Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Chrám světa

Už dvě století probíhají v Egyptě archeologické výzkumy, které přinášejí nové a stále podrobnější informace o staroegyptských památkách. Týká se to i staroegyptských chrámů, jejich architektury, výzdobného programu a náboženských textů. Výsledky bádání publikované v desítkách odborných monografií a stovkách článků však dosud nebyly včas a vhodným způsobem zprostředkovány širší veřejnosti. Pokusy o popularizaci této složité a navzájem provázané problematiky mají spíše encyklopedický ráz a omezují se většinou na stručný rozbor architektury a vývoje pokud možno co největšího počtu chrámů, doplněný jednoduchými plánky, několika velmi zběžnými údaji o tom, které božstvo bylo v chrámu uctíváno, kdo chrám postavil a případně ho v moderní době zkoumal.

Chrám světaSvatyně, kulty a mysteria starověkého EgyptaMiroslav Verner
Academiakniha2017-09, 2009-53595,00 Kč

Pyramidy

Kniha známého egyptologa Miroslava Vernera, světově uznávaného odborníka na dobu stavitelů pyramid, podává ucelený přehled o všech pyramidách, které byly dosud v Egyptě objeveny, o době, v níž vznikaly, i badatelích, kteří se o jejich výzkum zasloužili. A také o tom, jak a proč se pyramidy stavěly. Publikace poprvé vyšla česky v roce 1996 a byla přeložena nejen do němčiny, angličtiny a italštiny, ale též do arabštiny, japonštiny a korejštiny. Od té doby přibylo objevů i nových teorií. Druhé české vydání, podstatně přepracované a rozšířené, proto vychází z úrovně poznání, kterého egyptologie dosáhla na počátku 21. století, a rozsáhle čerpá z výsledků nejnovějších výzkumů Českého egyptologického ústavu FF UK na pyramidovém pohřebišti v Abúsíru. Kromě asi 200 rovněž aktualizovaných perokreseb provází text okolo 300 barevných, mnohdy unikátních fotografií.

PyramidyMiroslav VernerAcademiakniha2008-01650,00 Kč

Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta

Reprezentativní původní dílo vědců z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze je svého druhu ojedinělé dílo ve světové literatuře. Těžiště publikace představuje více než 950 abecedně uspořádaných hesel o politických poměrech, hospodářství, náboženství, kultuře, významných osobnostech a událostech starého Egypta. Samostatně jsou vyloženy dějiny Egypta a dějiny egyptologie. Text doplňuje více než 600 obrázků - barevných i černobílých fotografií, perokreseb, plánů a map. Krásná kniha pro všechny zájemce o pozoruhodnou zemi s prastarou historií. Kniha byla v České republice oceněna v rámci soutěže o nejkrásnější české knihy roku 1997.

Ilustrovaná encyklopedie starého EgyptaMiroslav Verner
Karolinumkniha1997-011 705,00 Kč

Pyramidy-tajemství minulosti

Kniha je věnována jednomu z divů starověkého světa pyramidám. Úvodní kapitoly obsahují stručný přehled dějin Egypta v době stavitelů pyramid, počátků egyptologie a archeologického bádání o pyramidách, pojednání o posmrtných představách a pohřebních zvycích starých Egypťanů. Dále seznamuje s jednotlivými egyptskými pyramidami od počátku 3. do počátku 18. dynastie, kdy jejich vývoj jako královských hrobek na území Egypta končí.

Pyramidy-tajemství minulostiMiroslav VernerAcademiakniha1997-01195,00 Kč

Pyramidy-tajemství minulosti

Kniha je věnována jednomu z divů starověkého světa pyramidám. Úvodní kapitoly obsahují stručný přehled dějin Egypta v době stavitelů pyramid, počátků egyptologie a archeologického bádání o pyramidách, pojednání o posmrtných představách a pohřebních zvycích starých Egypťanů. Dále seznamuje s jednotlivými egyptskými pyramidami od počátku 3. do počátku 18. dynastie, kdy jejich vývoj jako královských hrobek na území Egypta končí.

Pyramidy-tajemství minulostiMiroslav VernerAcademiakniha0001-01195,00 Kč