Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Povídala rybě ryba

Dva halvní příběhy, dva hrdinové - obyčejní galilejští chlapci. Jejich zážitky se úzce prolínají s evangelijními událostmi zázračného rozmnožení chlebů a ryb a uzdravení posedlého člověka. Přesvědčivé vyprávění a živé charaktery postav vnesou čtenáře do středu událostí a přivedou k zamyšlení nad dalšími souvislostmi obou příběhů.

Povídala rybě rybaIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-40, 2009-01179,00 Kč

Kytice z královské zahrady (3.vyd)

Kniha vypráví o několika hrdinech našeho národa. Neproslavili se většinou na válečném poli, ale v hrdinském boji o víru a lásku. Kytice příběhů představuje tyto křesťanské velikány tak, aby děti s napětím prožívaly jejich osudy a aby se jim vybavil člověk s velikým srdcem, až někde zahlédnou kamennou sochu nebo obraz světce.

Kytice z královské zahrady (3.vyd)Příběhy svatých ochránců Čech a Moravy pro dětiIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-42269,00 Kč

Šikulčin misálek

Autoři připravili malým dětem obrázkové čtení do kostela. Texty jsou napsány odpovídajícím jazykem a používají srozumitelná přirovnání. Některá slova v textu jsou nahrazena malými obrázky, takže se do četby mohou aktivně zapojit i nejmenší čtenáři.

P. Mgr. Antonín Krasucki OP (* 1964 v Náchodě) je administrátorem římskokatolické farnosti u kostela svatého Jiljí v Praze a členem provinční rady dominikánského řádu. Působí také jako asistent sdružení laiků sv. Dominika a spirituál Díla svaté Zdislavy.
Zdeňka Krejčová (* 1944 v Praze) se zabývá ilustrováním dětských knih a časopisů, animovaným filmem a věnuje se pedagogické činnosti.

Šikulčin misálekAntonín Krasucki
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2012-44139,00 Kč

Matka Františka

Prváčka Emma postupne spoznáva životný príbeh Františky Lechnerovej, zakladateľky kongregácie Dcér Božskej lásky, ktoré sú u nás známe pod názvom „marianky“. Matka Františka zasvätila svoj život chudobným a starala sa najmä o dievčatá zo slabších sociálnych pomerov. Kniha približuje rozličné udalosti z jej života a na konci každej kapitoly ponúka podnety na premýšľanie prepojené so súčasnosťou. Publikáciu obľúbenej autorky detských kníh sr. Damiány M. Bagínovej ilustrovala akdademická maliarka Zdeňka Krejčová

Matka FrantiškaPre deti od 6 rokovDamiána Bagínová
Zdeňka Krejčová
Karmelitánske nakladateľstvokniha SK2012-40208,00 Kč

Čtení o svaté Ludmile Václavovi a Vojtěchovi

Kniha známého autora vypráví o životě tří českých světců z dávných dějin našeho národa. Popis počátků křesťanství v českých zemích vychází z prastarých legend a zachycuje ducha těchto příběhů srozumitelně pro současné vnímání a myšlení. Tak se dozvíme víc o životě svatého knížete Václava, o jeho babičce svaté Ludmile a seznámíme se s mnoha fakty z pestrého života svatého Vojtěcha. Text je doplněn ilustracemi ze starých knih, které obsahovaly legendy o těchto třech svatých.

Čtení o svaté Ludmile Václavovi a VojtěchoviEduard Petiška
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01159,00 Kč

Pasáček Asaf

Kniha Pasáček Asaf nás uvede mezi pastýře, pasoucí svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma. Spolu s nimi prožijeme noc, ve které zářivá hvězda celému světu ohlásila narození Božího Syna a staneme se i svědky hledání a pronásledování malého Ježíše. Kouzelná olivová ratolest, kterou dostal malý pasáček Asaf od anděla, provede hrdinu našeho příběhu všemi nástrahami. A nám nezbude než s trochu závistí hledět na svět, v němž pouhý pohled na Boží Dítě v jesličkách promění lidská srdce a zažehná všechny malicherné půtky.

Pasáček AsafPohádka z kopců nad BetlémemIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52189,00 Kč

Tajemství posledního večera

Byly Velikonoce, a to se usedalo k slavnostní večeři. I Ježíš usedl se svými apoštoly k hostině. Po ní vyšli do zahrady. Byla krásná teplá noc. Následujícího dne se mělo stát mnoho význačných událostí jak pro samotného Ježíše, tak pro apoštoly i pro ostatní lidi. V takových chvílích je nejlépe se pomodlit. Ježíš vzal s sebou tři z apoštolů, aby se modlili s ním. Petr, Jakub a Jan se posadili do trávy a z ticha noci se jim pod víčky zrodily sny ... Sny, které nás zavedou do doby dětství apoštolů, sny, v nichž se nám představí apoštolové jako zralí muži, sny, v nichž své životní příběhy prožívají malí jmenovci apoštolů.

Tajemství posledního večeraČtení pro malé i většíIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52195,00 Kč

Pavel dobrodruh víry

Spolu s apoštolem Pavlem se vydáme na dobrodružné apoštolské cesty, sledujeme šíření evangelia, ale jsme i svědky útoku lupičů, Pavel je vězněn, ztroskotá na moři, aby nakonec položil život při smutně proslulém Neronově pronásledování. <BR> Současně s knihou je možno objednat i videokazetu, animovaný film podle ilustrací Zdeňky Krejčové. Vhodné pro využití při výuce náboženství.

Pavel dobrodruh víryOldřich Selucký
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01139,00 Kč

Ušatý osel, nebeský posel

Vánoční příběhy o průvodci Svaté rodiny - malém oslíkovi - vypráví dětem zkušený spisovatel a filmový režisér Ivan Renč. Oslík přece stál u betlémských jesliček, oslík putoval s Josefem, Marií a Ježíškem do Egypta, když prchali před Herodem... Kolik asi různých rolí sehrálo toto věrné zvířátko...

Ušatý osel, nebeský poselSedm vánočních příběhů s oslíkem v hlavní roliIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01169,00 Kč

Šest kamenných džbánů

Laskavá a moudrá vyprávění o Abšajovi a jeho ženě Finese z doby na počátku letopočtu.

Šest kamenných džbánůŠest příběhů pro malé i ty většíIvan Renč
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01189,00 Kč

Cesta tří králů

Animované zpracování příběhu tří králů, které hvězda dovedla až k nově narozenému králi do Betléma.

Cesta tří králůOldřich Selucký
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíVHS2002-01150,00 Kč

Pavel dobrodruh víry

Animovaný fiilm o dobrodružstvích apoštola Pavla.

Pavel dobrodruh víryOldřich Selucký
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíVHS0001-01190,00 Kč

Pavel dobrodruh víry

Animovaný fiilm o dobrodružstvích apoštola Pavla v kompletu se stejnojmennou knihou.

Pavel dobrodruh víryOldřich Selucký
Zdeňka Krejčová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha0001-01290,00 Kč