Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě

Předložená publikace pojednávající o teologii zastoupení významného německého teologa Dietricha Bonhoffera byla obhájena v září 2009 jako disertační práce na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Text, který má čtenář v rukou, zohlednil připomínky oponentů a shrnuje několikaleté vědecko-odborné zkoumání problematiky v rámci studia na fakultě, překládá výsledky z řešení grantu GAUK i ze zahraničních pobytů na univerzitách v německých městech Heidelberg a v Tübingen. Jak již název napovídá, jedná se o systematicko-teologické zkoumání, které chce poukázat na provázanost této teoretické disciplíny s praktickým životem člověka. Téma jednání místo druhého (die Stellvertretung) se ukazuje jako velmi aktuální problém ve společenství církve, v rodině i celkově ve společnosti.

Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místěZástupnost v teologii Dietrecha BonhofferaNoemi BravenáNakladatelství Luboš Marekkniha2009-53180,00 Kč

Deus semper maior

Publikace Deus semper maior přibližuje homiletickou praxi v Církvi bratrské. Výběr 27 chronologicky řazených kázání Jána Liguše z let 1993–2003 obsahuje jednotnou strukturu, tématické názvy a odkazy na jednotlivé biblické texty. Čtenář dostává do rukou nezkrácenou verzi, která byla podkladem pro nedělní zvěstování. Přínosem této publikace je představení šíře Evangelia, teologické propojení starozákonního a novozákonního textu, uchopení otázky theodiceje i poodkrytí skrytých stránek Božího jednání.

Deus semper maiorVýběr kázání Jána Liguše z let 1993-2003Noemi BravenáNávrat domůkniha2007-01180,00 Kč