Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes

Protest, tak ako ho chápeme dnes, je kritikou, spochybnením, odmietnutím globálnej situácie, ktorá sa nám chce vnútiť ako jediná a nemenná. Usiluje sa o zrušenie zaužívaných právnych pomerov či situácií, ktoré sú považované za zlé, aby sa namiesto nich nastolil lepší a pravdivejší poriadok, ktorý by bol vo väčšom súlade s človekom a jeho slobodou.<BR> <BR>Cieľom tejto štúdie jedného z najväčších a najznámejších odborníkov na františkánsku spiritualitu je odkryť podstatu a línie životného projektu Františka z Assisi. Autor hľadá odpoveď na otázku: Aké sú možnosti oživiť v našich časoch evanjeliový projekt života, ktorý František vyjadril vo svojich spisoch? Pri hľadaní odpovede sa neriadi len štúdiom františkánskych prameňov, ale aj skúsenosťou svojho vlastného praktického hľadania.<BR>

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnesThaddée Matura
Serafínkniha SK2016-52155,00 Kč

15 dní s Františkem z Assisi

Fratiškovy texty jsou nadčasové a mají evangelijní ráz. Stejně jako evangelia se dotýkají toho nepomíjejícího a trvalého v člověku: jeho ubohého lidství, které Bůh miluje a volá k životu.

15 dní s Františkem z AssisiThaddée Matura
Cestakniha1998-5349,00 Kč