Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

U stolu v Betánii

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán.

U stolu v BetániiVíra, hrob a přátelstvíMarko Ivan Rupnik
Refugiumkniha2019-40100,00 Kč

Hledám své bratry

Meditativní texty o biblickém tématu Josefa Egyptského rozvíjejí naši citlivost pro realitu vztahů, v nichž si vytváříme postoje k hodnotám. V Rupnikově textu čteme o závisti, svárlivosti, mstivosti, ale také o velkorysosti, umění podnětných gest a statečném odpuštění. Mezi otázkou a odpovědí je mnoho sdělení, která nemohou být povrchní ani obecná. Prvořadou roli má životní zkušenost, kde objasňování, vyhodnocování a uskutečňování je více než administrativní úkon – odkazuje na vlastní duchovní život.

Hledám své bratryLectio divina o Josefu EgyptskémMarko Ivan Rupnik
Refugiumkniha2018-38110,00 Kč

Adam a jeho žebro (3.vyd)

Jak muž prožívá součást svého těla, darovanou ženu? O tom zasvěceně pojednává dramatická četba prvních stránek biblického příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělce-teologa Marka Rupnika SJ. Text hovoří o četných stránkách manželského soužití.

Adam a jeho žebro (3.vyd)Marko Ivan Rupnik
Refugiumkniha2018-1460,00 Kč

Integrální poznání

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás.

Integrální poznáníTomáš Špidlík
Marko Ivan Rupnik
Refugiumkniha2015-33290,00 Kč

Adam a jeho žebro

Jak muž prožívá součást svého těla, darovanou ženu? O tom zasvěceně pojednává dramatická četba prvních stránek biblického příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělce-teologa Marka Rupnika SJ. Text hovoří o četných stránkách manželského soužití.

Adam a jeho žebroMarko Ivan RupnikRefugiumkniha2012-2160,00 Kč

Sarkofág otce Tomáše Špidlíka

Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika, světově uznávaného umělce, vyjadřuje celoživotní poslání tohoto „velkého Čecha“. Výklad ikonografických vyobrazení předkládáme ve stručném průvodci, který poslouží zároveň k inspirativní meditativní četbě.

Sarkofág otce Tomáše ŠpidlíkaMarko Ivan RupnikRefugiumkniha2010-5250,00 Kč

Nové cesty pastorální teologie

Současnému vývoji pastorální teologie odpovídá důležitý akcent: s důvěrou se obracet ke kolegiálním vědním oborům. Publikovaná kniha takový přístup teologie posouvá nejen k osvědčené tendenci, totiž ke schopnosti se zastavit nad zkušenostmi druhých, ale nadto ještě k odhalení dynamiky samotné krásy, jež se v životě vnímavého teologa musí projevit.

Nové cesty pastorální teologieKrása jako východiskoTomáš Špidlík
Marko Ivan Rupnik
Refugiumkniha2008-01480,00 Kč

Adam a jeho žebro

Jak muž prožívá součást svého těla, darovanou ženu? O tom zasvěceně pojednává dramatická četba prvních stránek biblického příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělce-teologa Marka Rupnika SJ.

Adam a jeho žebroMarko Ivan RupnikRefugiumkniha2004-0150,00 Kč

Člověk a vzkříšení

V tomto prvním díle "antropologie" - s předmluvou francouzského teologa O. Clémenta - z týmové edice (druhý díl vyšel v Refugiu jako Vybrané kapitoly z antropologie od prof. Michelliny Tenace) přednášejících římského Centra Aletti, autor citlivým slovníkem umělce spojuje tématické okruhy patristické tradice s novými přístupy teologie.

Člověk a vzkříšeníVybrané otázky z antropologie.Marko Ivan RupnikRefugiumkniha2003-01180,00 Kč

O duchovním rozlišování

Text navazuje na příručku O duchovním otcovství a rozlišování. Pokračování v druhé části rozpracované tématiky nás nechá plně vstoupit do syntézy kultury duchovního života, kdy se učíme subtilnějšímu rozlišování a rovněž zakoušíme jemnější pokušení - součást procesu duchovního zrání.

O duchovním rozlišováníCesta ke zralostiMarko Ivan RupnikRefugiumkniha2003-0190,00 Kč

Uvedení do duchovního života

Malíř, teolog, autor mozaiky pro kapli Redemptoris Mater v Římě, předkládá reflexi o podstatných bodech osobní formace k plnějšímu "být člověk". Bohatě čerpá z patristických zdrojů, teologické reflexe a vlastního pastoračního nasazení z doby mezi studenty, či mezi současnými přáteli.

Uvedení do duchovního životaMarko Ivan RupnikRefugiumkniha2003-0175,00 Kč

O duchovním otcovství a rozlišování

Vztah k "otci" souvisí v dějinách u mnoha osobností s celoživotním zápasem. Nalezení "duchovního otce" autenticky přivádí k životní zralosti, která tak nerozdílně souvisí s poctivým rozlišováním. První část celku o duchovním rozlišování skicuje základní pilíře tohoto "umění".

O duchovním otcovství a rozlišováníMarko Ivan RupnikRefugiumkniha2001-0179,00 Kč

Až se stanou umění a život duchovními

Může si umění rozumět s nevkusem některých křesťanů? Co podniknout pro to, aby umělec opět tvořil, třebaže je nekompetentně posuzován? Malíř a teolog, autor této malebné knížky (v překl. Kard. Špidlíka), nabízí odpověď: umělec by měl mít odvahu vyslovovat své otázky v ozařující přítomnosti jediného Umělce.

Až se stanou umění a život duchovnímiMarko Ivan RupnikRefugiumkniha1998-0139,00 Kč