Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Rozmluvy 11 - 14

Cassianův spis Rozmluvy (Collationes, Konference) patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Autor a jeho přítel Germanus naslouchají jednotlivým mistrům egyptského mnišského života. Český překlad bude vycházet postupně v několika svazcích. V roce 2019 vycházejí rozmluvy 11–14: jejich tématy jsou duchovní DOKONALOST (11), NEPOSKVRNĚNOST (12), Boží MILOST (13) a DUCHOVNÍ POROZUMĚNÍ bibli (14). Probírají se základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma. Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil, úvod napsal Vít Hušek, vstupní ilustrací doplnil Jan Koupil.

Rozmluvy 11 - 14Jan Cassianus
Benediktinské arciopatstvíkniha2019-28400,00 Kč

Břevnovské opatství ve středověku

Nové zpracování dějin břevnovského opatství z pera historika Josefa Šrámka.Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášteře na našem území od jeho založení v 10. století až po bouřlivé období 15. století. Pohled na benediktinský klášter je zasazen do rámce širších českých dějin, pozornost se v tomto směru soustředí zvláště na osobu sv. Vojtěcha, kronikáře Kosmy, záhadného legendisty Kristiána a na budování klášterní domény v Čechách, na kladském pomezí a na Moravě.

Břevnovské opatství ve středověkuBřevnov, Rajhrad, Police nad Metují a BroumovJosef ŠrámekBenediktinské arciopatstvíkniha2016-39400,00 Kč

Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí

Moderní vydání knihy, kterou vydal svým nákladem v roce 1890 břevnovský farář Bonifác Jan Holub OSB. »Paměti« čili dějiny farnosti u kostela sv. Markéty v břevnovském klášteře, neoddělitelně spojené s dějinami nejstaršího mužského benediktinského kláštera v našich zemích, jsou tu pro milovníky lokální historie a starosvětského vyprávěcího slohu vydány s původními poznámkami a novými vysvětlivkami. Obsáhlý rejstřík zahrnuje i malé lokality v okolí dnešního kláštera. Výtvarný doprovod tvoří staré fotografie, rytiny, nechybí mapa nakreslená Holubovým současníkem benediktinem Kristinem Plodkem. Za poskytnutí vzácných fotografií děkujeme panu Pavlu Scheuflerovi (sbírka Scheufler). Vydání knihy podpořila městská část Praha 6.

Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolíBonifác HolubBenediktinské arciopatstvíkniha2014-36300,00 Kč

Varhany Břevnovského kláštera

Figurální hudba benediktinských autorů břevnovsko-broumovského arciopatství 18. století / Johann Valentin Rathgeber, Georg Christoph Wagenseil, Wenzel Gunter Jacob, Josef Mentzel, Erasmus Mentschel, anonymové Robert Hugo: varhany, Hana Blažíková: soprán, Markéta Cukrová: alt, Jaromír Nosek: bas CAPELLA REGIA PRAHA, řídí Robert Hugo

Varhany Břevnovského klášteraCapella Regia Praha Benediktinské arciopatstvíCD2014-17300,00 Kč

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského

Dějepis kláštera břevnovského a broumovskéhoJeroným RůžičkaBenediktinské arciopatstvíkniha2013-41300,00 Kč

A Short Guide to Břevnov Monastery and its History

Stručný průvodce po břevnovském klášteře v anglickém znění, vybavený fotografiemi a situačním plánkem.

A Short Guide to Břevnov Monastery and its HistoryAnselm SkřivánekBenediktinské arciopatstvíkniha AJ2012-1450,00 Kč

Kurzführer durch das Stift Břevnov und seine Geschichte

Stručný průvodce po břevnovském klášteře v německém znění, vybavený fotografiemi a situačním plánkem.

Kurzführer durch das Stift Břevnov und seine GeschichteAnselm SkřivánekBenediktinské arciopatstvíkniha NJ2012-1450,00 Kč

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře

Historie poutního místa na místě památné bitvy na Bílé hoře, průvodce po objektu, základní informace o životě sester benediktinské Komunity Venio, které mají na poutním místě svůj klášter. Barevná obrazová publikace o půvabném kostele s ambity (nejspíš G. B. Santini, K. I. Dientzenhofer a další), na jehož vzhledu se podíleli C. D. Asam, V. V. Reiner, J. A. Schöpf a další umělci. Nové fotografie do průvodce pořídili Martin Mádl (Ústav dějin umění AV ČR) a Petra Pavlíčková OSB. V případě textu historika umění Jana Royta jde o druhé vydání, aktualizované podle dnešního stavu památky.

Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hořeJan Royt
Anežka Najmanová
Benediktinské arciopatstvíkniha2011-5230,00 Kč

Břevnovský klášter

Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídili Michaela Antůšková, Petr Linart, Ondřej Koupil a Jakub Havlas. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt a benediktin Anselm Skřivánek provázejí čtenáře krok za krokem jeho dnešním areálem. Najdeme tu kryptu z doby románské, stavby architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, plátna Petra Brandla nebo fresku Kosmy Damiána Asama. Druhé, textově revidované a rozšířené vydání.

Břevnovský klášterHistorie kláštera. Průvodce. Benediktinský život.Jan RoytBenediktinské arciopatstvíkniha2010-5250,00 Kč

Nové varhany v bazilice sv.Markéty v Praze Břevnově

Marek Čihař je nejen autorem publikace, ale je především autorem technické a zvukové koncepce a dispozičního řešení varhanního stroje, čemuž se věnoval posledních 20 let. V publikaci autor zasvěceně vypráví o dějinách varhan v bazilice sv. Markéty, o architektuře varhanní skříně a její restauraci a o dosavadních a marných snahách o opravu a stavbu nových varhan v období od poloviny 19. století až do 21. století resp. do 30. září 2007, kdy opět zazněly v bazilice sv. Markéty nové varhany. Text je doprovázen fotografiemi a bohatými odkazy na odbornou literaturu a dobové prameny.

Nové varhany v bazilice sv.Markéty v Praze Břevnově
Marek Čihař
Benediktinské arciopatstvíbrožurka2010-0580,00 Kč

Spiritualita křesťanského mnišství 2-3

Pokračování úspěšné syntézy nejstarší mnišské tradice Východu i Západu; svazek vychází s podporou Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.
Na první pohled — se všemi poznámkami a bibliografickými seznamy — je práce určena studentům a odborníkům. Ale kdo zná autora a jeho umění osobitého zaníceného stylu, správně očekává, že text je zároveň napsán tak, aby zaujal mnohem širší okruh zájemců, kteří nechtějí zůstat na povrchu, a aby sloužil jejich duchovnímu i intelektuálnímu životu.
Druhý díl nás zavede na křesťanský Východ. Už z podtitulu (»Východ na cestě k hésychazmu«) vidíme, že autor klade důraz na sledování hésychazmu jako výrazné a obohacující součásti křesťanské tradice osobní modlitby soustřeďující se na Základ (opakování Ježíšova jména) a neoddělující duchovní a fyzickou stránku člověka. Sledujeme autory od Barsanúfia a Jana z Gazy přes klasiky Dórothea z Gazy, Jana Klimaka, byzantské mystiky Maxima Vyznavače, Theodóra Stúdijského, Symeóna Nového teologa až k oživení hésychastické modlitby na hoře Athós v 18. století.
Třetí díl se vrací na Západ a sleduje organizační a teologické zrání západního mnišství až k syntéze svatého Benedicta z Nursie. Spojnici mezi Východem a Západem tvoří svatý Hieromus (Jeroným) Nemineme dále postavu svatého Augustina, Martina, Paulina z Noly. Skutečnou vývojovou laboratoří starého západního mnišství byla Gallie (lerinské mnišství), pozoruhodně vlivné bylo mnišství irské (Columbanus). Předstupněm Řehole svatého Benedicta z Nursie byla tzv. Regula Magistri.
Čtenáři a čtenářky prvního dílu mohou i v díle druhé a třetím očekávat podrobný průzkum pramenů i stejný servis odkazového aparátu, seznamy zkratek, edicí i sekundární literatury a českých překladů.
Autor se i v druhém a třetím díle knihy vrací k »mnišství srdce«, tedy takovému přístupu, který odkrývá bohatství nejstaršího mnišského světa jako užitečné nejenom pro dnešní řeholníky, ale pro všechny křesťany toužící kráčet cestou modlitby a poctivého přijetí své práce, svého postavení a svého úkolu ve světě. Abychom atmosféru Spirituality křesťanského mnišství ilustrovali, vybrali jsme s autorovým dovolením dvě ukázky. Přejeme čtenářům, aby jim kniha byla k užitku a rádi se k ní vraceli.

Spiritualita křesťanského mnišství 2-3Václav VenturaBenediktinské arciopatstvíkniha2009-53480,00 Kč

Apofthegmata I.

Druhé, revidované vydání prvního svazku první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných »pouštním otcům«, poustevníkům v Egyptě, kteří žili ve 3. až 5. stoletípo Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely, úryvky kázání nebo jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí. První svazek obsahuje povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování.
První svazek obsahuje povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování.
Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík, který knihu opatřil také úvodní studií.

Apofthegmata I.Výroky a příběhy pouštních otců Benediktinské arciopatstvíkniha2009-01, 1999-52140,00 Kč

Apofthegmata I.

Druhé, revidované vydání prvního svazku první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných »pouštním otcům«, poustevníkům v Egyptě, kteří žili ve 3. až 5. stoletípo Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely, úryvky kázání nebo jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí. První svazek obsahuje povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování.<BR>První svazek obsahuje povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování.<BR>Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík, který knihu opatřil také úvodní studií.

Apofthegmata I.Výroky a příběhy pouštních otců
Benediktinské arciopatstvíkniha2009-01220,00 Kč

Mniši - nejen ti svatí...

Knižní rozhovor s renomovanou polskou archeoložkou, která dobře poznala lokality, v kterých žili aktéři apofthegmat a další staré mnišské literatury v Egyptě, a je schopna přiblížit jejich svět, nejen nauku a výroky, ale i životní osudy a reálie, jako je způsob bydlení, oblékání apod.; kniha bude doprovozena poučnými dokumentárními fotografiemi a nákresy.

Mniši - nejen ti svatí...Rozhovor o prvních mniších na egyptské pouštiEva Wipszycka
Szymon Hizycki
Benediktinské arciopatstvíkniha2009-01250,00 Kč

Apofthegmata III.

Třetí svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely nebo i úryvky kázání, nebo naopak jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí.
Třetí svazek obsahuje kapitoly o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.

Apofthegmata III.Výroky a příběhy pouštních otců Benediktinské arciopatstvíkniha2008-01150,00 Kč

Osvobodit celibát

Kniha zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál vydali američtí benediktini v opatství svatého Jana v Collegeville (Minnesota, USA) v září 2006.
Z úvodu Aleše Vandrovce OSB: »Mezi mediálně přitažlivá témata týkající se katolické církve, pomineme-li české specifikum církevního majetku, zajisté patří kromě sexuální etiky a bioetiky povinný celibát kněží latinského obřadu. Zároveň však tato kontroverzní témata patří mezi ta nejméně pochopená a racionálně diskutovaná. Veřejnost je s nimi seznamována prostřednictvím zjednodušených hesel a ideologických prohlášení, které často pocházejí z dílny takzvaných progresistů či konzervativců v církvi. Přes tento stav věcí se domníváme, že i o kněžském celibátu je možno, ba dokonce nutno mluvit na základě zkušenosti v církevní praxi a s dobrou znalostí příslušných teologických oborů. Vydáním knihy Osvobodit celibát se nepřipojujeme k žádné „politické“ straně ani nechceme dodat munici argumentů některému z válčících táborů, nýbrž bychom rádi položili první otázky v odborné diskusi o kněžském celibátu. Na základě vlastních zkušeností z mnišské komunity víme, že výchova a formace nové generace kněží a řeholníků patří mezi nejdůležitější, avšak zároveň mezi nejobtížnější úkoly současné církve. Neznalost a zamlčování problémů přináší bohužel hořké plody v podobě lidských tragédií a krizí církevního společenství […] Název knihy můžeme překládat jako Osvobodit celibát, Osvobození celibátu nebo Osvobozující celibát. Autor v textu plně využívá této dvojznačnosti a variacemi na název knihy končívá jednotlivé kapitoly. Přiznává tím, že téma celibátu není snadno uchopitelné a vyžaduje komplexní pohled na základě více teologických disciplín. Jeho úvahy a argumenty nejsou jistě naprosto vyčerpávají a v mnoha případech jsou  podmíněné situací katolické církve ve Spojených státech. Je zřejmé, že na jejich základě autor dospěl k názoru, že celibát kněží by měl být dobrovolný. Přes tento jednoznačný závěr si zaslouží autorova argumentace velkou pozornost. Právě konfrontace s nastolenými otázkami a seznámení se s Cozzensovými úvahami může napomoci při hledání vlastní pozice. Doufáme, že diskuse o problému formace a výchovy mladé generace kněží a řeholníků dostane nový impulz, který ji může povznést na jinou úroveň, na úroveň prostou ideologických sporů, která však vychází podobně jako Donald Cozzens z vlastní poctivé znalosti a zkušenosti v církevní praxi, z odborných znalostí a v neposlední řadě z osobní zkušenosti autentické spirituality.«
Z angličtiny přeložila Marcela Koupilová."

Osvobodit celibátDonald Bernard CozzensBenediktinské arciopatstvíkniha2008-01160,00 Kč

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (b)

Cassianův spis De institutis coenobiorum je fundamentálním dílem západního mnišství. Český překlad je zpřístupněn ve dvou svazcích. V roce 2008 vycházejí ve svazku označeném (b) knihy pátá až dvanáctá, které pojednávají o mnišském boji proti osmi základním neřestem (nestřídmost v jídle, smilstvo, lakomství, hněv, smutek, akédia, kenodoxia, pýcha); celek je opatřen rejstříky k oběma svazkům a seznamy literatury a zkratek. Jan Cassianus, který se s mnišstvím seznámil v Betlémě a hlavně v křesťanském Egyptě, předal ve svých spisech psaných v první polovině 5. století v gallské Massilii (dnešní Marseille ve Francii) základy východní mnišské nauky latinskému Západu. Jeho dílo významně ovlivnilo západní křesťanskou spiritualitu.<BR>Z latiny přeložili Zdeněk Žalud, Jan Zdichynec, Josef Šimandl, Monika Recinová, Jiří Pavlík, Edita Mendelová OP, Jaroslav Lorman a Ondřej Koupil.

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (b)Jan Cassianus
Benediktinské arciopatstvíkniha2008-01340,00 Kč

Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě

Johannes Zeschick (* 1932), emeritní opat benediktinského kláštera v bavorském Rohru, podává syntetické dějiny působení mnichů a mnišek svatého Benedikta v českých zemích. Začíná v nejranějších dějinách — christianizací Čech —, sleduje zakládání, rozkvět i úpadek a obnovu jednotlivých klášterů a na závěr popisuje stav po zhroucení komunistického režimu. Další kapitoly sledují dějiny slučování klášterů v kongregacích, jejich hospodaření, neopomíjejí architektonickou a uměleckou tvorbu, klášterní archivy a knihovny, duchovní (vědeckou a literární) tvorbu, pastorační aktivity a duchovní život. Text je doplněn originálním obrazovým doprovodem (rytiny, unikátní historické snímky, reprodukce z historických knih) a obsáhlou bibliografií.
Z němčiny přeložil Zdeněk Lochovský, doslov Ondřej Koupil.

Benediktini a benediktinky v Čechách a na MoravěJohannes ZeschickBenediktinské arciopatstvíkniha2007-01300,00 Kč

Besedy o obnově břevnovského kláštera

V roce 1950 byl břevnovský klášter obsazen a řeholníci v něm nesměli nadále zůstat. Benediktinská komunita přesto nezanikla. Mniši procházeli internací, vězením nebo jim nebylo dovoleno studovat a pracovat v duchovní správě, odcházeli do exilu, ale příslušnosti k Břevnovu se nevzdávali. Petr Siostrzonek (1957) se během teologických studií seznámil s břevnovským převorem Alešem Gwuzdem a s řádovým jménem Prokop se také stal břevnovským benediktinem. Své »benediktinské« osudy a hlavně nejnovější dějiny nejstaršího mužského kláštera v Čechách v přelomové době 1989—1999, kdy se břevnovský klášter podařilo pod opatem a poté arciopatem Anastázem Opaskem znovu oživit, rekapituluje formou rozhovoru, »besed«. Kromě konkrétních vzpomínek na cesty, které vedly k dnešku, se v besedách dostalo i na obecnější otázky mnišského života a vztahu kláštera a jeho okolí. Fotografický doprovod tvoří snímky z klášterního archivu nebo z jedinečného cyklu Jindřicha Štreita, který vznikl v roce 1993, kdy klášter slavil milénium od svého vzniku.

Besedy o obnově břevnovského klášteraProkop Siostrzonek
Ondřej Koupil
Benediktinské arciopatstvíkniha2007-01300,00 Kč

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (a)

Edice Pietas benedictina, sešit 14. <BR>Fundamentální dílo západního mnišství v překladu kolektivu překladatelů (Zdeněk Žalud, Jan Zdichynec, Josef Šimandl, Monika Recinová, Edita Mendelová, Jaroslav Lorman, Ondřej Koupil). Český překlad spisu De institutis coenobiorum bude zpřístupněn ve dvou svazcích. V roce 2007 vycházejí ve svazku označeném (a) první čtyři knihy – o mnišském oděvu a liturgii a klíčová kniha čtvrtá, shrnující spiritualitu mnišského života. V tomto prvním svazku je obsažena také předmluva o Cassianově životě a jeho názorech ve Zvycích a lécích. Jan Cassianus, který se seznámil s mnišstvím v Betlémě a hlavně v křesťanském Egyptě, předal ve svých spisech psaných v první polovině 5. století v gallské Massilii (dnešní Marseille ve Francii) základy východní mnišské nauky Západu. Jeho dílo významně ovlivnilo západní křesťanskou spiritualitu.

Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (a)Jan Cassianus
Benediktinské arciopatstvíkniha2007-01220,00 Kč

Spiritualita křesťanského mnišství I.

Rozsáhlá původní práce o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství v době sv. Jana Zlatoústého; navazovat mají díly sledující mnišství východní a mnišství západní.
Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním.
Hlavní kapitoly a témata:
Úvod, Předznamenání, Předchůdci křesťanského mnišství v židovství (Starý zákon, apokryfy, esejci, therapeuti),
Novozákonní a apokryfní prameny mnišství (Jan Křtitel, Ježíš, nejranější křesťanství),
Předchůdci mnišského ideálu v křesťanské tradici (Pseudoklémentinské spisy, syrské křesťanství, Methodios z Olympu, Tertullianus, Órigenés),
Předchůdci křesťanského mnišského ideálu v antice a na Východě (helénistická filozofie, platónské dědictví, Plótinos a jeho žáci, Kléméns Alexandrijský, Órigenés, hinduistická a buddhistická mnišská tradice),
Historický zrod mnišství (Athanasios/Atanáš, Vita Antonii, Antonín/Antónios), Po Antóniovi (Pachómios, apofthegmata, pouštní otcové, Euagrios/Evagrius, logismoi), Jan Cassianus a Makarios, Doba Basileia Velikého (Basileios/Basil Veliký, Eustathios ze Sebasty), Grégorios Teolog (Řehoř z Nazianzu), Grégorios/Řehoř z Nyssy (svatá Makrina), Jan Zlatoústý.
Jako kompendium je kniha vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.

Spiritualita křesťanského mnišství I.Od počátků po svatého Jana ZlatoústéhoVáclav VenturaBenediktinské arciopatstvíkniha2005-52300,00 Kč

Spiritualita křesťanského mnišství I.

Rozsáhlá původní práce o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství v době sv. Jana Zlatoústého; navazovat mají díly sledující mnišství východní a mnišství západní.
Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním.
Hlavní kapitoly a témata:
Úvod, Předznamenání, Předchůdci křesťanského mnišství v židovství (Starý zákon, apokryfy, esejci, therapeuti),
Novozákonní a apokryfní prameny mnišství (Jan Křtitel, Ježíš, nejranější křesťanství),
Předchůdci mnišského ideálu v křesťanské tradici (Pseudoklémentinské spisy, syrské křesťanství, Methodios z Olympu, Tertullianus, Órigenés),
Předchůdci křesťanského mnišského ideálu v antice a na Východě (helénistická filozofie, platónské dědictví, Plótinos a jeho žáci, Kléméns Alexandrijský, Órigenés, hinduistická a buddhistická mnišská tradice),
Historický zrod mnišství (Athanasios/Atanáš, Vita Antonii, Antonín/Antónios), Po Antóniovi (Pachómios, apofthegmata, pouštní otcové, Euagrios/Evagrius, logismoi), Jan Cassianus a Makarios, Doba Basileia Velikého (Basileios/Basil Veliký, Eustathios ze Sebasty), Grégorios Teolog (Řehoř z Nazianzu), Grégorios/Řehoř z Nyssy (svatá Makrina), Jan Zlatoústý.
Jako kompendium je kniha vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.

Spiritualita křesťanského mnišství I.Od počátků po svatého Jana ZlatoústéhoVáclav VenturaBenediktinské arciopatstvíkniha2005-52300,00 Kč

Apofthegmata II

Druhý svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely nebo i úryvky kázání, nebo naopak jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí.
Druhý svazek obsahuje kapitoly o umění rozlišovat, o tom, že je třeba být stále bdělý, o nepřetržité modlitbě, o pohostinnosti a milosrdenství, o poslušnosti, o pokoře a o trpělivosti.
Z řečtiny přeložil Jiří Pavlík

Apofthegmata IIVýroky a příběhy pouštních otců II Benediktinské arciopatstvíkniha2004-53200,00 Kč

Historia Religiosa

Spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393—460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási »apofthegmata syrských otců«. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě starší tradice i podle vlastních záž

Historia ReligiosaApofthegmata syrských otců TheodórétosBenediktinské arciopatstvíkniha2004-53280,00 Kč

Historia Religiosa

Spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393—460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási »apofthegmata syrských otců«. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě starší tradice i podle vlastních záž

Historia ReligiosaApofthegmata syrských otců TheodórétosBenediktinské arciopatstvíkniha2004-53280,00 Kč

Život jurských otců

Jedno ze základních děl západního mnišství před svatým Benediktem. Příběhy opatů jurských klášterů, jejich zvyklostí a duchovních poučení. Působivý obrázek ze sklonku antiky a počátku středověku. Z latiny přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Barevné ilustrace pořídil akvarelem Miroslav Koupil.

Život jurských otců
Benediktinské arciopatstvíkniha2004-01200,00 Kč

Život jurských otců

Jedno ze základních děl západního mnišství před svatým Benediktem. Příběhy opatů jurských klášterů, jejich zvyklostí a duchovních poučení. Působivý obrázek ze sklonku antiky a počátku středověku. Z latiny přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud. Barevné ilustrace pořídil akvarelem Miroslav Koupil.

Život jurských otců Benediktinské arciopatstvíkniha2004-01200,00 Kč

Dějiny křesťanského mnišství

Klasická příručka dějin mnišského a řeholního života od počátků do konce 20. století. Karl Suso Frank (1933—2006) byl jihoněmecký františkán a významný církevní historik. Studoval v Sigmaringenu, Fuldě a Münsteru. V roce 1968 se v oboru starých církevních dějin a patrologie habilitoval na univerzitě v Münsteru. Učil pak krátce v Mohuči a dlouhá léta ve Freiburgu im Breisgau. Třikrát se stal děkanem tamní katolické teologické fakulty. Kromě starých církevních dějin se specializoval na dějiny mnišství nebo obecněji řeholního života. Jeho pojetí »mnišství« je velmi široké a příručka obsahuje informace o všech důležitých radikálních hnutích »zasvěceného života« v celých dosavadních církevních dějinách.<BR>Opakovaně vydávaná a překládaná učebnice je pro české vydání opatřena autorovým novým doslovem, rekapitulujícím dění v této oblasti až do roku vydání naší knihy. Česká redakce opatřila autorovy poznámky doplňkovými odkazy na literaturu dostupnou v českém jazyce.

Dějiny křesťanského mnišstvíKarl Suso Frank
Benediktinské arciopatstvíkniha2003-01250,00 Kč

Dějiny křesťanského mnišství

Klasická příručka dějin mnišského a řeholního života od počátků do konce 20. století. Karl Suso Frank (1933—2006) byl jihoněmecký františkán a významný církevní historik. Studoval v Sigmaringenu, Fuldě a Münsteru. V roce 1968 se v oboru starých církevních dějin a patrologie habilitoval na univerzitě v Münsteru. Učil pak krátce v Mohuči a dlouhá léta ve Freiburgu im Breisgau. Třikrát se stal děkanem tamní katolické teologické fakulty. Kromě starých církevních dějin se specializoval na dějiny mnišství nebo obecněji řeholního života. Jeho pojetí »mnišství« je velmi široké a příručka obsahuje informace o všech důležitých radikálních hnutích »zasvěceného života« v celých dosavadních církevních dějinách.
Opakovaně vydávaná a překládaná učebnice je pro české vydání opatřena autorovým novým doslovem, rekapitulujícím dění v této oblasti až do roku vydání naší knihy. Česká redakce opatřila autorovy poznámky doplňkovými odkazy na literaturu dostupnou v českém jazyce.

Dějiny křesťanského mnišstvíKarl Suso FrankBenediktinské arciopatstvíkniha2003-01250,00 Kč

Měnící se tvář kněžství

Aktuální kniha o kněžské formaci, sepsaná dlouholetým rektorem jednoho severoamerického kněžského semináře, uznávaným autorem knih o kněžství a vyučujícím na John Carroll University. Autor uplatňuje nové poznatky z psychologie a sociologie. Nevyhýbá se ani bolestným otázkám kněžského života (hledání nové identity katolického kněze, otázky formace kněží v seminářích, problémy spojené s povinným kněžským celibátem, význam sexuální orientace kněží, tragické případy sexuálního zneužívání ze strany kněží). Autorův přístup je seriózní, otevřený a zachycuje dynamiku kněžského života v dnešní době. Kniha vyznívá jako silný impulz naděje, že »za měnící se tváří kněžství zůstává spásonosná tvář Krista Ježíše«.

Měnící se tvář kněžstvíReflexe nad krizí kněžské dušeDonald B. CozzensBenediktinské arciopatstvíkniha2003-01200,00 Kč