Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Střet civilizací

Kniha předního amerického politologa je pronikavou analýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civilizace vymezené náboženskými, právními a kulturními tradicemi. Globální politika bude formována především kulturními rozdíly a pokud propuknou války, budou se týkat celých civilizací. Právě na rozhraní těchto kultur ve "zlomových liniích" se nacházejí možná ohniska konfliktů, jež mohou přerůst v mezicivilizační střety. Huntington varuje před rozšířením a vystupňováním těchto střetů a zevrubně analyzuje důvody, které k nim vedou: změny mocenské rovnováhy mezi Západem a někdejšími koloniálními oblastmi třetího světa, ekonomický, vojenský i politický růst asijských civilizací, kulturní obrat nezápadních společností k domácím tradicím, demografická exploze a konflikty vyvolané militantností islámu a vzestupem Číny.

Střet civilizacíBoj kultur a proměna světového řáduSamuel P. HuntingtonRybka Publisherskniha2015-14398,00 Kč

Třetí vlna

Samuel Phillips Huntington, přední a vlivný americký politický teoretik, nabízí jednu z nejlepších koncepčních analýz politické vědy. Kniha je impozantní již svým geografickým záběrem – předkládá analýzu konce nedemokratických režimů a přechodu k demokracii ve více než třech desítkách zemí v letech 1974–1990, a to tak rozdílných a vzdálených, jako je kupříkladu Surinam, Barma, Turecko či Československo. A nejenom to – zevrubně analyzuje i vlivy a podmínky prvních dvou vln demokratizace od počátku 19. století.<BR>Autor dochází k závěru, že zhroucení nedemokratických systémů a následná demokratická tranzice mohou být zapříčiněny různými vlivy, které však mají některé společné jmenovatele – upadající legitimitu a výkonnost, hospodářské krize, změny náboženských poměrů, zahraniční vlivy či lavinový efekt.<BR>Není mnoho politologických děl, která se stanou klasikou. Jen pár vyvolených přežije, aby se stala základem a oporou dalšího výzkumu. Kniha Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století k takovým bezesporu patří.

Třetí vlnaDemokratizace na sklonku dvacátého stoletíSamuel P. Huntington
CDKkniha2008-01398,00 Kč