Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vznik úcty a modlitby ke čtrnácti svatým pomocníků v nouzi

Autor seznamuje čtenáře se vznikem a vývojem společné úcty ke čtrnácti svatým pomocníkům v nouzi, kteří se často uvádějí i samostatně. Brožurka obsahuje svátky, roky úmrtí a atributy těchto světců, modlitby k nim a seznam tzv. náhradních pomocníků. Zároveň seznamuje se vznikem, cíli a působením Bratrstva čtrnácti svatých pomocníků v nouzi.

Vznik úcty a modlitby ke čtrnácti svatým pomocníků v nouziBruno Pavel Viczencz
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2019-4825,00 Kč

Genezis

Publikácia spĺňajúca vysoké odborné kritériá je svojou štruktúrou rozčlenená na päť častí. Úvod každej kapitoly tvorí nový preklad pôvodného hebrejského textu Biblie doplnený prekladom starovekého gréckeho textu.Po prekladoch nasleduje náročný filologický rozbor state, zaujímavý najmä pre znalcov biblických jazykov. Pre neodborníkov bude zaiste obohacujúce objavovať, akými jazykovými nuansami disponovali staroveké jazyky pre zachytenie takých nezachytiteľných skutočností, ako je vzájomný vzťah Boha a človeka. Najrozsiahlejšiu časť každej kapitoly tvorí samotný komentár. Verš za veršom, niekedy slovo za slovom sa autori usilujú vysvetliť skutočný zmysel neraz veľmi komplikovaných až záludných biblických formulácií vo svetle modernej historickej, literárnej, archeologickej, teologickej a sociologickej vedy. V časti nazvanej kompozícia dostane čitateľ možnosť nazrieť na komentovanú stať z nadhľadu, odhaliť zámer inšpirovaného autora, vidieť text v širokých biblických súvislostiach. Komentovanie v každej kapitole uzatvára inšpiratívne čítanie o tom, ako možno aplikovať biblický text v teologickej reflexii, v pastoračnej praxi a v liturgii. Čitateľskou lahôdkou, ktorá text publikácie nesmierne oživuje a niekedy aj odľahčuje, je citovanie komentárov z pera cirkevných otcov a židovských rabínov. Čitateľ bude vnímať tieto literárne skvosty ako veľké osvieženie.

GenezisKomentár k Starému zákonu 1Peter Bujko
Peter Dubovský
Dobrá knihakniha SK2016-15, 2008-01660,00 Kč

Humanae vitae (O správném předávání lidského života)

Humanae vitae je encyklika, kterou 25. července 1968 vydal papež Pavel VI. Zabývá se manželskou láskou a odpovědným rodičovstvím. Potvrzuje a dále rozvíjí tradiční postoj římskokatolické církve k sexualitě a plánovanému rodičovství, vyjádřený předtím např. v encyklice Casti connubii Pia XI. Odmítá ty způsoby kontroly početí, při nichž je záměrně způsobena neplodnost pohlavního styku (antikoncepci v užším slova smyslu) i umělý potrat (interrupci). Vyzývá k odpovědnému plánování rodiny pomocí metod přirozeného plánování rodičovství, kdy manželé „oprávněně využívají přirozené dispozice“. Zdůrazňuje nerozlučitelnost dvojího významu manželského pohlavního styku: jednoty a plodnosti.

Humanae vitae (O správném předávání lidského života) Pavel VI.
Cestakniha2014-1230,00 Kč

Evangelii Nuntiandi

Hlásání evangelia lidem celého světa.

Evangelii NuntiandiHlásání evangeliaPavel VI.
Zvonkniha1996-0130,00 Kč