Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století

Kniha je prvním pokusem o ucelený pohled na pravoslavnou komunitu na území českých zemí, Slovenska a Podkarpatské Rusi v 19. a 20. století. Autoři se zabývají problematikou formování ortodoxní církve a líčí její osudy v letech první republiky, za druhé světové války a po roce 1945. Zvláštní pozornost pak věnují postavení pravoslavné církve v období komunistické totality. Historická fakta doplňují evokací životního díla četných jejích protagonistů. Nedílnou součástí práce je bohatá obrazová příloha. Knížka nabízí zasvěcený pohled do církevních a společenských dějin dvou století.<BR><BR>PAVEL MAREK<BR><BR>Nar. 1949 v Šumperku. Působí jako profesor na Katedře historie Filozofické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se politickými, církevními a kulturními dějinami 19. a 20. století. Je autorem řady monografií, studií a článků, editorem pramenů a sborníků vědeckých prací, např. Český katolicismus 1890–1914 (2003); Pravoslavní v Československu 1918–1942 (2004); Církevní krize na počátku Československé republiky (2005); Arcibiskup pražský František Kordač (2005); Emil Dlouhý-Pokorný (2007); Arcibiskup Sawatij (2009, s V. Burehou a J. Danilcem); Josef Žídek (2010); Čeští křesťanští sociálové (2011); Politické programy českého politického katolicismu (2011) aj.<BR><BR>MARTIN LUPČO<BR><BR>Nar. 1982 ve Vranově nad Topľou. Vysokoškolské studium absolvoval na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku a v současné době dokončuje na její katedře historie doktorandské studium. Připravuje dizertační práci na téma dějin pravoslavné církve na Slovensku po roce 1945. Současně působí pedagogicky na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku a na Slovenskom inštitúte vzdelávania v Bratislavě. Je autorem monografie Židovská minorita v dejinách Slovenska a Vranovského okresu (2008) a studií k dějinám pravoslavné a řeckokatolické církve a židovské komunity na Slovensku, např. Pravoslávna cirkev v obnovenej Československej republike (Byzantinoslovaca 2010); Príprava, priebeh a dôsledky Akcie „P“ na východnom Slovensku (Theologos 2011); Die Erneuerung und die Tätigkeit der orthodoxen Kirche in den Jahren 1945–1951 (in: Church and Ethnicity in History, 2011); Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev na Slovensku v rokoch 1968–1980 (in: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí, 2012) aj.

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. stoletíProlegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860-1992Pavel Marek
Martin Lupčo
CDKkniha2013-10498,00 Kč