Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Mali

Do historie vstoupilo Mali ve 13. století, když byla na území mezi horními toky řek Senegal a Niger založena stejnojmenná islámská říše. Práce se zabývá především moderními dějinami Mali od jeho dobytí Francouzi na sklonku 19. století, přes vyhlášení nezávislosti v roce Afriky 1960 až po aktuální situaci v jedné z nejchudších zemí světa. Speciální pozornost je věnována malisko-českým, resp. československým vztahům, které zaznamenaly zejména za prokomunistického vlády Modibo Keity (1960–1968) velký rozvoj.

MaliPetr Zídek
Librikniha2018-40120,00 Kč

Morava

První ze svazků, který není zasvěcen současnému státnímu útvaru, ale historickému území, je příznačně věnován Moravě. Přehledných dějin od pravěku po současnost se ujal renomovaný autor, vysokoškolský pedagog z Masarykovy univerzity v Brně a výtečný popularizátor (pro Libri napsal Dějiny zemí Koruny české v datech, oceněné dvěma Zlatými stuhami).

MoravaFrantišek Čapka
Librikniha2018-40250,00 Kč

Namibie

Namibie je příkladem úspěšného afrického státu, který přeměnil poučení z vlastní konfliktní historie v klidné soužití různých ras a etnik. Země prošla chaosem kmenových válek, utrpením kolonialismu i rasistickou nadvládou, ale po opožděné dekolonizaci se vyhnula rozvratu a omylům, které poznamenaly okolní jihoafrický prostor. Trpí sice obrovskými sociálními rozdíly, ale rozvíjí se jako vcelku mírumilovné společenství mnoha černošských a bělošských komunit. Jedinečná příroda, nerostné bohatství, rozmanité kulturní projevy lidu i četné památky dávné lákají do Namibie i české turisty a podnikatele.

NamibieJan Klíma
Librikniha2018-40170,00 Kč

Nigérie

Jen málokterá z afrických zemí k sobě poutá v poslední době tolik pozornosti jako Nigérie. Není to dáno ani tak její rozlohou a ekonomickým potencionálem, který zůstává i po přechodu od vojenských režimů k civilní vládě z větší části nevyužit, jako spíše konflikty mezi muslimskou a nemuslimskou populací (ta se ovšem dělí především podle kmenové příslušnosti) a také pochybnými aktivitami nigerijských "podnikatelů", které nevynechaly ani naši republiku. S dějinami i současností nás poutavě seznamuje autor, náš přední afrikanista. Text doplňuje encyklopedické heslo a přílohy.

NigérieStručná historie státuVladimír Klíma
Librikniha2018-40, 2003-01160,00 Kč

Pákistán

Náš přední orientalista líčí bouřlivé dějiny území Pákistánu od starověku přes vznik samostatného státu (po rozpadu britského koloniálního panství po roce 1945) až po dnešní neklidnou současnost. Tu poznamenává jak napjatý vztah k Indii, tak vnitřní neklid spojený s působením islámských radikálů. Součástí knihy je i tentokrát přehledné encyklopedické heslo a rady turistům.

PákistánStručná historie státůJan Marek
Librikniha2018-40195,00 Kč

Beatrice a Laura

Beatrice a Laura jsou vnímány jako inspirátorky milostné poezie dvou velkých básníků Danta Alighieriho a Franceska Petrarky. Z toho také nepřímo vyplývá, jak velkou úlohu obě sehrály v historii středověké literatury. Jsou zároveň koncem a začátkem. Především v Beatrici vrcholí jedna koncepce milostné poezie a v Dantovi samotném snad poezie vůbec. A právě tato koncepce je výsledkem dlouhé tradice počínající ve verších okcitánských trubadúrů a vrcholící ve sladkém novém stylu básníků střední Itálie. Nikdo dnes nepochybuje o důležitosti role, kterou sehrály Beatrice a Laura v literárním životě svých autorů. Nikomu z kritiků se však nepodařilo jednoznačně a uspokojivě vyřešit otázku jejich skutečné existence v reálném životě jejich opěvovatelů. Mimoliterární historie těchto postav však zdaleka není tak podstatná, jak by se nám na první pohled zdálo, a z toho také vychází tato práce, jejímž cílem je charakterizovat dvě ženské literární postavy a jejich úlohu v poezii a životě jejich autorů.

Beatrice a LauraVýznamová struktura ústředních ženských postav u danta a PetrarkyVanda Vybíralová
Librikniha2018-01100,00 Kč

Jób

Existují okamžiky, kdy se člověku zhroutí svět. Do jeho života vstoupí utrpení a věci už nikdy nejsou takové, jako předtím. Otázky bez odpovědí ovládnou jeho mysl, dosavadní jistoty mizí, člověk všechno ztrácí, ničemu nerozumí a prá se: proč? Přesně o těchto okamžicích je biblická kniha Jób. Hlavní hrdina ztělesňuje nejhorší katastrofy, jež mohou lidskou bytost postihnout. Starověký text hledá jejich smysl, dává je do nebeského a pozemského kontextu. Nad epickým příběhem probíhá debata, během níž postupně padají všechna tabu.

JóbČlověk soudí BohaDaniel Raus
Porta librikniha2017-31275,00 Kč

Kazatel

VELEPÍSEŇ HLEDÁNÍ Tak se dá označit kniha Kazatel. V touze po odpovědi na otázku podstaty života a smyslu věcí opouští král Šalamoun všechna zavedená klišé a vydává se na cestu za poznáním. Na cestu, jež přesahuje dosavadní vzdělanost a znalosti světa. Snaží se dotknout nebes, napít se ze zázračného grálu, překročit hranice smrtelnosti. Nejde mu o hru na hledání, nepotřebuje intelektuální pózu, nesnaží se zavrhnout vše, co bylo před ním. Žene ho touha po jiné realitě, hledá ideál, který nepodléhá zkáze. Fascinující zápis o jeho pouti je jedním z největších klenotů starověké literatury.

KazatelŠalamounův grálDaniel Raus
Porta librikniha2017-31275,00 Kč

Píseň písní

Budete-li mít doma jenom jednu knihu poezie, měla by to být Píseň písní, zvaná Píseň Šalamounova. Její verše přesahují hranice poetiky a v dějinách se staly útěchou a povzbuzením pro lidi v těžkých situacích. Pro ty, kdo naopak prožívají radost a životní štěstí, byla vždy inspirací či jakýmsi ukazatelem cesty. Mnohokrát byly a jsou v milostných obrazech Písně spatřovány přenesené duchovní významy. Počátky této knihy sahají tisíce let do minulosti, a přitom v ní zůstávají hojivé účinky na duši postmoderního člověka, vystaveného bezpočtu stresových situací. Ideál čisté a upřímné lásky, vyjadřovaný postavami Písně písní, se ani po staletích nemění a může být osvěžením i lékem pro vztahy, stoupající na prosluněný vrchol nebo naopak klesající do temných údolí. Stejně jako kdysi se tak může stát nakažlivý optimismus této knihy nenápadným společníkem současného člověka.

Píseň písníTisíc barev láskyDaniel Raus
Porta librikniha2017-31275,00 Kč

Přísloví Moudrost a její hostina

Jak má člověk žít? Co je správné a co je dobré? Co je naopak hloupé a škodlivé? Co vede k úspěchu a bohatství? Co končí nouzí a katastrofou? Tyto a další otázky si klade biblická kniha Přísloví. A nabízí pádné odpovědi v podobě bezpočtu pořekadel, příměrů a obrazů ze života. Ať už byly jednotlivé části kdysi sepsány jako sbírky citátů nebo jako didaktický materiál sloužící k výuce, konečný soubor je velkolepou výpovědí o životě a hodnotách starověké společnosti. Ukazuje, že mnoho tehdejších problémů má nadčasovou povahu, že způsob života se sice v dějinách výrazně mění, ale charakter člověka zůstává stejný. Kniha řeší otázky zločinu, sexu, lásky k penězům či alkoholu, vztahy rodičů a dětí nebo učitelů a žáků, způsob vlády, problémy podnikání nebo chudoby. Tvrdí, že myšlenky a činy člověka mají vždy svoje důsledky. Že pouť bez duchovního kompasu se mění v bloudění. Že nečestnému jednání je třeba se bránit. Do všeho pak vstupuje personifikovaná Moudrost, noblesní dáma, jež vyniká krásou, půvabem a ušlechtilostí. Kdo si ji oblíbí, získá odměnu v podobě šťastného života. A taky pozvánku na úžasnou hostinu, kterou paní Moudrost právě pořádá.

Přísloví Moudrost a její hostinaDaniel Raus
Porta librikniha2017-31275,00 Kč

Kolonka naeb osudy lidí za protektorátu

Autor knihy patří mezi ty, co na vlastní kůži zažili traumata konce třicátých let, válku, totální nasazení, osvobození, léta poválečná i dobu nástupu komunismu. Příběhy, které rozehrává na stránkách své knihy a které vás stále a stále vtahnout do děje, nejsou autobiografií. Přesto je patrné, že autor čerpal ze svých bohatých osobních zážitků, z osudů svých přátel a blízkých.

Kolonka naeb osudy lidí za protektorátuJaroslav Šmejkal
Librikniha2016-52195,00 Kč

Ničitelia lásky

Vytráca sa z vášho vzťahu romantika? Hádate sa čoraz viac? Je sex pre vás len bremenom? Odcudzujte sa jeden druhému? Podľa W. Harleyho: „Po svadbe si manželské páry vytvoria návyky, ktoré ich lásku zvyčajne zničia. Volám tieto deštrukčné návyky ‘ničitelia lásky‘- a pokiaľ ich vo vzťahu tolerujete, láska nemá šancu.“

V tejto inšpiratívnej knihe sa môžete naučiť, ako sa vyhnúť šiestim najčastejším ničiteľom lásky, ktorí sa u vás udomácnili:

• Sebecké požiadavky
• Neúctivé presadzovanie názoru
• Výbuchy hnevu
• Neúprimnosť
• Nepríjemné návyky
• Nezávislé konanie
Keď sa vám podarí tieto návyky odstrániť, do vášho vzťahu sa vráti láska a konflikty budete riešiť oveľa ľahšie.

Dr. Willard F. Harley, Jr. je klinický psychológ a manželský poradca vo White Bear Lake v Minnesote. Je ženatý, má dve dospelé deti a štyri vnúčatá. V slovenčine vyšiel jeho bestseller Moje túžby, tvoje túžby.

Ničitelia láskyŠesť nástrah, ktoré ničia vaše manželstvo a ako sa ich vyvarovaťWillard F. HarleyPorta libri2015-440,00 Kč

Tretí groš

V známej rozprávke kopal jeden prostý človek jarok pri ceste a za svoju prácu dostával tri groše. Išiel okolo kráľ a čudoval sa, ako môže z troch grošov vyžiť. Chudobný, ale múdry človek ho však prekvapil: „Ja ešte z tých troch grošov prvý požičiavam, len z druhého žijem a tretí vraciam.“ Kráľ tomu vôbec nerozumel. „Nuž,“ povedal kopáč, „to je takto: Vychovávam malého syna – tomu groš požičiavam. Sám žijem z druhého groša. Starám sa však aj o môjho otca už starého a nevládneho – tomu ten tretí groš vraciam; lebo on ma vychoval…”

Kráľ v rozprávke ocenil kopáčovu múdrosť a Emily Ackermanová nám rovnakú múdrosť pripomína v tejto knihe. Do života väčšiny z nás príde moment, keď musíme začať vracať našim starnúcim rodičom ten „tretí groš“. Na to nás však nikto nepripravil – ani emocionálne, ani odborne. Cítime sa touto úlohou zaskočení. Táto kniha však nie je žiadna rozprávka. Autorka vychádza zo svojej osobnej skúsenosti a je plná praktických rád, ako sa vyrovnať s výzvou starostlivosti o starnúcich rodičov, ktorí zrazu potrebujú pravidelnú pomoc.

V knihe nás autorka zároveň učí, že biblické prikázanie ctiť si svojich rodičov, nie je len poučkou pre maloleté deti. Je to múdrosť celoživotnej cesty, ktorá končí vyprevadením našich rodičov do večnosti.

Tretí grošAko sa s láskou postarať o svojich starnúcich rodičovEmily AckermanováPorta libri2015-440,00 Kč

Úžasný Boh

Kniha Úžasný Boh je prvou v sérii Kristov učeň, a spolu s ďalšími dvoma tvorí pomôcku k duchovnému rozvoju a podobnosti Kristovi.
Cieľom tejto prvej knihy je pomôcť ľuďom objaviť Boha, ktorého nám zjavil Ježiš. Každá kapitola tiež obsahuje cvičenie pre dušu. Cvičenia nám pomôžu vštepiť pravdivé naratívum, ten meta-príbeh, ktorý o Bohu priniesol Ježiš, hlbšie do našej mysle, tela i duše. Poslaním týchto cvičení nie je urobiť vás nábožnejšími alebo urobiť dojem na Boha. Sú nato, aby vám pomohli vidieť a chápať svet tak, ako ho videl a chápal Ježiš. Na konci každej kapitoly sú otázky, ktoré sa dajú použiť pre individuálne zamyslenie alebo skupinovú interakciu a diskusiu.

Zamilujte sa do úžasného Boha, ktorého pozná Ježiš. (J.B.Smith)

Úžasný Bohspoznajte Boha, akého miloval JežišJames Bryan SmithPorta libri2015-330,00 Kč

Program Daniel

Revolučný koncept zdravého životného štýlu

Kazateľ Rick Warren (autor bestselleru Život s jasným cieľom) a jeho cirkevný zbor sa s pomocou odborníkov z oblasti fitness a medicíny rozhodli pre zmenu životného štýlu. Výsledok prekvapil všetkých: 15 000 ľudí za jeden rok schudlo spolu 118 000 kíl. Ale zmeny sa neprejavili len na ručičke váh. Program Daniel: Zdravší život za 40 dní nie je len o zmene v stravovaní. Dosiahnite zdravý životný štýl optimalizáciou piatich základov – viery, stravy, pohybu, myslenia a priateľov. Keď sa sústredíte na týchto päť základov, váš život sa nezmení len na chvíľu, zmení sa navždy. Myšlienky z tejto knihy vás povzbudia k tomu, aby ste prehĺbili svoj vzťah s Bohom a vybudovali komunitu priateľov, s ktorými budete každý deň robiť zdravé rozhodnutia. Výsledok: váš život sa postupne zmení navonok aj zvnútra.

Program DanielZdravší život za 40 dníRick Warren
Daniel Amen
Porta libri2015-200,00 Kč

Kým nemáme tvár

„Dobre som pochopila, prečo k nám bohovia nehovoria otvorene ani nám nedovolia odpovedať. ... Prečo by mali počúvať bľabotanie, o ktorom sme presvedčení, že ho máme na mysli? Ako sa s nami môžu stretnúť tvárou v tvár, kým nemáme tvár?“

Držíte v rukách majstrovské dielo, ktoré mnohí kritici nazvali najlepším románom o láske, aký bol napísaný v 20. storočí. C. S. Lewis uchopil klasický grécky mýtus lásky medzi Psyché a Kupidom a prerozprával ho úplne novým spôsobom z pohľadu Orual, staršej sestry Psyché. Škaredá a zatrpknutá Orual bezmedzne miluje svoju sestru Psyché a veľmi ju zraní, keď Psyché obetujú bohu Hory. Psyché sa nesmie pozrieť na tvár boha, ale na naliehanie Orual tak urobí a za túto zradu ju boh od seba odoženie. Z Orual sa stáva kráľovná, mocná, ale bez lásky, a hoci celý život čaká na reakciu bohov, tí mlčia. Až na konci života, v snoch o svojej stratenej, milovanej sestre, nájde odpovede na svoje otázky.

„Najvýznamnejšie a najnádhernejšie dielo, ktoré Lewis vytvoril.“
Chad Walsh, New York Herald Tribune

Kým nemáme tvárClive Staples LewisPorta librikniha SK2014-52337,00 Kč

Štyri lásky (2.vydanie)

O pravej povahe lásky sa už napísalo veľa slov a veľa kníh, ale len niekoľko z nich je takých výstižných, ako táto kniha. C. S. Lewis v nej sumarizuje štyri typy ľudskej lásky – náklonnosť, priateľstvo, eros a kresťanskú lásku (Božiu lásku). Prvé tri sú nám prirodzené, ale Lewis nám ukazuje, ako sa bez Božej lásky deformujú, a dokonca sa môžu stať nebezpečnými.

Láska začne byť démonom vo chvíli, keď začne byť bohom. Ak by sme ignorovali pravdu, že Boh je láska, mohli by sme nebadane dospieť k opačnému tvrdeniu, totiž že láska je Boh.

Štyri lásky (2.vydanie)Náklonnosť, Priateľstvo, Eros, AgapéClive Staples LewisPorta librikniha SK2014-52259,00 Kč

Hranice v manželstve (2. vydanie)

Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine a češtine vyšli knihy: Hranice, Děti a hranice, Rozhovory o hranicích, Hranice v chození a iné.

Manželstvo je predovšetkým o láske. A predsa láska nestačí. Manželský vzťah potrebuje aj iné prísady, aby rástol. Týmito prísadami sú sloboda a zodpovednosť. Iba keď manžel a manželka poznajú a vzájomne rešpektujú svoje potreby a slobodné rozhodnutia, môžu sa jeden druhému v láske úplne odovzdať. Ak sú hranice na svojom mieste, z dobrého manželstva sa stane ešte lepšie.

V knihe sa dozviete:
•čo sú hranice v manželstve a ako ich určiť;
•o desiatich zákonoch hraníc;
•o šiestich typoch konfliktov a ako ich riešiť;
•aké hodnoty pomôžu vášmu vzťahu sa rozvíjať.

Kniha je určená: manželským párom, pastorom, kňazom a manželským poradcom, psychológom, snúbencom a všetkým, ktorých táto téma zaujíma.

Hranice v manželstve (2. vydanie)Kedy povedať partnerovi áno, kedy povedať nieHenry Cloud
John Townsend
Porta librikniha SK2014-49257,00 Kč

Tetovanie v srdci

„Nevedel som si dať rady s bývalým väzňom menom Sharkey. Rozhodol som sa, že zmením taktiku a pristihnem ho, ako robí niečo dobré.
Ospravedlnil som sa, že som bol naňho tvrdý a náročný. Poblahoželal som mu k statočnosti, s ktorou sa snaží zmeniť svoj život. Povedal som, že je velikán, ktorého odvaha zďaleka prevyšuje prázdne „hrdinstvo“ jeho pouličnej minulosti... Sharkey bol úplne zaskočený. Potom z neho vyšlo:
„Dočerta, Gregory, to si dám vytetovať na srdce.“

Otec Gregory Boyle je jezuita a zakladateľ Homeboy Industries, jednej z najúspešnejších organizácií v USA, ktorá sa venuje integrácii mladých ľudí z prostredia pouličných gangov. V roku 1982 bol vysvätený za kňaza a v roku 1988 začal pracovať medzi gangmi v Los Angeles. Otec Gregory začal mladým ľuďom z ulice poskytovať prácu, vzdelanie – a lásku. Za svoju prácu dostal prestížnu cenu „Humanitárny pracovník roka“ a mnoho ďalších ocenení.

Tetovanie v srdciGregory BoylePorta librikniha SK2014-49247,00 Kč

Nejdůležitejší konkurenční VÝHODA

„Nejduležitější konkurenční výhody, které firma múže dosáhnout, je zdraví organizace. A přece ho většina lídru ignoruje, i když je to tak jednoduché, zadarmo a k dispozici každému, kdo ho chce.“
Tvrdí v této knize Patrick Lencioni, autor mnohá bestsellerú z oblasti vedení týmové spolupráce a formování firemní kultury.

Existuje totiž konkurenční výhoda, která je dôležitejší než promyšlená stratégie, rychlost inovací, technologická vyspělost i mladý dynamický kolektív. Patrick tvrdí, že rozhodující rozdíl mezi vynikajícími a pruměrnými firmami není v tom, jak ostré mají lokty, ale jak zdravá je jejich organizace.

V této knize autor spojil své bohaté zkušenosti z praxe s tématy, které naznačil už ve svých předchozích knihách, především v knize Päť príčin nefunkčnosti tímu(Porta libri, 2013). Jednoduše řečeno: organizace je zdravá, pokud je celistvá, konzistentní a pokud je v ní zabezpečený soulad mezi řízením, provozem a firemní kulturou. Zdravé organizace poráží své konkurenty, protože jsou osvobozené od kancelářského pletichářství, nejasností a fluktuace zaměstnancú - ze zdravé organizace totiž nejvýkonnější a nejtvořivější zamestnanci neodcházejí. Kniha Nejdúležitější konkurenční VÝHODA nabízí jednoduchý model budování zdravé organizace, sestavený ze čtyř krokú, které jsou předpokladem pro dlouhodobý úspěch.

Nejdůležitejší konkurenční VÝHODAJak vybudovat zdravou organizaci a všechno tím přetrumfnoutPatrick LencioniPorta librikniha2014-49335,00 Kč

Život s jasným cieľom: Načo som vlastne tu?

Druhé, doplnené vydanie úspešného titulu!

Táto kniha zmenila život miliónom ľudí

Si pripravený na zmenu aj ty?

Život s jasným cieľom je oveľa viac ako kniha. Je to sprievodca na duchovnej ceste, ktorej začiatok trvá 42 dní. Keď sa raz na ňu vydáš, už nikdy nebudeš tým istým človekom ako v minulosti.

Veríme, že na tejto ceste nájdeš odpoveď na tri najdôležitejšie otázky svojho života:

- Otázku existencie: Ako to, že žijem?
- Otázku dôležitosti: Záleží vôbec na mojom živote?
- Otázku zmyslu: Načo som ja vlastne na tomto svete?

Ak žiješ v súlade so zmyslom a zámerom, pre ktorý si bol stvorený, žiješ život, ktorý presahuje hranice snahy o prežitie alebo pachtenie sa za nejakým úspechom. Je to život hlbokej zmysluplnosti a trvalého prínosu – život, ktorý Boh pripravil pre teba.

Poznanie jasného cieľa a zmyslu života bude mať pre teba významný prínos, a to v piatich aspektoch:

1. Sformulovanie zmyslu tvojho života.
2. Zjednodušenie tvojho života.
3. Schopnosť sústredenia sa na dôležité veci.
4. Zvýšenie tvojej motivácie.
5. Príprava na večnosť.

Toto nové, doplnené vydanie knihy „Život s jasným cieľom“ je určené novej generácii ľudí, ktorí chcú v živote docieliť niečo zmysluplné.

Život s jasným cieľom: Načo som vlastne tu?Rick WarrenPorta librikniha SK2014-48283,00 Kč

Päť dní, ktoré zmenia vášho manžela

Milé ženy, siahli ste po tejto knihe, lebo na to máte dôvod. Pritiahol vás jej názov. Kto by nechcel mať za päť dní nového manžela? Za tento čas môžete zmeniť manželove postoje, správanie aj spôsob, akým komunikuje, pretože každá žena je v hĺbke svojho srdca reformátorka. A má so svojím mužom plány.

Päť dní, ktoré zmenia vášho manželaKevin LemanPorta librikniha SK2014-23242,00 Kč

SPRÁVA od Lukáša / The MESSAGE of Luke

SPRÁVA od Lukáša / The MESSAGE of Luke je slovensko - anglické vydanie dynamického prekladu biblických kníh Evanjelium podľa Lukáša a Skutky apoštolov. Obidve knihy napísal pôvodne v prvom storočí Lukáš - lekár, historik a blízky spolupracovník apoštola Pavla.
Eugene Peterson o ňom napísal: „Lukáš je obhajcom všetkých, čo sú mimo. Tiež bol outsider – jediný pohan medzi židovskými autormi Novej zmluvy. Rozpráva príbeh Ježiša, ktorý prijíma všetkých, s ktorými náboženské štruktúry zaobchádzali ako s vydedencami – a tými boli ženy, pastieri, rasovo odlišní Samaritáni a všetci chudobní. Odmieta náboženstvo ako výlučný klub. My všetci, ktorí sa pozeráme na život zvonku, bez nádeje, že natrafíme na tajný vchod, vstupujeme zrazu do príbehu, ako ho rozpráva Lukáš a nachádzame doširoka otvorené dvere - cítime sa nájdení a vítaní Bohom – v Ježišovi.“

Touto knihou vydavateľstvo Porta Libri zahájilo novú sériu, na konci ktorej bude úplné vydanie Novej zmluvy, na základe adaptácie prekladu Biblie od Eugena Petersona z hovorovej angličtiny do modernej slovenčiny.

SPRÁVA od Lukáša / The MESSAGE of LukeEugene PetersonPorta librikniha SK2014-23283,00 Kč

Veľký rozvod (3. vydanie)

C. S. Lewis nás pozýva na výlet do Neba a Pekla. Používa svoj rozprávačský talent, aby nám podal alegorický príbeh o ceste autobusom, ktorý premáva medzi Peklom a Nebom.

V istom zmysle v nás snaha spojiť nebo s peklom do manželského zväzku prebýva odjakživa. Zakladá sa na presvedčení, že život nás nikdy nestavia pred nevyhnuteľné „buď – alebo“. Inými slovami, na presvedčení, že ak má človek schopnosti, trpezlivosť a (predovšetkým) dostatok času, vždy nájde spôsob, ako dosiahnuť obe alternatívy.
Domnievame sa, že obyčajným vývojom, postupnými úpravami alebo zušľachťovaním nakoniec premeníme zlo na dobro, a že nikto po nás nebude chcieť, aby sme definitívne odhodili všetko, čo by sme si radi ponechali. Toto presvedčenie považujem za katastrofálny omyl. Nemôžeme si brať všetku svoju batožinu na všetky cesty. Dokonca aj naša pravá ruka alebo pravé oko môžu byť z tých vecí, čo budeme musieť na niektorej ceste zanechať.
Zlo je možné napraviť, no nikdy sa nemôže „vyvinúť“ v dobro. Čas ho nezahojí. Zlé kúzlo musí byť zlomené, krok po kroku je potrebné „spätne odriekať zaklínadlo v mene oslobodzujúcej moci“. Inak to nejde. Vždy je to „buď – alebo“.
Ak trváme na tom, že si ponecháme peklo (alebo dokonca len Zem), neuvidíme nebo. Ak prijmeme nebo, nebudeme si môcť ponechať ani tie najmenšie a najintímnejšie suveníry z pekla.

Veľký rozvod (3. vydanie)Fantastický autobusový výlet z pekla do nebaClive Staples LewisPorta librikniha SK2014-23259,00 Kč

To keby sme vedeli... pred svatbou!

"Väčšina ľudí venuje neporovnateľne viac času príprave na svoje budúce povolanie, než príprave na manželstvo," hovorí Dr. Gary Chapman.
Drvivá väčšina slobodných dospelých túži po manželskom vzťahu na celý život a nechcú, aby oni sami a prípadne ich deti museli prežiť bolestnú skúsenosť rozvodu.
Tragédiou je, že mnoho z nich nemá ani najmenšiu predstavu, ako budovať takéto manželstvo. Aj to je dôvodom vysokej rozvodovosti.
Známy autor a manželský poradca Gary Chapman dúfa, že sa mu svojou najnovšou knihou podarí aspoň trochu tento trend zmierniť. Má 35-ročnú skúsenosť s manželským poradenstvom a je presvedčený, že dôvodom rozvodov je aj nedostatočná príprava na manželstvo a neschopnosť a neochota naučiť sa vo vzťahu spolupracovať.

To keby sme vedeli... pred svatbou!Gary ChapmanPorta librikniha SK2014-23205,00 Kč

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (3.vyd)

Úvodní studie rozebírá vývoj panských sídel v regionu Moravy a Slezska. Rozsáhlá abecedně řazená část přináší hesla téměř všech moravských a slezských hradů a většiny zámků. Bohatě ilustrovaná encyklopedie (foto, rytiny, veduty, plánky, rekonstrukce, terénní nákresy).

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (3.vyd)Miroslav PlačekLibrikniha2014-19250,00 Kč

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (3.vyd)

Úvodní studie rozebírá vývoj panských sídel v regionu Moravy a Slezska. Rozsáhlá abecedně řazená část přináší hesla téměř všech moravských a slezských hradů a většiny zámků. Bohatě ilustrovaná encyklopedie (foto, rytiny, veduty, plánky, rekonstrukce, terénní nákresy).

Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (3.vyd)Miroslav PlačekLibrikniha2014-19250,00 Kč

Jak se jedlo ve starověku

Knížka přinese potěšení nejen zájemcům o historii, ale i všem, kteří si chtějí vyzkoušet starověké recepty pro labužníky, jakými byli císaři Nero či Traianus. V první části knihy čtenář nalezne přehledné a zajímavé informace o plodinách, stravě i hostinách starověkých civilizací Egypta, Mezopotámie, Řecka, a především Říma. Druhá část je vlastně kuchařskou rekonstrukcí řady receptů nejstarší evropské kuchařky M.G.Apicia.

Jak se jedlo ve starověkuŘímská kuchařkaMagdalena Beranová
Jaroslav Řešátko
Librikniha2014-19130,00 Kč

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4.díl

Čtvrtý díl encyklopedie, který zahrnuje všechny současné, bývalé i zaniklé městské lokality v rozmezí písmen Ml - Pan a představuje jejich historický, architektonický a urbanistický vývoj. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a především roztroušené údaje (první zmínky o lokalitě, proměny názvů, počet a národnostní složení obyvatel, počet domů, historická privilegia, významné stavby a události, údaje o dopravě, průmyslu, katastrofách atd.), tak především přináší unikátní historicko-urbanistický vývoj každé lokality.

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4.dílMl-PanKarel KučaLibrikniha2014-19990,00 Kč

Mince starověkého Řecka a Říma

Historická pracoviště i další zájemci o antické mincovnictví dostávají touto publikací do rukou vysoce odborné dílo, vypracované na špičkové úrovni srovnatelné se zahraničními pracemi podobného zaměření. Základem knihy se autorovi staly jeho dvě samostatné starší práce o řeckém a římském mincovnictví Úvod do antické numismatiky I. – Řecké mince a II. – Římské mince (Praha 1982 a 1995). Obě tato díla K. Kurz významně upravil, doplnil a sloučil v jeden celek, přičemž v sobě nezapřel své původní zaměření na antickou hospodářskou historii, a tak jsou v této problematice zřetelně zohledněny

Mince starověkého Řecka a ŘímaAntická numismatikaKarel KurzLibrikniha2014-19490,00 Kč