Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Poutník

K vůdčím osobnostem duchovních dějin 8. století patří biskup Pirmin (685–753), hlavní postava knihy Poutník. Doba je plná válek a násilí, takže jeho mise jsou nesnadné a nebezpečné. Kamkoli však na svých častých cestách přijde, chce jen jediné: postavit lidem příbytky a přinášet jim zvěst o Bohu. <BR> <BR>Majordomus Karel Martel, který vládne francké říši, dává v roce 724 Pirminovi příkaz, aby založil klášter na ostrově v Bodamském jezeře (dnes slavné Reichenau). Karel spatřuje v založení kláštera svůj opěrný bod v zemi vzpurných Alemanů, ale Pirminovi a jeho mnichům se podaří tento příkaz splnit jen s velkými obtížemi. Pirmin se stane prvním opatem nového kláštera, ale už po třech letech musí klášter i ostrov opustit, jakkoli s nimi zůstává duchovně spjat. <BR>Avšak ostrov na něj nezapomněl dodnes: Pirminův obraz má ve svém znaku a Pirminova socha zdraví návštěvníky na hrázi, která spojuje ostrov s pevninou.

PoutníkMaria Calasanz Ziescheová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-21249,00 Kč

Prázdné ruce

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že by měl pro těžký úřad valné předpoklady, ale skrze mnohé zkoušky dozrává v dobrotivého a moudrého otce svých mnichů i prostých lidí na ostrově. V roli opata se setkává s mocnými tehdejší doby, jeho cesty ho zavedou do mnohých evropských měst, vždy se ale rád vrací na svou milovanou Augii.<BR>Ostrov Reichenau dodnes uchovává význačnou památku na opata Berna – západní část chrámu na Mittelzellu, kterou kdysi vystavěl a kde je též pochován.<BR><BR>Maria Calasanz Ziescheová (1923–2001), řeholnice mariánské kongregace Schwestern Unserer Lieben Frau, působila jako vedoucí řádového internátu sv. Josefa v Rheinbachu u Bonnu. V roce 1965 poznala okolí Bodamského jezera a seznámila se s velkými historickými postavami této krajiny. Reichenau se jí pak stalo druhým domovem. Napsala velmi úspěšný román o Heřmanovi z Altshausenu Dokonalá svoboda (Portál 1991, KNA 2011) a román Poutník (Portál 1995) o putujícím biskupovi Pirminovi, který Reichenau založil.

Prázdné rucePříběh opata Berna z ReichenauMaria Calasanz Ziescheová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2013-28220,00 Kč

Dokonalá svoboda

Heřman z Altshausenu (1013–1054), středověký šlechtic, jehož v dětství uvrhne obrna na invalidní vozík, se stává jednou z nejdůležitějších postav kláštera v Reichenau, ve kterém žil jako mnich. Je autorem známé modlitby Zdrávas, Královno (Salve Regina) a notového přepisu gregoriánského chorálu. Ve své době byl velkým učencem – nebyla mu cizí hudba, matematika, astronomie. V románu Dokonalá svoboda k nám tato významná osobnost promlouvá svým životem. Ačkoliv čtyři desetiletí jeho života probíhala v tichu a osamělosti ostrovního kláštera a v omezenosti těžkého ochrnutí, je vzrušující číst, jak se mladý švábský hraběcí syn probojovával k radostnému přijetí svého osudu a jak ze svého ubohého života postupně vytváří velké a svobodné bytí. Ochrnulého Heřmana doprovázejí láska a věrnost, ale zakouší též mnoho ústrků, nepřízně a závisti. Vším, co ho potkává, se stále více stává radostným bohatým chudákem, který je schopen obdarovat druhé. Mnich Heřman obdarovával nejen své spolubratry na ostrově Reichenau, má mnoho co říci a dát i dnešním lidem. Ukazuje, jak najít odpověď na otázku po smyslu bytí a utrpení, které vstupuje do každého lidského života.

Dokonalá svobodaMaria Calasanz Ziescheová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2010-52249,00 Kč

Přišel z hor

Jak známo, „historie je matka moudrosti“. Snad proto se spisovatelé tak často a rádi vracejí k velkým historickým příběhům a znovu nám vyprávějí dávné události s nadšením a naléhavostí, až to vypadá, jako by se to všechno stalo právě dnes... Román líčí život dalo by se říci bezvýznamných lidí. V knize poznáváme obyčejný život v malé horské vesničce na severu Itálie. Ale začíná se tu, zatím ve skrytosti, i cosi velkého...

Přišel z horMaria Calasanz Ziescheová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01179,00 Kč

Ve službě Bohu a lidem

Vyprávění o této švýcarské řeholnici je velmi čtivé a poutavé. Marie Terezie Schererová prožila svůj život v blízkosti Boží. Právě ze svého spojení s Bohem čerpala nesmírnou sílu a lásku, která jí pomáhala ve službě bližním. S jeho pomocí dokázala věci, které byly nad její slabé síly. Dokázala obětavě reagovat na potřeby doby i na potřeby svých bližních. Je pro nás svědectvím, že život v lásce k Bohu a k lidem přináší vzácné plody a že je potřeba rozvíjet oba tyto rozměry lidské lásky. Její osudy i postoje jsou povzbuzením ve chvílích, kdy nám připadá, že nám problémy „přerůstají přes hlavu“.

Ve službě Bohu a lidemŽivot blahoslavené Marie Terezie SchererovéMaria Calasanz ZiescheováKarmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01169,00 Kč

Velká odvaha

Za Francouzské revoluce ve jménu rovnosti, volnosti a bratrství se odehrávaly hrozné krutosti. Král a královna, šlechtici a kněží umírali na popravišti. Další lidé byli pronásledováni a štváni pro své politické a náboženské přesvědčení. Bůh byl ve jménu rozumu odsunut. K pronásledovaným patřila i žena z lidu: Julie Billiartová. Bydlela v malé vesnici Cuvilly v Pikardii, pocházela z chudé selské rodiny a dlouhá léta byla ochrnutá. Proč ji revolucionáři pronásledovali? Julie Billiartová nejen s neochvějnou věrností věřila v Krista. Žila touto vírou a měla dar zprostředkovat ji druhým. Proto ji chtěli upálit. Napoleonovo převzetí moci znamenalo sice konec revoluce, ale morální i materiální bída přetrvávala. Kdo se měl ujmout chudých, vykořeněných a zklamaných? Julie Billiartová zasvětila svůj život službě chudým. Ani později nezůstala ušetřena protivenství, zápasů a pronásledování. Neochvějně hlásala Boží dobrotu a nesla ji po namáhavých cestách francouzskou a belgickou zemí, dokud ji nedostihlo poslední zavolání našeho Pána.

Velká odvahaPříběh Julie BilliartovéMaria Calasanz Ziescheová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01239,00 Kč

A vody plynou

Poutavý životopis věnovaný postavě Regina z Pürmu . Regino, jedna z velkých mnišských postav své doby, která dvakrát zažívá hrůzy a ničení normanských nájezdů a námahu opětovného budování Prümu. Sedm let řídí osudy zdejšího říšského opatství. Poté co je odsud intrikami vypuzen, je povolán biskupem Raatbodem do zničeného opatství St. Martin v Trevíru. Svou životní pouť končí jako obyčejný mnich roku 915.

A vody plynouVyprávění o opatu Reginovi z PrümuMaria Calasanz ZiescheováKarmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01239,00 Kč

Nový začátek

V roce 1948 byla Marie Ziescheová určitou dobu nablízku jednomu těžce nemocnému navrátilci z válečného zajetí. Umírající stále hovořil o Thomasu Volknerovi, který ho přivedl zpět k víře a s velkou osobní obětavostí mu pomáhal v hodinách tělesného utrpení. Poskytoval mu duchovní stravu a dělil se s ním i o každodenní suchý chléb. Když se Thomas Volkner po Adenauerově zásahu v Moskvě mohl vrátit domů, autorka se s ním osobně seznámila. Prožívala s ním zápas o uzdravování vnitřních ran utrpěných ve válečném zajetí a napsala tento příběh.,

Nový začátekMaria Calasanz Ziescheová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2001-0172,00 Kč

Nový začátek

V roce 1948 byla Marie Ziescheová určitou dobu nablízku jednomu těžce nemocnému navrátilci z válečného zajetí. Umírající stále hovořil o Thomasu Volknerovi, který ho přivedl zpět k víře a s velkou osobní obětavostí mu pomáhal v hodinách tělesného utrpení. Poskytoval mu duchovní stravu a dělil se s ním i o každodenní suchý chléb. Když se Thomas Volkner po Adenauerově zásahu v Moskvě mohl vrátit domů, autorka se s ním osobně seznámila. Prožívala s ním zápas o uzdravování vnitřních ran utrpěných ve válečném zajetí a napsala tento příběh.,

Nový začátekMaria Calasanz ZiescheováKarmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01239,00 Kč

Odkaz

Děj této knihy zasadila autorka do počátku patnáctého století, mnoho let po smrti Heřmana z Reichenau. A přesto se právě tento světec stane přes hranici několika století jedním z hlavních hrdinů příběhu. Dva mladí šlechtici, kteří se rozhodují o svém budoucím životě, nacházejí právě v tomto světci přímluvce a pomocníka na svých strastiplných cestách životem.

OdkazPo stopách Heřmana z ReichenauMaria Calasanz ZiescheováKarmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01199,00 Kč

Dokonalá svoboda

Divadelní pořad z repertoáru divadla jednoho herce Miroslava Částka zpracovává známý příběh mnicha Heřmana z Reichenau. Účinkuje Miroslav Gabriel Částek, hudbu složil a hraje Leoš Kuba.

Dokonalá svoboda Karmelitánské nakladatelstvíMC1999-5295,00 Kč

Dokonalá svoboda

Divadelní pořad z repertoáru divadla jednoho herce Miroslava Částka zpracovává známý příběh mnicha Heřmana z Reichenau. Účinkuje Miroslav Gabriel Částek, hudbu složil a hraje Leoš Kuba.

Dokonalá svoboda Karmelitánské nakladatelstvíMC1999-52107,00 Kč

Návrat

Autorka která se u nás proslavila především romány z rostředí středověkých mnišských komunit se nám touto knihou představí také jako mistrná vypravěčka příběhů z nedávné minulosti. Hlavním hrdinou příběhu, který se odehrává po druhé světové válce v Německu je kněz - Thomas Volkner. Deset let po skončení války se vrací z ruského zajetí. Ten, který se v zajateckém táboře sám choval jako hrdina a mnoho lidí zachránil potřebuje nyní pomoc blízkých a přátel, aby se mohl opět v plné síle vrátit do kněžské služby.

NávratMaria Calasanz ZiescheováKarmelitánské nakladatelstvíkniha1999-52239,00 Kč

Dokonalá svoboda

Heřman z Althausenu, mnich a učenec z Reichenau, promlouvá v tomto románu svým životem. Ochrnutého doprovázejí láska a věrnost, ale zakouší též mnoho nepřízně a závisti. Mnich Heřman má mnoho co říci i dnešnímu člověku. Ukazuje mu, jak najít odpověď na otázku o smyslu bytí a utrpení, které vstupuje do každého lidského života.

Dokonalá svobodaMaria Calasanz ZiescheováPortálkniha0001-01149,00 Kč