Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Biblická dějeprava (2.vyd)

Dostáváte do rukou publikaci, která mnoho pamatuje. Pamatuje dokonce už i naše dětské ruce, které po ní svým časem sahaly, aby otevíraly cestu připravenou někdejšími faráři a představiteli Českobratrské církve evangelické, Viktorem a Miloslavem Hájkovými. Pokusili se postihnout z dějů to, co je vlastní svědectví nejuniverzálnější knize lidské civilizace, bibli. Autoři se řídili především záměrem dobře oslovit dětskou duši i mysl. V poslední době zájem o takový druh publikace vedl až k jejímu novému vydání.

Biblická dějeprava (2.vyd)Viktor Hájek
Miloslav Hájek
Kalichkniha2015-21250,00 Kč

Biblická dějěprava

Soubor epických vyprávění Starého a Nového zákona. Přes všechnu závažnost prorockých nebo apoštolských spisů, pro rozvinutí myšlenkové soustavy biblické víry, mají příběhy roli zcela podstatnou.<BR>

Biblická dějěpravaViktor Hájek
Miloslav Hájek
Kalichkniha1990-0136,00 Kč