Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Více si povídat, více milovat

Komunikace je základem manželského vztahu. Kdyby partneři po svatbě spolu mluvili alespoň tolik jako před ní, bylo by mnohem více šťastných domovů. Nejde přitom jen o komunikaci jednoho s druhým, ale také o komunikaci s Bohem. V tom tkví tajemství úspěšného křesťanského manželství. V knize autor rozebírá osm hlavních oblastí, v nichž selhává komunikace v manželství. V druhé části jednotlivých kapitol vede čtenáře k poznání, že ve stejných oblastech často selhává i náš duchovní život. Úzká podobnost mezi manželstvím a vztahem člověka s Bohem je pozoruhodná. To, co utváří dobrý vztah mezi partnery, formuje i vztah člověka s Bohem. Stejně tak problémy, které rozkládají manželství, mohou zničit i duchovní život.

Více si povídat, více milovatMorris Venden
Advent-Orionkniha2015-10150,00 Kč

Podobenství o Boží milosti

Kazatel a spisovatel Morris Venden dokáže jedinečným a přitom srozumitelným způsobem aplikovat biblická podobenství na náš dnešní život. V knize Podobenství o Boží milosti, která je vlastně sbírkou jeho kázání, objevuje a vykresluje Boží milost v těch nejzvláštnějších podobenstvích Ježíše Krista.

Podobenství o Boží milostiMorris Venden
Advent-Orionkniha2007-01148,00 Kč

Jak Ježíš jednal s lidmi

Kniha Jak Ježíš jednal s lidmi je další příležitostí zamyslet se nad životem této vyjímečné postavy, přiblížit se jí a objevit netušené odstíny jejího charakteru. Spolu s autorem budeme procházet jednotlivé příběhy zaznamenané v evangeliích a díky barvitým popisům se staneme jejich součástí.

Jak Ježíš jednal s lidmiMorris Venden
Advent-Orionkniha2005-52158,00 Kč

Jak Ježíš jednal s lidmi

Spolu s autorem budeme procházet jednotlivé příběhy zaznamenané v evangeliích a díky barvitým popisům se staneme jejich součástí. Z bezprostřední blízkosti budeme pozorovat, jak Ježíš přistupoval k různým typům lidí. Udivíme jej, jak jednal s cizoložnicí, jak se skláněl nad nemocnými či jak odpouštěl hříšným a přijímal ztracené. A pokud nezůstaneme jen v roli pozorovatele, ale necháme se vtáhnout do děje, poznenáhlu zjistíme, že se Ježíšovy ruce nedotýkají jen těch druhých, nýbrž i nás a našich niterných zranění. Vydejme se tedy na dalekou cestu do exotických krajin a spolu s biblickými postavami prožijme netušené dobrodružství. Během něj se nám možná naskytne příležitost pohlédnout do Ježíšovy tváře a objevit v ní odpovědi na palčivé otázky našeho života.

Jak Ježíš jednal s lidmiMorris VendenSamuelkniha2005-52158,00 Kč