Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes

Protest, tak ako ho chápeme dnes, je kritikou, spochybnením, odmietnutím globálnej situácie, ktorá sa nám chce vnútiť ako jediná a nemenná. Usiluje sa o zrušenie zaužívaných právnych pomerov či situácií, ktoré sú považované za zlé, aby sa namiesto nich nastolil lepší a pravdivejší poriadok, ktorý by bol vo väčšom súlade s človekom a jeho slobodou.<BR> <BR>Cieľom tejto štúdie jedného z najväčších a najznámejších odborníkov na františkánsku spiritualitu je odkryť podstatu a línie životného projektu Františka z Assisi. Autor hľadá odpoveď na otázku: Aké sú možnosti oživiť v našich časoch evanjeliový projekt života, ktorý František vyjadril vo svojich spisoch? Pri hľadaní odpovede sa neriadi len štúdiom františkánskych prameňov, ale aj skúsenosťou svojho vlastného praktického hľadania.<BR>

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnesThaddée Matura
Serafínkniha SK2016-52155,00 Kč

15 dní so svätým Františkom z Assisi

Svätý František z Assisi zanechal duchovné posolstvo samotným svojim spôsobom života, a vo všeobecne málo známych spisoch, ktoré adresoval svojim súčasníkom. Spisy nie sú Františkovou autobiografiou. Sv. František v nich vytýčil duchovnú cestu: objavenie seba, blížneho a cez to všetko tajomstvo trojjediného Boha, stredobod každého kresťanského života.
Čitateľ, ktorý pozná Františka skôr ako jednoduchého, chudobného askétu, bude prekvapený hutnosťou duchovného posolstva jeho spisov. Načrtáva cestu vytýčenú evanjeliom, ktorá sa otvára pred každým veriacim človekom všetkých čias.
AUTOR: Páter Thaddée Matura je francúzsky františkán, religionista, exegéta, znalec stredovekej duchovnosti a mystiky. Pracoval predovšetkým na kritickom vydaní spisov svätého Františka a svätej Kláry.

15 dní so svätým Františkom z AssisiModlíme sa so sv. Františkom z AssisiThaddée MaturaLúč2014-360,00 Kč

15 dní s Františkem z Assisi

Fratiškovy texty jsou nadčasové a mají evangelijní ráz. Stejně jako evangelia se dotýkají toho nepomíjejícího a trvalého v člověku: jeho ubohého lidství, které Bůh miluje a volá k životu.

15 dní s Františkem z AssisiThaddée MaturaCestakniha1998-5349,00 Kč