Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Univerzální Kristus

Za ta desetiletí, kdy je celosvětově uznávaným duchovním učitelem, pomohl Richard Rohr milionům lidí uvědomit si, o co jde v otázkách víry a spirituality. Dosud nikdy však nepsal na téma, které je v křesťanství nejstálejší a nejčastější: na téma Ježíše. Kdo byl Ježíš, ví většina z nás. Ale kdo byl Kristus? Jedná se jen o Ježíšovo příjmení? Naše chápání, píše Rohr, bylo až příliš často omezeno kulturou, náboženským hašteřením a sklonem lidí stavět se do centra.

Univerzální KristusJak může zapomenutá skutečnost změnit všechno, co vidíme, v co doufáme, v co věřímeRichard Rohr
Barristerkniha2020-43299,00 Kč

Na prahu proměny

V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“ Tato slova shrnují základní myšlenku všech 365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality na každý den: totiž že skutečnou celost a svatost lze najít jen díky utrpení a odevzdání. Snad každý se ve svém životě musí vypořádávat s něčím temným, s nějakým zraněním. Rohr tuto bolest uznává a ve své knize se jí přímo dotýká – bez okolků, avšak hojivě. I když se nám dnes vtlouká do hlavy, že pád, zklamání a utrpení jsou špatné, v autorově pohledu je bolest, ať už na sebe bere jakoukoli podobu, nevyhnutelná: je jedinou branou, skrze niž lze dojít k pravému, reálnému poznání sebe sama. A toto poznání je současně východiskem pravého setkání s Bohem. Stát se lepším, úplnějším člověkem znamená potkat se se svou vlastní temnotou a dovolit, aby uvolnila své místo celkové proměně člověka.

Na prahu proměnyDenní meditace pro mužeRichard Rohr
Vyšehradkniha2020-31298,00 Kč

Pád vzhůru

Z anglického originálu přeložila Julie Žemlová První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho dřívějšího pohodlí. Tato nová fáze vyžaduje změnu pohledu na sebe sama, v němž se odvážíme dát větší průchod samotnému životu. Tento „pád“ – který ale ve skutečnosti míří vzhůru – je odkazem světových náboženství, jemuž se lidé nejvíce vzpírají a který je v rozporu s běžným míněním. Což platí také – a zejména – pro náboženství křesťanské. Františkánský duchovní exercitátor a zakladatel Centra pro akci a kontemplaci ve své knize umožňuje pochopit zdánlivý paradox, jak se naše prohry a neúspěchy mohou stát podkladem pro další duchovní růst. Opírá se přitom o starobylé mýty, hrdinské příběhy, velké myslitele a posvátné náboženské texty, které ukazují, že jedině ten, kdo padl, „dotkl se dna“, je schopen porozumět tomu, co znamená stoupat „vzhůru“.

Pád vzhůruSpiritualita pro obě poloviny životaRichard Rohr
Vyšehradkniha2020-31198,00 Kč

Božský tanec

Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává pátravého ducha, touhu po porozumění; zdá se mi, že je to pouze toto neustálé úsilí o porozumění, co formuje milosrdné lidi – a moudré lidi. Jestli si myslíte, že máte právo na jistotu, tak mi ukažte, kde vám evangelium něco takového slibuje nebo nabízí. Sám Nový zákon je napsán řečí, kterou Ježíš nikdy nemluvil. Kdyby Bůh chtěl, abychom měli důkazy, racionální zdůvodnění a dokonale jasno, tak by Ježíšovo vtělení pozdržel do vynálezu magnetofonů a videokamer. Racionální jistota je přesně to, co nám Písmo nenabízí. Nabízí nám něco mnohem lepšího a úplně odlišný způsob poznání: intimní vztah, cestu tmou, stezku, na které si sami pro sebe musíme objevit, že milost, láska, milosrdenství a odpuštění jsou absolutně nezbytné pro přežití – ve světě vždy a navždy nejistém. Potřebujete jenom dostatek moudrosti a zakotvení, abyste věděli, jak žít bez jistoty! Ano, my skutečně jsme spaseni vírou. Lidé žijící tímto způsobem nikdy nepřestanou růst, jen tak snadno se nezlomí a je opravdu radost s nimi žít.

Božský tanecTrojice a vaše proměnaRichard Rohr
Barristerkniha2020-26299,00 Kč

Očekávání Vánoc

Kniha známého duchovního autora, františkána Richarda Rohra, nabízí zamyšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní obnovou a posilou. Rohr se staví proti infantilizaci Vánoc a vybízí naopak k tomu, aby se staly opravdovými svátky křesťanské dospělosti. Dává podněty k objevení Boží lásky, velkorysosti, jeho touhy po lidské svobodě. V krátkých, ale moudrých promluvách nabízí na každý den adventu téma, které je možné celý den promýšlet. K tomu slouží i podněcující otázka v závěru, jež obrací pozornost na konkrétní život čtenáře. Richar Rohr je americký františkán, mezinárodně uznávaný ekumenicky smýšlející učitel duchovního života. Základem jeho učení je kontemplativní praxe a žitá kenoze (oprošťování se), které se projevují radikálním soucítěním, především se sociálně slabými. Je autorem mnoha duchovních bestsellerů a zakladatelem Rohrova institutu a Živé školy akce a kontemplace.

Očekávání VánocAdventní zamyšleníRichard Rohr
Portálkniha2019-47159,00 Kč

Adamův návrat

Západní společnost má pro muže množství lákadel: peníze, moc, společenskou prestiž, vzdělání, sex – to vše vydává za sám cíl jeho existence. Přesto právě dnes je pro řadu mužů čím dál tím bolestnější nedostatek opravdového smyslu a pocit nenaplnění. Tradičním prostředkem sebenalezení, který se rozvinul u mnoha různých kultur, jsou iniciační rituály, rituály přechodu. Každý iniciační rituál připravoval muže na jeho zralou mužskou úlohu uvnitř společenství a umožňoval mu pravdivěji nalézt vlastní hodnotu a smysl své existence. Právě chybějící prvek iniciace považuje Rohr za jádro mnoha problémů dnešní společnosti. Richard Rohr strávil několik desítek let studiem iniciačních praktik, s jejichž pomocí se snaží rozvíjet a prohlubovat mužskou spiritualitu v rámci duchovních cvičení po celém světě.

Adamův návratRichard Rohr
Vyšehradkniha2019-36249,00 Kč

Nesmrtelný diamant

Knihu Nesmrtelný diamant napsal americký františkán, propagátor mužské spirituality a organizátor iniciačních rituálů Richard Rohr „pro sekulární hledající a přemýšlivé lidi, věřící, stejně jako nevěřící, a pro tu velkou skupinu, která přišla o iluze a uzdravuje se z náboženství samotného. Překvapivě právě oni jsou často připraveni vidět a ctít Tajemství lépe než mnozí náboženští lidé. „… Mnoha věcem musí být dovoleno zemřít – ne proto, že jsou špatné, ale protože nás možná nemohou posunout tam, kam je třeba jít.

Nesmrtelný diamantHledání našeho pravého jáRichard Rohr
Vyšehradkniha2019-22249,00 Kč

Enneagram (4.vyd)

Enneagram, více než dva tisíce let starý dynamický systém, popisuje devět typů osobnosti, devět charakterů. Po celá staletí byl používán duchovními mistry. Enneagram vám může posloužit jako cenná praktická pomůcka v jakékoliv terapii, psychologické a du­chov­ní práci, ale i v oblasti partnerských a rodinných vztahů a ve světě podnikání, například ke zlepšení vztahů, zefektivnění komunikace a předcházení konfliktům. Enneagram nás může vést k vnitřní zkušenosti vznešenosti a síly. Ovšem nešetří nás a ukazuje nám naše chyby! Příliš často děláme něco správného z falešných pohnutek!

Enneagram (4.vyd)Devět tváří dušeAndreas Ebert
Richard Rohr
Synergie Publishingkniha2018-09289,00 Kč

Nahý Boh

. „Som presvedčený, že to, čo učili všetci veľkí duchovní učitelia dejín, naozaj platí: Odložiť vlastné Ja so všetkými jeho nárokmi a upustiť od falošných predstáv o sebe samom. Len čo sa nám to podarí a naša duša sa ocitne celkom obnažená a úplne nahá, objavíme v sebe to najvnútornejšie miesto, kde sa zjavuje Boh. Možno ide o najväčšiu revolúciu, aká sa v súčasnosti deje vnútri cirkevnej zbožnosti: Zakaždým, keď sa človek stretne s vlastným tieňom, prijme svoju vnútornú temnotu a prizná sa k vlastnej rozbitosti – objaví, že práve tadiaľ vedie cesta k Bohu.“<BR>Richard Rohr

Nahý BohObhajoba kresťanstva z tela a krviRichard Rohr
Zrnokniha SK2017-09160,00 Kč

Naděje proti temnotám

Další z knih populárního propagátora mužské spirituality.

Naděje proti temnotámDnešním neklidným světem se sv. FrantiškemRichard Rohr
John Bookser Feister
Cestakniha2016-22, 2004-01149,00 Kč

Blízké příležitosti k milosti

Mnoho křesťanů vyrostlo v zajetí neustálého varování, aby se vyhýbali "blízkým příležitostem k hříchu", proto je jistě nezbytné vědět, že zde existují také "blízké příležitosti k milosti". Avšak nám, lidem posedlým pokrokem, konzumním způsobem života a rychlým řešení problémů dnes často chybí, řekli bychom, náležitý "software", jehož prostřednictvím bychom toto poselství byli schopni dešifrovat. "Hardware" však, jek věříme, je k dispozici a stéle čeká uprostřed nepostižitelného nevědomí, "blízko příležitostem k milosti".

Blízké příležitosti k milostiRichard RohrPaulínkykniha2016-17, 2004-53135,00 Kč

Nadšení pro lásku

Všimli jste si, že František z Assisi, na rozdíl od svatých učitelů církve, na obrazech většinou nedrží knihu? Že nedrží kostel ani řeholi jako třeba Basil nebo Benedikt? Obvykle je vyobrazen nadšený, tančící, ve vytržení, se zvířaty, s rukama zvednutýma k nebesům. Jeho osvobozené tělo – blízké všemu a všem – je samo o sobě jeho hlavním atributem. Všiml jsem si, že na spoustě obrazů Františkovi chybí svatozář, což u svatých není obvyklé. Zdá se, že je tak zřetelně proměněn, že ani nepotřebujeme ujištění o tom, že je svatý. Velcí světci jsou odvážní i kreativní; říkají ano, ale i, nejsou dualisty, kteří žijí v zajetí malého světa buď, anebo. Výjimkou je u nich pouze láska a odvaha, ve kterých skutečně žijí podle přístupu všechno, nebo nic.

Nadšení pro láskuTřetí cesta Františka z AssisiRichard RohrCestakniha2015-43235,00 Kč

Stát se moudrým mužem

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

Stát se moudrým mužemÚvahy o mužské spiritualitěRichard Rohr
Joseph Martos
Cestakniha2012-29174,00 Kč

Adamův návrat

I u nás dobře známý americký autor duchovně terapeutické literatury předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině. Rohr, který zde zúročil své zkušenosti kontemplativního mnišského života i léta terapeutické praxe, předkládá skutečnou iniciaci pro toho, kdo chce hlouběji proniknout do plného, křesťansky orientovaného duchovního života, a zároveň se odmítá zříci své zralé jedinečnosti - své mužské dynamiky a osobnosti.

Adamův návratMužská iniciaceRichard RohrVyšehradkniha2012-12158,00 Kč

Veci skryté

Richard Rohr, františkánsky kňaz, známy autor viacerých kníh z oblasti duchovného života, kontemplatívnej modlitby a mužskej spirituality, sa v knihe Veci skryté zamýšľa nad rôznymi témami z pohľadu Svätého písma. V desiatich kapitolách originálnym spôsobom rozvíja tému Božieho zjavenia a ľudského poznania. Nejde o teóriu. „Táto obdivuhodná zbierka kníh a listov nazvaná Biblia má za úlohu priviesť do úžasu! Jej úlohou je božská premena, nie vybudovanie intelektuálneho povedomia či pohladenie nášho „malého ega“.

Rohr zostáva v knihe verný tomuto presvedčeniu. Jeho riadky vyvolávajú otázky a provokujú. Ak sa rozhodnete čítať túto knihu, akiste budete konfrontovaní s Kristovým posolstvom a možno niektorí aj s novým pohľadom na kresťanstvo. Stretnete sa s veľkými témami ako: spiritualita vtelenia, modlitba, milosť, tajomstvo kríža, odpustenie, tajomstvo dobra a zla, Mária, a Kristus ako jediná správna Cesta.

Na záver malý odkaz autora: „Ak je zmŕtvychvstalý Ježiš konečným zjavením prirodzenosti Božieho srdca, potom odrazu zistíme, že žijeme v bezpečnom a nádhernom svete. Nie Boh sa však zmenil alebo že by bol hebrejský Boh iný ako Boh Ježiša, to my rastieme, keď prechádzame týmito textami a prehlbujeme svoju skúsenosť. Boh sa nemení, ale to my potrebujeme dlhý čas premien, kým budeme pripravení na stretnutie s takýmto Bohom. Zostaňte verní textu a svojmu vnútornému životu s Bohom a vaša kapacita pre Boha sa zväčší a prehĺbi.“

Veci skrytéPísmo ako spiritualitaRichard RohrSerafínkniha SK2011-44302,00 Kč

Jób a tajomstvo utrpenia

Nijaká náboženská literatúra neučí o ceste zostupu odvážnejšie a efektívnejšie ako Kniha Jób. Žiadna kniha nie je menej terapeutická alebo menej "nápomocná", ako zvykneme hovoriť. Nič nerieši, nič nevysvetľuje a odmieta tých, čo sa pokúšajú vysvetľovať. Zaiste je ohromujúce, že sa niekto odvážil napísať a predložiť ľuďom takú knihu. Ak je postmoderná kríza predovšetkým krízou vlastného ja, a ja si myslím, že je, príbeh Jóba bezchybne a pravdivo mení orientáciu nášho ja. Pre prípad, že by nám unikla vedľajšia zápletka, nesmieme prehliadnuť zásadnú kritiku náboženstva, ktorá sa tiež vynára z Knihy Jób. Všetky naše zvyčajné náboženské odpovede sú spravodlivo posudzované Božím hnevom voči svojmu ľudu, "lebo ste o mne nehovorili pravdivo" (42, 7). Predstavte si, že Boh sa takto vyjadruje o náboženskej ideológii, pravovernosti, konvenčnej múdrosti a hrdinskom idealizme...

Jób a tajomstvo utrpeniaRichard RohrSerafínkniha SK2008-01190,00 Kč

Jób a tajomstvo utrpenia

Nijaká náboženská literatúra neučí o ceste zostupu odvážnejšie a efektívnejšie ako Kniha Jób. Žiadna kniha nie je menej terapeutická alebo menej "nápomocná", ako zvykneme hovoriť. Nič nerieši, nič nevysvetľuje a odmieta tých, čo sa pokúšajú vysvetľovať. Zaiste je ohromujúce, že sa niekto odvážil napísať a predložiť ľuďom takú knihu. Ak je postmoderná kríza predovšetkým krízou vlastného ja, a ja si myslím, že je, príbeh Jóba bezchybne a pravdivo mení orientáciu nášho ja. Pre prípad, že by nám unikla vedľajšia zápletka, nesmieme prehliadnuť zásadnú kritiku náboženstva, ktorá sa tiež vynára z Knihy Jób. Všetky naše zvyčajné náboženské odpovede sú spravodlivo posudzované Božím hnevom voči svojmu ľudu, "lebo ste o mne nehovorili pravdivo" (42, 7). Predstavte si, že Boh sa takto vyjadruje o náboženskej ideológii, pravovernosti, konvenčnej múdrosti a hrdinskom idealizme...<BR>

Jób a tajomstvo utrpeniaRichard Rohr
Serafínkniha SK2008-01220,00 Kč

Stát se moudrým mužem

Autor dovede oslovit a zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. Jedná se o rozsáhle přepracovanou knihu Cesta divokého muže, která u nás vyšla před 5 lety a oslovila široký okruh mužů v jejich hledání mužské identity a spirituality. Rohrovo dílo zraje jako dobré víno a tato kniha přináší řadu nových hlubokých podnětů (zvláště v nově zařazených kapitolách) všem, kdo jsou na cestě.

Stát se moudrým mužemÚvahy o mužské spiritualitěRichard Rohr
Joseph Martos
Cestakniha2007-01169,00 Kč

Adamův návrat

I u nás dobře známý americký autor duchovně terapeutické literatury předkládá svou vizi duchovní cesty. Východiskem jeho prakticky orientovaného konceptu duchovního zrání jsou iniciační rity, existující ve všech kulturách, které reinterpretuje tak, aby odrážely vnitřní potřeby, touhy i slabiny dnešního muže a pomáhaly je zvládnout na vyšší rovině.

Adamův návratRichard Rohr
Vyšehradkniha2004-53158,00 Kč

Duchovní bratři

Teolog "chlapské spirituality" se nechal inspirovat obrázky Louise Glanzmana a načrtl svým typickým neotřelým rukopisem portréty dvanácti biblických postav - mužů od Abraháma a Mojžíše po sv. Pavla a Timotea.

Duchovní bratřiMuži bible mluví k mužům dneškaRichard Rohr
Louis Glanzman
Cestakniha2004-53167,00 Kč

Hledání svatého grálu

Dnešní lidé se mohou od velkých příběhů a mýtů mnohému naučit. Největším přínosem pro většinu mužů jsou starodávné legendy o rytířích, kteří hledají svatý grál. Tyto legendy v jádru vybízejí k opuštění pohodlné každodennosti a jsou výzvou k objevování pravdy o nás samých. Otec Rohr tyto příběhy oživuje a ukazuje, že navzdory kulturním proměnám zůstává i dnes univerzální pravda nezměněna a její hledání je stále stejnou výzvou.

Hledání svatého gráluRichard Rohr
Cestakniha2004-53178,00 Kč

Radikální milost

Meditace nad biblickými texty na každý den liturgického roku Autor knihy, americký kněz, františkán německého původu, Richard Rohr (1945) je jedním z nejznámějších představitelů duchovní obnovy v USA. Je zakladatelem komunity Nový Jeruzalém a vedoucím Centra pro akci a kontemplaci v Albuquerque v Novém Mexiku. Za své prvotní povolání považuje šíření evangelia a k tomuto cíli používá mnoha prostředků: integraci akce a kontemplace, tvorbu komunit, záležitosti míru a spravedlnosti, mužskou spiritualitu, ekologickou spiritualitu a další. V minulých letech několikrát navštívil Českou republiku a uskutečnil řadu přednášek, besed a meditačních setkání. Je autorem řady knih o mužské spiritualitě, iniciaci a kontemplativní modlitbě. Kniha Radikální milost obsahuje krátké úvahy a meditace ke každému dni liturgického roku. Najdeme tu texty na dobu adventní, vánoční, postní, velikonoční a všechny dny liturgického mezidobí.

Radikální milostMeditace na každý denRichard RohrVyšehradkniha2004-53248,00 Kč

Proč být katolíkem

Důvod k tomu být katolíkem je nakonec v tom, být světcem. Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech ostatních

Proč být katolíkemRichard Rohr
Joseph Martos
Cestakniha2003-01139,00 Kč

Všechno má své místo

Edice Život. S úvodem Pavla Tigrida. Soubor příležitostných úvah jedné z nejvýznamnějších osobností české politické kultury. Chartista a vídeňský zpravodaj Hlasu Ameriky, který před lety statečně zveřejňoval zprávy o tajných zločinech komunistické moci, působil později několik let jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Jeho bohatými životními zkušenostmi podložené úvahy k aktuálním tématům jsou vedeny hlubokým osobním zájmem o přítomnou a budoucí situaci naší společnosti v měnících se kontextech politiky, kultury a duchovního života. Inspirující četba pro Čechy – Evropany všech věkových kategorií.

Všechno má své místoDar kontemplativní modlitbyRichard RohrVyšehradkniha2003-01138,00 Kč

Všechno má své místo

Edice Život. S úvodem Pavla Tigrida. Soubor příležitostných úvah jedné z nejvýznamnějších osobností české politické kultury. Chartista a vídeňský zpravodaj Hlasu Ameriky, který před lety statečně zveřejňoval zprávy o tajných zločinech komunistické moci, působil později několik let jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Jeho bohatými životními zkušenostmi podložené úvahy k aktuálním tématům jsou vedeny hlubokým osobním zájmem o přítomnou a budoucí situaci naší společnosti v měnících se kontextech politiky, kultury a duchovního života. Inspirující četba pro Čechy – Evropany všech věkových kategorií.

Všechno má své místoDar kontemplativní modlitbyRichard RohrVyšehradkniha2003-01138,00 Kč

Cesta divokého muže

Kniha františkánského kněze Richarda Rohra a Josepha Martose pojednává o širokém spektru témat souvisejících s mužskou spiritualitou – o mužském a ženském aspektu v duchovním člověku, o společenském systému bílého muže, mužské emancipaci a iniciaci, o funkci tvůrce, agresora a rozsévače, o roli otce a děda v životě muže, o základních mužských archetypech. Rohr a Martos shrnují pohledy kulturní antropologie, teologie a psychologie. Předkládají nám množství zajímavých podnětů pro duchovní život, které načerpali ze svých bohatých pastoračních zkušeností. Autoři se nebojí otevírat témata, která se při formaci mužské spirituality často opomíjejí.

Cesta divokého mužeRichard Rohr
Joseph Martos
Cestakniha2002-01145,00 Kč

Adamov návrat

„Sme synmi Ezaua. Predali sme svoje právo prvorodeného za „fast–food“ náboženstvo. Takéto náboženstvo nás ani svet veľmi nemení. Ponúkam vám teda svoje názory — pamätajte na to, že každý názor je pohľadom z určitého uhla...“ Richard Rohr je kňaz františkánskeho rádu z provincie v Novom Mexiku v USA. Žije v pustovni za františkánskou komunitou v Albuquerque a svoj čas delí medzi miestnu prácu a kázanie a vyučovanie na všetkých kontinentoch.

Adamov návratRichard RohrSerafínkniha SK0001-01190,00 Kč