Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vavřín víry

V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši Kristu nepřináší „vavříny“, na kterých bychom mohli spokojeně usnout, ale spíš trní útrap všeho druhu. A také zjitřenou citlivost pro přemnohá zla, jež „normální“ společnost vůbec neregistruje.

Vavřín víryNeobvyklé vítězstvíPavel Rejchrt
Stefanoskniha2019-24128,00 Kč

Ukaž nám cestu

Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.

Ukaž nám cestuPavel RejchrtStefanoskniha2013-44285,00 Kč

Starými nepokoji

Sbírka básní přináší šest oddílů básní s názvy - Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo,Kytice kontemplací, Světla z Praslova, Účastníci mystéria. Kniha je doplněna 18 ilustracemi autora.
"Kompozice Rejchrtovy knihy je schodišťovitá, pnoucí se vzhůru. Dvě závěrečné věty jsou prodchnuty vírou v moc nikoli pomíjivého, usmýkaného, znaveného slova, nýbrž v dar světla potlačujícího nápor noci." (Jan Suk).

Starými nepokojiPavel RejchrtStefanoskniha2009-01280,00 Kč

O smlouvách dvojí krve

V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře odkazovaly k případnému jevištnímu provedení. Doslov napsal a text redakčně připravil Vladimír Novotný.

O smlouvách dvojí krvePavel RejchrtStefanoskniha2004-53295,00 Kč

Samochodci víry

Románová alegorie a svědectví o našich životech, o jejich smysluplnosti.

Samochodci víryPavel RejchrtStefanoskniha2004-01424,00 Kč

Světlo v čas večera

Autor vybral pro tuto sbírku jak ty básně, které podstoupily příslovečnou zkoušku času, tak i ty, jež naléhavě promlouvají z hlubin jeho současné mysli.

Světlo v čas večeraBásně z let 1970-2003Pavel RejchrtStefanoskniha2003-44345,00 Kč

Strážce a příchozí

Dva bratři, kteří jsou od sebe od dětství rozloučeni protikladnými životními cestami, vedou spolu rozhovou o posledních věcech života i smrti.

Strážce a příchozíPavel RejchrtStefanoskniha2002-47190,00 Kč

Strážce a příchozí

Dva bratři, kteří jsou od sebe od dětství rozloučeni protikladnými životními cestami, vedou spolu rozhovou o posledních věcech života i smrti.

Strážce a příchozíPavel RejchrtStefanoskniha2002-47235,00 Kč

Předvečer úplnosti

Tvůrčí osobnost básníka, prozaika a malíře Pavla Rejchrta dostává v poslední době konečně příležitost oslovit širší veřejnost. Ve dvou minulých letech vyšly dvě sugestivní knihy jeho veršů a v závěru loňského roku pak v Kalichu soubor znamenitých próz Tvárnosti tušeného. Jeho nová básnická kolekce je sbírkou duchovních meditací, leckdy až lamentací nad tváří soudobého světa a stavem lidské duše, zneklidňujících, ale k naději vzhlížejících básnických rozprav. Provázejí ji barevné reprodukce jeho kreseb a olejomaleb.

Předvečer úplnostiPavel Rejchrt
Kalichkniha2001-01430,00 Kč

Tvárnosti tušeného

Reflexivní prózy a podobenství. Soubor desatera znamenitých básnických povídek. V textu reprodukce plastik Ivana Jilemnického.

Tvárnosti tušenéhoPavel RejchrtKalichkniha1999-52234,00 Kč

Tvárnosti tušeného

Reflexivní prózy a podobenství. Soubor desatera znamenitých básnických povídek. V textu reprodukce plastik Ivana Jilemnického.

Tvárnosti tušenéhoPavel Rejchrt
Kalichkniha1999-52234,00 Kč