Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vše začíná modlitbou

Tato kniha nabízí často přehlížený pohled na Matku Terezu jako na univerzální učitelku a obsahuje rady a inspirace pro lidi všech náboženství – katolíky, protestanty, rozčarované křesťany, nekřesťany. To, v jakého Boha věříme, totiž není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že společně kráčíme po duchovní cestě.

Vše začíná modlitbouMeditace o duchovním životě pro lidi všech vyznání Matka Tereza
Nakladalství Omegakniha2018-43299,00 Kč

Marie matka smíření

Meditace dvou výrazných duchovních osobností 20. století, které nám mohou pomoci otevřít své srdce pro druhé. Učí nás pokoře, smíření a dobrotě.

Marie matka smíření Matka Tereza
Roger z Taizé
Cestakniha2014-5022,00 Kč

Novéna s Matkou Terezou

Toto je revidovaná verze novény, která původně vznikla při příležitosti první oslavy svátku blahoslavené Terezy z Kalkaty, 5. září 2004.<BR>Novéna sestává ze slov Matky Terezy. Máme-li si připomínat její život a svatost, musíme nechat v modlitbě proniknout její poselství i příklad do našeho srdce. Rozjímání nad prostým, a přesto hlubokým učením Matky Terezy nám může pomoci, abychom rostli v lásce a v žízni po Ježíši, a může nás učit, jak milovat a sloužit jako ona: „Vše pro Ježíše skrze Marii“ tím, že konáme „malé věci s velkou láskou“.

Novéna s Matkou Terezou Matka Tereza
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-0139,00 Kč

Pojď, buď Mým světlem

Matka Tereza se už za svého života stala doslova symbolem milosrdenství pro lidi všech vyznání a životních cest. Její péče o nemocné, umírající a chudé, žijící na okraji společnosti, se setkala s uznáním a úctou po celém světě. Lidé obdivovali její prostotu a opravdovost a byli přitahováni radostí a pokojem, které z ní vyzařovaly. Málo se však zatím vědělo o jejím skrytém duchovním životě a o jejích vnitřních zápasech. Skoro nic také nebylo až do současné doby známo o zjevení, v kterém jí Kristus odhalil poslání jejího života: Pojď, buď Mým světlem.
Otec Kolodiejchuk v této knize zpřístupňuje korespondenci Matky Terezy a další dosud nepublikované texty: její deník, zápisky z duchovních cvičení, veřejné promluvy, svědectví o jejím životě… Zachycuje tak všechny podstatné události jejího života a povolání. Můžeme spatřit pravou tvář její svatosti a odhaluje se nám celá hloubka a dramatičnost jejího vnitřního života. Matka Tereza zde vystupuje jako mystička, jejíž vnitřní život hořel ohněm služebné lásky a jejíž nitro bylo připravováno a očisťováno silnými zkouškami víry a skutečnou temnou nocí duše.

Pojď, buď Mým světlemSoukromá korespondence světice z Kalkaty Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-01299,00 Kč

Matka Tereza

Životní cesta ženy, která věnovala svůj život péči o ty nejchudší <BR>z chudých, je naplněním jediného slova: Láska. <BR>Kniha nabízí sto citátů z odkazu Matky Terezy. Jsou to slova ženy,<BR>která více než ústy hovořila svými činy, svýma rukama a očima. <BR>Slova, z nichž k nám promlouvá naplněný, statečný a odhodlaný život... 

Matka TerezaMyšlenky osobnostíJana Pištorová
Matka Tereza
Nové městokniha1999-5285,00 Kč

Myšlenky na každý den

Matka Tereza z Kalkaty k tobě hovoří láskyplnými slovy. Dává rady, povzbuzuje tě, pomáhá ti, abys nežil polovičatě, vede tě za ruku k poznání duchovního života. Kniha se setkala s velkým zájmem čtenářů. Nyní vychází již ve čtvrtém vydání, v celkovém nákladu 6.500 knih.

Myšlenky na každý den Matka Tereza
Nové městokniha1997-01138,00 Kč