tato kniha vám dá všechno, co můžete potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem naplněného života. Během padesáti let biblického vyučování a studia originálních řeckých a hebrejských textů Derek Prince jasně a srozumitelně vysvětluje základy křesťanské víry. Spasení, víra, křest, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých, věčný soud.

Základy křesťanského životaDerek Prince
Postillakniha2014-51295,00 Kč

Proměna života duchovní mocí

Božská výměna. Jak přejít od prokletí k požehnání. Realita požehnání a prokletí. Jak Bůh proměnil mé smýšlení. Jak požehnání a prokletí působí v našich životech. Proklínání ze strany autorit. Prokletí, jež na sebe můžeme sami uvalit. Sedm příznaků prokletí. Jak být osvobozen. Božská výměna. Sedm kroků k osvobození. Ze stínu do světla. Duch Svatý v tobě. Před Letnicemi. Duch Svatý v Ježíšově životě. Co se stalo na Letnice.Pomocník, který přebývá v nás. Zjevení Božího slova. Pozvednutí na nadpřirozenou rovinu. Pomoc v modlitbě. Život a zdraví pro naše tělo. Vylití Boží láskyJak se otevřít Duchu Svatému a další materiály.

Proměna života duchovní mocíPosilni svoji víru a změň svůj životDerek PrincePostillakniha2014-51295,00 Kč

Samolepka Tady kraluje Ježíš Kristus

Samolepka Tady kraluje Ježíš Kristusčervená modrá Postillasamolepky2014-0910,00 Kč

Spravedlivý bude žít vírou

Tato kniha ukazuje, co je Biblická víra, jak vzniká a roste a jak může způsobit převrat v našem životě, když uplatníme nárok na její zaslíbení a její moc. Víra se váže ke dvěma věčným realitám: k Bohu a Jeho slovu. Jakým způsobem tedy žije vírou člověk, který je Bohem prohlášený za spravedlivého?

Spravedlivý bude žít vírouDerek PrincePostillakniha2012-48179,00 Kč

Každý komunikuje, málokdo naváže spojení

Pokud chcete uspět, musíte se naučit jak navázat s lidmi spojení. A i když to vypadá, že někteří se s tím už narodili, skutečností zůstává, že se všichni můžeme naučit, jak z každé komunikace vytvořit příležitost k výjimečnému spojení. V knize Každý komunikuje, málokdo naváže spojení Maxwell sdílí Pět principů a Pět kroků k rozvíjení důležitých dovedností v navazování spojení.

Každý komunikuje, málokdo naváže spojeníCo dělají nejúspěšnější lidé jinakJohn C. MaxwellPostillakniha2012-44289,00 Kč

Legenda o Annii Murphyové

Legenda o Annii MurphyovéFrank Peretti
Postillakniha2011-52135,00 Kč

Modlitby za vládu

Modlitby za vláduDerek PrincePostillakniha2011-5249,00 Kč

Průzor časem

Průzor časemZdeňka SedláčkováPostillakniha2011-52189,00 Kč

21 nevyvratitelných zákonů leadershipu

Mezinárodně uznávaný odborník na vedení, řečník a spisovatel John C. Maxwell svou původní knihu, jež vyšla v milionovém nákladu, ještě vylepšil: - každý ze zákonů leadershipu byl vycizelován a aktualizován - zákony jsou nyní hlouběji objasněny - kniha obsahuje sedmnáct nových příběhů o vedení - autor zařadil dva nové zákony o leadershipu - nová pomůcka pro sebehodnocení vám pomůže objevit vlastní vůdcovské silné stránky a slabiny - každá kapitola obsahuje návod na aplikaci, který vám pomůže růst. Proč Dr. Maxwell dělal změny v knize, která byla tak mimořádně úspěšná? "Kniha je rozhovorem mezi autorem a čtenářem," říká John Maxwell. "Od doby, kdy jsem sepsal 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu, uplynulo již deset let. Od té doby jsem vyrostl. Učil jsem těmto zákonům v desítkách zemí po celém světě. Toto nové vydání mi dává příležitost sdílet to, co jsem se naučil."

21 nevyvratitelných zákonů leadershipuRevidované a aktualizované vydání k 10. výročíJohn C. Maxwell
Postillakniha2010-52289,00 Kč