Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Otřásání základů

Otřásání základů ( The Shaking of the Foundations , 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením křesťanského poselství.

Otřásání základůPaul Tillich
Kalichkniha2014-22237,00 Kč

Systematická teológia

Paul Tillich patrí medzi najvýznamnejších teológov 20. storočia a trvalé pravdy večného posolstva originálne prináša aj kritickému čitateľovi dneška. Dielo Systematická teológia obsahuje všetky tri zväzky v preklade Jána Greša.

Systematická teológiaPaul TillichTranosciuskniha SK2009-01494,00 Kč

Odvaha být

Tillich patřil k nejvýznamnějším postavám intelektuálního života ve své době – jak v Německu, tak ve Spojených státech. Považoval se za člověka „na pomezí“, který stojí mezi starým dědictvím smyslu pro posvátné věci a sekulární perspektivou nové doby, který zprostředkovává setkání mezi vírou a rozumem, teologií a filosofií. Některé z jeho knih, především Odvaha být (1952) a Dynamika víry (1957), získaly ohlas i u širokého čtenářského publika, které se obvykle o náboženské otázky příliš nezajímá. Vrchol jeho myslitelského úsilí na poli víry představuje třísvazková Systematická teologie (1951–63). V českém jazyce vyšly knižně pouze dva výbory kratších Tillichových textů: Biblické náboženství a ontologie (1990) a Lidské tázání po nepodmíněném (1997).V knize Odvaha být Tillich předkládá brilantní fenomenologii úzkosti a odvahy. Chápe je nikoli jako skutečnosti etické, nýbrž ontologické: úzkost prožívám tehdy, je-li ohroženo mé bytí, a odvaha znamená schopnost potvrzovat vlastní bytí navzdory ohrožení. Tillich ukazuje, že již od antiky je člověk vystaven trojí existenciální úzkosti: před osudem a smrtí, před prázdnotou a nesmyslností a před vinou a zatracením. Radikalizace těchto úzkostí v moderní době se podle Tillicha podílela na vzniku nových kulturně společenských jevů – komunistického a fašistického kolektivismu a kapitalistického konformismu –, v nichž člověk nachází odvahu být jen jako součást většího celku. Proti takové odvaze klade Tillich existencialistickou odvahu být jako individuum, která však svou poslední jistotu může čerpat pouze v „absolutní víře“, očištěné od teistických představ o Bohu: „Odvaha být má kořeny v tom Bohu, který se objevuje, když Bůh zmizel v úzkosti pochybování.“

Odvaha býtPaul Tillich
CDKkniha2004-01198,00 Kč

Lidské tázání po nepodmíněném

Sborník statí o náboženských symbolech.

Lidské tázání po nepodmíněnémPaul TillichNakladatelství Luboš Marekkniha1997-0155,00 Kč