Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Když je život zraněn

Tato kniha je „první vlaštovkou“ pro ty, kteří potřebují pomoci, kteří potřebují uzdravit své zranění, a také pro ty, kteří žijí v blízkosti lidí různě vnitřně zraněných a kteří jsou pověřeni službou je doprovázet. Autor knihy nás zve k vytvoření kultury života. Na příkladech ukazuje, jak lze životní zranění odhalit a jak je lze léčit skrze důvěru, doprovázení a naslouchání, zprostředkované Otcovství a útěchu, aby tak zraněný člověk objevil pravdu o sobě a přijal svůj život v jeho celosti.

Když je život zraněnPhilippe Madre
Paulínkykniha2016-52, 2007-0189,00 Kč

Uzdravení a exorcismus

Kniha se věnuje citlivé otázce rozlišování mezi uzdravením a exorcismem, protože i když se o službě modlitby za uzdravení a osvobození dnes již ví a její plody jsou viditelné, přesto mezi lidmi panuje zmatek. Autor se snaží vnést světlo do složité problematiky, aniž by chtěl těžit z populárnosti, jež s sebou téma nese. Vychází z vlastní zkušenosti lékaře, z evangelního pohledu na Ježíše a z učení církve.

Uzdravení a exorcismusJak rozlišovat?Philippe MadrePaulínkykniha2007-01298,00 Kč

Adorace a útěcha

Na stránkách této knihy nám autor nenabízí nějakou "metodu", jak se lépe modlit před Nejsvětější svátostí, ale zkušenost s vlastním smyslem adorace: hluboký a pravdivý vztah s Pánem života, který přináší pokoj a proměňuje náš vlastní život.

Adorace a útěchaProsté modlitbyPhilippe MadrePaulínkykniha2005-5299,00 Kč

Boží volání

Mnoho křesťanů hledá své místo, své povolání, přeje si něco učinit se svým životem, pro Ježíše a s Ježíšem. Bůh volá… Ale jak? Tato kniha sama o sobě nedokáže činit divy. Neobsahuje návod, jak zaručeně rozpoznat své vlastní povolání, ani nezbavuje nutnosti osobního růstu či naslouchání Boží moudrosti. Vybízí k jakési dosavadní životní bilanci a skrze ni otevření se Božímu světlu.

Boží voláníRozlišování povoláníPhilippe MadrePaulínkykniha2004-53128,00 Kč

Ale zbav nás od zlého

Velice aktuální kniha z pera lékaře psychiatra se zabývá dávným biblickým problémem vztahu ďábla a lidské duše. Autor na řadě příkladů dokazuje, že se nejedná o překonané báchorky z minulosti, ale že ďábelský vliv na duše skutečně existuje a že jej lze rozpoznat. Při četbě s překvapením zjišťujeme, jak právě osoby hluboce duchovně založené mohou být v tomto směru zranitelné. Dále jsou zde podrobeny kritice některé orientální duchovní proudy a metody duchovního sebezdokonalování, které se u osob nepřipravených mohou stát vstupní branou ďábelské nákazy. A lékem na to všechno není ani freudismus, ani psychoanalýza, leč upřímná křesťanská modlitba.

Ale zbav nás od zléhoPraktický přístup k vysvobozeníPhilippe MadreKarmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01119,00 Kč

Dar poznání

Církev nás po vzoru svatého Pavla vybízí, abychom usilovali o charismata, zvláště o dar proroctví. Používá-li se tento dar moudře, může přinést mnoho dobrého. Naše neznalosti a strach však mnohdy brzdí dílo, které chce naším prostřednictvím Duch svatý konat…

Dar poznáníProroctví ve službách církvePhilippe Madre
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1999-5269,00 Kč

Tajemství Boží lásky a služba uzdravování

Autor vychází z pojetí člověka, které neopomíjí jeho duchovní stránku. Léčit jen psychiku, když je v mnoha případech zasažena i duchovní oblast, nestačí. Člověk potřebuje být uzdraven celý, ve všech dimenzích svého bytí.

Tajemství Boží lásky a služba uzdravováníPhilippe Madre
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1998-53169,00 Kč

Odovzdanosť do prozreteľnosti

Odovzdanosť do prozreteľnostiPhilippe MadreSerafínkniha SK0001-0126,00 Kč