Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Bůh blízký

Životní jubileum kardinála Vlka se stalo podnětem k vydání knihy, která na téměř 400 stránkách zachycuje jeho myšlenky, úvahy a promluvy. Kniha kromě dosud nepublikovaných textů přináší také rozhovor na aktuální témata dnešní doby. Hovoří se v něm o otázkách hledajících a nevěřících, o osobním duchovním světě kardinála Vlka a mnoha dalších věcech duchovního světa. V kapitole „Očima druhých“ přibližují různé osobnosti život kardinála Vlka v prizmatu služby církvi, ekumenismu, Hnutí fokoláre. V obrazové příloze lze nahlédnout do některých spisů Státní tajné bezpečnosti. Kniha obsahuje i fotografickou přílohu.

Bůh blízkýJiří Zajíc v rozhovoru s kardinálem VlkemJiří Zajíc
Miloslav Vlk
Nové městokniha2017-12325,00 Kč

Myšlenky na každý den 6

Svědectví života sv. Terezie, jež vyrostlo z mnoha trápení, zklamání a bolesti, se nyní předkládá čtenářům ve formě krátkých úvah. Nabízí se jako průvodce - den po dni - na cestě naším časem...

Myšlenky na každý den 6 Terezie z Lisieux
Nové městokniha2014-4885,00 Kč

Můstek mezi zemí a nebem

Kouzelné dětství v Karpatech provázelo mladého horala do daleké Prahy, kam ho zavedla touha po vzdělání. Druhá světová válka na Podkarpatsku ho o starý domov připravily, ale ani v novém ho neopouštěly vzpomínky. Rodná místa by už nepoznal, zapadlá vesnice jeho dětství se stala vyhledávaným střediskem zimních sportů. Ubylo tu políček a bídy, přibylo lidského shonu a halasu, ale v barvitém vyprávění starého horala zůstaly Karpaty stejně malebné a laskavé jako dřív. Čtenář ho ochotně následuje na vysoké zelené poloniny a také zatouží, aby ho zchátralý, vichry rozviklaný můstek převedl znaveného žiotní poutí do nebe

Můstek mezi zemí a nebemLudmila Jančiková
Nové městokniha2014-45170,00 Kč

Páter Heřman Keymar

Na základě osobních vzpomínek a nemnoha dochovaných písemností představuje tato publikace osobu P. Heřmana Keymara (1920-2003), ondřejovského kněze, který mnohdy zůstával jakoby ve stínu druhých, ale svou dlouholetou nenápadnou a vysoce kultivovanou službou dokázal blahodárně ovlivnit spoustu lidí. Kniha poodhaluje řadu překvapivých skutečností z jeho na první pohled obyčejného života. Jeho kněžská osobnost zůstává hluboce zapsána v duchovních dějinách naší arcidiecéze.

Páter Heřman KeymarKapitoly ze života venkovského farářeJiří Kratochvíl
Nové městokniha2014-45180,00 Kč

Tajemství rodiny Badanových

V této knize manželé Badánovi dávají nahlédnout do všech tajemství jejich rodiny, v nichž vychovali dceru, kterou papež slavnostně vepsal do seznamu blahoslavených. Franz Coriasco, který knihu napsal, je autorem rozhlasových, televizních a divadelních pořadů. Působí také jako hudební kritik a umělecký poradce.

Tajemství rodiny BadanovýchRozhovor s rodiči blahoslavené Chiary LuceFranz Coriasco
Nové městokniha2014-0880,00 Kč

Cesty světla

Tato kniha promlouvá jazykem slov a obrazů. Jsou to slova světla a obrazy zachycené ze života. Slova posbíraná v čase a za hranicemi času dávají směr pohledu, jenž si podmanila. Cesty světla rozjasňují život člověka v jeho nejhlubším smyslu - smyslu pro otevřenost k nekonečnu a pro důvěrné přijetí toho Druhého, a v něm každého druhého.

Cesty světlaMeditaceChiara LubichováNové městokniha2014-01190,00 Kč

S největší vděčností

Kniha rozhovorů přibližuje život kněze, který své kněžství dokázal uskutečňovat naplno a s radostí v nejrůznějších životních situacích.<BR> Mons. Bohumil Kolář studoval teologii v Římě. Roku 1952 byl ve svých 28 letech pro svou víru komunistickým režimem zatčen a odsouzen k deseti letům vězení. Po amnestii v roce 1960 pracoval dalších osm let jako dělník.<BR>Od roku 1968 působil jako farář v Roudnici nad Labem. Ve zmíněné době se setkal se spiritualitou jednoty a společenství – Hnutím fokoláre. V roce 1990 se stal spirituálem kněžského semináře v Praze a od téhož roku přednášel na Katolické teologické fakultě UK po třináct let katechetiku a pedagogiku.

S největší vděčnostíRozhovor s p. Bohumilem KolářemJan Balík
Irena Kyliánová
Nové městokniha2013-21250,00 Kč

Hledět stále jedním směrem

Hledět stále jedním směremVzpomínky na život a dílo Mons. Karla PilíkaPetr Ettler
Nové městokniha2012-42250,00 Kč

Jako si Otec zamiloval mne

365 krátkých úryvků z Písma, církevních otců, církevní nauky, ze spisů svatých, teologů a svědků víry bylo vybráno jako průvodce rokem kněží a jako výzva, abychom život stavěli na tom, co nepomíjí.

Jako si Otec zamiloval mne365 myšlenek k roku kněžíHubertus Blaumeiser
Tonino Gandolfo
Nové městokniha2012-42250,00 Kč

Ekonomika spoločenstva

Ekonomika spoločenstvaEkonomika a spoločenstvo sa stretávajú Nové městoDVD2012-23151,00 Kč

Nádherný plán

Nádherný plánChiara Luce Badanová Nové městoDVD2012-23195,00 Kč

Ako čítať evanjeliá

Pre veriaceho človeka je nevyhnutné aj vedecké chápanie evanjelií, aby lepšie rozumel Ježišovým slovám a jeho posolstvu. Spomedzi rôznych metód ponúkaných súčasnou exegézou nám Gérard Rossé ponúka prístup podľa historicko-kritického kľúča, ktorý berie do úvahy kultúru, obdobie a dejiny formovania evanjelií od Ježišovho kázania cez odovzdávanie v Cirkvi v najstarších časoch až po dielo evanjelistov.

Ako čítať evanjeliáJe to skutočný príbeh ?Gérard RosséNové městokniha SK2012-10104,00 Kč

Ako zem, ktorá trpí

Človek je ako zem, ktorá trpí... Len čo príde na svet, kričí, lebo prišiel o teplo materského lona, a keď sa jeho dni blížia ku koncu a on dohára, žiada sa mu čoraz viac svetla. Ale podobne ako zem popukaná od páľavy sa otvára osviežujúcemu ďažďu, aj človek trápený bolesťou sa otvára životu, aby od neho prijal všetky semienka nádeje.

Ako zem, ktorá trpí365 myšlienok o bolestiWilhelm MühsNové městokniha SK2012-10102,00 Kč

Áno človeka Bohu

„Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s Božím kráľovstvom, ktoré sa zavŕši len vtedy, ak sa táto vôľa bude konať na zemi, ako aj v nebi.
Autorkina úvaha o tomto bode ekonomiky spásy sa odvíja v štyroch príhovoroch pre Hnutie fokoláre z roku 1981.
Božiu vôľu chápe ako projekt Boha s človekom, ktorý sa opiera o realitu stvorenia. Najprv ju prehodnocuje v Starom a potom v Novom zákone, z pohľadu ľudského prijatia Boha, ktorý v tomto projekte nachádza svoju realizáciu. „Konanie Božej vôle, čiže poslušnosť voči Bohu, priľnutie k jeho vôli, napomáha rozvoj človeka, dáva úplnú voľnosť jeho tvorivej schopnosti i prejavu jeho osobnej identity“.
Autorka venuje široký priestor svojej osobnej skúsenosti a skúsenosti Hnutia fokoláre s „konaním Božej vôle“ a všetkým plodom, ktoré z toho pochádzajú. A nakoniec, podobne ako v iných takýchto publikáciách, Chiara Lubichová uvádza pestré spektrum textov od cirkevných otcov a svätých (najmä z posledných storočí a súčasných), ako aj texty pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré rozmanitým spôsobom hovoria o Božej vôli, o jej podstate, potrebe a nevyhnutnosti pre ustanovenie opravdivého vzťahu s Bohom.
Vcelku ide o ojedinelú a šikovnú syntézu jedného zo základných bodov duchovného života. Radí sa k podobným krátkym dielam autorky, napísaným s rovnakým kritériom o ďalších základných bodoch kresťanstva, medzi nimi je Eucharistia, Slovo života či Ježiš v bratovi.

Áno človeka BohuChiara LubichováNové městokniha SK2012-10125,00 Kč

Byť tvojím Slovom

Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať do života. Predkladaná kniha je súborom komentárov Chiary Lubichovej k týmto citátom za roky 2005 – 2008. Zámerom je, aby kontemplovanie týchto meditácií prinieslo svetlo každému človekovi a dalo mu silu zostať verný Bohu aj v tých najzložitejších životných situáciách.

Byť tvojím SlovomSlová života 2005 - 2008Chiara LubichováNové městokniha SK2012-10130,00 Kč

"Mám všetko"

Chiara Badanová. Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, ktorý má Boh s ňou. Chiara Luce (Svetlo) - životná púť naplnená v osemnástich rokoch, ktorá pokračuje a je stále aktuálna.

"Mám všetko"Osemnásť rokov života Chiary LuceMichele ZanzucchiNové městokniha SK2010-52143,00 Kč

Byť tvojím Slovom

Slovo života je citát zo Svätého písma zvolený na daný mesiac, v ktorom sa ho členovia Hnutia fokoláre snažia uvádzať do života. Predkladaná kniha je súborom komentárov Chiary Lubichovej k týmto citátom za roky 2000 – 2004. Zámerom je, aby kontemplovanie týchto meditácií prinieslo svetlo každému človekovi a dalo mu silu zostať verný Bohu aj v tých najzložitejších životných situáciách.

Byť tvojím SlovomSlová života 2000 - 2004Chiara LubichováNové městokniha SK2010-52125,00 Kč

Chiara Luce Badano. Chiara Lubichová

Neobyčejný příběh obyčejné dívky Luce Badano a Chiara Lubich: dva životy, které se v čase protnuly.<BR>Dva dokumentární filmy.

Chiara Luce Badano. Chiara LubichováDva životy, které se v čase protnuly
Nové městoDVD2010-52250,00 Kč

Mám všechno

Chiara Badano, obyčejná dívka plná nadšení ze života. Byla oblíbená u přátel i v rodině, ráda sportovala i přiložila ruku k dílu tam, kde bylo potřeba. Pak přišla vážná nemoc, která všechno změnila. Skutečně všechno? Její odpověď je překvapivá: "Buďte šťastni, protože já jsem šťastná".

Mám všechno18 let života blahoslavené Chiary BadanoMichele Zanzucchi
Nové městokniha2009-53120,00 Kč

Meditace

Těmto průzračným písemnostem se nelze věnovat jen jako poetickému rozptýlení, jsou to plody života a zasévají život. Jde o nevídaná témata, o nezvykléúvahy o touhy přibližující k Věčnému - a vždy jde o zdroje lásky, která vede děti k tomu, aby překonaly veškerá zdání, stíny a malichernosti a setkaly se s Otcem. Když tyto meditace postupně pročítá člověk, který padá pod tíhou nudy pramenící z materialismu, znovu povstává v naději a lásce a objevuje v sobě novou netušenou mladost.

MeditaceÚvod do spirituality jednotyChiara Lubichová
Nové městokniha2009-53189,00 Kč

Žijeme jen jednou

Osvěžením pro duši a srdce je ponořit se do vyprávění paní Toničky Hofmanové. Zatímco výpovědi lidí formovaných postmodernou bývají mnohoznačné a komplikované, příběh s dosud otevřeným koncem, který se čte jedním dechem, je narýsován jasnými a živými konturami - jak česká krajina v krkonošském podhůří - a to na pozadí doby: první republika, válka, náběh k novému životu ve svobodě, doba komunistické totality s pronásledováním a vězněním, vykročení do vytoužené svobody.

Žijeme jen jednouŽivotní příběh statečné ženyAntonie Hofmanová
Nové městokniha2009-01150,00 Kč

O zdraví

Kniha obsahuje citáty významných osobností, ale i mnohá lidová přísloví, přibližující vzácný dar zdraví. Svým provedením a velikostí je publikace<BR>vhodná jako dárek, který povzbudí - je zdrojem síly a odvahy na cestě k pevnému zdraví.

O zdravíMyšlenky moudrýchJan Malík
Nové městokniha2005-5298,00 Kč

Cesta ke společenství

Cesta ke společenstvíÚvod do spirituality jednotyChiara Lubichová
Nové městokniha2004-53169,00 Kč

O optimismu

Po čtenářsky vyhledávaných tématech lásky, přátelství, štěstí, naděje, tolerance a manželství vychází nyní další dárková publikace věnovaná optimismu. Předkládá 365 moudrostí významných světových osobností, jež se zamýšlejí nad pozitivním přístupem k životu. Záměrem autorů knihy je předložit čtenáři inspiraci pro radostný a svěží pohled na život.Vázaná publikace malého formátu má dárkový charakter.

O optimismuMyšlenky moudrýchJan Malík
Edita Malíková
Nové městokniha2004-5398,00 Kč

O výchově

Výchova je především výsadou rodičů, je však také povinností, mnohdy nelehkou…a že se při ní dá nadělat mnoho chyb o tom není pochyb. Kniha předkládá výchovné rady mnoha světových autorů. Vázaná publikace malého formátu je určena především jako dárek.

O výchověMyšlenky moudrýchJan Malík
Edita Malíková
Nové městokniha2004-5398,00 Kč

Hlas ticha

V zhone moderného sveta, plného rozhlasových a televíznych vysielaní, reklám, dopravného ruchu, diskoték, akoby už nebolo miesta na mlčanie. Mlčanie je však podstatná vec, najmä ak sa chceme naučiť počúvať. Nejde iba o fyzický hluk, ktorý nás denne sužuje a obopína ako pavučina. Experti na komunikačné prostriedky čoraz častejšie upozorňujú na záplavu informácií, ktorými médiá neprestajne a neodbytne vyvíjajú tlak na naše myslenie. Otravný hluk, prepletený záľahou rôznych reklám, ktoré v novinách sprevádzajú udalosti dňa či regionálne správy, spolu so zjavne premnoženými údajmi z ďalších informačných sietí, to všetko sú nové podoby zaplavovania ľudí zbytočnosťami, ktoré ochudobňujú našu spoločnosť.
Obľúbená darčeková publikácia pre potešenie i inšpiráciu. Obsahuje 365 myšlienok o význame ticha od najvýznamnejších mysliteľov kresťanského sveta.
Myšlienky na každý deň v roku.

Hlas tichaWilhelm MünsNové městokniha SK2004-01104,00 Kč

Keď zasiahne Boh

Predkladané príbehy z každodenného života sú skúsenosťami Chiary Lubichovej a iných členov Hnutia fokoláre z celého sveta. Niekedy sú to iba jednoduché príhody, no obsahujú čosi nezvyčajné: je v nich čosi, čo očarúva svojím svetlom, pričom uchvacujú svojou priam detskou prostotou, ktorá dojíma a nadchýna. Učia, ako biedy ľudského života neustále vkladať do deja určovaného Božím scenárom a ako to uľahčuje všetky životné problémy.

Predovšetkým však ukazujú, že Boh naozaj je. Je pri nás stále, nikdy sa nevzďaľuje. Niekedy zasahuje hneď, niekedy až po určitom čase. Ale zasahuje. Tieto príbehy, nazvali sme ich "kvietky", ktoré tu v Rocca di Papa priam zasypali naše pracovné stoly, to dosvedčujú mocným hlasom. Sú tiež dôkazom toho, že nové skutočnosti, čo sa teraz objavili v Cirkvi, totiž hnutia, ako je fokoláre, sú návratom k radikálnemu životu podľa evanjelia.

Keď zasiahne BohDoriana ZamboniováNové městokniha SK2004-01169,00 Kč

Meditácie a modlitby sestry Zdenky

Práve prednedávnom sa proces jej blahorečenia na úrovni diecézy zavŕšil. Z jej života a smrti sa zdá, akoby Ježiš do posledného slova vyslyšal jej najhlbšie túžby trpieť pre neho. Priezračná láska a priepastná pokora, ktorými sú presiaknuté Meditácie a modlitby sestry Zdenky naznačujú prečo táto čistá duša musela toľko vytrpieť. Sestru Zdenku, pôvodom z Oravy roku 1952 zatkla komunistická tajná polícia. Viac ako tri roky ju neľudsky mučili. Keď už dohasínala svieca jej života, konečne sa dočkala prepustenia na slobodu, aby sa o tri mesiace neskôr stretla so svojím očakávaným ženíchom vo svetle večnosti. Kňaz, ktorý bol pri jej smrteľnom lôžku, o nej len povedal: "Takto pripravený by som si prial zomrieť.

Meditácie a modlitby sestry ZdenkyAnton HabovštiakNové městokniha SK2004-01146,00 Kč

O dětech

Sbírka myšlenek významných osobností obsahuje krátká zamyšlení nad tématy: Kdo jsou děti a jaká je role nás dospělých? Jsou děti v naší rodině skutečně jako hosté, kteří se ptají na cestu? Odpovědi na podobné otázky získá čtenář knihy od nejrůznějších významných osobností kulturního světa. Kniha je obohacující svou pestrostí názorů, je úsměvná i vážná. 

O dětechMyšlenky moudrýchJan Malík
Nové městokniha2004-0198,00 Kč

O manželství

Sbírka myšlenek významných osobností obsahuje krátká zamyšlení nad smyslem, posláním, úskalími a obohacujícími dary, které manželství přináší. Uspořádal Jan Malík.

O manželstvíMyšlenky moudrýchJan Malík
Nové městokniha2004-0198,00 Kč