Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Přímluva za současnost

Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z akademického kostela souvisejí a z nich také vyrůstají

Přímluva za současnostUmění v sakrárním prostoruNorbert Schmidt
Triádakniha2017-16496,00 Kč

Dům Boží a brána nebe ve 20. století

Při povrchním pohledu na výtvarnou kulturu 20. století se sakrální architektura jeví jako okrajová oblast, která až na několik málo výjimek nepřinesla výraznější umělecké počiny. Zdá se, že to způsobilo lpění na osvědčených vzorech a nechuť k inovacím ze strany objednavatelů. Pokud však opustíme zjednodušující „vývojové" schéma, objeví se před námi pestrá mozaika uměleckých výkonů, směrů a tendencí, kterým je společná snaha o vyjádření spirituality výtvarnou formou 20. století - s různou mírou akcentů na stupnici mezi tradicionalismem a modernitou. Právě tuto bohatost zprostředkuje čtenáři předkládaný svazek.<BR><BR>Obsah:<BR><BR>František X. Halas: Sekularizace a ztráta historické paměti<BR>Pavel Kopeček: Pojetí sakrálního prostoru v dílech církevních Otců<BR>Karel Rechlík: Setkávání se světlem (Meditativní tendence v sakrální architektuře)<BR>Aleš Filip: Idea křesťanského symbolistního umění<BR>Václav Hortvík - Emil Kordiovský - Miroslav Svoboda: Archivní doklady k církevním stavbám v SOkA Mikulov<BR>Jana Rollová: Salesiánská architektura v Čechách a na Moravě do roku 1950<BR>Dušan Foltýn: Mezi historismem a modernou (Dva příklady sudetoněmecké monastické architektury období první republiky)<BR>Markéta Svobodová: Architektonický vývoj sakrálních staveb Církve československé husitské ve 20.-40. letech 20. Století<BR>Jana Osolsobě - Aleš Filip: Stylové proměny sakrálních staveb Vladimíra Fischera<BR>Jiří Pometlo: Sakrální stavby Aleše Langa (Církev adventistů sedmého dne)<BR>Norbert Schmidt: Příliš hluku kolem Prostoru ticha? (Úvahy o klášteře Matky Boží v Novém Dvoře)<BR><BR>Texty z kolokvia pořádaného Mikulovským centrem pro evropskou kulturu ve spolupráci se Státním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově 5.-6. 11. 2005

Dům Boží a brána nebe ve 20. stoletíStudie o sakrální architektuřeAleš Filip
Norbert Schmidt
CDKkniha2009-01198,00 Kč

In Spiritu Veritas

Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

In Spiritu VeritasAlmanach k 65. narozeninám Dominika Duky OPMartin Bedřich
Benedikt Mohelník
Krystalkniha2008-01540,00 Kč