Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jak to vůbec je?

Na stránkách této publikace se dočítáme, že si Bůh používá obyčejné lidi, se všemi jejich slabostmi a nedostatky. Jak známo, Abraham zapřel manželku, Mojžíš zabil člověka, David svedl vdanou ženu, Jidáš zradil Pána, Petr řekl, že Pána nezná, a mohl bych pokračovat. Tak je tomu doposud, ale stejně jako v biblických dobách tak i dnes nás Bůh vysvobozuje z našich pout a v pokání díky Kristově oběti nám odpouští. V čem nám ale ani Všemohoucí nepomůže a co nás sráží, je naše volba víry vlažné bez vášně, horlivosti a touhy naplnit vůli Boží. Autorka na pozadí biblických textů a svých zkušeností naznačuje, jak se z takové patálie dostat a jak navzdory těžkostem žít víru živou a radostnou.

Jak to vůbec je?Míla Marková
Creopresskniha2016-44140,00 Kč