Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Historie času ...... a původ mého já

Za posledních asi sto let vědci odborně postulovali a ověřili to, že prostor a čas jsou relativní a že realita je podstatně neurčitá (Heisenbergův princip neurčitosti). Že hmota není podstatná, z čehož plyne, že ani vědecká metoda neukazuje podstatu (přinejmenším ne tak, jak jsme si myslívali) a že všechen prostor, čas i hmota – celé stvoření – je relativní. Křesťané se děsí relativismu a ztráty absolutní pravdy. Měli bychom ale naslouchat pozorněji – vědcům i Písmu. Věda nemá kategorie pro nic za prostorem a časem, pro začátek a konec prostoru a času. Ježíš řekl, „já jsem alfa i omega, začátek i konec“.

Historie času ...... a původ mého jáNeotřelý pohled na úvodní kapitoly BiblePeter Hiett
Samuelkniha2016-51299,00 Kč

Věčnost začíná již dnes

Poté, co se dlouhé roky pastor Peter Hiett knize Zjevení vyhýbal, ke svému překvapení zjistil, že tato úžasná kniha je skutečně tím, čím si nárokuje být: opravdovým zjevením Ježíše Krista.
Ačkoli představuje Ježíše nepřekonatelným způsobem, její zvěst se žel ztrácí v labyrintu moderních interpretací. Hiett trvá na tom, že
- kniha Zjevení popisuje náš vztah s Ježíšem,
- místo, o němž Jan píše, je právě zde,
- doba, kdy se děj této zvláštní knihy odehrává, je právě nyní.

Věčnost začíná již dnesSetkání s Ježíšem v knize ZjeveníPeter HiettNávrat domůkniha2009-01250,00 Kč