Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Modlitba - Škola lásky

Zo stretnutia s Bohom sa rodia všetky zmeny v našej spoločnosti i v nás samých, lebo iba kontakt s nebom uzdraví našu zem. Nech je naše povolanie akékoľvek, Ježiš a Duch Svätý nás volajú k modlitbe. V nej sa nám ukáže Otcova tvár aj naša najhlbšia identita. Kniha nás jednoducho usmerňuje na ceste dôvernosti s Bohom a privádza k podstate: znovu objaviť chuť osobnej modlitby. „Škola modlitby“ nám pomôže nadviazať kontakt s Božou prítomnosťou a nechať sa ňou vnútorne pretvárať, aby sme skutočne milovali, a tak sa stávali Ježišovými svedkami vo svete okolo nás.

Jacques Philippe je členom Komunity Blahoslavenstiev od roku 1976. Zastával rôzne zodpovedné funkcie. Je kňazom od roku 1985 a autorom viacerých diel o spiritualite, prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku a v zahraničí.

Modlitba - Škola láskyJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstiev2015-190,00 Kč

Systém farních evangelizačních buněk

Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je universální a je použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, staří, mladí, vzdělanci i lidé prostí). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: "Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28, 19). Tento formační manuál nabízí kněžím i laikům objasnění základních principů systému Farních evangelizačních buněk.

Systém farních evangelizačních buněkZákladní manuálPiergiorgio PeriniKomunita Blahoslavenstievkniha2014-29220,00 Kč

Kňazstvo ženy - Kňazstvo srdca

„V kresťanskom náboženstve, viac než v ktoromkoľvek inom, žena má už odprvoti zvláštne, dôstojné postavenie, o ktorom nám Nový zákon podáva mnoho dôležitých svedectiev. Jasne z nich vysvitá, že žena bola povolaná, aby bola článkom živej a činnej štruktúry kresťanstva, a to v takej miere, že dosiaľ neboli ani všetky jej schopnosti ešte vyjadrené.“ (Pavol VI.)

Jo Croissant je manželkou Efraima, zakladateľa katolíckeho spoločenstva Komunity Blahoslavenstiev (v r.1973), v ktorej žijú záväzným spôsobom života rodiny i slobodní, zasvätení bratia a sestry, kňazi i stáli diakoni v spoločnom živote modlitby a práce. Vo svojej knihe sa prihovára všetkým ženám bez rozdielu vzdelania a veku; všetkým tým, ktoré túžia objaviť krásu i osobitosť svojej identity. Táto kniha môže pomôcť aj mužom, aby lepšie pochopili tajomstvo tých, ktoré kráčajú v živote po ich boku.

Kňazstvo ženy - Kňazstvo srdca(2. vydanie)Jo CroissantKomunita Blahoslavenstievkniha SK2014-23123,00 Kč

Čas pre Boha

Čo je to vnútorná modlitba? Pre koho je určená? Kedy, kde a ako ju konať? Autor jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom odpovedá na tieto otázky a pozýva každého z nás, aby sme sa nebáli nastúpiť na túto cestu, na ktorej nás čaká Boh.

Čas pre BohaAko sa modliť srdcomJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstievkniha SK2014-0786,00 Kč

Cesta dôvery a lásky

Krehkému a zranenému svetu, akým je ten náš, Terézia z Lisieux ponúkla „celkom novú malú cestu“ - „cestu dôvery a lásky“, dostupnú pre každého kresťana. Autor preberá mnohé príklady z jej života a ukazuje, ako sú niektoré Teréziine vnuknutia cennými aj dnes pre nás, najmä vo chvíľach ťažkostí a skúšok a odhaľuje, ako môžeme tereziánsku dôveru plodne prežívať vo všetkých oblastiach nášho života.

Cesta dôvery a láskyJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstievkniha SK2013-4886,00 Kč

V škole Ducha Svätého

Biblia nám predstavuje Ducha Svätého ako Utešiteľa, ako silu zhora, ktorá prichádza na pomoc našej slabosti. Sme ľudia krehkí, vystavení mnohým bojom, ľahko poblúdime. Preto pomoc Ducha Svätého nie je luxus, ale má byť podstatným prvkom nášho kresťanského života. Bez nej nebudeme môcť skutočne napredovať ani odpovedať na povolanie k svätosti, ktoré Boh adresuje každému.

Jacques PHILIPPE je členom Komunity Blahoslavenstiev od roku 1976. Kňazom je od roku 1985. Prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku i v zahraničí a je autorom viacerých kníh o spiritualite, z ktorých niektoré boli preložené i do slovenčiny.

V škole Ducha SvätéhoJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstievkniha SK2013-2886,00 Kč

Vnútorná sloboda

Cieľ je jednoduchý: pokladám za podstatné, aby každý objavil skutočnosť, že aj za tých najnepriaznivejších vonkajších okolností má vo svojom vnútri priestor slobody, ktorý mu nikto nemôže vziať, pretože jeho prameňom i zárukou je Boh. Ak toto neobjavíme, budeme mať v živote vždy pocit neslobody a nikdy neokúsime šťastie. A naopak, ak sme dokázali v sebe rozvinúť vnútorný priestor slobody, zaiste nemálo vecí nám bude spôsobovať utrpenie, ale nič nás nebude môcť skutočne utláčať ani udúšať.

Vnútorná slobodaSila viery, nádeje a láskyJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstievkniha SK2013-2886,00 Kč

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom

Naše hľadanie svätosti je často plné nepokoja a úzkosti, miesto dôvery a pokoja, ktoré by nás napĺňali, keby sme zotrvali v postoji malého dieťaťa, ako žiada evanjelium. Hlboký pokoj v srdci nás otvára na výzvy Ducha Svätého. Autor zachytáva viaceré situácie, ktoré nás o pokoj oberajú, a učí nás, ako im čeliť.

Jacques PHILIPPE je členom Komunity Blahoslavenstiev od roku 1976. Kňazom je od roku 1985. Prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku i v zahraničí a je autorom viacerých kníh o spiritualite, z ktorých niektoré boli preložené i do slovenčiny.

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňomÚvaha o pokoji srdcaJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstievkniha SK2010-5294,00 Kč

Volám ťa žiť

Ľudský život je úžasné dobrodružstvo. Aj keď na nás niekedy doľahne ťarchou utrpenia a sklamaní, môžeme si nimi poslúžiť, aby sme rástli v ľudskosti, v slobode a vo vnútornom pokoji, aby sme rozvinuli všetky schopnosti lásky a radosti, ktorými sme obdarení. Autor je členom Komunity Blahoslavenstiev, prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku i v zahraničí a je autorom viacerých kníh o spiritualite.

Volám ťa žiťJacques PhilippeKomunita Blahoslavenstievkniha SK2010-5291,00 Kč

Slovo rozvedeným

Na základe mnohých svedectiev sa autor v tejto knihe zaoberá chúlostivou témou rozvodu a odvoláva sa na posolstvo lásky a pravdy, ktorú sprostredkováva Cirkev vo vzťahu k tejto bolestnej situácii.
Slovo rozvedeným nastoľuje otázky odpustenia, vernosti, detí, špecifického utrpenia spôsobeného rozlukou vo svetle Božieho slova a učenia Cirkvi. Hovorí tiež o účasti pri eucharistickom stole a o tom, k čomu nás v tomto čase pozýva Božia múdrosť.
Tieto stránky sú skutočným otvorením sa milosrdenstvu a predstavujú Božiu lásku všetkým tým, ktorí trpia v dôsledku rozluky zasahujúcej Božie srdce ešte skôr, ako táto zasiahne ľudské srdce.

Slovo rozvedenýmMichel Martin-PrévelKomunita Blahoslavenstievkniha SK2008-0192,00 Kč

Pred Tvojou tvárou

"Piesne na tomto CD vznikli počas spoločných modlitieb chvály a adorácie. Slová i melódie sa zrodili v atmosfére načúvania Božiemu slovu a Duchu Svätému. Verím, že sa dotknú aj vášho srdca a stanú sa v ňom modlitbou".

Pred Tvojou tvárouJaro KubištaKomunita BlahoslavenstievCD2007-01206,00 Kč

Kňazstvo ženy

Autorka sa vo svojej knihe prihovára všetkým ženám bez rozdielu vzdelania a veku; všetkým tým, ktoré túžia objaviť krásu i osobitosť svojej identity. Táto kniha však môže pomôcť aj mužom, aby lepšie pochopili tajomstvo tých, ktoré kráčajú v živote po ich boku.

Kňazstvo ženyKňazstvo srdcaJo CroissantKomunita Blahoslavenstievkniha SK2005-52123,00 Kč

Márnotratný syn

Tieto piesne by nikdy nevznikli nebyť skúsenosti až príliš podobnej, až príliš bolestnej, no tiež, vďaka Bohu, i radostnej, tej, ktorú mal márnotratný syn. Neviem, ako sa ďalej odvíjal príbeh syna z evanjelia... No viem, že v mojom príbehu boj o vieru pokračuje a ja som stále na ceste. Mojím prianím je, aby ste v týchto piesňach (a možno len v jednej z nich) našli spoločníka na ceste, na vašej ceste domov...(Jaro Kubišta)
Som veľmi rada, že som mohla byť tak trochu pri tom, keď vznikal tento hudobný príbeh. Ešte pred jeho definitívnym dokončením sa v rôznych podobách (ako divadlo, hudobno-obrazové pásmo, modlitebná animácia) hrával vrámci menších i väčších stretnutí ľudí rôznych vekových kategórií. Podmanivá hudba ľahko vtiahne poslucháčov do deja. Mnohí z nich boli skrze tieto piesne zasiahnutí vo svojom srdci. Silou tohto hudobného príbehu je inšpirácia z evanjelia, ktoré prešlo osobnou skúsenosťou autora. Ten sa o ňu delí rečou, ktorej ľahko porozumie veriaci i neveriaci človek. (Lucia Kopasová)

Márnotratný synJaro KubištaKomunita BlahoslavenstievCD0001-01206,00 Kč