Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Osobnosť Kláry z Assisi

Klára rada a často priznáva, že ju František povolal na cestu nového života., aby šla po nej podľa jeho rád. Je presvedčená, že mu je v mnohom zaviazaná. Dosah jeho myšlienok o nasledovaní Krista na jej život len potvrdzuje jej vernosť Františkovi. Avšak je namieste spýtať sa: je Klára len jednoduchou napodobeninou svätého Františka alebo v nej nachádzame originálne črty? <BR>

Osobnosť Kláry z AssisiRoberto Zavalloni
Serafínkniha SK2017-09320,00 Kč

Anton Paduánsky

Kniha vychádza z kritickej analýzy spisov sv. Antona Paduánskeho a z odborných štúdií, a oboznamuje čitateľov s teologickou náukou tohto svätca, ktorú podával vo svojich kázniach. Autor je odborníkom na františkánsku spiritualitu a emeritným profesorom na Pontificio Ateneo Antonianum.<BR>

Anton PaduánskyKazateľ a teológRoberto Zavalloni
Serafínkniha SK2016-52320,00 Kč