Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Slova z katedrály

Z úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993–2000 „Kardinál Vlk tu promlouvá k dnešním lidem o dnešku. O světě, ve kterém žijí, o dnešní církvi, o situaci v naší zemi i o svých poznatcích ze zahraničí. (...) O širokém dopadu těchto úvah svědčí i to, že je poslouchají nejen katoličtí věřící, ale i lidé jiného vyznání, ba i lidé bez určité konfese, hledající, nebo ateisté.“ (Z úvodu Olgy Kopecké)

Slova z katedrályZ úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993 - 2000Miloslav Vlk
Vyšehradkniha2018-01, 2002-0178,00 Kč

Bůh blízký

Životní jubileum kardinála Vlka se stalo podnětem k vydání knihy, která na téměř 400 stránkách zachycuje jeho myšlenky, úvahy a promluvy. Kniha kromě dosud nepublikovaných textů přináší také rozhovor na aktuální témata dnešní doby. Hovoří se v něm o otázkách hledajících a nevěřících, o osobním duchovním světě kardinála Vlka a mnoha dalších věcech duchovního světa. V kapitole „Očima druhých“ přibližují různé osobnosti život kardinála Vlka v prizmatu služby církvi, ekumenismu, Hnutí fokoláre. V obrazové příloze lze nahlédnout do některých spisů Státní tajné bezpečnosti. Kniha obsahuje i fotografickou přílohu.

Bůh blízkýJiří Zajíc v rozhovoru s kardinálem VlkemJiří Zajíc
Miloslav Vlk
Nové městokniha2017-12325,00 Kč

Kardinál Miloslav Vlk

Zvukové memoáry kardinála Miloslava Vlka, jeho zamyšlení a duchovní texty. Z vyprávění emeritního pražského arcibiskupa lze čerpat duchovní sílu, moudrost i životní nadhled.<BR>Vypráví o svém dětství, o složité cestě životem obyčejného člověka, ale i o činnosti v církevních a společenských kruzích, vzpomíná na svá setkání s papežem Janem Pavlem II. Tento nevšední lidský příběh je výpovědí o nečekaných životních zvratech, zrcadlí se v něm velké události našich dějin. Kardinál Vlk je nejen poutavým vypravěčem svých osudů, ale i interpretem vlastních úvah a meditací o smyslu Velikonoc, Vánoc a dalších křesťanských slavností. Ohlédnutí za svou životní poutí připravil kardinál Vlk u příležitosti svých osmdesátin.<BR>Přes všechen světový věhlas zůstal a je především člověkem, který se dokáže radovat s radujícími i plakat s plačícími.

Kardinál Miloslav VlkOhlédnutí, vzpomínky a zamyšleníMiloslav Vlk
Popron musicCD2012-15299,00 Kč

Meditace nad křížovou cestou

Kardinál Miloslav Vlk připravil meditace o smrti a zmrtvýchvstání Krista, který je středem života církve a zdrojem naděje křesťanů. Ve svých zamyšleních nad jednotlivými zastaveními Ježíšovy křížové cesty autor přivádí čtenáře k hlubšímu vědomí o nekonečné Boží lásce a o smyslu nejrůznějších podob utrpení v lidském životě. Kristovo umučení je cestou bolestnou, ale je i cestou Ježíšova vítězství a cestou naděje pro každého, kdo se s Ježíšem vydá na cestu lásky.

Meditace nad křížovou cestouMiloslav Vlk
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-0139,00 Kč

Úvahy o životě a smrti

Úvahy na různá témata a pronesené při různých příležitostech (při setkání s lidmi ve farnostech, při znovuvysvěcení kaple sv. Kříže na Karlštejně, při ekumenickém pohřbu pozůstatků obětí bitvy na Bílé Hoře, k výročí teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, k 1000. výročí založení benediktinského kláštera na Ostrově u Davle atd.), které z magnetofonových pásek vybrala redaktorka Rádia Svobodná Evropa Olga Kopecká-Valeská.

Úvahy o životě a smrtiMiloslav VlkKarmelitánské nakladatelstvíkniha2007-0179,00 Kč

Vítězství Krista

Kardinál Vlk si pro své meditace mohl těžko zvolit příhodnějšího umělce: Mistr třeboňského oltáře (činný v 80. letech 14. století) je jedním z nemnoha českých umělců beze sporu evropského formátu. Kardinál své reflexe rozvíjí zejména nad stěžejním dílem třeboňského výtvarníka, nad deskami z oltáře augustiniánů v Třeboni. Kniha jasně dokládá, že kvalitní dílo je i po staletích aktuální a platné.

Vítězství KristaMeditace nad obrazy Mistra třeboňského oltářeMiloslav VlkKarmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01109,00 Kč

Slavnost všech svatých (VHS)

Umělecká zpodobnění českých světců, která se nacházejí v katedrále sv. Víta, Václava Vojtěcha na Pražském hradě, inspirovala kardinála Miloslava Vlka k napsání meditace věnované Slavnosti Všech svatých. Jdeme zde po stopách duchovních dějin našeho národa, jež jsou vyznačeny životy světců (sv. Anežka, sv. Vojtěch, sv. Ludmila a sv. Jan Nepomucký).

Slavnost všech svatých (VHS)Miloslav VlkKarmelitánské nakladatelstvíVHS2001-01190,00 Kč

Slavnost všech svatých (VHS)

Umělecká zpodobnění českých světců, která se nacházejí v katedrále sv. Víta, Václava Vojtěcha na Pražském hradě, inspirovala kardinála Miloslava Vlka k napsání meditace věnované Slavnosti Všech svatých. Jdeme zde po stopách duchovních dějin našeho národa, jež jsou vyznačeny životy světců (sv. Anežka, sv. Vojtěch, sv. Ludmila a sv. Jan Nepomucký).

Slavnost všech svatých (VHS)Miloslav VlkKarmelitánské nakladatelstvíVHS2001-01190,00 Kč

Seslání Ducha svatého (VHS)

Svatodušní meditace kardinála Miloslava Vlka inspirovaná Vyšebrodským oltářem.

Seslání Ducha svatého (VHS)Miloslav Vlk
Karmelitánské nakladatelstvíVHS1999-52190,00 Kč

Ve službě evangelia

Soubor promluv, přednášek a rozhovorů Miloslava Vlka.

Ve službě evangeliaMiloslav VlkZvonkniha1997-0185,00 Kč

Narodil se Kristus Pán

Třebechovický betlém provází působivá meditace kardinála Miloslava Vlka o narození Ježíše Krista.

Narodil se Kristus PánMiloslav VlkKarmelitánské nakladatelstvíVHS1996-01180,00 Kč

Narodil se Kristus Pán

Třebechovický betlém provází působivá meditace kardinála Miloslava Vlka o narození Ježíše Krista.

Narodil se Kristus PánMiloslav VlkKarmelitánské nakladatelstvíVHS1996-01180,00 Kč

Křížová cesta

Známý český umělec Karel Stádník, sochař a restaurátor, vytvořil v letech 1973 - 1975 křížovou cestu pro pražský kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce. Inspirující mu byly křížové cesty a kalvárie, kterými lidstvo prošlo během staletí: první křesťané, Jana z Arku, galeje, Hirošima, Maximilian Kolbe v Osvětimi, nemocní leprou, umírající v Kalkatě, drogy...
Na základě výtvarného díla kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský napsal meditaci o smrti a zmrtvýchvstání Krista, který je středem našeho života a zdrojem naděje. Kazeta nás postupně provází za doprovodu hudby a meditace tímto uměleckým dílem.

Křížová cesta
Miloslav Vlk
Karmelitánské nakladatelstvíVHS1990-01180,00 Kč

Křížová cesta

Známý český umělec Karel Stádník, sochař a restaurátor, vytvořil v letech 1973 - 1975 křížovou cestu pro pražský kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce. Inspirující mu byly křížové cesty a kalvárie, kterými lidstvo prošlo během staletí: první křesťané, Jana z Arku, galeje, Hirošima, Maximilian Kolbe v Osvětimi, nemocní leprou, umírající v Kalkatě, drogy...
Na základě výtvarného díla kard. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský napsal meditaci o smrti a zmrtvýchvstání Krista, který je středem našeho života a zdrojem naděje. Kazeta nás postupně provází za doprovodu hudby a meditace tímto uměleckým dílem.

Křížová cesta
Miloslav Vlk
Karmelitánské nakladatelstvíVHS1990-01180,00 Kč