Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Encyklopedie náboženských směrů v České Republice

Historie ve světě a u nás, učení, představitelé, ukázky z textů, kritické diskuse o dané skupině aj.

Encyklopedie náboženských směrů v České RepubliceZdeněk Vojtíšek
Portálkniha2019-01, 2004-01575,00 Kč

Apokalypsa nebo transformace?

Apokalypsa nebo transformace?Mileniální koncepce v minulosti i současnostiZdeněk Vojtíšek
Dingirkniha2014-07290,00 Kč

Konec tohoto světa

Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek se v ní pokusili (v české religionistice poprvé) systematicky zmapovat problematiku milenialismu. Milenialismem se přitom rozumí očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace.Touto monografií by její autoři rádi vnesli téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získali pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí.

Konec tohoto světaMilenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámuZdeněk Vojtíšek
Bronislav Ostřanský
Dingirkniha2012-48180,00 Kč

Spiritualita v pomáhajících profesích

O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovoří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spirituality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ovšem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné „spirituální terén“ poznávat a mapovat. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství. Je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní.
Kniha je výsledkem týmové práce. Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th. D. je religionista a psychoterapeut, Pavel Dušek se věnuje teologii, religionistice a historické etnologii, Jiří Motl religionistice a psychologii náboženství.

Spiritualita v pomáhajících profesíchZdeněk Vojtíšek
Pavel Dušek
Portálkniha2012-17355,00 Kč

Cesty k porozumění jinému

Pavel Hošek – Wilfred Cantwell Smith – vědec a humanista<BR> Ivan Štampach – Mezináboženské vztahy v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe ve srovnání s jinými koncepcemi<BR> Karel Floss – Víra a náboženské vyznání u Wilfreda Cantwella Smithe<BR> Zdeněk Vojtíšek – Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe<BR> Summary

Cesty k porozumění jinémuTeologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella SmitheKarel Floss
Zdeněk Vojtíšek
Dingirkniha2009-01175,00 Kč

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí

Kniha pojednává o případech hromadných vražd, sebevražd, ozbrojeného povstání, teroristického útoku, masového útlaku ze strany státních úřadů a o dalších násilných událostech i o hrozbách takových událostí, které se v posledních třiceti letech staly v souvislosti s novými náboženskými hnutími.

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilíZdeněk VojtíšekNakladatelství Luboš Marekkniha2009-01420,00 Kč

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství

Kniha o kvalifikované duchovenské a poradenské pomoci těm, kteří se ve svém životě či v životě svých blízkých setkali se sektářskými formami religiozity.

Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářstvíZdeněk VojtíšekNakladatelství Luboš Marekkniha2004-53220,00 Kč