Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sväté prijímanie v našom živote

Doslov : <BR>Pápež Ján Pavol II. na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi roku 2004 vyhlásil Rok Eucharistie. Tento rok sa začal v októbri 2004, keď sa konal v mexickom meste Guadalajara 48. medzinárodný eucharistický kongres. Ukončil sa v októbri roku 2005, keď sa v Ríme konala synoda biskupovo Eucharistii. <BR>Slovenský časopis Posol Božského Srdca Ježišovho v Roku Eucharistie uverejnil jedenásť tém o svätom prijímaní. Veď Eucharistia je najväčším bohatstvom Cirkvi, v nej sa nám Ježiš dáva za duchovný pokrm, ktorý živí a formuje veriacich. Doplnené a prepracované témy o svätom prijímaní teraz sa predkladajú všetkým záujemcom o prehĺbenie osobného vzťahu k Ježišovi. Kiež by vo svätom prijímaní všetci objavili účinný zdroj milosti, posily, útechy a chuti do života. <BR>Žiaľ, nezachovala sa bibliografia použitých zdrojov, ale predložené témy zohľadňujú Katechizmus Katolíckej cirkvi, Kódex kánonického práva z roku 1983, pápežské a cirkevné dokumenty o Eucharistii. Využívajú duchovnú literatúru, modlitebné knihy, štúdie a články z týchto časopisov a novín: Posol Božského Srdca Ježišovho, Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny, Katolícky týždenník, Svetlo. <BR>Kiež eucharistický Kristus svojou láskou objíme čo najväčší počet ľudí, ktorí túžia po jeho duchovných daroch.<BR>

Sväté prijímanie v našom životeMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-5289,00 Kč

Lasalettské posolstvo

Máriine slová v La Salette napriek svoJeJ jednoduchosti a prísnosti sú aktuálne i v súčasnom svete, čo trpí ranami vojen, hladu a viacerých nešťastí, ktoré sú následkami ľudských hriechov ... <BR>Mária je prítomná v Cirkvi tak isto, ako v deň ukrižovania, zmŕtvychvstania a zaslania Ducha Svätého. V La Salette veľmi jasne ukázala svoju neustálu modlitbu za blaho sveta. Nikdy neopustí ľudí, ktorí sú stvorení na Boží obraz a podobu a ktorých poslaním je stať sa Božími deťmi. Ona môže priviesť k svojmu Synovi spoločenstvo národov celého sveta.<BR>

Lasalettské posolstvoMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-1729,00 Kč

Sila veriacich žien a matiek

Kniha obsahuje 12 skutočných príbehov kresťanských žien, matiek a starých matiek. Z nich možno vyčítať, kde a ako naberali silu pre svoje poslanie milovať svoju rodinu, obetovať sa pre ňu celým srdcom, sprostredkúvať jej Božie požehnanie, slúžiť jej svojou skúsenosťou, obozretne usmerňovať mužov, múdro vychovávať deti či vnúčence a chrániť ich pred nebezpečenstvom. <BR>

Sila veriacich žien a matiekMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-1759,00 Kč

Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci

Touto publikáciou chceme dať odpoveď na výzvu Svätého Otca. v nej predstavujeme najpopulárnejšiu pobožnosť úcty k Božskému Srdcu - sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci.Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaci má významný podiel na tom, že sa u nás na Slovensku zachovala živšia viera. Kiežby tento zvláštny dar lásky Ježišovho Srdca plnil svoju oživujúcu úlohu aj naďalej.

Sväté prijímanie na prvé piatky v mesiaciMilan HromníkDobrá knihakniha SK2014-4926,00 Kč

Duchovné cvičenia

Táto publikácia obsahuje 50 úvah a meditácií s doplnkovým čítaním Svätého písma. Štruktúra týchto duchovných cvičení je zvolená podľa svätého Ignáca z Loyoly.
Obsahuje tieto časti: Fundament (základné pravdy), O hriechu, Ježišov život, Ježišovo utrpenie, Ježišovo oslávenie.
Možno ich využiť na individuálne duchovné cvičenia, na denné rozjímanie, na duchovné obnovy, ako aj na prípravu kázní.

Duchovné cvičeniaMilan HromníkDobrá knihakniha SK2013-26127,00 Kč

Vstal z mŕtvych

Cieľom týchto úvah je zrozumiteľne vysvetliť denné biblické čítania vo Veľkonočnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a na prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živým biblickým Božím slovom z liturgických čítaní príslušného dňa.

Vstal z mŕtvychÚvahy nad liturgickými čítaniami vo Veľkonočnom obdobíMilan HromníkDobrá knihakniha SK2012-11117,00 Kč

Ako zmierovať Božské Srdce ?

Obsahuje tri okruhy zmieru: eucharistické formy, ustálené liturgické modlitby, osobné modlitby a obety. Je určená aj rehoľným a laickým spoločenstvám zameraným na úctu k Božskému Srdcu. Tiež je vhodná pre kňazov ako podklad pre kázne na prvé piatky v mesiaci, ako aj na organizovanie foriem zmieru vo farnostiach.

Ako zmierovať Božské Srdce ?Milan HromníkDobrá knihakniha SK2009-5365,00 Kč

Připravte cestu Pánu

Meditace na všechny dny doby adventní, vycházející z liturgického čtení příslušného dne. Kniha obsahuje také krátký úvod k adventní liturgii.

Připravte cestu PánuMilan Hromník
MCMkniha2009-53119,00 Kč

Pripravte cestu Pánovi

Cieľom týchto úvah nad liturgickými čítaniami je zrozumiteľne vysvetliť denne biblické čítania v Adventnom období a povzbudiť čitateľa k osobnej odpovedi na ne. Možno ich využiť ako podklad pre denné meditácie a prípravu kázní. Odporúča sa však ich konfrontácia so živým biblickým Božím slovom z liturgických čítaní príslušného dňa.

Pripravte cestu PánoviÚvahy nad liturgickými čítaniami v advetnom obdobíMilan HromníkDobrá knihakniha SK2009-0186,00 Kč

Náš mučedník Metoděj Dominik Trčka

Stručný životopis českého kněze, který se narodil v roce 1886 na severní Moravě, vstoupil do řádu redemptoristů a v roce 1919 odešel na misijní práci mezi řeckokatolíky do ukrajinského Lvova. V roce 1924 se stal představeným kláštera redemptoristů ve Stropkově na severovýchodním Slovensku a později v Michalovcích. Po nástupu komunistické moci byl v roce 1950 zatčen a obviněn mimo jiné ze špionáže ve prospěch Vatikánu a z velezrady. Odsouzen byl k dvanácti letům vězení. V březnu 1959 v leopoldovské věznici zemřel na následky nelidského zacházení a neléčeného zápalu plic. V roce 2001 otce Dominika Trčku papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného.

Náš mučedník Metoděj Dominik TrčkaMilan HromníkKarmelitánské nakladatelstvíkniha2007-0169,00 Kč

Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti

Deväťnásť skutočných životných príbehov a udalostí uverejnených v časopise Posol : príbehy dedinského kováča i hudobného umelca z päťdesiatych rokov 20. storočia; svedectvo viery zdravotnej sestry a osudy dedinského kríža i jeho nepriateľa; zážitky z dovolenky az kúpeľov, na ktoré sa viažu profily dvoch statočných kňazov Nitrianskej deicézy; reportáže zo svätorečenia, z novokňazských primícií, zo slávnosti vyhlásenia pútnického chrámu na baziliku, z putovania ikony Panny Márie medzi vysokoškolákov s pápežom; osudy žien v životných zápasoch alebo v rozličných životných situáciách. Pozoruhodné sú aj príbehay mladcžh mužov, ktorí hľadajú a nachádzajú zmysel života. Knihu završuje história muža, ktorý sa od závislosti na alkohole vypracúva k slobode.

Príbehy a udalosti z našej blízkej minulostiMilan HromníkDobrá knihakniha SK2007-0126,00 Kč

Blahoslavený Vasil Hopko

V době relativizace hodnot a absence vzorů může být povzbuzením pro každého knížka Milana Hromníka Blahoslavený Vasil Hopko. Jedná se o životopis blahoslaveného mučedníka - biskupa řeckokatolické církve Vasila Hopka, vydávaný u příležitosti jeho blahořečení. Jako celá katolická církev východního obřadu prošel její čelný představitel biskup Hopko tvrdou zkouškou útlaku a pronásledování – byl vězněn, mučen a násilím nucen ke zradě své víry. Zachoval ale věrnost své církvi a navzdory všem důsledkům (podlomené zdraví) plnil své poslání ve shodě s Boží vůlí až do posledního dne svého života. Příklad hluboké víry, modlitby, obětovaného utrpení, pokory a služby biskupa Hopka pro nás zůstává výzvou k následování.

Blahoslavený Vasil HopkoMilan HromníkKarmelitánské nakladatelstvíkniha2005-5279,00 Kč

Kto dá prístrešie Svätej rodine?

Adventná deväťdňová pobožnosť spájajúca deväť rodín (deväť osôb), ktoré sa chcú spoločne pripraviť na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia.

Kto dá prístrešie Svätej rodine?Milan HromníkDobrá knihakniha SK2005-5210,00 Kč

Sila veriacich žien a matiek

Kniha obsahuje 12 skutočných príbehov kresťanských žien, matiek a starých matiek. Z nich možno vyčítať, kde a ako naberali silu pre svoje poslanie milovať svoju rodinu, obetovať sa pre ňu celým srdcom, sprostredkúvať jej Božie požehnanie, slúžiť jej svojou skúsenosťou, obozretne usmerňovať mužov, múdro vychovávať deti či vnúčence a chrániť ich pred nebezpečenstvom.

Sila veriacich žien a matiekMilan HromníkDobrá knihakniha SK2005-5252,00 Kč

Blahoslavený Vasil Hopko

Biskup Vasil Hopko spolu s biskupom Pavlom Petrom Gojdičom sú veľkými osobnosťami gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Biskup Hopko je pre nás duchovným darom, ktorého život majú veriaci poznať. Predstaviť im ho chce tento životopis, ktorý vychádza ako príležitostná publikácia k blahorečeniu.

Blahoslavený Vasil HopkoMilan HromníkDobrá knihakniha SK2003-0131,00 Kč

Blahoslavený Vasil Hopko

Biskup Vasil Hopko spolu s biskupom Pavlom Petrom Gojdičom sú veľkými osobnosťami gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Biskup Hopko je pre nás duchovným darom, ktorého život majú veriaci poznať. Predstaviť im ho chce tento životopis, ktorý vychádza ako príležitostná publikácia k blahorečeniu.

Blahoslavený Vasil HopkoMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2003-0135,00 Kč

Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku

Pútavá reportáž z návštevy Sv. otca Jána Pavla II. na Slovensku v septembri 2003. Reportáž je vhodne dokumentovaná fotografiami. Kniha, ktorá by nemala v Knižnici Posla chýbať.

Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na SlovenskuMilan HromníkDobrá knihakniha SK2003-0113,00 Kč

Ježiš kráča dejinami

Táto kniha obsahuje upravené publikované i nepublikované reportáže Milana Hromníka o udalostiach, čo sme prežili v posledných desaťročiach. V nich pred nami ožijú niektoré významné udalosti, ktoré hýbali Slovenskom. V knihe sú však aj regionálne udalosti, ktoré ako mozaikové sondáže dotvárajú obraz náboženského života u nás. Takto si sprítomníme činnosť vysokoškolských i rodinných spoločenstiev, púte v roku 1985 (Velehrad, Šaštín, Trnava), návštevy Svätého Otca na Slovensku (1990, 1995), celoslovenský eucharistický kongres (2000), primície, ako aj ďalšie udalosti (stavba exercičného domu v Prešove, mládežnícka púť, oslavy jubilea obce i storočnice časopisu Posol). Pulzujúci život i historická pamäť reportáží vedú čitateľa k povzbudeniu vo viere: Ježiš predsa len kráča našimi národnými dejinami.

Ježiš kráča dejinamiMilan HromníkDobrá knihakniha SK2001-0165,00 Kč

Škola modlitby Sv. Ignáca

V edícii Knižnica Posla ako 12. zväzok vyšla Škola modlitby svätého Ignáca, ktorú uverejňoval časopis Posol v číslach 1/1997 – 7-8/1999. Kniha obsahuje tieto druhy modlitieb: úvaha, rozjímanie, nazeranie, použitie zmyslov, opakovanie, tri osobitné spôsoby modlitby svätého Ignáca, všeobecné a osobitné spytovanie svedomia.

Škola modlitby Sv. IgnácaMilan HromníkDobrá knihakniha SK2001-0152,00 Kč

Po stopách kláštora pod Inovcom

Historické dielko o pustovníkovi na Inovci zaujme čitateľov so zmyslom pre historické dobrodružstvo.

Po stopách kláštora pod InovcomMilan HromníkDobrá knihakniha SK1998-5321,00 Kč

Ruža v tŕní

Životný príbeh Milky Krštenianskej, ktorá trpezlivo a s radosťou niesla svoj kríž – ťažkú chorobu. Učí nás všetky životné ťažkosti prijímať a obetovať z lásky k Ježišovi.

Ruža v tŕníMilan HromníkDobrá knihakniha SK1998-018,00 Kč

Lasalettské posolstvo

Máriine slová v La Salette napriek svoJeJ jednoduchosti a prísnosti sú aktuálne i v súčasnom svete, čo trpí ranami vojen, hladu a viacerých nešťastí, ktoré sú následkami ľudských hriechov ...
Mária je prítomná v Cirkvi tak isto, ako v deň ukrižovania, zmŕtvychvstania a zaslania Ducha Svätého. V La Salette veľmi jasne ukázala svoju neustálu modlitbu za blaho sveta. Nikdy neopustí ľudí, ktorí sú stvorení na Boží obraz a podobu a ktorých poslaním je stať sa Božími deťmi. Ona môže priviesť k svojmu Synovi spoločenstvo národov celého sveta.

Lasalettské posolstvoMilan HromníkDobrá knihakniha SK0001-0126,00 Kč

Obetovali svoj život

Obetovali svoj životMilan HromníkDobrá knihakniha SK0001-01104,00 Kč