Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Učení o eucharistii v díle mistra Jana Husa

Příspěvek k diskusi o učení Jana Husa o současného českého historika filosofie.

Učení o eucharistii v díle mistra Jana HusaStanislav Sousedík
Vyšehradkniha2018-01, 1998-0129,00 Kč

Svoboda a lidská práva

Analýza aktuální filosofické otázky dneška. Významný český křesťanský filosof, známý svými pracemi z dějin české filosofie, se ve své drobné knize zabývá jedním ze základních problémů sociální filosofie současnosti – problematikou lidských práv a svobod, tedy problémem zvlášť závažným pro naši společnost, žijící stále ve stínu řady desetiletí prožitých pod vládou totalitních režimů. Autor vykládá historii ideje lidských práv, přičemž její kořeny nachází především v židokřesťanské tradici. Ta v průběhu vývoje novověkého myšlení našla též svou nenáboženskou podobu, která se dnes obvykle mylně považuje za samu původní ideu. Autorův důraz na její předchozí vývojové fáze, s nimiž současnou podobu lidských práv a svobod konfrontuje, představuje důležitý příspěvek k rozvíjející se diskusi o tomto dnes tak důležitém tématu.

Svoboda a lidská právaJejich přirozenoprávní základStanislav Sousedík
Vyšehradkniha2016-2269,00 Kč

Učení o eucharistii v díle Mistra Jana Husa

Učení o eucharistii náleží k ústředním problémům křesťanské teologie.

Učení o eucharistii v díle Mistra Jana HusaStanislav Sousedík
Vyšehradkniha2015-2394,00 Kč

Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšlení

Původní filosofická práce významného českého křesťanského filosofa

Kosmologický důkaz Boží existence v životě a myšleníStanislav Sousedík
Vyšehradkniha2014-23248,00 Kč

O co šlo?

Studie českého filosofa věnované např. Janu Husovi, J. A. Komenskému, T. G. Masarykovi, Z. Kalistovi, J. Patočkovi i dalším postavám a té­matům českých kulturních dějin. Průřezový výbor studií českého filosofa a znalce středověkého a raně novověkého křes­ťanského myšlení prof. Stanislava Sousedíka (*1931). Výbor zahrnuje filosofické texty od roku 1965 až do současnosti, které jsou řazeny zčásti chronologicky, zčásti se však doplňují a prostupují také tematicky. Najdeme zde texty věnované např. Janu Husovi, J. A. Komenskému, T. G. Masarykovi, Z. Kalistovi, J. Patočkovi i dalším postavám a té­matům českých kulturních dějin. Společným rysem všech textů je vyhraněná motivace autorova uvažování, pro nějž je filosofie ve svých různých podobách vždy nástrojem jed­nak kritiky, jednak racionálního vyjasňování předpokladů jím vyznávané křesťanské víry. Výbor, který vychází u příležitosti autorových 80. narozenin, je doprovázen rozsáhlým autobiografickým náčrtem.

O co šlo?Články a studie z let 1965-2011Stanislav Sousedík
Vyšehradkniha2012-1299,00 Kč

Identitní teorie predikace

Monografie je věnována otázkám sémantiky singulárního predikativního výroku. Na základě aristotelských východisek koncipuje autor realistickou sémantickou teorii tohoto elementárního jazykového útvaru a stanoví její metafyzické, empirickým poznáním nepostižitelné předpoklady. Monografie je původním českým příspěvkem k takto vymezené problematice.

Identitní teorie predikaceStanislav SousedíkOikoymenhkniha2007-01188,00 Kč

Co je analytický výrok?

Studijní texty k problematice analytického výroku (I. Kant, J. S. Mill, G. Frege, L. Wittgenstein, N. Malcolm, W. Quine, P. F. Strawson, H. Putnam).

Co je analytický výrok?Jaroslav PeregrinOikoymenhkniha1994-52129,00 Kč

Texty k studiu dějin středověké filosofie

Texty určené studentům filosofie: Augustin - O idejích, Pseudo-Dionisius Areopagita - O Božích jménech, Tomáš Akvinský - O království ke králi kyperskému, neznámý autor - O čtveru protikladů ( bilinga latinsko-česky ), Vilém Ockham - Vybrané texty z oboru logiky a metodologie.

Texty k studiu dějin středověké filosofieStanislav SousedíkKarolinumkniha1993-5242,00 Kč

Texty k studiu dějin středověké filosofie

V českém překladu texty Augustina, Dionýsia Pseudoareopagity, Tomáše Akvinského, Viléma Ockhama a spis O čtveru proktikladů neznámého autora přibližují čtenáři způsob, jakým představitelé středověké filozofie přistupovali nejen k logicko-ontologické problematice, ale i k otázkám etiky a teorie společnosti. Výbor je doplněn několika úvodními studiemi, stručným poznámkovým aparátem a studií o Vilému Ockhamovi.

Texty k studiu dějin středověké filosofieStanislav SousedíkKarolinumkniha1993-5252,00 Kč

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím

Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvímStanislav SousedíkVyšehradkniha0001-01232,00 Kč