Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Teologie v utkání s pluralitou náboženství

Z obsahu:

Předmluva - Karel Skalický

I. LIDSKÝ A TEOLOGICKÝ PROFIL VLADIMÍRA BOUBLÍKA
Obraz osobnosti a teologie Vladimíra Boublíka (1928-1974) podle dochovaných pramenů - Jiří Žůrek

II. PŘEHLED A PRŮZKUM ROZMĚRŮ TEOLOGIE VLADIMÍRA BOUBLÍKA
Predestinace: Sv. Pavel, Sv. Augustin a Vladimír Boublík - Kateřina Brichcínová
Boublíkova teologie prvotního hříchu - Tomáš Machula
Boublíkova teologie dějin spásy (Myšlenky česko-římského teologa jako inspirace pro církevní historii) - Rudolf Svoboda
Teologická antropologie mezi Antonínem Lenzem a Vladimírem Boublíkem - Tomáš Veber
Od věrohodnosti křesťanského zjevení k teologii očekávání (Boublíkova fundamentální christologie a její inspirace pro současnou fundamentální teologii) - František Štěch
Qoud omnes dicunt Deum. Jazyk víry v reflexi Vladimíra Boublíka - Martina Pavelková
Boublíkovo pojetí Eucharistie na základě učení Tomáše Akvinského - František Norbert Vehovský, O.Praem.

III. BOUBLÍKOVA TEOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ V PROMÝŠLENÍ A DOMÝŠLENÍ
Ježíš a (mimokřesťanská) náboženství. Aktualita Boublíkovy koncepce - Piero Coda
Boublíkovo pojetí titánismu a hledání podstaty krize evropské civilizace - Roman Míčka
Boublíkův projekt „náboženská skutečnost v dějinách spásy“ a její vztah k judaismu - Jan Samohýl
Boublíkova teologie náboženství a její spor s Rahnerovým „anonymním křesťanem“ ve světle nového vymezení Nadpřirozena - Karel Skalický

O autorech

Teologie v utkání s pluralitou náboženstvíPřínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnocení jeho žákůKateřina Brichcínová
Karel Skalický
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01200,00 Kč

Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)

Kněz, teolog, publicista a politik Antonín Lenz (1829-1901) patřil k nejplodnějším a nejvšestrannějším duchům své doby. Jeho rozsáhlé dílo symbolizuje rozcestí, na němž se katolická církev ocitla v desetiletích předcházejících modernistické krizi: je jednak pokusem o spojení katolické universality se zájmem o národní povznesení, jednak reprezentuje svízelné hledání katolické identity v boji a diskusích s protivníky církve i se sebou samou.

Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901)Počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. stoletíTomáš Veber
Jihočeská univerzitakniha2008-01100,00 Kč