Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Veritas liberabit vos

Z obsahu:<BR>Alois Křišťan – Radosti a naději, životní výzvy. Rozhovor s Karlem Skalickým.<BR>Erik Eynikel – Nátanovo podobenství (2 Sam 12,1-4) a teorie semionis.<BR>Erazim Kohák – Odvaha být Čechem, odvaha být člověkem.<BR>Tomáš Machula – Fides et ratio u Alberta Velikého.<BR>Josef Malůš – Antonín Dvořák a jeho „Novosvětská“.<BR>Oto Mádr – Etické rozměry tolerance a intolerance.<BR>Karel Mácha – Miguel de Unamuno: Das grossartig tragisme Lebensgefühl.<BR>Radim Palouš – Vědět, věřit, tušit.<BR>Martina Pavelková – Teologická reflexe v nesvobodném Československu.<BR>Jolana Poláková – Meze a možnosti poznávání. K epistemologii dialogického myšlení.<BR>Ctirad V. Pospíšil – Ježíš jediný učitel. Christologický základ křesťanského pojetí formace a učitelství.<BR>Helmut Renöckl – Etické, kulturní a náboženské aspekty transplantační medicíny.<BR>Monica Schreier – Due lezeni di prof. Vladimír Boublík alla Pont. Universita Lateranense nel A.D. 1974.<BR>Rudolf Svoboda – Proč v Českých Budějovicích nestojí katedrála?<BR>Jaroslav Elijáhu Sýkora – Mesiáš v midraši Kohelet rabba.<BR>František Štěch – Několik poznámek k současnosti mezináboženského dialogu.<BR>Daniel Toth – Paul Tillich o moci a politice.<BR>Jaroslav Vokoun – K recepci Skalického teologie v českém prostředí devadesátých let.<BR>Karel Vrána – Dialogický personalismus.

Veritas liberabit vosSborník k sedmdesátinám Karla SkalickéhoTomáš Machula
Martina Pavelková
Jihočeská univerzitakniha2004-0190,00 Kč