Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sedem radostí Panny Márie a sv. Františka z Assisi

Po vydaní prekrásnej poézie Ondreja Metoda Luckého: Spevy nádeje a radosti (DACO, 2008) dovršuje vydávanie jeho poézie súbor básní a úvah venovaných radostiam Panny Márii a sv. Františka z Assisi, osobám blízkym františkánskej spiritualite. <BR>Ježišova matka Mária žila v ústraní, prosto a skromne, ticho sa pripravovala na svoju úlohu. Vytrvalo sledovala svoje poslanie a splnila ho. Uverila a nepochybovala, prijala aj to, čomu nerozumela, všetko prenechala Bohu. Pri radostnom zvestovaní anjela prijala Božiu vôľu a povedala najdôležitejšie áno v histórii. Pri návšteve u Alžbety z jej duše vytryskol radostný chválospev: „Velebí duša moja Pána ...“ a skromné dievča dodáva: „...odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia.“ Dnes možno overiť pravdivosť tejto predpovede: v celom svete, aj na Slovensku, sú jej zasvätené mnohé katedrály a kostoly, slávni skladatelia o nej skomponovali vrcholné skladby, jej obrazy a sochy sú v hlavných galériách sveta, básnici a spisovatelia jej venovali veľa diel. <BR>Sv. František bol ctiteľ Matky Božej, svoje obrátenie začal opravou jej kostola Porciunkuly, keď poslúchol aj dnes aktuálnu výzvu: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ O úcte k Márii svedčí jeho modlitba: „Svätá Panna Mária, žiadna medzi ženami na svete nie je ti podobná: dcéra a služobnica Najvyššieho Kráľa, Nebeského Otca, Najsvätejšia Matka nášho Pána Ježiša Krista, snúbenica Ducha Svätého, pros za nás so svätým archanjelom Michalom, so všetkými nebeskými Mocnosťami a so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho a milovaného Syna, nášho Pána a Majstra.“<BR>Od vekov je Sedembolestná Panna Mária Patrónkou Slovenska. Jej život bol plný bolesti a utrpenia, ktorými spolupracovala na vykupiteľskom diele svojho syna. Stáročná úcta Slovákov k nej im vždy prinášala a prináša útechu v životných trápeniach. Počas spoločného života s Ježišom však Mária prežila aj veľa radosti. Už anjel ju radostne pozdravil: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou“. Počas Ježišovho verejného účinkovania ju mnohé udalosti napĺňali veľkou radosťou. O.M. Lucký ju, v zhode s františkánskou tradíciou, nazýva Sedemradostnou, pretože „tieto pojmy patria spolu, ako spolu patria v našom živote chvíle neúprosnej ťažoby a chvíle utešivej pohody.“<BR>Autor tohto diela bol všestranným literátom: prekladateľom z latinčiny, taliančiny, nemčiny a gréčtiny, autorom divadelných hier, zostavovateľom modlitieb a meditácií františkánskej spirituality, básnikom, autorom historických románov. Rozvoju talentu a vydávaniu jeho diel zabránil totalitný režim, ktorý jeho život obrátil naruby. Aj toto dielo ležalo vyše 50 rokov ladom. Jeho vydaním, pri príležitosti autorových nedožitých 90 rokov (21.11.2009), mu aspoň trochu s radosťou splácame svoj dlh<BR>Jozef Mikloško

Sedem radostí Panny Márie a sv. Františka z AssisiOndrej Metod Lucký
Daco - Jozef Mikloškokniha SK2016-5295,00 Kč