Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Manželství a eucharistie

Od II. vatikánského koncilu je často zdůrazňován vztah mezi manželstvím a eucharistií, zejména Janem Pavlem II., který řekl: „Křesťanští manželé, žijte v srdci svátosti smlouvy: ať se vaše manželství živí eucharistií a eucharistii nahlížejte ve světle svátosti manželství. V tom je budoucnost světa!“ Tato knížka si klade za cíl motivovat křesťanské manžele k takovému prožívání mše svaté, které by posílilo a prohloubilo jejich manželskou lásku. Také chce ukázat, jakým způsobem křesťanské manželství odhaluje a dává více porozumět tajemství eucharistie.
Autoři Dominique a Élisabeth Lemaître v roce 2014, oslavili 50. výročí svého manželství. Mají tři děti a několik vnoučat. Jsou čtyřicet let členy Komunity Blahoslavenství, věnují se manželské formaci a manželským párům v obtížích.

Manželství a eucharistieÉlisabeth Lemaitre
Dominique Lemaitre
Komunita Blahoslavenstvíkniha2015-2999,00 Kč

Volání k životu

Lidský život je úžasné dobrodružství. I když v něm na nás dolehnou nevyhnutelné těžkosti a utrpení, trvale nabízí možnost růstu ve zralosti, v lásce, ve svobodě. Abychom to zakusili, nesmíme se snažit vše ovládat, ale otevřít se voláním, jež nám v něm Bůh vysílá, a dát se jimi vést.
Skrze setkání, radostné nebo obtížné události, tužby, jež se rodí v našem srdci, nebo skrze Písmo svaté nás nebeský Otec sice nenápadně, ale reálně zve, abychom vyšli ze sebe, rozhodli se pro život, rozvinuli svou schopnost věřit, doufat a milovat, a tím se plně stali muži a ženami.
Tato knížka nám chce pomoci Boží výzvy zachytit a přijmout, a tak dát svému životu intenzitu a plodnost, po níž všichni toužíme.

Volání k životuJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstvíkniha2014-40130,00 Kč